Region Skåne SITHS

ID-enhet
KAMBER-Skåne
eID kort
eID-kort
Gemensamt ID-kort för Region Skåne
Region Skånes layout
Magnetremsa
g
(p
(passagesystem)
g y
)
RF-slinga (passagesystem)
SIS-godkända (legitimation)
Chip med nycklar och certifikat (HCC)
MULTIFUNKTIONSKORT
Chip
SIS-godkänt
företagskort
RF-slinga,
passerkontroll
Magnetremsa,
Magnetremsa
(baksidan),
passerkontroll
KAMBER-Skåne
Streckkod,
(baksidan)
tillval
eID-kort
Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utse kontaktpersoner för katalogen
Ut kkontaktpersoner
Utse
t kt
fö
för korthantering
k th t i
Bestämma korttyp/-er
Avtal skrivas
SITHS admin uppdateras
ppdateras
Behörigheter
Rutiner för utlämning av kort
Information till användare
Utrustning beställas
Uppdatering av programvara beställas
KAMBER-Skåne
eID-kort
Utse kontaktpersoner för katalogen
ID-enheten meddelas vem som är ansvarig på resp
kommun
Utse kontaktpersoner för SITHS admin
Sjukvårdsrådgivningen, Telia och ID-enheten meddelas
Utse kontaktpersoner för korthantering
K th dlä
Korthandläggare
meddelas
dd l till T
Telia
li och
h ID
ID-enheten
h t
KAMBER-Skåne
eID-kort
Bestäm korttyp/
korttyp/-er
er
•
•
•
•
•
med/utan foto
med/utan
d/ t namnteckning
t k i
SIS-godkända eller inte
vilken logga
yrkestitel eller inte
Beställ korttyper av Telia
(även reservkort)
KAMBER-Skåne
eID-kort
Avtal ska skrivas
• Sjukvårdsrådgivningen
• Telia
• Region Skåne, ID-enheten
Teknisk uppdatering
• Beställ kortläsare
• Net iD (programvara att läsa korten med)
• Capicom (programvara för SITHS)
• SITHS rotcertifikat
KAMBER-Skåne
eID-kort
SITHS admin
d i
•
•
•
•
•
RA utses och meddelas Sjukvårdsrådgivningen
Konfigurera organisationsparametrar
Konfigurera e-postmallar
Konfigurera kvittensmallar
Behörigheter läggas in för bl a ID-enhetens
ID enhetens
kontaktpersoner
KAMBER-Skåne
eID-kort
B hö i h
Behörigheter
ges till
ill ID-enheten
ID h
i/hos
i/h
• SITHS admin
• Telia
Avseende behörighet till kortbeställning för resp kommun,
korttyp och handläggare
KAMBER-Skåne
eID-kort
Rutiner
Ta fram rutiner för utlämning av kort mm
Information till användare
Ta fram information som kan lämnas ut i
samband med kortkvittensen
• Kontaktpersoner
• Telias villkor
• Fel- och förlustanmälan
KAMBER-Skåne
SITHS i Region Skåne
ID-enheten
Kerstin Hörstedt
RA för Region Skåne
046-755
046
755 00 95
[email protected]
KAMBER-Skåne