Fastighetsinformation Västerstaden har beslutat att försälja sina

Fastighetsinformation
Göteborg 2015-06-22
Västerstaden har beslutat att försälja sina fastigheter på Meteorgatan,
Nebulosagatan, Kometgatan samt Komettorget.
Sedan 2003 har Västerstaden successivt förvärvat fastigheterna i området och bedrivit ett
upprustningsprogram för att höja boendetrivseln i området. Vi ser nu en ökad trivseleffekt
genom att kvarboendetiden har blivit betydligt längre.
Fastighetsbolaget Willhem AB har ingått ett avtal med oss om att förvärva samtliga våra
fastigheter i området. Den formella ägarändringen är den 1 september 2015.
Västerstaden kommer att handha fortsatt förvaltning fram till den 1 november 2015. Detta
betyder att Oscar Khoury är fastighetsansvarig och hyresaviseringen sköts således tillsvidare av
Västerstaden. FF-fastighetsservice har fortsatt ansvar för fastighetsskötseln.
Västerstaden lämnar, med gott förtroende, över fastigheterna till ett välkänt fastighetsbolag som
har fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljö.
Förvaltnings AB Västerstaden