Smarta kort

Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
Smarta kort
Ett koncept – många vinnare!
Anders Siljeholm – SML-IT
Stefan Runneberger – neXus
Simon Thomas - neXus
1
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
Nuläge – för de flesta:
•
Flera olika ID-lösningar: ID-kort, RFID-taggar, SITHSkort, besökssystem m.m.
•
Varje system har sin egen katalog/användardatabas
•
Administratörer finns inom vården, fastighetsavd.,
säkerhetsavd., IT m.fl.
Stor potential att samordna, förenkla och kvalitetssäkra =
spara tid och pengar!
2
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
Kommunkortet
Samlingsnamn för ett kort som
fungerar som gemensamt ID-begrepp
inom både den fysiska och den digitala
världen
3
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
Nyanställd
HR
AD
4
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
Nyanställd
HR
AD
neXus
-
Hämta in data
Lägg till bild
Skapa regler
Initiera certifikat
Skriv ut kort
5
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
6
Nyanställd
Assa ARX
HR
Stanley
AD
neXus
Bewator
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
7
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
neXus lösningar erbjuder:
8
#dynamicID
1.
Life cycle management av identiteter
2.
Tillverkning av Smarta kort med foto, RFID och certifikat
3.
Fotostationer/-utrustning för att fånga foto, signatur etc.
4.
Kortadministration av neXus kort, SITHS-kort etc.
5.
Integrationer mot passagesystem
6.
Print on-demand, betalning, bilpool m.m.
7.
Säker inloggning, SSO, federation inkl. Skolfederation, SAMBI
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
Certifikat för olika behov/tillit (LoA)
o Eget personligt certifikat
• Inloggning i egna nätverket
• Molntjänster / federationer
o SITHS-HCC-certifikat
• För vårdtjänster som kräver SITHS-cert
o Svensk e-legitimation (eID2)
• För tjänster som kräver nationell e-legitimation
9
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
10
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
neXus
11
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
Status Svensk e-legitimation
• Offentlig sektor får inte använda nuvarande avtal efter 2016-06-30.
• E-legnämnden och Finansiell ID-teknik planerar för att BID/MBID
skall gå med i Svensk e-legitimation från starten på 2016.
• E-legnämnden upphandlar en central IdP (det FID inte vill leverera!)
Läs vad du som kommun behöver göra på:
sveleg.se
12
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
Några kundexempel:
13
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
-
15 181 invånare
-
8 grundskolor
-
1 gymnasium
-
Högskolan Dalarna (filial 300 elever)
14
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
Lösning baserad på IDC – Identity Connector
Bakgrund:
 3 passersystem: 2 st ARX + Pelco
 AD - HR databas
 Elevdatabas
Användningsområden
 Producera kort till alla kommunanställda
 Kort till räddningstjänsten
 Tilldela nyckelbrickor till elever
 Ta foto på alla elever
 Hantera behörigheter i passagesystem
15
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
Personal
Elever
ARX
ARX
Pelco
16
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
Sundbybergs stad






Foto
Namn
Personnummer
Förvaltning/Avdelning
Titel, för chefer samt
myndighetsutövande personal
Giltighetstid
17
 Fast anställd personal  Konsulter
 Reservkort
 Besökskort
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
Kundcase
Sundbyberg
18
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
• Personaliserat kort med RFID
• För passage och betalning i cafeterian
• För 7 000 anställda
Förnamn Efternamn
Titel
19
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
neXus Solutions – starka varumärken för fysisk och digital
säkerhet går samman
 neXus – ledande internationell leverantör av ITsäkerhetslösningar (digital säkerhet)
 PAS Card – det ledande företaget på den nordiska marknaden
för säkra identitetslösningar (fysisk säkerhet)
 PortWise – Ledande på IT-säkerhetslösningar för svenska
kommuner
20
2
0
Stefan Runneberger
Business Development Manager
Ett kort – många vinnare!
2015-05-06
Smarta kort
Ett koncept – många vinnare!
TACK FÖR OSS!
Anders Siljeholm – SML-IT
Stefan Runneberger – neXus
Simon Thomas - neXus
21