SITHS-kort – Certifikatuppdatering av certifikat som går ut

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
SITHS-kort –
Certifikatuppdatering
av certifikat som går ut
Instruktion
2015-11-24
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: [email protected]
www.uppsala.se
2 (5)
Innehållsförteckning
Uppdatering av certifikatet ...................................................................................................................... 3
Hur ser jag om certifikatet är uppdaterat? ............................................................................................... 4
Support .................................................................................................................................................... 5
3 (5)
Uppdatering av certifikatet
Klicka på uppdateringslänken som du har fått från LUL.
Välj Telia e-legitimation.
Du kommer att behöva dina PIN-koder för legitimering och underskrift när du uppdaterar certifikatet.
När du är klar klickar du på Visa dolda ikoner.
Högerklicka på symbolen för NetiD.
4 (5)
Hur ser jag om certifikatet är uppdaterat?
Välj Administration.
Här kan du se om Telia-certifikatet har blivit uppdaterat. Datumet ska stämma överens med det datum
som står på ditt SITHS-kort.
5 (5)
Support
Om medarbetaren inte har fått mejlet eller om länken inte fungerar, be LUL om en ny
nedladdningslänk.
Kontakta: [email protected], 018-6110870