Minnenas television Kära besväret Blomsterkrysset Stora

16
11
NATUR- 18
LIG
SVACKA
MARKÄGA
SLUTTNING
FULSJUNGA
7
4
6
YPPIGT
2
14
9
5
13
SPISA
AVSLAG I
ALL HAST
BRYTA
FRAM
9
6
MESFÅGEL
13
OFÖRUT- 3
SETT
8
14
15
13
12
19
6
10
7
GÅR
UTFÖR
18
18
5
14
1
7
20
7
20
4
10
E
PÅ
VÄG
GÅ I
VATTEN
22
V
FISKRESTER
LETA
IGENOM
6
11
5
7
MISTA 18
KÄNSELN
9
DROG
7
5
BITTIDA 7
YTMÅTTET
7
12
7
23
4
7
10
11
1
3
SPJUVER
8
1
9
7
VIRKE
10
1
10
10
4
8
7
17
11
11
6
TRÄD 7
OCH
FISKAR
S N O K A
12
KUFISKA
6
5
5
8
1
22
MER ÄN 6
VÄLMATAD
11
11
9
STÅR 6
HÄST I
BLÅ
BYXOR
7
SÄGER 21
POSITIV
4
VERKLIG 14
2
10
7
SATT P 19
FÖR
17
9
1
6
7
7
1
9
6
7
7
LUNDASPEX
17
16
18
10
SAMS 10
11
6
7
10
1
9
8
1
10
11
10
GLO 6
ÄR EMOT
SYSTEMET
18
4
SEPTEM- 10
BERMAN
7
HJULEKER
14
7
1
9
11
7
1
7
KHAN
8
11
8
VILL 14
CIRKUSGÄST BLI
3
7
12
14
7
SKE
14
GÖRA
ONT
23
5
1
9
17
7
6
17
6
1
7
1
MESS
5
RÖD
TRÅD
RÖD
TRÅD
5
FÖRINTE
SÄRSKILT MEDLAR
FLYGVÄNLIG
FÖRPOST
INTE
SÄRSKILT MEDLAR
FLYGVÄNLIG
POST
1
1
5
7
9
14
KABINETT
RT
A
SR
23
KÖ
A
22
SG
T
R
R
O
8O
M
M
FÖRKORTAT
NUMMER
FÖRKORTAT
GÖR
NUMMER
VIND
SOM
GÖR
MOJNAR
VIND
SOM
MOJNAR
LEDSEN
LEDSEN
ERBJUDER
BAR
ERBJUDER
BAR
SLÄKTE
MÅTT PÅ
SLÄKTE
STOCK
MÅTT PÅ
STOCK
18
3
R
R
H A
H A
N
N
C
C
H
H
5
SÄLJANDE
KOMPANI
SÄLJANDE
DIAGOKOMPANI
NALT
SLAGEN
DIAGOBOLL
NALT
SLAGEN
BOLL
HÄR
SKEDDE
UNDER
HÄR
I NT
SKEDDE
UNDER
I NT
21
INTILL
POJKE I
INTILL
BOLAGET
POJKE I
BOLAGET
HORN
5
SYRAK
FASONER
A
A
SYRAK
17
HÄRFÖRLEDEN
HÄRFÖRSYDSTAT
LEDEN
I USA
STÄLLT
SYDSTAT
I UPP
USA
STÄLLT
UPP
16
14
FÖR
GÖR TIDSGAMMAL
VINST?
5
5
8
FÖR
GAMMAL
DÅLIG
VANA
GRUVDÅLIG
GÅNG
VANA
GRUVGÅNG
8
7
22
V
V
I E
I E
D
D
VERKA
DET KAN
TORRT
INGE
OCH
SKRÄCK
VERKA
TRÅKIGT DET KAN
TORRT
INGE
OCH
SKRÄCK
TRÅKIGT
3
SÖKER
OSALIG
LJUSBRYTANDE
HANTKROPP
ACKORD
LANGAREN
HANTLANGA- ACKORD
REN
H E
H E
J
J
RENDERA
12
8
RENDERA
ANGER
ÄGANDE
L
L
Ä
Ä
P
P
P
P
J
J
A
A
JUDISK GLÄDJEKROPP
HÖGTID
12
ANGER
ÄGANDE
I LÅREN
KAN MAN HÅLLA
PÅ
MAN- FÖRE
I LÅREN
HATTAN
KAN MAN HÅLLA
PÅ MAN- FÖRE
HATTAN
EFTER
NÄRA
NAMNE
EFTER
NÄRA GLÄDJEJUDISK
NAMNE
HÖGTID
LJUSBRYTANDE
FRANSÖKER
CIUM
OSALIG
FRANCIUM
15
M
M
A
A
G
G
N
N
E
E
T
T
I
I
S
S
K
K
A
A
ÖPPNAR
FÖR
MÖJLIGÖPPNAR
HETER
FÖR
MÖJLIGHETER
F
F
LURMEN
KÄNDE
LURMEN
SKULD
U
U
R
R
D
D
KÄNDE
SKULD
LIGGA
PÅ
LIGGA
PÅ
O
O
R
R
A
A
T
T
O
O
R
R
I
I
U
U
M
M
Blomsterkrysset
DET
SOM
KOMMA
DET
SKALL
SOM
KOMMA
SKALL
R
R
HAR
SABEL
HAR
SABEL
E
E
G
G
G
G
H Ä
A R
T R A
FINNS I
BIL SOM
STALL
OMRÅDESSTORLEK
ERITREASTAD
H
A
M
N
K A
O T
D
I
E
D E
A N
A
S
M
A
R
A
FIRAT
ÖRNGOTT
SÄNDS
VIA
MOBIL
R
U
T
I
N
E
U R
A
D
VAN
AV RINGA
ÅLDER
TAR TILL
ORDA
U
U
R T
R T
G
G
S E
S E
T
T
I T
I T
M
M
M A
M A
E N
E N
N A
N A
HINNA
OCH
LILJA
EDERA
EDERA
FINT
TILLTAL
I DEM
SER MAN
SEJ
I DEM
SER MAN
SEJ
KNIVKANT
MATTE
PÅ
BIBBLAN
MATTE
PÅ
BIBBLAN
GÅR
FEL
BLIR
VINTERHÄNDER
N
A
R
I
G
A
FYLLER
FRAS
FRÅN
DUBLIN
I
R
P R I
Å S
A K
LITE ALLT
MÖJLIGT
ÅTER
SOM
FÖRLED
ÅTER
SOM
FÖRLED
ÄR ENSAKER
HJÄRTLÖSA
SKÅDA
DEN GER
UTSLAG
S
A
G T
V
L A R E
I S
N
S K Y
G
V E
R T A R
O R D
V E R S
M A T
V A T A
E
E M
N E N
FESTKLÄDER
YNGEL
BREDA
LEDER
LÄGGER
TRYCKS
FÖR
UTTAG
I
ERSÄTTARE
VAR
SERVEESSEN
PLANTA
Ö
R
T
KRIS
FYRHÖRNINGEN
UNDVIKER
KRAFTIG
BRÖDSÄD
PUNKTTECKEN
MÄTTE
MAN
MED
BRA
V
Ä
L
DRIVIT PÅ
BAKVATTEN
Å ENA
SIDAN
SVAG
STOCK
ANTAGANDEN
SKÄR
SOM
FULL
FART
BAMBALED
SUNDÖ
GUSTAFS
VÄN
GAMMALT I
BEGÄR
FÖRDELAR
BÖRDAN
MUSIKSTIL
GE
TRÖJOR
SMALA
VÄGAR
SLITEN
DRYCKESGRUND
LÅTIT
BLI
GÖR
PERIOD OSÄKER
TROLLKARL
A
V
S
T
Å
T
T
F T
A V
S E
K
L A
O R
T
T E
O R
S
N A
E T
R T
V
E R
R E
K
E R
M Y
U T
M A
L
A
R
M
G E
R
H A
EGENDOMAR
SAVANNDJUR
ÄR
INSATT
LÖFTESMAN
BLIR
PUPPA
BERÄTTANDE
U
T
A
N
SJUNGANDE
DIAMOND
SEXTIONDELS
TIMME
Läsarbilden
EXPONERAD
MITT I
LJUSET
MITT I
LJUSET
MISSTÄNKER
MISSTÄNKER
VÄL I
GÖTE-
OFRUKTGEGGA
SAM
PÅ
BOTTEN
GEGGA
NAKET
PÅ
BOTTEN
NAKET
GREKISK
TURISTÖ
GREKISK
TURISTÖ
HÄCKLAS
HÅRDA
HÄCKLAS
ORD
E
E
D
D
E
E
R
R
HÅRDA
ORD
KOLLA
KOLLA
K
K
U
U
Ö B
Ö B
I
I
S
S
M
M
NATTMÖSSETAL
NATTMÖSSETAL
BRAQUESTIL
BRAQUESTIL
BOKLIG
ECO
Y
Y
R
R
A
A
N
N
D
D
E
E
BOKLIG
ECO
FÖRE
SKATT
KNEGA
GÅRDSPLATS
SLÄTTMARK
FÖRE
SKATT
KNEGA
GÅRDSPLATS
UGGLAN
LEVER
OMFLUTNA
LEVER
OMFLUTNA
LAGT I
SOCKER
SKÄR
UGGLAN
Ö
Ö
A
A
R
R
SKÄR
LAGT I
SOCKER
AMUSERA
AMUSERA
STENAR
PÅ HÖG
ONDSINT
ONDSINT
MÖRK
PERIOD
MÖRK
PERIOD
BESITTER
HÅRT
TRÄ
SMÄLLA
HÖGT
HÅRT
TRÄ
SMÄLLA
HÖGT
POJKSKOLESTAD
POJKSKOLESMAJLA
STAD
SÅVIDA LANDSMAJLA
TUNGA
SÅVIDA LANDTUNGA
O
O
R
M O N
R
M O N
Ä
S M Ä
Ä
S M Ä
D
T
S
D
T
S
N D
R A K
N D
R A K
J A
R E E
J A
R E E
Awww.åretrunt.se
T
T A L
A T
T A L
PINSAMHET
PINSAMHET
SITTER
PÅ TÅGET
SITTER
FYRA
PÅ TÅGET
PIRATENEGO
RACKARTYG
STRANDRACKARFÅGELN
TYG
STRANDFÅGELN
DRAGIT
PÅ PÅ
RAKAN
DRAGIT
PÅ PÅ
RAKAN
@
PIMPLA
@
PIMPLA
BESITTER
M Ä H Ä
M Ä H Ä
G A T E
G A T E
G R E K
G R E K
P
R E S
P
R E S
E L I
K
E L I
K
A V I S A
A V I S A
N
H Ä M
N
H Ä M
S T I O R
S T I O R
A S P
M
ÅRET RUNT 19/2015
A S P
M
PÅ FLYGPLATS
PÅ FLYGPLATS
INVÅNARE I
HELLAS
INVÅNARE I
HELLAS
PIRATENEGO
B
B
R
R
U
U
T
T
T
T
O
O
STENAR
PÅ HÖG
BORG
VÄL I
GÖTEBORG
VILJE- AUBERSVAG
GIN
PERSON
VILJE- AUBERSVAG
GIN
PERSON
A
A
E R T
E R T
B U
B U
V E N
V E N
A T
A T
D A G
D A G
A
A
A
A
R Ö S
R Ö S
E L A
E L A
N A T
N A T
SLÄTTMARK
M
M
O
O
LED
FYRA
EGENLED
ARTAD
EGENARTAD
TINA
TINA
SVINHUS
ÖGA
FÖR ÖGA
ÄR
ÖGA
FRUSEN
FÖR
ÖGA
ÄR
FRUSEN
SVINHUS
DARRIGT
TRÄD
KOST
DARRIGT
TRÄD
KOST
BÄR
BÄR
UNDSATT
NY
BÖRJAN
BÄR
BÄR
UNDSATT
NY
BÖRJAN
KUNGADÖME
E
E
N
N
KUNGADÖME
VÄRK
VÄRK
SOM
SPIK
KANSKE
SOM
SPIK
KANSKE
FÖRVÄNTAS
BRUD
FÖRSÄGA
VÄNTAS
BRUD
SÄGA
TRÅNGT
GOJA PÅ
TRÅNGT
SYDÖN
GOJA PÅ TIDSSYDÖN EPOKER
ENERGITIDSFORM
EPOKER
LOU I
VELVET
ENERGIFORM
UNDERLOU I
GROUND
VELVET
UNDERMATTEGROUND
UPPGIFT
D
D
E
E
L
L
A
A
R
R
M
M
E
E
D
D
MATTEUPPGIFT
A
STEKLUKT
1
STEKLUKT
O
O
S
S
2
RÅTT
3
RÅTT
O
O
S
S
T
T
E
E
K
K
T
T
4
5
6
7
8
ÄR DEN
KÖPER
KORT
ÄR
TILLBAKA GRANNE SOM
EMOT
ÄR DEN
KÖPER
KORT
ÄR
TILLBAKA GRANNE SOM
EMOT
Å
Å
T
T
E
E
R
R
T
T
A
A
R
R
9
N
N
O
O
A
A
N
N
T
T
K I
K I
A
A
L T
L T
O R
O R
R Å
R Å
S I G
S I G
10
UNGEFÄR
4,19
JOULE
UNGEFÄR
4,19
JOULE
11
12
BALJA
BALJA
13
J
K
Y T
J
O A
A F
S S
E
N I
R
R O
A N
T I
Å T
MA L
T A
P
A N U A
K
F N
I O N
E T
L
X Y L O
P
A B
O A S
S K A
S
A L
M I D A
E N E R
T A
M
U B A
R I
I S S
O C
Å N A
S
N
E R
T O R
T T A
S
S
H E
V E R
A S A
R
E
A
K
T
I
O
N
A
D
H
K
OBEREDD
B
C
D
H
A
N
D
E
L
S
B
O
D
B
C
E
F
E
F
5
O
R
R
T
F
B
A
U
H
A
U
S
J
E
K
E
G
B
G
S
E
E
R
A
T
S
Ä
M
S
D
L
R
Ä
V
M
I
N
N
E
S
M
Ä
R
K
E
P
A
L
A
T
S
15
5
13
12
16
13
3
7
17
9
2
7
10
16
10
12
1
16
10
10
13
1
3
DE
LÖS
SMÄRTSAMT
ORD
ROBERT
DE
GALET
NOLLA
TIDEN
TON
FLICKA
OCH ORT
SURFPLATTA
ARENAN
EMEDAN
FLICKA
OCH ORT
SMÖRKNIVSTRÄ
SLASK
SURFPLATTA
ARENAN
EMEDAN
ÄR DET
NÄR
INGEN
PRATAR
TYDER
PÅ ANOR
TER
SNIFFA
SLITNA
ÄR DET
NÄR
INGEN
PRATAR
TYDER
PÅ ANOR
GALET
GRISENS
FÖRDEL
VATTNET
PROV
TON
T
E
E
SI
T
S
S
TK
RNO
Y R
NÄE
EPN
T A
SMUTSIGA
SNIFFA
TA TAG I
F
O
T
O
G
ÖÖ
R
A
F
F
O
A
T
R
O
R
G
A
Ö
R
N
A
G
F
Ö
R
F
O
A
K
T
R
O
O
R
R
G
A
P
R
N
A
G
G
Ö
FR
R
Y
S
T
AT
S
O
R
EU
A
V
D
R
A
E
T
G
ÄT
A
R
S
A
T
O
R
U
R
A
V
E
R
A
G
TI
Ä
T
M
RE
R
TROTS TROTS
TROTS TROTS
HAR
HAR
HAR
HAR
KANSKE KANSKE
KANSKE KANSKE
SPETSARSPETSAR
SPETSARSPETSAR
UTEUTEUTEUTESPELARESPELARE
SPELARESPELARE
LUCKA
LUCKA
LUCKA
LUCKA
SYMBOL SYMBOL
SYMBOL SYMBOL
FÖR
FÖR
FÖR
FÖR
SAMSAMSAMSAMVÄLDET VÄLDET
VÄLDET VÄLDET
ILLILLILLILLVILJAN VILJAN
VILJAN VILJAN
A
KT
R
O
S
R
R
E
A
P
N
D
G
G
E
Ö
R
G
R
Y
A
K
TA
O
S
O
R
E
PA
D
R
G
ET
R
G
Ä
Y
A
R
BERG- BERGBERG- BERGNYMFER NYMFER
NYMFER NYMFER
LEDLEDLEDLEDNINGAR NINGAR
NINGAR NINGAR
VAR
VAR
VAR
VAR
FEST- FESTFEST- FESTBLÅSAN?BLÅSAN?
BLÅSAN?BLÅSAN?
ÅDER
ÅDER
ÅDER
ÅDER
SES MEDSES
SESMED
MEDSES MED
KRYLBO KRYLBO
KRYLBO KRYLBO
SLÖA
SLÖA
SLÖA
LITET
LITET
LITET
LITET
ANKARE ANKARE
ANKARE ANKARE
BRÄCKA BRÄCKA
BRÄCKA BRÄCKA
HÖJER HÖJER
HÖJER HÖJER
RÖSTEN RÖSTEN
RÖSTEN RÖSTEN
S MM
T
MM
EM
EL
R
OO
RO
R
E
U
R
RR
RI R
N
I
V
E
S E
ST S
TA
A
G
GG
GG
R
R
I R
IA R
A
M
TI M
G
I G
IE
E
S E
S
A S
A
R
ER
ET E
TA
N N N
R
D D
A
P P
A P
A
R
U UL U
LA
B BI BT
I
SLÖA
B
LL
E
E
A
D
N
G
A
AR
R
A
R
N
A
E
J
A
S
AK
R
AI
A
LS
R
A
S
A
N
E
TR
B
L
E
R
A
D
E
G
A
D
R
A
A
R
K
N
AT
JI
A
S
O
K
N
AI
L
SL
A
SI
N
E
R
R
A
LIK EN
NOLLA
SLITNA
2015-04-24 16:50
STÅ PÅ STÅ
STÅPÅ
PÅ STÅ PÅ
ÖRONEN ÖRONEN
ÖRONEN ÖRONEN
VILL VI VILL
VILLVIVI VILL VI
INTE BLI INTE
INTEBLI
BLI INTE BLI
STÖRDA STÖRDA
STÖRDA STÖRDA
PIKA
PIKA
UTKAST
SOM EN SOM
SOMEN
EN SOM EN
EREMIT EREMIT
EREMIT EREMIT
BIBEL- BIBELBIBEL- BIBELBERG BERG
BERG BERG
...-PEKKA ...-PEKKA
...-PEKKA ...-PEKKA
SALONENSALONEN
SALONENSALONEN
BRITTS BRITTS
BRITTS BRITTS
ANDRA HEM?
ANDRAHEM?
HEM?
ANDRA HEM?
ANDRA
LANS- LANSLANS- LANSMÄN MÄN
MÄN MÄN
MELODI MELODI
MELODI MELODI
ART1519-049-064.indd
ART1519-049-064.indd
62-63
62-63
UTUTKAST
KAST
JOBB JOBB
JOBB JOBB
MASH- MASHMASH- MASHALDA ALDA
ALDA ALDA
SÄNDER SÄNDER
SÄNDER SÄNDER
I ITALIEN I IITALIEN
ITALIEN I ITALIEN
PIKA
SPANSK SPANSK
SPANSK SPANSK
MÅLARE MÅLARE
MÅLARE MÅLARE
SNYLT- SNYLTSNYLT- SNYLTGÄSTER GÄSTER
GÄSTER GÄSTER
BB B B
E
R
UR
U
DU
D
D
E
RE
R RS
A
D D
OO
N
R
A
MM
AL M
LA
R
K
A K
A AT
A
TT TT
E T
ET
I IP P
R
S
O
CO
CI CA
I
K
N
EN
E
GE
G
R
I R
OR
O
A
S
LA L
A
NA
N
D
ST
I T
IE T
E
R
E
R R
R RI
R
A
DA
DI DA
I
A
DL
S
K
O
N
A
L
A
TV
E
TI
P
R
O
A
IL
G
E
O
A
R
N
D
E
R
RK
I
I
A
N
VIKTIG VIKTIG
VIKTIG VIKTIG
RAPACE RAPACE
RAPACE RAPACE
RÄNNA RÄNNA
RÄNNA RÄNNA
UTE
UTE
UTE
UTE
MÅL
MÅL
MÅL
MÅL
I MUN I IMUN
MUN I MUN
GJORT
GJORT
GJORT
GJORT
LISA
LISA
LISA
LISA
NÅGOT
NÅGOT
NÅGOT NÅGOT
UTKAST
LÄPP- LÄPPLÄPP- LÄPP-
VINKEL- VINKELVINKEL- VINKELMÅTT MÅTT
MÅTT MÅTT
MEDEL- MEDELMEDEL- MEDELBEBEBEBEGÅVAD GÅVAD
GÅVAD GÅVAD
500
500
500
500
13
11
15
11
19
10
9
19
2
1
12
6
1
2
17
15
5
15
20
13
10
15
1
E
N
8
1
2
4
ÄR ALLTID
POSITIV
DEL AV
VISST
LÖVTRÄD
5
VARGLIKA
FIGURER
6
V
7
EN LITEN
BIT FÖRE
MÅL
A
8
EN SÅN
ÄR
SKRÄCKFILMEN
9
Y
L
A
R
J
N
TYDER
PÅ
NÅGOT
NYTT
10
B
12
AVGÖRS
PÅ
VATTEN
LITIUM
GJORDE
PILLER
DE KAN
RITA
13
A
K
A
P
B
9
C
15
15
1
14
6
9
15
2
15
10
12
16
19
7
1
15
4
1
2
10
13
9
2
2
15
17
11
13
8
2
1
10
15
9
2
15
11
1
2
2
11
13
14
15
9
13
17
19
14
13
19
14
9
12
3
9
J
10
14
10
I
10
1
1
19
H
11
13
7
3
G
6
17
1
1
F
1
18
16
E
2
12
3
D
14
1
11
7
13
11
16:53
1
10
17
21
15
Ö
12
12
14
13
1
11
9
1
10
A
10
8
K
L
1
19
M
10
1
N
O
3
17
12
9
19
1
2
2
13
1
14
2
1
15
15
19
1
13
12
BLANDAS
PÅ BARNKALAS?
R U
T
T
P E
R
TJOCKA
MANSNAMN
LÄNGRE
ATT KÖRA
JAGADE
DJUR
PRONOMEN
ENKLARE
TOBAK
V
C C
HC
H
A
OO
X
L L
YP
Y Y
MM
S S
A
A A L
L
ÖÖ
LK Ö
K
S
S
K
RK
R
YR
YT
N
A AR R
E
AS S
K S
K
R
T
V
Å V
Å
A Å
A
N
TD
I D
I DA
R
O
DO
D
UD
U
C
A
L L K
E E
A
R R
D
R
K
I K
A
N N
EN PLATS
FÖR
TÄVLING
GJORDES MINDRE
HONA
I
BLAND
KÄRNAN SPETSAR
HAR INTE
KART
KAN SES
PÅ
VAGEL
V
H
A
N
O
X
E
LP
M
P
A
S
AL
L
K
S
Å
Y
TS
R
E
K
K
R
A
A
N
AL
U
C
E
K
O
DELAR
AV
PUNDET
BETYDER
EGENTLIGEN
MED I
V
F F
A
N
SN
S SS S
HS
H
AH
A
H
X
EL E
L LP P
Å P
ÅT Å
TÅ
P
Å P
ÅT Å
TA T
A AA A
V
P
IA T
AÄRAVÄG
I T
I T
AL A
LE
UTAN
A
LT U
LU BÖJ
U
TE T
E
RE
R
AR
A
R
LT TA T
AL A
LL LL LU
S
Å
SMATÅ
S SN N
ÖDATOR
N
ÖJ Ö
JD
KAN
T
S
APLATS
S
A
MM
A M
V
V
ABLI
V
A
S
INLAGDA
E
KT K
T
OO
TR O
R R
GG
A
R
AT A
TT TT
A T
A
RA
R RK
N I N
I N
IÄ N
ÄL Ä
LV
A
LA L
A
GA
G G
D DI DE
I
C
E
RSELEKE
R
AR
AT A
T TA A
D
TION
K
O
RO
R RA AL A
LR R
LU
MM
AM
A AK
A A
S A
S
A S
AT
R R
ER
E
NE
N
E
I R
I R
IA R
A
N
BLIROTILL
O
SO
S
A S
A
DA
D
CHOKLAD
K K
RK
R
ER
E
V
ÄR
ÄR
ÄR
BONAS BONAS
BONAS BONAS
ÄR
PERSISK
PERSISK
LÄTTA PERSISK
LÄTTA
LÄTTA GRODOR
LÄTTA GRODOR
GRODOR
MED
MED
MED
MED
GRODOR
GÖRA
GÖRA
GÖRA PERSISK
GÖRA
HÄRSK- HÄRSKHÄRSKTUNG- HÄRSKTUNGTUNG- TUNGSUCCÉ HYSER
SUCCÉ
SUCCÉ
PIGG- GREJEN
PIGGHYSER HYSER
HYSER
PIGG- PIGGARE SUCCÉ
GREJEN
ARE
ARE GREJEN
GREJEN
ARE
HAJ
HAJ
SHERPASSHERPAS
SHERPASSHERPAS
HAJ
2015-04-24
16:50HAJ
GÖR
GÖR
GÖR
GÖR
MAN
MAN
MAN
MAN
MEDEN
EN MED EN
MED EN MED
ART1519-049-064.indd
49
SALVA
SALVA SALVA
SALVA
BLYGA BLYGA
BLYGA BLYGA
VÄXTER? VÄXTER?
VÄXTER? VÄXTER?
HELIUM
R K
BARA
ENÅGRA
L A
G I G
E N A
R I
I K V
N E R
G N A
A
K
R E A
GIFTFÖR
FÖRGIFT FÖR
GIFT FÖRGIFT
ANDRA ANDRA
ANDRA ANDRA
GÅNGENGÅNGEN
GÅNGENGÅNGEN
MES
EN FRU EN
ENFRU
FRU EN FRU
SINATRA SINATRA
SINATRA SINATRA
SKÅNSK SKÅNSK
SKÅNSK SKÅNSK
ORT
ORT
ORT
ORT
FURA
FURA
FURA
FURA
KNALLARKNALLAR
KNALLARKNALLAR
OCH
OCH
OCH
OCH
GÅR
GÅR
GÅR
GÅR
MÄTTA MÄTTA
MÄTTA MÄTTA
EGO
EGO
EGO
MINGMING- MINGTING
TING
TING
ÄGIRS ÄGIRS
ÄGIRS
MAKA MAKA
MAKA
SKÄMT SKÄMT
SKÄMT SKÄMT
TILLSLAG
GÅR DET
UNDAN I
FÖR DE
FIKANDE
FYRA
TILLTILLSLAG
SLAG
TILLSLAG
U G
U
U R
K
O
R
KORT- KORTKORT- KORTKNEKT KNEKT
KNEKT KNEKT
KRIGS- KRIGSKRIGS- KRIGSGUDIN- GUDINGUDIN- GUDINNA
NA
NA
NA
FICK
FICK
FICK
FICK
OSS ATT OSS
OSSATT
ATT OSS ATT
BLOTA BLOTA
BLOTA BLOTA
GLADA GLADA
GLADA GLADA
NYBERG NYBERG
NYBERG NYBERG
RUTAN I RUTAN
I RUTAN I IRUTAN
ÄR
ÄR
ÄR
ÄR
MÅNGA MÅNGA
MÅNGA MÅNGA
ÄKTA
ÄKTA
ÄKTA
ÄKTA
MATTOR MATTOR
MATTOR MATTOR
HOPPSAN
L
A
V
E
HUR
HUR
HUR
HUR
MYCKET?MYCKET?
MYCKET?MYCKET?
TITAN
FACKFÖRBUND
R
A
N
N
HAR STU-HAR
HARSTUSTU-HAR STU-
SINKOS
KOS SIN KOS
SIN KOS SIN
LÄMNAR LÄMNAR
LÄMNAR LÄMNAR
SLAGS- SLAGSSLAGS- SLAGSMÅLET? MÅLET?
MÅLET? MÅLET?
SKRÄCK SKRÄCK
SKRÄCK SKRÄCK
LEDIG LEDIG
LEDIG LEDIG
STÄM- STÄMSTÄM- STÄMBAND? BAND?
BAND? BAND?
KAN
KAN
KAN
KAN
MANEN
EN MAN EN
MAN EN MAN
PLATS PLATS
PLATS PLATS
SLÅI I
SLÅ I
SLÅ I
SLÅ
DÖRREN DÖRREN
DÖRREN DÖRREN
FLAX
ÄR DEN
UTAN
INVÄNDNINGAR
ÄR NOG
DE SOM
KOMMER
FÖRST
ÄR EN
GNUTTA
KAN HA
ANTENN
LÄKARPRAKTIK
PRISMÄRKE
N
E
R
O
G
N
I
D
O
S
E
D
D
D A M
E
Ö V
A P O R
G Å
K R
R
O L A
A B D I K
F R Ö L I
F U R A
E N E
R
R O N D E
R I A
E
D V
N
D A
E L
O A R
D R A K
E R R O
S
Å S E T
O
A
E R A D
N G
E
K P I
E I D A
L L E R
1
6
2
3
4
5
7
7
8
8
DATOR
KAN BLI
INLAGDA
D
A
H
L
B
E
C
K
I
L
L
E
R
K
Y
S
S K
E
G N
E
R
N A
L L A R
A
N Å
G R E N
R
A
A V U R
A L N
S T A
L E R
I R A R
E N
Y
R A I D
A
B
D A T E
E X A R
A R G
SELEKTION
BLIR TILL
CHOKLAD
HOPPSAN
BJÖRNTASS
ALTERNATIV
TILL
FÄLLA
MENINGSFULLT
VÄDERSTRECK
ELISE
HÅLLER
SPANANDE
U
HOJAR
TING
FLAX
DRICKA
UTAN
KOLSYRA
JOBBAR
O R K
R Ä N
V E
O
G
Ö T A
M E R
OLYCKA
TÅLIG
VARM
DRYCK
DEN
ÄR
STYR ÄTBARA
HÄSTEN RÅTTOR
FRUSEN
SPETS
I S
N
F Å
R
T
Y
G
E
L
L I N
GJORD
IDAG
GÅS
EFTER DO
I SKALA
RAND
RINGT
RÄDDARE
MINSTA
LILLA
DEN
MELLAN
FEGAS
BEN
Å
KAN
FARA
VARA
TAS I
POOLEN
GJORDE
EN KLASSISK
HOOD
DESS
BUKT
RYMMER
CAPRI
A
R
B
E
T
S
S
T
U
D
I
E
F
O
R
S
K
A
R
E
N
JOBBAR
O R K
R Ä N
V E
O
G
Ö T A
M E R
ART1519-049-064.indd
52-53
ART1519-049-064.indd
52-53
2015-04-24
2015-04-24
16:53
16:53
DRICKA
UTAN
KOLSYRA
ÄR IGELKOTTAR
LÅNG,
LÅG
HUND
MINSKADE FLÖDE
ONT
A
R
G
T
TYST
BIFALL
LETT
TÄNKA PÅ
FINURLIGA
PLANTERADE
TYGEL
SER
MASTER
OCH
SEGEL
VARUINFÖRSEL
ICKE SA
NICKE
L
U
K
T
A
T
TILL
TILLHÖRANDE
DETALJ
GUMMA
LÅTA
SOM
MYGG
RYKER
O
S
A
Ä R
SLÄPA I
SKÅNE
VON HÄR
PLATSFRÅGA
LÄMNAR
MOCKA I
GRÄSET
KLIPPHÄCKARE
BROALTERNATIV
GÖRA
SKOLPROV
O N T
R I E
A N
A
T
T T E
T A R
I N A
R T
A
V
L K A
J O R
2015-04-24 16:49
B
I V A R V
A R R I Ä R
T I R E R A
A D
S M S
N A L A
R A C I N G
U
E N D E
U T G E T
E M O
D E N K L Ä
S Å
L Å R
A
V A G
N L I N E K
S Ä T T N I
V A N S E N
A
A K R A
R M T A G
Ö
L I S
R R O L
Å
E A P E L S
PRESSAS
TILL
BERUSNING
ÄR JU
TURKISK
ANGORA
KOMMER
MED PIP?
BITER PÅ
LACKEN
FICK
SIMBA
PUNGDJUR
SOM
MJÖDHEIDRUN
DEN
ÄR DU
FÖR LILL
SKÄR E4
HAR VI
HAR MAN
SVURIT
SIG TILL
UNDER
LOPPISFYNDET?
FINNS
HAR
DÅLIGT
OMDÖME
DESS
LÄGE ÄR
SIDANS
BLEKTS
INTE HUVUDET PÅ
SPIKEN
SKYDDA
HITTAR VI
DALIAN I
LOCKAR
ISLANDSFISKARNA
MATTA
SKAFFA
NÅGOT
FINARE
SALSA
PLACERAS
HIT PÅ
...KONST
GÖR
SLUT PÅ
TUREN
KLÄMDE
EN
MUNK
ÄR FALSK
KÖPING
ALBAN
T
U
N
I
K
A
N
O R T
M
S
U R A
A
R E G
N I N G A
N G E N S
N
I
S I N O N
G S B U S
A T S
E S
G E
C K V I R
O R
V I
O R N E
T V Å A
TOG
ALLT
SILVER
HAR
SINA
STUGOR
MELLAN
NAMN
SKA GÅ
ÖVER
ÄR VÄL
DET
ROLIGA
PARTYT?
PLACERADES
MÅNGA
LYOR I
PROFES- LEDER
FEL
SIONELL
LIGA
FÖRBLIR
I USA
RATADE
SEABORGIUM
BLIR
MUSIKSTIL
MED B
DRAR
VI IN
DELAR
VICTORIASJÖN
I
FINNS FINNER VI GICK
WIEN
BAKOM
SKIFT ROSENS
UNDERST
FÖR
NAMN PÅ BARK
N
A
T
T
S
N E T S
E R A T
R
A F
B F
R R F Ä
O
R
S A
D
R U E
M
G R
E R A
T
N R
R A D E
O L A V
TECKNAS EN KARL
LÄNGRE I TOPPEN
PERIOD
LÄGGS FICK NI
SES
ELTON PÅ
KALLDUSCH
DESS
FRAMTID
ÄR STRÅLANDE
HÅLLIT
I SPIRAN
STÅR
FÖR ELD
TAR MAN
SIG
FRAM VIA
I PARIS
HÅLLER
SAMMAN
RAPPORT
BAK PÅ
ATENVAN
KAN
BLI
EN
ÖRING
EN I
DRAGSPEL
GRYM
PÅ LAPP
BESTÄMMER FÖR
ARAB
PRYDDE
SIN
PLATS
BLEV
DEN
HELIGE
Finn fem fel
ART1519-049-064.indd 55
2015-04-24 16:51
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
FYRA
HÖGA
KORT
E
DUBBA
SÄGER
SKADAD
A
J
F
L
Ö
J
T
S
P
E
L
A
R
E
Naturrutan
16:51
R I A
Ö N T
S T
R Ö
K I K
E G A
P
R
S S
I D
D L A
M A T
R A
1
2
3
5
11
12
T
A
B
L
Å
BLIR
STÖRRE
16
STRÅ
HUVUDBONAD
INFORMATION
6
2
9
GAMMAL
SOLGUD
18
5
20
9
5
A
S
K
E
T
IDENTITET
DECIMETER
10
1
Å R T
L E
S K
I E R
S
E
ALTERY NATIV
X A
TILL
X FÄLLAT
A MEL I
NINGSÖ V
FULLT
G G
ÅVÄDERN G
11
FILTRERAR
1
5
13
14
6
F
A
R
A
N
10
3
12
3
5
12
8
5
1
19
11
6
22
23
13
5
12
22
22
1
2
8
22
21
12
15
1
5
22
3
7
8
6
9
10
15
7
8
8
5
12
3
14
3
9
9
A T
I R O N
V U N D
D O
I
J O KHANDE R
KÄNDE LING
TENUILNING
L L PÅR
SCEN
B Ä R
O S A
O R S A K A
T A T S
T U
A
E F T E R
E N A R
B
Ö D
L Ö P A
N
Å T G Å N
16
8
15
17
7
10
1
14
11
11
19
3
F
L
Ö
J
T
S
P
E
L
A
R
E
Ä
G
A
R
E
3
5
6
S P A D T A G
5
9
20
9
4
7
3
1
5
5
12
23
15
8
7
9
I S K
N N A
U R
Y @S S
R
K
A P A
T A
J O
U A R
N D E
GBLIRE N
3
18
5
3
10
R I A
Ö N T
S T
R Ö
K I K
E G A
P
R
S S
I D
D L A
M A T
R A
9
5
1
9
12
4
1
8
5
3
11
23
1
22
2
10
5
1
14
12
3
5
21
1
5
5
17
7
16
14
5
3
21
5
8
15
12
2
8
22
12
8
STÖRRE
MM
M MY YY Y
ÖÖ
Ö ÖU U
U US SS SÄ ÄÄ Ä
STRÅ
A B C D E F
MM
AM
J A
RB
AR
SA
AS
OK
O
NHÅLLER
N
SN
TS
AT
NA
N
TN
AA
JB
R
AA
SS
AA AK KK
O
O
N
SS
TT
AA
N
TT T
M
J B
R
JB
SPA1 H Y T T A
Å ÅÅ
HÅ
H
ÖH
Ö
RÖ
R
AR
RA
R
ER
AK
CA
C
K NANDE
LK
AL
NA
N
DN
D
ED
H
Ö
R
AA
R
EE EK KK
AA
C
C
KK
LL
AA
N
D
EEHUVUDE
BONAD
2 A
J A N U
T TT
AT
LA
AL
RA
R
SR
TS
T O
LO
NK
N
UN
U
TU
AT
RA
RR
AA
LL
AA
R
SS
TO
TO
LL LK KK
N
U
TT TT
AA
R
3 N O A K
F
T TT TO O
O O E EE ES SS
US
U
RU
R RR
AR
TA
RR
U
R
AA
TT TY YY YR R
4 D A F
I O
A AA
NA
N
KN
UK
U
NU
N
GN
G
AG
RA
R RA AA AT TTI TIT
I T
N
KK
U
N
G
AA
R
IT TTI TII I
5 E S S E T
A AA
SA
I R
O
R RA AA
KA
TK
I E
H
SS SA AA AI IR
IR RI O
II O
IR O
R
KK
TTI TIE
IE EB BB BS SS S6 H
KK Y
K L
LH
E HK X
DEN
K KK
A FRUSEN
K
AA
NA
N
N
SN
SS
KS
KK
EK
EE EG G
G
N
G
N
N
EN
EE
SÄTBARA
E
SS
TÄRS
TT
AT
AA AA AA
RA
R
R
VR
VV
OV
O
O
DO
D
D
ED
EE EH7 H
H
Ö
Ö
Ö
NÖ
N
N
Ö
Ö
SH
N
I N
PÖ Ö A
STYR
SPETS
BA
R
V VV
AV
AA
NA
N
N
TN
TT
ET
EE EP PP
RP
R
R
AHÄSTEN
R
AA
TA
TT TÖRÅTTOR
Ö
Ö ÖP PP
OP
O
O
RO
R
R RA AA
CA
C
C CG G
G
NG
N
N
A8 N
AA
G
G
G
EG
E
E
RO
E
R
RA
RS
OS SS S
A AA AG G
G
OG
O OD D
D DÅ ÅÅ Å S SS
TS
AT
PA
LP
AL
KS
EK
LE
EL
T9 E
T T
O
TT
AA
PP
LL
AA AS SS
KK
EE
LL
EE
TTO TR
SK
10 D A N S
S SS
TS
TO
T O
TO
RO
R
R
BR
BBI BILI LID
L D
LD
SD
SS
TS
TT
VT
VV VL LL LI IN
I N
IN
GN
G
G
AG
AA AM M
M
AFILTREM
AA
KA
KK
T
K
TT
AT
AA AÅ ÅÅ Å A
RAR11
T
I
M
I D
K KK
UK
U
U
RU
R
R RA AA
VA
VVI VII IA AA
RA
R
R
AR
AA
BA
BBI BIS
I S
IS
KS
KK KR R
R RS SSI SID
I D
ID
AD
AA AL LL
AL
AA
NA
N
NN
12 Å T
E N E
AA
M
AM
A
M
AM
AA
LA
LG
L G
LG
AG
A
M
AM
A
M
PM
PP
LP
LO
L O
LO
MO
M
M
BM
BB BT TT TH H
H
ÖH
Ö
Ö
FÖ
FF
TF
TT
L T
LL
EL
EE
DE
D
D DA AA
LA
LG
L G
LG G
GJORD
13 M A L T A
FYRA
INFORDD
DD Y
YY
EY
EE
NE
N
N N A AA
LA
LL LL HÖGA
LS SS
ES
EE
SE
SS SN N
N NU U
U U E EE ER
R
R
ER
EE
AE
AA A
IDAG
A B C D E F
MATION
KORT
E EE
LE
LD
L D
LD
AGÅS
D
AA
RA
R
R
ER
EE EU U
U
RU
R
R
LÅRETR
LL
ARUNTL
AA
S19/2015
A
S
S
TS
T
T
NT
N
NI NIN
I N
IN
GN
G
G GG G
G
OG
O
O
DO
D
D
SD
SS
HS
H
H
EH
EE
RE
R
R RR R
www.åretrunt.se
ÖÖ
Ö
VÖ
NV
NI NIN
I N
GN
G
EG
NE
N NS SS
TS
RT
R
YR
KY
EK
RE
R
SR
KS
AK
NA
N NA AA AT TT
ET
VV
N
IN
G
EE
N
TT
R
YY
KK
EE
R
SS
KK
AA
N
EE E
IDENTITET
A AA
NA
N
DN
D DE EE EU U
U
RU
R
AR
NA
N NR R
R
ER
XE
G
ÅG
NN
N NN NG G
G
AG
TA
AT
N
D
R
AA
N
EE
XX XG G
ÅÅ Å
AA
TT
AA A
DECIF FF
EF
TK
HT
H HN N
N NS SS
KS
AK
TA
AT
NA
N N S METER
US
U
DU
D DDI DG
G
OO
EE EK KK
TT
H
KK
AA
TT
AA
N
SS
U
D
II G
IA G
AA AO O
F FF
RF
R
ÖR
Ö
NÖ
N NA AA
NA
N
AN
SA
O
M DUBBA
M M A AA
PA
TP
I T
L T
G
YB
KY
R
Ö
N
N
AA
SS SO O
O
M
PP
TTI TIT
IT
LLI LG
II G
I GB BB
YY
KK K
Ä ÄÄ ÄI EFTER
I A
L O
I N
KN
OB
O
RO
R
ER
I K
EK
U
TU
ET
IA
IADO
AL LO
LO OI IN
IN
KK SÄGER
KB BB
O
R
EE EK KK KI IK
IK
EE EU U
TT
EE E
I SKALA
R
AM
M
I S
C
H HR R
RI RIS
I S
H
Ö
G
N NN N
N
A
IS
S
IS
RR
ER
KE
LK
AL
M
AM
FA
CSKADAD
HC
HS
ÖH
GÖ
EG
NE
AN
J A
EE
KK
LL
A
AA
FF FFI FIS
C
H
H
Ö
G
EE
N
AA
JJ J
RESTRESTPROPRODUKT
DUKT
SPÄNT SPÄNT
SPÄNT SPÄNT
RESTFAST FAST
FAST FAST
ORGA- ORGAORGAORGAKUTAR
KUTAR KUTAR
PRONIST
NIST KUTAR
NIST
NIST
DUKT
TJUGA TJUGA
TJUGA TJUGA
U
KOM
KOM
KOM
KOM
HUVUD- HUVUDHUVUD- HUVUDDEN SOM
DEN
DENSOM
SOM
DENSAKEN
SOM SAKEN
SAKEN SAKEN
HANN HANN
HANN HANN
FÖR
FÖR
FÖR
FÖR
UPP
UPP
UPP
UPP
PÅVEN PÅVEN
PÅVEN PÅVEN
SJUNG- SJUNGSJUNG- SJUNGFICK
FICK
FICK
FICK
ANDE ANDE
DEN MEDDEN
DENMED
MEDDENANDE
MED ANDE
SJÖSJÖSJÖ- SJÖSKAV SKAV
SKAV SKAV
BLOM BLOM
BLOM BLOM
DAM- DAMDAM- DAMMENS MENS
MENS MENS
AVKOM- AVKOMAVKOM- AVKOMMOR
MOR
MOR
MOR
2015-04-24 16:48
VARM
DRYCK
SKREV
TOLKIEN
OM
SES UNSAMLAR DER EN
FLYGÄR
BOLAG
TOKIGA
SPANARSPANAR
SPANARSPANAR
EFTER EFTER
EFTER EFTER
SPÄTTA SPÄTTA
SPÄTTA SPÄTTA
"SMÖR- "SMÖR"SMÖR- "SMÖRJER" JER"
JER" JER"
DET HÄR
HANDLAT
STRECK
RESTPRODUKT
Å
D
E E
A
R R
L
A A
E
N N
N
OLYCKA
MM
R
U UTÅLIG
Å
T T
K
A A
A
R R
I BREVLÅDAN
OREGON HÖGELLER
ELLER I STADIEOREGON ELEV
OSAT
B
A
C
K
S
I
P
P
A
LJUST
GLASSBOLAG
LJUNG- LJUNGLJUNG- LJUNGKANFÅS
FÅSKAN FÅS
KAN FÅSKAN
KVAVA KVAVA
KVAVA KVAVA
HETTE
HETTE
HETTE HETTE
HARDET
DETHAR
HAR DETHAR
DET NATION
NATION NATION
NATION
CHRIS- TENNISCHRISTAR NORSK
TAR
CHRIS- SVAMTAR
CHRISTAR
FÅR FÖRTENNISFÅRFÖR
FÖRFÅR FÖR
FÅR
VÄXT
VÄXT
VÄXT
VÄXT
URVAGN
VAGNUR VAGN
UR VAGNUR
SVAMSVAM- SVAMTENNISTENNISNORSK
NORSK NORSK
JUVID
VID JU VID
JUO-VID JU
TARO-O- TAR
TAR O- TAR
TIES
TIES
SKRÄDTIES
TIES
SKRÄD- SKRÄDSEN TERM
SEN
SEN
SEN
MEDBÄR
BÄRMED LAR
BÄR
MED BÄRMED
LAR
LAR
TERM
TERM
POP- SKRÄDPOPPOPPOPLAR
TERM
KÄLK- KÄLKKÄLK- KÄLKGETTEN
ENGETTJACK
JACK JACK
GETT ENGETT
EN
JACK
SKÄLIG SKÄLIG
SKÄLIG SKÄLIG
GIFT
GIFT
DARE
DARE
GIFT
GIFT
DARE DARE
TAKTEN TAKTEN
TAKTEN TAKTEN
GRUPP
GRUPP GRUPP
GRUPP
ÅKNING ÅKNING
ÅKNING ÅKNING
TOPPEN!TOPPEN!
TOPPEN!TOPPEN!
HINT
RUSSEL RUSSEL
HINT
HINT
HINT
RUSSEL RUSSEL
RÄNTA RÄNTA
RÄNTA RÄNTA
JÄMT JÄMT
JÄMT JÄMT
OCH
OCH
OCH
OCH
SAMT SAMT
SAMT SAMT
FYNDIGAFYNDIGA
FYNDIGAFYNDIGA
2015-04-24 16:53
HÖRS HÖRS
HÖRS HÖRS
HÖNS I HÖNS
HÖNSI I HÖNS I
HÖNSERIHÖNSERI
HÖNSERIHÖNSERI
RYKA RYKA
RYKA RYKA
ART1519-049-064.indd 64
ELLER I
LONDON
HONORAR
POJKE I
SKÅNE
BJÖRKBARK
GENETISKA
KOPIOR
JUNIPERUS
GOLF
57
FYRA
STAD
MED NEW
VINGLAR
K
B E L
I N O S
L
N I
B E A
L A R
I L
T
S T R Ö
T
I M
I N G
G I G A
A X
F
9 10 11 12 13 14 15
MED
MARIA
I BÖN
OLJUD
KAN
FANA I
VINDEN
E
TIDNING
MED
GALA
2015-04-24
KÄNDE HANDPÅ
@
EN ILNING LING
SCEN
ELLER I
LONDON
ÄMNE
DE
HÄNGER
LÖST
A
D
L
I
G
A
9 10 11 12 13 14 15
BARA
NÅGRA
F F
Å L A
I V
N C E
A K
M A C
N
Y
S K
V A L
A K A
J
R
A M
S
S
HAR INTE
TRÖSTAT
NÅGON?
FÖRBUND
SNÄRJER
PÅ NÄTET
KOMMER
ISTÄLLET
2015-04-24 16:52
O
D
E
N
U G
U
U R
K
O
R
TRÄFFA TRÄFFA
TRÄFFA TRÄFFA
KÄNGUS KÄNGUS
KÄNGUS KÄNGUS
LILLA
LILLA
LILLA
LILLA
RIKTAS RIKTAS
RIKTAS RIKTAS
UPPÅT UPPÅT
UPPÅT UPPÅT
KAN
KAN
KAN
KAN
VARA
VARA
VARA
VARA
UNDER UNDER
UNDER UNDER
ISEN
ISEN
ISEN
ISEN
KRÄVER
ALTERTRÄFF
MED VAL NATIV
TONGA
A
U
T
O
M
A
N U
N T
A L
Ö
T S
I T
D E
I
G D
A N
UTKAST
SÄTTS
FÖRE
I FÖR
B
Ä
R
S
SATTE
IGÅNG
FÖR NÄRVARANDE
GÖRA
UPP
UNDERHÅLLITS
AV SIG
SJÄLV
KAN DET
FÖRSTA
APRIL
OFTEDAL
L
O
S
S
N
A
TIDIG
TIDIG
TIDIG
TIDIG
USCH! USCH!
USCH! USCH!
KRAVALL-KRAVALLKRAVALL-KRAVALLPIZZA- PIZZAPIZZA- PIZZAFYLLE- FYLLEFYLLE- FYLLEPLATS PLATS
PLATS PLATS
LEVER KRYDDA
LEVER
LEVER LEVER
KRYDDA KRYDDA
KRYDDA
FÅGLAR?FÅGLAR?
FÅGLAR?FÅGLAR?
PÅ SYLT PÅ
PÅSYLT
SYLT PÅ SYLT
EPOKEN EPOKEN
EPOKEN EPOKEN
GJORDE GJORDE
GJORDE GJORDE
MANPÅ
PÅ MAN PÅ
MAN PÅ MAN
SKALOR SKALOR
SKALOR SKALOR
REV
REV
REV
REV
DENTER DENTER
DENTER DENTER
MISS- MISSMISS- MISSTÄNKTE TÄNKTE
TÄNKTE TÄNKTE
FLÖG
FLÖG
FLÖG
FLÖG
U
A R N
K A
T L A
V
Å T T
R O A
S
L
M M A
Ö A
T S A
E T T
P
S
A
L
M
HIMLAFENOMEN?
Stora familjenöjet
ORDET ORDET
ORDET ORDET
SÅGS SÅGS
SÅGS SÅGS
SEN
SEN
SEN
SEN
HUND- HUNDHUND- HUNDSTJÄRNASTJÄRNA
STJÄRNASTJÄRNA
KAN
KAN
KAN
KAN
HÄST
HÄST
HÄST
HÄST
FALLAI I FALLA I
FALLA I FALLA
GNAGER GNAGER
GNAGER GNAGER
HÖLL
TAKTEN
MINDRE
SUND
6
EGO
Å
A
D
E
L
A
R
LIA
K
E
N
O
N
R
M
R
U
B
ÅT
Ö
K
A
N
A
R
DEN FÖR
SÖMN
GIFT
MED
SPETSAR?
FOTMODELL
L
Ä
S
T
ANVÄNDS
MED GOTT
FÖRDEL
FÖRE TOR
FOTBOLLSBRÖDER
WESTDAM
ÄR DET
SOM STÅR
I BOKEN
HOJAR
TÅ
V
A
D
LIA
IL
S
K
E
O
N
I
R
R
R
I
U
B
Å
S
Ö
K
N
A
SKULPTUR SOM
BÄR
ORSAK?
5
R U
T
T
P E
R
KAN MAN
SE ROCK STILIG
PÅ
A
L
G
E
S
S
P A M
M A T I
A R E
T A N O
D
S
R E N T
A S A
M
T R
M N T
O E M
E R N A
DE KAN
GÅ SOM
HÖJDARE
INTAS
4
DELAR
AV
PUNDET
MED
T
MARIA
I BÖN
Ä
G G
V
L
A
T
R
O
T
E
R
A
3
DJUR
NÄRA
SJÖ
MATPLATS
ELISE
KICKA KICKA
KICKA KICKA
SEGER- SEGERSEGER- SEGERTECKEN TECKEN
TECKEN TECKEN
GJORDE GJORDE
GJORDE GJORDE
EDEN
EDEN
EDEN
EDEN
GÖR
GÖR
GÖR
GÖR
ILSKEN ILSKEN
ILSKEN ILSKEN
BENÄMNA
DEN
LEDE
F
A
H H
T
Å
RÅ
R R
A
V
A V
A A
L
E
RE
R R
A
R R
U
VU
V V
D
JA D
A A
A
S S
G
A
GA
G G
STAD
KL K
L
OO
L MED
O NEW
T T
L
V
OV
O
RO
R R
ÖTING
Ö
VÖ
V
A
E
IS
E
S
E
S
E
L
E
L
B
L
B
I BIL
OLJUD
A
D
AKAN
D
A
GA
GI G
O
I O
I OI
R
U
NFANA
U
N
A IN
A
NA
N NS S
K
VINDEN
K KN N
AN
AT A
TI TO
I
A
T
R T
R
OR
O O
Ä Ä
RÄ
R
R
N
E
E E
E EF F
R F
RI RI
A
N
SN
S
K S
K
A K
A AU U
B
DT T
ÖÖ
TS Ö
S SS S
Ö
E
V
E V
E
RE
R
AR
A
RA
R R
N
ÄR VASS ÄR
ÄRVASS
VASS ÄR VASS
PÅ TASS PÅ
PÅTASS
TASS PÅ TASS
DENHAR
HARDEN HAR
DEN HARDEN
MAGISKAMAGISKA
MAGISKAMAGISKA
RÖTTER RÖTTER
RÖTTER RÖTTER
RENAR,
MEN
MINDRE
ÄR BRÅK
P
A
K
E
T
SPRIT
DEN PÅVERKAR
ANDNING
KOTTRÄD
KORT
PASSNING
M
DENNA MÄRKLIGA FIGUR HÖR HEMMA I BISPGÅRDEN I ÖSTLIGASTE JÄMTLAND.
UNDRAR VAD ARTNAMNET SKULLE VARA OM DEN FANNS PÅ RIKTIGT?
ÄR VÄL
KRYDDOR
SKJUTS
IBLAND
SÄLLANSÄLLAN
SÄLLANSÄLLAN
SEDD SEDD
SEDD SEDD
HAR ORV HAR
HARORV
ORV HAR ORV
RÄNTA RÄNTA
RÄNTA RÄNTA
HETTE HETTE
HETTE HETTE
ORD- TRETTON
ORDORDORDTRETTON TRETTON
TRETTON
NADE PÅVAR
NADE
NADE NADE
PÅVAR PÅVAR
PÅVAR
TONER TONER
TONER TONER
RATTAR RATTAR
RATTAR RATTAR
LIRAR LIRAR
LIRAR LIRAR
SOMLIGASOMLIGA
SOMLIGASOMLIGA
DE
DE
DE
DE
LIKNAR LIKNAR
LIKNAR LIKNAR
BÄSTAIIBÄSTA I
BÄSTA IBÄSTA
CYPRESSCYPRESS
CYPRESSCYPRESS
LUGN LUGN
LUGN LUGN
MUSIK MUSIK
MUSIK MUSIK
MÅLAR MÅLAR
MÅLAR MÅLAR
TUNT
TUNT
TUNT
TUNT
KAN INGÅ
KAN
KAN
I INGÅ
INGÅ
KAN
II INGÅ I
BESÄTTNING
BESÄTTNING
BESÄTTNING
BESÄTTNING
U
A L
K
T
A F
L I
VATTRAT
TYG
HOAR HOAR
HOAR HOAR
BESVÄR- BESVÄRBESVÄR- BESVÄRLIGA
LIGA
LIGA
LIGA
MINGTING
ÄGIRS
MAKA
F F
Å L A
I V
N C E
A K
M A C
N
Y
S K
V A L
A K A
J
R
A M
KONKURKLAPPAR RERAT
TILL
NÅGON MÅNGA
I ROM
SITTER
MAN OCH
SVETTAS
PÅ
I
PASSAR
FÖR DUO
CHAROLAISLJUD
2
ÄR VÄG
UTAN
BÖJ
RÖTSIMPA
WELLINGTON
DUBBAT
NÖJE
1
STÅ UT
MED
2015-04-24 16:52
TURKISK
TITEL
FÖRKASTA
VID VAL
ÄR EN
PLAN I
TANKEN
R
S
ÄR INTE
BASEN
SKA MAN
VARA?
Snipp snapp
RUM I
BÅT
1985
LEDER
LÄNDER
UTNYTTJA IHOP
SLÅ PÅ
LOCKET
BILMÄRKE MED
HÄSTMÄRKE
SLÅR
SPELARE
S
F
T DJUR
V E
E NÄRA
D
SMUTSIGA
K SJÖ
N E
OA R
R R A
R T
U
ES I
M O
N
H Ö N
AR
E
GEMS
URÖDLA
LEDER
MUSLIMER
Svåra krysset
F
GRÄNSFLOD
NOABÅT
BLÅBLODIGA
ART1519-049-064.indd 51
F
L
Y
EN SOM
OFTA
HÖRS
MED
I KOR MENING
CHARMERANDE
GÖRA
SÅ DET
BLIR SÅ
INGET
FÖR
VÄRNLÖS
VIRUS
DASKA
KAN NÅS
VIA
PIREUS
VI SÖKER NAMNET PÅ DENNA VACKRA OCH FRIDLYSTA ÖRT.
VI VILL OCKSÅ VETA VILKEN VÄXTFAMILJ BLOMMAN TILLHÖR.
BASTUBÄNK
GJUTBART
ÄMNE
BOKDETEKTIV
BLEV
SKA MAN UNDANI VOLTEN LAGDA
NEESON
PÅ BIO
SÄDSKAL
GÖRS
AV BIN
INTE
GRUNDA
ÄR BÄST
SÄGER MOR TILL
UTFÖL
TRYCKET
BUGGA
KAN
RÄKNAS
SKRIN
GER
MYGGA
LÅG PÅ
MED TJAT
HEN SER
PÅ JOBB
BRÄNNS
INTE
Allmänbildaren
6
13
TAR MAN
TAG I
J
A D E
K A N T
O N
U
S U R
M A D E
A
D
S T A M
K A
O
U L V A
L
A R
I T R E
N R E
A L A
A N S P
S S E N
S P
E
O M N
T R A
I T E K
HUVUDGÄST
SAGOORM
VANOR
LIKNAR
KON
2015-04-24 16:52
ART1519-049-064.indd 59
5
1
K
E
R
A
M
I
K
E
A R
L
P T
G E
E O
T R
E
Å T
L I
A S
R K
STJÄRÄR EN
NORNA
ÖPPEN
PROCESS FÅNGAS
I TINA
11
4
6
16
11
21
ÄR USA
SOM
STAT
KNUT
SOM EX
BJÖRNTASS
ART1522-Losningar1519.indd 2
7
10
T
5
MÖDOSAM
VAR
JUSSI
MARS- MARSMARS- MARSMÄN- MÄNMÄN- MÄNNISKA NISKA
NISKA NISKA
TILLTILLTILLTILLTALAR TALAR
TALAR TALAR
STORM- STORMSTORM- STORMFÅGEL FÅGEL
FÅGEL FÅGEL
10
2
HANTERAR
SVENSK
HJÄLP
BÖRJADEBÖRJADE
BÖRJADEBÖRJADE
SOM
SOM
SOM
SOM
LÄRARE? LÄRARE?
LÄRARE? LÄRARE?
FRÖN
FRÖN
FRÖN
FRÖN
KLUCKARKLUCKAR
KLUCKARKLUCKAR
DEN FICKDEN
DENFICK
FICKDEN FICK
EJ GULD EJ
EJGULD
GULD EJ GULD
EFTER- EFTEREFTER- EFTERAPNING APNING
APNING APNING
14
P O
I G
R
S E
O N
L A
I D
S
T A
L
13
K
K R A F
RUM I
R GRISENS
Ö R D
DÄREFSES
TER
TIDEN FÖRDELBÅT
T
S I TADTAG IA
A
FRT
S AS VATTNET
PROV
E VNAT DT F YNE
SMÖRKNIVSTRÄ
L E
I MN
O
D SLASK
Ä L GSTÅ
A UT
R
A TE RSMED
E
T
N KÖN AT S TT
AVTA
AVTA
AVTA
AVTA
FÖR- FÖRFÖR- FÖRGÖR
GÖR
GÖR
TORDGROVT GROVT
GROVT GROVT
TORD- VOLJÄR
TORD- TORDÄR
ÄR
ÄR
ÄR
LAGSLAGSLAGS- LAGSVOLJÄR VOLJÄR
VOLJÄR
GOTT
GOTT HÄCKEN
GOTT
GRUS GRUS
GRUS GRUS
MULE MULE
MULE MULE
HÄCKEN
HÄCKEN HÄCKEN
LOKAL LOKAL
LOKAL LOKAL
OCKSÅ OCKSÅ
OCKSÅ OCKSÅ
TILL
TILL
TILL
TILL
FLÄSK? FLÄSK?
FLÄSK? FLÄSK?
BRUKAR BRUKAR
BRUKAR BRUKAR
ÄNDER ÄNDER
ÄNDER ÄNDER
PÄRSON PÄRSON
PÄRSON PÄRSON
SKILJA SKILJA
SKILJA SKILJA
RENAR RENAR
RENAR RENAR
SARDO- SARDOSARDO- SARDONYX
NYX
NYX
NYX
GERSH- GERSHGERSH- GERSHWIN
WIN
WIN
WIN
PIKA
M
E
LL
R
E
A
N
G
I
T
A
R
A
AN
G
EJ
AA
T
A
R
A
D
AL
A
R
A
L
A
N
I
T
9
17
10
UTSIKT UTSIKT
UTSIKT UTSIKT
BÄRBÄ- BÄRBÄBÄRBÄ- BÄRBÄMES MES
MES
RANDE RANDE
RANDE RANDE
TRÄD
TRÄD
TRÄD
TRÄD
GRÄVA
50
GRÄVA
50
50
50
GRÄVA GRÄVA
HAR
HAR
HAR
HAR
SÄTTA SÄTTA
SÄTTA SÄTTA
ÄTLIGA
ÄTLIGA ÄTLIGA
SKOTTI I SKOTT
SKOTT I SKOTT
I ÄTLIGA
RÖTTER RÖTTER
RÖTTER RÖTTER
SKÅRA SKÅRA
SKÅRA SKÅRA
ROMA- ROMAROMA- ROMARES FÖR-RES
RESFÖRFÖR-RES FÖRFÄDER FÄDER
FÄDER FÄDER
SÅRBAR SÅRBAR
SÅRBAR SÅRBAR
FÖRFÖRFÖRFÖRTJÄNST TJÄNST
TJÄNST TJÄNST
GÖR
GOTT
VEKVEKVEKVEKLINGEN LINGEN
LINGEN LINGEN
BLEV DE
ALLRA
MINSTA?
Minnenas television
O
V
A
P L
T
ART1519-049-064.indd 54
BAKBAKBAKBAKVERK HALV
VERK
VERK
VERK
FIXAR FIXAR
FIXAR FIXAR
HALV HALV
HALV
PLÅTAR PLÅTAR
PLÅTAR PLÅTAR
FESTEN FESTEN
FESTEN FESTEN
FLUGA FLUGA
FLUGA
VIKTIGA
VIKTIGA FLUGA
VIKTIGA VIKTIGA
VOKALERVOKALER
VOKALERVOKALER
3
ART1519-049-064.indd 57
HÄLLER
PRISET
FÖR SÅ FÄRGA- MAN I
MYCKET DE PÅ FÖR ATT
HALT
SMÄRTELLER
SAMT
UPPÅT
LIK EN DÄREF-ORDSES
8
20
1
9
13
15
1
15
1
©Bulls
LÖS
FORM-
HALT
ELLER
UPPÅT
RÄCKA
VIDARE
RÄCKA
VIDARE
ART1519-049-064.indd 54
13
F A L
T A R
S
S U R K Å L
Ä R M
T U
V I
A R T
S O V A
O T Ä T
L
A
K A S U
R Ä T
Å R
T R A M S A
ART1519-049-064.indd
58 HÄLLA UR
BÄTTRE ETT SÄTT
B
K
A N LG A
O SAA
A NN G
M I L J E Ä V E N
F RAA M I IP AL DJ
O
R ONT O
T SRP A
L A T
F
Y S T
I DT R
O T NTÖ
A F
T Y
Stora landskapskrysset
B
L
F A
N
I D
A
1
1
3
15
15
18
10
PRODUCERAR
EL
TOG PÅ
BÖR DU
FÖRE
GIVENROBERT
FORM-
DEN GÅR
VÄL ÖVER
KAN VÄL
DREVER
2
A L M
B U 2015-04-24
D
V
A P O T E K
D R A G
K O
T A S S
B A L
R G
T R O L L
O S S I E R
A
L
P L A T S
S T O L
S E D
S K A L
R E G I
T
L E T A
L E
Ä N G
E K F A T
V A
A V A R T
I MM A
A S A
S V Ä N G O M
N
E
R I N G
T A
Ö R N
I K O N
A R
G A L L R A
SÅRETTRUNT
O 19/2015G www.åretrunt.se
L A S S
K
M O N A R K
U
T
S
Ä
D
E
11
E O N T H C E N K B E I L E Ä T
N R S T A U F F E N B E R G V S
BÖR DU
FÖRE
GIVEN
ÄR EN VI
KÄNNER
IGEN
©Bulls
N
Ä
E
R
Å
U
R
E
G
G
U
F
U
S
N
L
R
2
10
2015-04-24 16:48
©Bulls
N
N
D
F
E
L
A
O
A
I
B
H
N
C
A
I
E
I
B
B A
B
B
Y L
A
D
E
1
61
1
K A N S L E R
R E T K A V S
A N S A S T Ä
O R I N K H I
T N X C C D O
A S N A E R U
N A N A M A I
N
N ONB M
L SAL EL RAN B
T
T K A V S N Ä R G I
R A IS TT ÄND D
V
S
E RSS N
IS N IK H
I
F
R
T
E
N
E U N N T
X C C D O E Å F E E
O AKE RS UEL H
N
U BCR A
S
N
A
M
A
R AHA M
C T H I KA O
L
L A B N T O E U T Ä
R
P HUS RI
T NO
D R
S VPA G
E
G ARÄ H
K
H URN NE TDI Ö
S E H C A B U U M E
E KNO HT LRH A
H
F SLS B
P
R
U JBD E
A
H PCP UE I NN K
E D Ö R H C S E L L
A
U
F
F
E
N
B
T R A L B A N K R A
Lilla lången
G
I
Stora kryptot
ART1519-049-064.indd 61
R I K S
W T U M
E N L H
I O T A
M Z U K
A S R A
R N K N
R
R I OK SA K TA
W T U M R E
EE N IL M
H A PN
I O TT A
P
P OCR
M Z U K T N
U S AR AE AMS
A
R
B N PK NN NNA
R O A T L A
T REI
EL I U
M P
PI T K
P C
B S II
U A E M O K
K
C
O
B P N N CCT
LE UO
T E
N R TO
I K B I H R
N CRO CS E TN
K
H
OBEREDD
Huller om buller
ART1519-SomHundOchKatt.indd 1
G
GÖRS
TRÄNGANDE
SAKER I
UTROP
BAR
ASKUNGEN
NERE
© Bulls
TAKTIK
BINDVÄVSTAKTIK
TRÅD
BINDVÄVSTRÅD
OFRUKTSAM
KORTTERM
HANTERA
VARSAMT
TORSKFISK
BURFÅGEL
© Bulls
KVARLEVOR
KAN
KO
Ö
Ö
D
D
K E
K E
A
A
L I
L I
T O
T O
S
S
KORTTERM
G
G
I
I
V
V
EN SOM
STÅR
BAKOM
KRUKAN
A
K E R
T
A H
A G N A
L U S
K A N T
A S K
A S E L
K L I
L O V A
A
Ä M
V A X
E R T I
K E M
T
R A
Å G
M
T A D E
A G E R
R E T
N
T A
A K A
STAD I
SCHWEIZ
MISS I
MUSIKEN
© Bulls
KVARLEVOR
KAN
KOATT
KORT
SPARA
PÅ
KORT ATT
SPARA
PÅ
EXPONERAD
V
V
I
I
L
L
L
L
S
S
M
M
A
A
K
K
A
A
© Bulls
ARG
SÄLJS
KONKUR- BILLIGT
RENT
ARG
SÄLJS
KONKUR- BILLIGT
RENT
© Bulls
Bulls
©
SNÅL
SURRADE
ÄR
DRÖMMARNA?
© Bulls
SNÅL
N Ä R
N Ä R
R E
R E
K A
K A
E S
E S
R
R
V I S
V I S
V E
V E
A N
A N
L A
L A
©Bulls©Bulls
Som hund & katt
2015-04-24 16:51
I
N
T
A
R
I TIDIG
TIMME
©Bulls
2015-04-24 16:49
TAR I
BESITTNING
G
E
N
I
A
L
GE LÖFTE
SKUTTAR KÄNNER
PÅ FÄLT
SIG
HÅGLÖS
VALUTAFÅGEL
ART1519-049-064.indd 60
Kluriga krysset
ART1519-049-064.indd 56
ART1519-049-064.indd 50
MER ÄN
FIFFIG
B
R E
U T
O T T
L I
U N D
S E J
S T R U
I
P
G N A
Ä
O S V U
T E N
O R S
HALVFAST
MASSA
EN NYINRYCKT
FÖRR
TON NR
TVÅ
ÄR PÅ
STOLEN
KORT
GRANNE
TORKA
PÅTAGLIG
FINNS I
BLADEN
INTE MED
BUMS!
GODKÄNDA
BLIR
TRASIGT
MED
HELT
G
A
R
V
E
R
I
RINGA
112
MJUKT
TURSPEL
DRICKS
GÖR LÄDER AV
SKINNET
KONSTRIKTNING
STRIDSVAGNAR
NILSTAD
HET OCH
FUKTIG
UNDERSTRYKA
KRÄLA PÅ
MARKEN
OMFATTANDE
VAR PÅ
FÖTTER
V
E
S
K Ö
Å
S U G
O
T A
K A I R
MORRISON
HÅRD
VIND
NALLA
MENIG
VÄRNPLIKTIG
ISHÅL
JIPPO
LED TILL
SJÖSS
O
S T K R
E A
K
D
B A
E V E N
L A T
K O F
S
N Ö
T T A R
I E
Ä
G B A R
A L N A
R A T
D I G
S
L A
T E O R
O P P A
D I
N
S I T
N K S
O
M I
PAPPERSPENG
LOVPRISA
F
F
R
R
A
A
M
M
T
T
I
I
D
D
E
E
N
N
SKREV
ROMARE
FÖR
SKREV
TUSEN
ROMARE
FÖR
TUSEN
EN PLATS
FÖR
DRÖMMAR
EN PLATS
FÖR
DRÖMMAR
TILLMESSIAS DRAGANDE
TILLMESSIAS DRAFASONER GANDE
HORN
1
LÖFTE
ÄR VI
EN
DEL
LÖFTE
AV
ÄR VI
EN DEL
AV
FÖR DEN
SOM
VILL
FÖR
DEN
UPP
SOM
VILL
UPP
11
5
D
D
U
U
A
A
R
R
GÖR VÄL
PETAR DE
FLESI
TA VARMATEN GÖR
VÄL
ANDRA
PETAR DE
FLESI
EGENVARMATEN TA
DOMLIG
ANDRA
KURRE
EGENAVSIDES
DOMLIG
KURRE
AVSIDES
M
K
M
K
T E R
T E R
N Ä
N Ä
O S S
O S S
L L E
L L E
A I N
A I N
G
G
S T E
S T E
U
U
10
SAKNAR
KONDIS
GÖR TIDSVINST?
2
R
R
E
E
T
T
U
U
R
R
I S K
N N A
N
U R
N
E
E
RY S S
R
E
ER
K
T
A
T P A
L I D
L I D
UTM A
U M
R V A T
R V A T
J AO
I N
T T
I N A T T
S D
R O
S D
R O
RUA A
F FR
Ä R
R A F F Ä R
E R Å R I G
ENR D
Å RE
I G
S E D
G E
S E D
G E
TG D
I N
T T
E
T
D I T T
3
21
R 9H
S A
S A
N
8N
D
D
A 14V
A V
Ä
Ä
T 9S
T S
U K
U K
M A
M A
MONTANA
MONTANA
SAKNAR
KONDIS
VERKSAMHET
VERKSAMHET
3
6A
HAR BORG
MÅNGEN
KABINETT
GÅNG
HAR BORG
MÅNGEN
GÅNG
12
14
LÄNGDMÅTT
17
3
SNABBAST
6
18
FYLLT
PÅ
STRESS
10
6
3
LÖSHÅR
6
7
7
TRÄD
LÖSHÅR
STRESS
11
GREVÉ
ÄR EN
3
TRÄD
LOCKAR
PÅ
KROKEN
LOCKAR
PÅ
KROKEN
12
O
7
EO
10
N
SK
E
SYMBOL
4
O N
D AAO
E AAR
PR
P
S A
AOB
T OURRB
S E
E SRVVE
I D
IB
D
U
U
Ö V
P ÖAOV
Å OONORR
L
3
H
E
E
M
M
L
L
I
I
G
G
H
H
E
E
T
T
8
15
SLÅR
VAD
18
14
11
IR
T
A
10
R
K
R
11
14
GOJAN 7
VAR SOLDATER
FÖRR
7
7
14
7
DRA
FRAM
EKA
SLAG
3
14
HUVUDSTAD
4
7
11
LYCKA 1
7
GÅR 14
3
RUNT
UNDERVISA
FÖR 8
4
LAGNING
PÅ LÅGA
SUND
13
1
9
7
9
ZOO PÅ
HJUL
HYMN
RUSAR
IVRIG
14
14
14
7
GE DÅLIG 14
KRITIK
HARANG 14
18
7
7
KRUKA 7
SOM
HÄNGER
APA
14
7
22
11
11
2
18
1
ETL N
IP
14 O 8 A N15 A
YU N
R ID
S
T I 17T A7
J T OU
T
S
1
14
11
RTA M
U S LRA
A D 3E
19
N A D
ÄE R
3
A 9A R5 A
RI GS T A
T
5
1
9
EAN E
T SS
N D 12R A4 T
E E
I NF
A
12
L L 8 A5 G
ET N
A
O
O
R
15
11
GDA S K L
Ö
G 2 T I1 M
A D ÅST
M
M A T A
1
OSTADIG
13
6
CIRKA 12
3,14
TILLTALATS
KYLDA
VÄRKER
ILSKET
17
1
ÄR EN
BULLDOGG
6
10
3
14
SANT 14
KAN
UNDULAT
BLI
17
MASSA
SLÅ
TILLBAKA
9
3
7
RUNT 3
GARDIN
7
2
11
UTTALA
GÅ VILSE
11
20
ARRANGERA
HEDRADE
GEIST
SVÄNGA 8
HAR MAN
DAGISKLÄDER
4
11
14
BLIVIT
PRISAD
ÄRAD
9
10
4
91:ans kryss
B
B
A
A
N
N
K
K
R
R
Å
Å
N
N
HÖLL
STÖLD
COWBOY UNDER
TILL
HOT
HÖLL
PÅ
STÖLD
COWBOY UNDER
RUNT
TILL
HOT
KORT
PÅ
HANDSRUNT
KAS
MED
KORT
HANDSKAS MED
GÅR
FLASKOR
I
GÅR
FLASKOR
I
©Bulls
11
1
B
B
Å
10Å
T T
T T
R5
R
O M
O M
T3 A
T A
T T
T9 T
BÄR
FLYTEMEST
TYG
DAMER
BÄR
FLYTEMEST GÅR
MED
TYG
DAMER
TIDEN
HAFT
GÅR
MED
FÖR
SIG
TIDEN
HAFT
FÖR SIG
© Bulls
10
TILLTAL
FÖRE
KUNGTILLTAL
LIGHET
FÖRE
KUNGLIGHET
©Bulls
12
Å R
L E
S
IH ES
E A L
S
L I D
A
Y Å XL
S K R
ÄAT A
O
X
N
D O M
KSA A T L
A S F A L
KA R L ÖA
AED G
A G
R
R E N S
ET Å
S T NI
22
SMAK
OCH
DOFT
SMAK
OCH
DOFT
VÄRDE- VÄRDEINFRA- INFRAINFRA- INFRAVÄRDE- VÄRDEFINSK FINSK
FINSK
PAPPER PAPPER
RÖD
RÖD
RÖD
PAPPER PAPPER
RÖD
TISTEL-TISTELTISTEL-TISTELKANIN- KANINKANIN- KANINSTAD STAD
STAD
ULL
ULL
ULL MANFÅR
ELLER ELLER
ELLER
ULL
ÄTARE ÄTARE
ÄTARE ÄTARE
ÄRVISS
VISS ÄR VISS
ÄR VISS ÄR
FÅR
FÅRMAN
MANFÅR MAN
VRAK VRAK
VRAK
POTATISPOTATIS
POTATISPOTATIS
TIDEN ANTIDEN
TIDENAN
ANTIDEN AN
KOMEN
EN KOM EN
KOM EN KOM
HONO- HONOHONO- HONOMÅMÅMÅMÅKALLE KALLE
KALLE KALLE
RAR
RAR
RAR
RAR
HÄNDA HÄNDA
HÄNDA HÄNDA
IFRÅN IFRÅN
IFRÅN IFRÅN
SOM EJ SOM
LETADE LETADE
EJ SOM EJEJSOM
LETADE LETADE
TIPS
TIPS
TIPS
TIPS
ANDRA ANDRA
GULD GULD
ANDRA ANDRA
GULD GULD
SNICKE- SNICKESNICKE- SNICKEGÖR DETGÖR
GÖRDET
DETGÖR
DET
HUDHÅLHUDHÅL
HUDHÅLHUDHÅL
SNACK SNACK
SNACK SNACK
I NATT- I NATTI NATT- I NATTKORS! KORS!
KORS! KORS!
MÖSSE-MÖSSEMÖSSE-MÖSSELIGG- LIGGLIGG- LIGGBABA
BABA
BABA
BABA
PRAT PRAT
PRAT PRAT
SOFFAN SOFFAN
SOFFAN SOFFAN
BEN- BENBEN- BENTRAVA TRAVA
SISU
TRAVA TRAVA
SISU
SISU
SISU
STÄLLETSTÄLLET
STÄLLETSTÄLLET
DE KAN DE
DEKAN
KAN DE KAN
NÅGOT NÅGOT
NÅGOT NÅGOT
RANGELRANGEL
RANGELRANGEL
MED
MED
MED
MED
JOHN
JOHN
VI ÄTA VIVIJOHN
ÄTA
ÄTA VIJOHN
ÄTA
KLIST- KLISTKLIST- KLISTFINGER-FINGERFINGER-FINGERBAK- BAKBAK- BAKENFÄRG
FÄRGEN FÄRG
EN FÄRGEN
BAUERS
BAUERS
MAT I MAT
MATI I BAUERS
MAT
I BAUERS
RIGT
RIGT
RIGT
RIGT
MÅTT MÅTT
MÅTT MÅTT
STYCKENSTYCKEN
STYCKENSTYCKEN
AVTVÅ
TVÅ AV TVÅ
AV TVÅ AV
VÄSEN VÄSEN
VÄSEN VÄSEN
ALLA ÄRALLA
ALLAÄR
ÄRALLA ÄR
ORKA
HÄR FÅRHÄR
HÄRFÅR
FÅRHÄR
FÅR MOTPOL
MOTPOL
MOTPOL MOTPOL
STORA STORA
STORA STORA
HUSFLINT- FLINTFLINT- FLINTSMÅ
SMÅ
SMÅ
SMÅ
HÖRN
VERKTYGVERKTYG
VERKTYGVERKTYG
LAPP LAPP
LAPP LAPP
KAN MAN
KANMAN
MAN
KAN
KANVÄNDS
MAN VÄNDS
ORIEN- ORIENORIEN- ORIENSTUSTUSTUSTUFÅ
NY
AV
FÅ
NY
AV
FÅ
NY
AV
FÅ
NY
AV I VÄNDS
I VERK
VERK
TALISK TALISK
TALISK TALISK
I VERK
DENTBO-DENTBODENTBO-DENTBOORTOPEDORTOPED
ORTOPEDORTOPED
STADEN STADEN
STADEN STADEN
I S
N
F Å
R
T
Y
G
E
L
L I N
SPENDE-SPENDESPENDE-SPENDEUTBETALUTBETALUTBETALRAS I UTBETALRASI I RAS I
RAS
NINGAR NINGAR
NINGARSAPPORO
NINGAR
SAPPORO
SAPPORO
SAPPORO
FÖR VÄRV
FÖRVÄRV
VÄRV
FÖR
FÖR VÄRV
SKIVA SKIVA
SKIVA
SLUT
SLUT
SLUT
BLIR DETBLIR
BLIR
DETBLIR
DET
DET SLUT
VID
VID KUNGSVID
VID
KUNGSKUNGSKUNGSLOSS- LOSSLOSSFISFIS- LOSSFISFISNING NING
NING KARNA
NING
KARNA KARNA
KARNA
SKIVA
A
SLIT
OCH
SLÄP
SLIT
SLIT
OCH
OCH
SLÄP
SLÄP
STRÅLA STRÅLA
STRÅLA STRÅLA
SAMMAN
SAMMAN
SAMMAN
SAMMAN
SPÄND SPÄND
SPÄND SPÄND
GIGIGIGITARREN TARREN
TARREN TARREN
LÄXAN LÄXAN
LÄXAN LÄXAN
SHOP
SHOP
SHOP
SHOP
ANRIKATANRIKAT
ANRIKATANRIKAT
LÄRO- LÄROLÄRO- LÄROBRÄNSLE
BRÄNSLEBRÄNSLE
SÄTE I SÄTE
SÄTEI I SÄTE
I BRÄNSLE
STOR- STORSTOR- STORSÄNG- SÄNGSÄNG- SÄNGSTADEN STADEN
STADEN STADEN
STRÅ STRÅ
STRÅ STRÅ
HON
HON
HON
HON
PRESSAR
PRESSAR
PRESSAR
PRESSAR
PLAGG PLAGG
PLAGG PLAGG
NYSILVER
NYSILVER
NYSILVER
NYSILVER
DR DOLITDR
DRDOLITDOLITDR DOLITTLE-HAR-TLE-HARTLE-HAR-TLE-HAR-
KORTAR KORTAR
KORTAR KORTAR
IOWA IOWA
IOWA IOWA
FALKMAN
RAND
FALKFALKMAN
MAN
FALKMAN
KNÖL KNÖL
KNÖL KNÖL
PÅ FÖL PÅ
PÅFÖL
FÖL PÅ FÖL
RINGT
RÄDDARE
E
ART1519-049-064.indd
61
RISON RISON
RISON RISON
DEN
DEN
DEN
TJUV- TJUVTJUVBIBLISK BIBLISK
BIBLISK BIBLISK
AKTIGA AKTIGA
AKTIGA
BÅTMANBÅTMAN
BÅTMANBÅTMAN
RUUD
RUUD RUUD
IFALL
MISS- MISSMISS- MISSFÖNTÄNKS TÄNKS
TÄNKS TÄNKS
STERPLATS
SKRAL SKRAL
SKRAL SKRAL
ÖSTER- ÖSTERÖSTER- ÖSTERSUNDS- SUNDSSUNDS- SUNDSLAG
LAG
LAG
LAG
BRÄNSLEBRÄNSLE
BRÄNSLEBRÄNSLE
DEN
TJUVAKTIGA
RUUD
IFALL IFALL
IFALL
FÖN- FÖNFÖNSTER- STERSTERPLATS PLATS
PLATS
KYLIG
KUNG
SLIT
LAXOCH
FISK
SLÄP
LAXLAXFISK
FISK
KNIXADE
LAXFISK
KNIXKNIXADE
ADE
KYLIG
KUNG
GÖR
GÖR
GÖR
GÖR
JÖSSE JÖSSE
JÖSSE JÖSSE
HISSADEHISSADE
HISSADEHISSADE
UPPIDA
IDA UPP IDA
UPP IDA UPP
BÅT
MED
HJUL
ORKA ORKA
ORKA
HUSHUS- HUSHÖRN
HÖRN HÖRN
ALLA
MED
HELA
BÅT
MED
HJUL
BÅT
BÅT
MED
MED
HJUL
HJUL
DEÄR
ÄRPÅ
PÅDE ÄR PÅ
DE ÄR PÅDE
HUGGETHUGGET
HUGGETHUGGET
PARTY PARTY
PARTY PARTY
MED
MED
MED
MED
DATOR DATOR
DATOR DATOR
VÄNDS
I VERK
SJÖGRÄS
SJÖSJÖGRÄS
GRÄS
SJÖGRÄS
I FYND- I FYNDI FYND- I FYNDICKE
ICKE
ICKE
HÖRNANHÖRNAN
HÖRNANHÖRNAN
SPIRITABLOIDTABLOID
SPIRI- TABLOID
TABLOID
SPIRITRIBU- TRIBUTRIBU- TRIBUTUELL TUELL
TUELL
NALSTADNALSTAD
NALSTADNALSTAD
LÅNG- LÅNGLÅNG- LÅNGTRADAR-TRADARTRADAR-TRADARCHAUF- CHAUFCHAUF- CHAUFFÖR? FÖR?
FÖR? FÖR?
SPELNINGARNA
VANKA VANKA
VANKA VANKA
OKÄND OKÄND
OKÄND OKÄND
ÄRRELIRELI-ÄR RELIÄR RELI-ÄR
HÖLL HÖLL
HÖLL HÖLL
GIÖS GIÖS
GIÖS GIÖS
HOVPÅ
PÅ HOV PÅ
HOV PÅ HOV
GURU GURU
GURU GURU
HOV
HOV
HOV
HOV
BLIR
BLIR
BLIR MED
BLIR
MED MED
MED
FOTON FOTON
FOTON FOTON
TAI I TAI
TAI
I I TAI
I
MED
MED
MED
MED
TAIWANTAIWAN
TAIWAN
DARR DARR
DARR TAIWAN
DARR
SKROT- SKROTSKROT- SKROTBILEN BILEN
BILEN BILEN
A
J
SLÄPP- SLÄPPSLÄPP- SLÄPPTESINTE
INTETES INTE
TES INTETES
IN
ININ
IN
ICKE
KNIXBÅT
BLIRBÅT
BÅTBLIRSPIRIBLIR BÅTBLIR
ADE BÅTMED
BÅT
MEDBÅT
BÅTMEDTUELL
MED
SKA
JU SKA
SKAJU
JU SKA JU
FYLLS
FYLLS
FYLLS FYLLS
EN
LÄC- EN
ENLÄCLÄC- EN LÄCMED
MED
MED
MED
KERBIT
KERBIT
KERBIT KERBIT
BEHAG
BEHAG BEHAG
VA' BEHAG
VA'
VA'
VA'
KYLIG
KYLIG
KUNG
KUNG
KRYS- KRYSKRYS- KRYSHETER HUVUDHETER HETER
FINSK
HETER
HUVUDVERK VERK
HUVUDVERK VERK
HUVUDSADE SADE
SADE SADE
ORT
ORT
ORT
ORT
STAD
ATTRAKFÖRVETVET-FÖR VETATTRAKFÖR VET-FÖR
ATTRAKSIG
SIG
SIG
OCH ATTRAKOCH
ELLER
SIG
OCH
OCH
TION? TION?
GIRIGA GIRIGA
TION?
GIRIGA GIRIGA
TION?
FRAM FRAM
FRAM FRAM
KAKA
KAKA KAKA
VRAK
KAKA
SPELSPELNINGNINGARNA
ARNA
G
H
J
K
P
A
N
N
L
O
B
R
E
A
K
T
I
O
N
1
A
L
A
R
M
U B A
R I
I S S
O C
Å N A
S
N
E R
T O R
T T A
S
S
H E
V E R
A S A
Y
L
A
R
10
G
H
K
FÅR DRAFÅR
FÅRDRA
DRAFÅR DRA
SPELNINGARNA
FÖRBUD FÖRBUD
FÖRBUD FÖRBUD
AVENY AVENY
AVENY AVENY
KÖR I
VIND!
AVLEDERAVLEDER
AVLEDERAVLEDER
VATTEN VATTEN
VATTEN VATTEN
KÖRI I
KÖR
VIND!
VIND!
KÖR I
VIND!
LITENI I LITEN I
LITEN I LITEN
LYAN LYAN
LYAN LYAN
TVÄTT TVÄTT
TVÄTT TVÄTT
SOM SKA
SOM
SOM SKA
SOMSKA
SKA
TVÄTTASTVÄTTAS
TVÄTTASTVÄTTAS
ALLA
ALLA
MED
MED
HELA
HELA
ALLA
SPELADESPELADE
SPELADESPELADE
MED TINA
MED TINA
MEDTINA
TINA
MED
MED
HELA
TURNER TURNER
TURNER TURNER
ÄTER ÄTER
ÄTER ÄTER
MANPÅ
PÅ MAN PÅ
MAN PÅ MAN
RESTAU-RESTAURESTAU-RESTAURANG RANG
RANG RANG
MED
MED
MED
MED
TRÅD I TRÅD
TRÅDI I TRÅD I
LUFFAR-LUFFARLUFFAR-LUFFARSLÖJD SLÖJD
SLÖJD SLÖJD
GAMMAL
SOLGUD
© Bulls
11
T
A
B
L
D
AÅR
5
VET
BARA
NÅGRA
FÅVET
OM
BARA
BETALANÅGRA
DE
FÅ FÖR
OM
SKADORBETALANA
DE FÖR
SKADORTRIVS
NA
TALLAR
PÅ
TRIVS
TALLAR
PÅ
8
© Bulls
© Bulls
8
SUGER
SIG FAST
Lätt till svårt
1
GURA
7
© Bulls
5
4 DEN
15
SMÅRÄTTER
4
2015-04-24
16:50
2015-04-24
16:50
©Bulls
9
F5 O
T F NI AGÄ
5
13
A G VR
10
3
E6 N
K R
Ä R IA
3
5
R A ÄF R
12
8
16
I RB
A
EG N
5
N O R D7 N
A R I OK
A
1
19
1
MTT Ä
A GT
N
6 A 22 H5 I
A IM G
P EA
L
13
T 5S T A
VJ A
A
R
3
23
E E R
L LÖ
G
M Ä8 N
22 A 12
NGN E R N
O
A S P A R
1
6
©Bulls
3
51
INOM
KORT
5
©Bulls
2
SES PÅ
KATTFOT
4
ESTER
1
21
S P AT D T AH AGREE H
L K S L A G
SES
ROAD
3
© Bulls © Bulls
9
HELST
INTE
2
©Bulls
Kära besväret
2015-04-24 17:02
I
I
J
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
61
2015-04-2