Massutbyte av SITHS-kort/certifikat

Massutbyte av SITHS-kort/certifikat
21 maj 2015
Rolf Åström
Massutbyte av SITHS-kort/certifikat
28 november 2015
84 dagar kvar
Massutbyte av SITHS-kort/certifikat
 Projektdeltagare kommunikationsprojektet
Christoffer Johansson
Ulla Kihlås
Maria Brunzell
Rolf Åström
Ulrika Nilsson
 Projektdeltagare utvecklingsprojektet
Ulrika Nilsson
Kerstin Hörstedt
Christoffer Johansson
Kerstin Arvedson
Cygate
Massutbyte av SITHS-kort/certifikat
 SITHS-certifikat som utfärdats med SITHS CA v3 upphör
att gälla den 28 november 2015. Det innebär att personer
som har sådana certifikat måste få nya kort, eller få
certifikatet utbytt, beroende på vilken typ av chip de har
på sitt kort.
 SITHS-kort med fyrkantiga chip måste bytas ut mot nya
kort, och kort med de något rundare chipen går det att
utfärda nya certifikat till.
Massutbyte av SITHS-kort/certifikat
Kort
Massutbyte av SITHS-kort/certifikat
Certifikatpar
Massutbyte av SITHS-kort/certifikat
Identifieringstjänst SITHS