Folder tjänsteID-kort

TJÄNSTEID-KORT
med elektronisk legitimation
TJÄNSTEID-KORT
Du har nu erhållit ditt personliga tjänsteID-kort. TjänsteID-kortet innehåller en personlig e-legitimation
och en tjänstelegitimation.
∙
PERSONLIG E-LEGITIMATION
Den personliga e-legitimationen innehåller identitetsuppgifter som namn och personnummer.
E-legitimationen kan användas som identifiering vid kontakt med nationella myndigheter t ex.
Skatteverket, Försäkringskassan med flera. Med den personliga e-legitimationen identifierar du
dig även i vård- och omsorgssystem som t ex. Mina vårdkontakter.
∙
TJÄNSTELEGITIMATION
Din tjänsteidentitet innehåller identitetsuppgifter i form av namn, yrkestitel och HSA-id vilket är
en unik identifieringskod som är lika personlig som ditt personnummer. Med tjänsteidentiteten
identifierar du dig i olika datorsystem knutna till din arbetsgivare.
KORTTYPER
TjänsteID-kort finns i olika utföranden. De mest förekommande är:
∙
∙
Företagskort med eller utan foto – standardkort som ges ut till personer med en anställning
varaktig längre än 3 mån samt till personer med samordningsnummer. TjänsteID-kortet
saknar SIS-märkning och kan därför enbart användas som fysisk ID-handling hos din
arbetsgivare.
SIS-godkända kort – svagt blåfärgade kort med SIS-stämpel. Korten kan användas
som fysisk ID-handling motsvarande ett körkort eller Skatteverkets ID-kort.
∙
Konsultkort utan foto - för personer som inte är anställda men har ett eller flera uppdrag
längre än 3 mån där kort behövs. Korten ser ut som Företagskort utan foto men har även
texten ”På uppdrag av” präglat i överkant.
∙
Reservkort – ett tillfälligt kort. Dessa kort har en blank framsida utan foto och
personuppgifter men med chip för lagring av tjänstelegitimation. Giltighetstiden på ett
reservkort är begränsad.
PIN-KODER
Till kortet hör två PIN-koder som du behöver för att kunna använda dina elektroniska
legitimationer. En kod används vid inloggning mot datorsystem och den andra för att göra
elektroniska underskrifter. Det finns även en lite längre PUK-kod som kan användas för att öppna
kortet om man slår fel PIN-kod för många gånger och kortet låser sig. Dina PIN-koder och PUK-kod
får du hemskickad i brevlådan till din folkbokföringsadress. Håll dom hemliga så att inte någon
annan får tillgång till dem.
ANVÄNDNING
För att kunna använda ditt tjänsteID-kort till inloggning i vissa system krävs en kortläsare och en
programvara kallad Net-id installerad i datorn.
Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa
Tel: 0494 – 197 00, Fax: 0494 – 197 99, Org nr: 222000-2584
TJÄNSTEID-KORT
med elektronisk legitimation
INFORMATIONSSÄKERHET
Vi ska alla ha god ordning och hantera all information ansvarsfullt. Du har en del av ansvaret för
säkerheten och ett personligt ansvar att skydda den information du hanterar.
Tänk på att:
∙
aldrig lämna ut din användaridentitet eller lösenord
∙
aldrig låna någon annans användaridentitet och lösenord
∙
din användaridentitet med tillhörande lösenord betraktas som värdehandling och ska
behandlas därefter
∙
aldrig lämna ditt tjänsteID-kort obevakat i datorn
SPÄRR, FÖRLUST OCH FELANMÄLAN
Kontakta alltid din närmaste korthandläggare och en begär spärr av ditt tjänsteID-kort om något
händer med det. T ex. om du förlorar det, det blir stulet, uppgifterna på det inte längre stämmer eller
om kortet fungerar felaktigt.
Om kortet var av typen SIS-godkänt:
∙
Anmäl till närmaste polismyndighet (webbanmälan kan göras på www.polisen.se) om
tjänsteID-kortet är stulet eller tappat.
∙
Spärra tjänsteID-kortet och de elektroniska certifikaten på det via Telias Spärrtjänst på
telefonnummer: 020-32 32 62
För alla typer av kort:
∙
Kontakta utan dröjsmål din lokala korthandläggare eller Kommunalförbundet ITSAMs
Servicedesk (dagtid) på telefon (0494-) 197 77.
∙
Kontakta ansvarig chef så att denne kan beställa ett nytt kort. Är du i akut behov av ett
tjänsteID-kort kan du på organisationens möjligheter eventuellt få ut ett reservkort under
tiden det nya tillverkas.
ÅTERLÄMNING
Eftersom tjänsteID-kortet är utställt av din arbetsgivare ska det återlämnas när du avslutar din
anställning eller ditt uppdrag. TjänsteID-kortet återlämnas till närmaste chef eller skickas ituklippt
till den adress som står angiven på baksidan av kortet.
MER INFORMATION
På webbadressen http://siths.itsam.se hittar du mer information om tjänsteID-kort.
Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa
Tel: 0494 – 197 00, Fax: 0494 – 197 99, Org nr: 222000-2584