Retur av biljetter, kort och värdecheckar samt

Retur skickas till:
Västtrafik
Ekonomi
Box 123
541 23 SKÖVDE
Retur av biljetter, kort och
värdecheckar samt återbetalning av
pant
Kundnr (XXXXX - XXX):
Tel.nr:
Leveransadress (ej boxadress):
Fakturaadress:
Märkning av faktura t ex bestid/mottagarkod/kostnadsställe:
Alla ovanstående fält är obligatoriska.
Alla ovanstående fält är obligatoriska.
Företagskunder som beställer via
[email protected] har möjlighet att returnera
biljetter, kort och värdecheckar (förutom Västtrafik
Företagskort 365) mot kreditfaktura. Retur ska vara
Västtrafik tillhanda senast 30 dagar efter utgånget
giltighets-, prisjusterings- eller sista aktiveringsdatum
(framgår på kvittot som följer med vid leverans).
Vid retur av Regionen Runt 1 dygn SMS får inga koder ha
skrapats. I annat fall räknas värdebeviset som förbrukat
och kreditfaktura utställs ej.
Vid retur av använd kontoladdnig återbetelas ej
eventuellt kvarvarande värde utan endast panten. Om
kontosaldor är minus drar Västtrafik av skulden från
panten och återbetalar eventuell mellanskillnad.
Fyll i nedanstående uppgifter:
Ev. fakturanummer:
Anledning till retur:
Antal och vad som returneras:
OBS: Ifylles av Västtrafik!
Ort/Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Art.nummer
Antal
Pris
Datum/Sign.