Här hittar du mer information om LU-kortet

LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LU
ITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET
NIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIV
DS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS U
LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LU
ITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET
NIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIV
DS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS U
LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LU
ITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET
NIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIV
DS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS U
LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LU
ITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET
NIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIV
DS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS U
LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LU
ITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET
NIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIV
DS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS U
LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LU
ITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET
NIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIV
DS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS U
LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LU
ITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET
NIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIV
DS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS U
LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LU
ITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET
NIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIV
DS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS U
LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LU
ITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET
NIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIV
DS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS U
LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LU
ITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET
NIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIV
DS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS U
LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LU
ITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET
NIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIV
DS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS U
LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LU
ITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET
NIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIV
DS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET LUNDS U
INFORMATION
OM
LU-KORTET
BEHÖRIGHET
Grundbehörighet på detta kort
delas ut per automatik inom
24 timmar baserat på var du är
registrerad.
I en del byggnader hanteras
behörigheter manuellt. Om så
är fallet ska en lokal
administratör (vaktmästare,
reception etc.) kontaktas.
Vid behov av utökad
behörighet ska en lokal
administratör kontaktas.
Detta gäller även om
grundbehörigheten delats ut
automatiskt.
PINKOD
Koden till kortet skickas ut till
kortinnehavarens
e-postadress ([email protected])
samma dag som det producerats.
Om koden glöms bort så kan
denna återfinnas via
inloggning (lucat/stil) på
www.lu.se/lukortet.
Kort och pinkod är personliga
och får ej lämnas ut.
Pinkoden går inte att ändra.
LU-LÄSARE
LU-läsaren är
beröringsfri.
Kortet behöver
endast hållas upp
framför läsaren.
Läsarens ljussignaler
Lyser grönt - dörren är olåst.
Lyser rött - dörren går ej att
passera.
Blinkar växlande rött/grönt
- vänta på ny ljussignal.
Blinkar gult - slå pinkod.
LU-LÄSARE MED DISPLAY
LU-läsaren är beröringsfri.
Kortet behöver endast hållas upp
framför läsaren.
Följ instruktionerna på displayen.
SALTO UPPDATERINGSLÄSARE
Salto ersätter
nycklar för anställda.
Kortet behöver
uppdateras dagligen
genom att det hålls upp mot
läsaren
Läsarens ljussignaler
Blinkar blått - Håll kvar kortet.
Detta kan ta upp till femton
sekunder första gången med ett
nytt kort.
Lyser grönt - Uppdateringen
slutförd och kortet kan tas bort.
Lyser rött - Uppdateringen
avbruten.
DÖRRBLADSLÄSARE, SALTO
Håll upp kortet
framför låsets svarta
läsardel.
Låsets ljussignaler
Lyser grönt
- Dörren låses upp.
Tryck ner handtaget för att
passera.
Lyser rött - Kortet ej uppdaterat
eller behörighet saknas.
Blinkar rött 3 gånger därefter
grönt ljus - Batteriet behöver
bytas, men låset fungerar ändå.
Maila en felanmälan med
rumsnummer och byggnad till
[email protected]
CYLINDER, SALTO
Indikeringen på
cylindern ligger i en
lysdiodring mellan
metallen och den
svarta delen.
Håll upp kortet
framför cylindern.
Cylinderns ljussignaler
Lyser grönt - Cylindern aktiveras.
Vrid på knoppen som en nyckel
för att låsa upp/låsa.
Lyser rött - Kortet ej uppdaterat
eller behörighet saknas.
Blinkar rött 3 gånger därefter
grönt ljus — Batteriet behöver
bytas, men låset fungerar ändå.
Maila en felanmälan med
rumsnummer och byggnad till
[email protected]
Blinkar orange — Cylindern
är ur funktion. Felanmäl med
rumsnummer och byggnad till
luko[email protected]
BORTTAPPAT KORT
Om kortet tappas bort
spärras detta automatiskt vid
uthämtandet av ett nytt kort vid
någon av kortstationerna.
För öppettider se:
www.lu.se/lukortet.
KONTAKT
För mer information om kortet
och kortstationerna se:
www.lu.se/lukortet.
För felanmälan av icke
fungerande kort, lås eller läsare.
Skicka e-post med rumsnummer,
byggnad, kortnummer samt lucat/
stil-id till [email protected]
För nödöppning av lås, kontakta
universitetets larmtelefon:
046-222 07 00.
Gäller ej bostäder!