Programmet - Vetenskapsfestivalen

PROGRAM
FORUM FÖR FORSKNINGSKOMMUNIKATION 7 MAJ
ÅRETS TEMA - STRATEGISK KOMMUNIKATION
12.30 – 13.00 REGISTRERING
17.30 – 17.45
13.00 – 13.30 M
ORGONDAGENS UTMANING OM FRAMTIDENS
UTBILDNING OCH LÄRANDE
SAMMANFATTNING INTERAKTIV TRENDSPANING
Medverkande: Representanter för Kairos Future
18.15VETENSKAPSFESTIVALENS INVIGNINGSMINGEL
Medverkande: Thomas Fürth, Kairos Future
13.30 – 14.15
INTERAKTIV TRENDSPANING
Under dagen kommer deltagarna att få delta med
egna idé- och trendspaningar. Deltagarna kommer
att bidra med sina spaningar via sina egna smartphones eller via surfplattor/datorer. Som introduktion till trendspaningen kommer deltagarna att få en
kort presentation kring omvärldsanalysens grunder.
Medverkande: Representanter för Kairos Future
14.15 – 15.00
OW STORYTELLING MAKES YOUR
H
STRATEGY COME TO LIFE
The University of Strathclyde is a UK leader
in working with business and industry. The
University’s Head of Communications outlines
how a close relationship with industrial partners
helps to communicate their strategy - and win
awards along the way.
Medverkande: Ray McHugh, Head of Media
and Corporate Communications, University
of Strathclyde
15.00 – 15.30 KAFFE
15.30 – 16.20FRÅN STRATEGI TILL VERKSTAD – SÅ GJORDE VI
Medverkande:
Berit Oscarsson, Informationschef,
samt
16.30 – 17.20 Naturvårdsverket, Sara Seltborg, Kommunikationschef, Mälardalens högskola,
Sturle Hauge Simonsen, Kommunikationschef,
Stockholm Resilience Centre
SYNAS, SÄLJA, SAMVERKA? –
VARFÖR KOMMUNICERAR ORGANISATIONER?
Medverkande: Catrin Johansson, Professor i organisationers kommunikation vid Mittuniversitetet,
Cecilia Schön Jansson, VD, Sveriges Kommunikatörer och Magnus Fredriksson, Docent i medieoch kommunikationsvetenskap vid Göteborgs
universitet
Om seminarierna
FRÅN STRATEGI TILL VERKSTAD – SÅ GJORDE VI
Hur arbetar man strategiskt med kommunikation?
Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna?
Möt tre erfarna kommunikationschefer: Sturle
Hauge Simonsen, Stockholm Resilience Centre,
Berit Oscarsson, Naturvårdsverket och Sara Seltborg Mälardalens högskola. De berättar om sina
erfarenheter och delar med sig av sina bästa råd.
Samtalsledare: Ulf Hall, KK-stiftelsen
och Suvi Panas, Intize
SYNAS, SÄLJA, SAMVERKA? –
VARFÖR KOMMUNICERAR ORGANISATIONER?
Vilka principer styr kommunikationsarbetet i
organisationer? Magnus Fredriksson, Docent
i medie- och kommunikationsvetenskap vid
Göteborgs universitet, har undersökt det och
menar att det absolut vanligaste målet med
myndigheters kommunikation är synlighet.
Professionell kommunikation behövs både av
demokratiskäl och för organisatorisk effektivitet.
Det anser Catrin Johansson, Professor i organisationers kommunikation vid Mittuniversitetet.
Cecilia Schön Jansson, VD, Sveriges Kommunikatörer och med lång erfarenhet av kommunikationsarbete i stora företag, ser att behovet av
kommunikation bara ökar och att förtroendefrågor blir alltmer centrala för att organisationer
ska kunna nå framgång.
Ta del av tre olika perspektiv på strategisk
kommunikation och delta i samtalet om vilken
roll den kan spela.
Samtalsledare: Cissi Askwall, Vetenskap &
Allmänhet och Emilie von Essen, Formas
Forum för Forskningskommunikation anordnas i samarbete med:
Mindre justeringar i programmet kan komma att ske. Se vetenskapsfestivalen.se för eventuella programändringar.