Hur mäter kommunerna sina varuleveranser?

Hur mäter kommunerna sina
varuleveranser?
Erik Levander
SKL
Vilka är Sveriges Kommuner och Landsting?
Politik
Förvaltning
Leveranstrafiken allt viktigare
Skrifter på området från SKL
TRAST3
Kartläggning av
leveranstrafik
Samlade laster
Webbutik.skl.se
Handbok för
godstransporter
i den täta
staden
Syfte
11
Avancerat
Medel
Lätt
Mål
Fler kommuner undersöker
behovet att jobb med
leveranstrafik
Samordning av metoder &
Nyckeltal inför framtiden
Fyra kartläggningsmetoder
Platsbesök
Inventering
För/nackdelar
Mätning
Svårighetsgrad
Intervju
Mallar och underlag
Tack!
För mer information: [email protected]