www.fryshuset.se

i Almedalen 5 juli–9 juli
Vi vill sätta fokus på ungas möjlighet att påverka sin sociala situation och rätten till att vara med utveckla sin
samtid. Fryshuset arbetar utifrån ungas villkor med mångfald, nytänkande inom pedagogik, möjlighet till arbete
och vikten av en meningsfull fritid som väcker passion och engagemang. Vi gör det inom områdena:
Sociala projekt, Utbildning och Passionerade intressen.
10:00–11:40 Högskolan B24
9.00–10.15 Högskolan B24
Bättre att stämma i bäcken än i ån. Förstår
kommunerna betydelsen av tidiga insatser?
Kommunernas förmåga att arbeta förebyggande, att kunna gå
in och stötta tidigt när föräldrarna sviktar, är avgörande för att
minska den svåra utslagningen av barn och unga.
10 % av ungdomarna kommer aldrig in på arbetsmarknaden. Vilka är de unga bakom siffrorna?
Vi vill visa personerna bakom siffrorna och den komplexa situation de
ibland kommer från. Hur kan vi arbeta för den här gruppen av unga?
Medverkande: Representant för regeringen; Borgarråd i Stockholm; SKL; Linköpings
kommun; Söderköpings kommun; Örebro kommun och Örebroinitiativet; Ingvar Nilsson
– nationalekonom; Ivar Forstadius – Fryshuset; Mats Lindkvist – SAMBA. Moderator:
Gustav Fridolin.
I samarbete med SAMBA.
Medverkande: Inger Ashing – chef Enheten för nationell och kommunal ungdomspolitik,
Ungdomsstyrelsen; Angeles Bermudez Svankvist – generaldirektör Arbetsförmedlingen; Berit
Högman (s) – vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet; Elna Olsson – projektledare Unga in på
Fryshuset. Moderator: Camila Salazar, CIDES/Fryshuset.
12.00–13.15 Högskolan B24
»Äkta svenskt – en mångfaldig resa i tiden«
Utifrån Turistföreningens årsbok 2009, diskuteras svenskheten i ett
politiskt korrekt perspektiv: vad är typiskt svenskt och varför har det
blivit så? Vi lyfter fram gamla sanningar, men slår hål på vad man
­kallar »moderna myter«.
Medverkande: Anders Carlberg – Fryshusets grundare; Johan Tell – medförfattare till STF:s årsbok;
ungdomar från Fryshuset. Moderator: Martin Dworén – Fryshuset.
I samarbete med Svenska Turistföreningen.
16.00–17.15 Högskolan B24
Hur man landar ett rymdskepp på månen – eller
bedriver en bra ungdomsverksamhet
Vad krävs för att skapa en god ungdomsverksamhet? Vi vill visa på det
kompetenta och intelligenta ungdomsarbetet som finns i hela vårt land.
Från den tunga betong förorten till den lilla bullerbyn på landet, vi har
exemplen och lösningarna på bra ungdoms verksamhet, det handlar
bara om att vilja.
13:00–14:00 Högskolan E 45
Ung, arbete och hälsa – hur hänger det ihop
och hur ser det ut i Sverige?
Hur påverkar arbetslöshet ungdomars hälsa? SFFF presenterar en färsk rapport och för ett samtal med Fryshuset,
Folkhälsoinstitutet, SKL, politiker och andra intresserade.
Medverkande: Alexandru Panican – fil lic Socialhögskolan Lund; Johan Oljeqvist – VD
Fryshuset; Anna Bessö – Folkhälsoinstitutet; Karin Karlsbro (fp) – stabschef och politiskt
sakkunnig Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Moderator: Magnus Liljegren
SFFF.
I samarbete med Svensk Förening för Folkhälsoarbete.
13.00–14.15 Högskolan B24
Är internet det största som har hänt inom
socialt arbete med unga?
»Dem ha lixom inte fattat att grejen me Internet är å kunna få
tag på dem jämt å inte tvingas berätta sånt man inte vill prata
om. De är typ bara ni som verkar ha fatta de.« Fryshusets
Nätvandrare pratar dagligen med hundratals barn och unga.
Diskussion om hur vi når de unga på nätet.
Medverkande: Krister Thun – Friends; Carolina Guillén Åkerlind – Fryshusets
Nätvandrare. Moderator: Maria Soares Lindberg – Fryshusets Nätvandrare.
Föreläsare: Tomas Almgren, Fryshuset.
www.fryshuset.se
08.15–09.45 Företagarnas lokal, Mellangatan 9
13.00–14.00 Högskolan B24
16.00–18.00 Länsteatern, Bredgatan 10
Nybyggarna – invandrarföretagarnas betydelse för Sverige
Seminarium som tar upp och diskuterar
frågan om invandrarföretagens betydelse
i form av bl.a. tillväxt och sysselsättning
i landet.
Vilka värderingar har unga
– och hur skapas de?
Ett seminarium om barn- och ungdoms­
kulturen, om vilka/vad som sätter ungdomars
­värderingar och trender, och om vilket ansvar
vuxenvärlden har.
Medverkande: Anna-Stina Nordmark Nilsson – VD Företagarna;
Martin Ådahl – VD Fores; Anders Carlberg – Fryshusets grundare; Pernilla Ström – ekonom och journalist.
I samarbete med Företagarna och Fores.
Medverkande: Lina Thomsgård – Rättvisepartiet,
Mats Lindgren – grundare och VD för Kairos Future.
Moderator: Björn Berglund – Fryshuset /FUSE.
I samarbete med Kairos Future.
Teater: Förorten brinner
»Förorten brinner!« är resultatet av intervjuer
med killar och tjejer som själva varit aktiva
vid dessa upplopp. En teaterföreställning om
miljonprogramsproblematiken, en berättelse
om utanförskap. Vissa tror att lösningen är
att sätta in nationella insatsstyrkan, andra vill
jobba förebyggande. För att kunna göra
något åt problemet måste vi först förstå
­varför det sker.
10.30–11.45 Högskolan B24
14.30–15.15 Högskolan B24
Se mig IRL för fan!!!
Vilka förutsättningar ger vi vuxna de ca
1 400 000 elever som har sin arbetsplats i
skolan – och hur påverkar det vårt samhälle?
Datainspektionen konstaterar: »Vår bedömning är att skolvärlden gått mot en övervakningsnivå som vi på andra arbetsplatser
skulle reagera mycket starkt emot«.
Journalist, journalist
potatisgris
Skev rapportering om miljonprogramsområden är inget ovanligt, men vad får den för
konsekvenser? Har rapporteringen skapat
misstro mot journalistkåren? Om det finns
misstro, hur påverkar den nyhetsrapporteringen och journalisters arbetsmöjligheter?
Medverkande: Anders Carlberg – Fryshusets grundare Krister
Thun – Friends Tobias Jobring – ordf. Sveriges Elevråd, SVEA,
Jane af Sandeberg – chefredaktör Skolvärlden.se,
Föräldraralliansen, Skolledare från Gotland. Moderator: Erik
Jansson – Riksordförande Klassmorfar Sverige.
I samarbete med Klassmorfar för barnen i Sverige.
Medverkande: Doreen Månsson – journalist och TV-profil,
Hakim Chebchoub – journalist och föreläsare, Quick Response,
intervjuer med ungdomar från Fryshuset
Moderator: Eva-Maria »Evis« Sköld – Quick Response.
I samarbete med Quick Response.
Diskussion efteråt med skådespelarna och Mohamed Abubaker
– polis, Anders Cardell och Masireh Jadama – Fryshusets Fenixprojekt.
I samarbete med: Kulturförvaltningen i Stockholm stad.
22.30–00.30 ca Biostaden Borgen, Hästgatan 24
Nattbio: Visning av filmen »Sebbe«
Sebbe är 15 år och nästan man. Han älskar
sin mamma för att han inte kan annat. Han
säger inte emot. Han förlåter när hon sviker.
Han vill vara stark. Men hon är svag. Och allt
blir svart. Vägen tar slut.
Garagefilm International AB i samproduktion med Film i Väst
och Sveriges Television, Sebastian Hiort af Ornäs (Sebbe),
Kenny Wåhlbrink (Kenny) och Eva Melander (mamma Eva).
Regi: Babak Najafi.
I samarbete med Svensk Förening för Folkhälsoarbete, SFFF.
i Almedalen 5 juli–9 juli
Vi vill sätta fokus på ungas möjlighet att påverka sin sociala situation och rätten till att vara med utveckla sin
samtid. Fryshuset arbetar utifrån ungas villkor med mångfald, nytänkande inom pedagogik, möjlighet till arbete
och vikten av en meningsfull fritid som väcker passion och engagemang. Vi gör det inom områdena:
Sociala projekt, Utbildning och Passionerade intressen.
8.00–9.15 Auditoriet E22
11.15–12.30 Högskolan B24
»Bjästafallet« – nätmobbning eller hederskultur?
»Bjästafallet« väcker många frågor om mobbning, Internets betydelse och flockmentalitet. Den väcker frågor om ondska, oskuld och
kön. Den väcker frågan: vilket ansvar har vuxenvärlden och vem tar
det? Fryshuset bidrar till debatten i en kreativ och kanske lite
­obekväm workshop.
Barn av vår tid – Vem tar ansvar för
de ungar ingen vill se?
Ca 400 000 barn växer upp i miljöer som är direkt skadliga! Många
unga känner att vuxenvärlden abdikerat från deras spelplan. Sitter
vuxenvärlden på läktaren och vem är med i matchen som ska ta
ansvar för dessa ungar som ingen vill se?
Medverkande: Krister Thun – Friends, Jenny Jansson – United Sisters, Anders Hedman – präst
– Fryshuskyrkan/Sofia församling, Carolina Guillén Åkerlind – Fryshusets Nätvandrare.
Moderator: Maria Soares Lindberg; ansvarig Fryshusets Nätvandrare.
I samarbete med: Friends, RFSU, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan.
Medverkande: Petter – artist, Göran Harnesk – generalsekreterare Bris, Mohammed Abubaker
– polis Norrmalm Stockholm City, Ebba Busch – 1:e vice förbundsordförande KDU, Ida
Gabrielsson – ordförande Ung vänster. Samtalsledare: Beatrice Clarke och Ahmed Abdirahim
– Fryshuset.
9.30–10.45 Högskolan B24
15.30–16.45 Auditoriet E 22
Vi struntar i förortsungdomarna.
De är ändå bara ute och slåss!
Efter ytterligare ungdomskravaller i storstadsförorter ställs frågan
om ungdomars medbestämmande och samhällsdeltagande åter­
igen på sin spets. I flera svenska förorter lever ungdomar mitt i stora
sociala skillnader Ett seminarium om hur de som skapar problem
också bör vara med och hitta lösningarna.
Partiutfrågning
Vilken barn- och ungdomspolitik vill de politiska partierna föra. Hur
vill de hantera den stora ungdomsarbetslösheten? Vad vill de göra
för Sveriges 400 000 »glömda barn«? Vad vill de göra för att minska
mobbingen? Hur vill de motverka våld och kriminalitet bland unga?
Hur vill de stödja förebyggande arbete för barn och unga?
Medverkande: Carin Götblad – länspolismästare, Thomas Bodström – riksdagsman (s), Johan
Pherson-riksdagsman (f), ungdomar från olika ungdomsråd.
Moderator: Selene Cortes – Fryshuset/CIDES.
I samarbete med Sveriges Ungdomsråd och Länspolismästarens Ungdomsråd.
Medverkande: Ida Gabrielsson (v); Emma Henriksson (kd); Oskar Öholm (m); Maria Ferm (mp);
Erik Almqvist (sd); Maria Kornevik Jacobsson (c); Mattias Vepsä (s); Fredrik Malm (fp). Utfrågas
av Anders Carlberg och unga från Fryshuset.
www.fryshuset.se
9.00–10.15 Högskolan B24
Religion som växtkraft för fred och utveckling
Hur bygger vi en icke-fundamentalistisk plattform för nästa generation?
Medverkande: Maria Kjellsdotter Rydinger – präst för Ung och global; Farman Sediq – projektledare Sharaf hjältar; tre ungdomar från den interreligiösa resan till Etiopien för ökad fred och förståelse bland unga; Stefan Attefal – riksdagsman
(kd) och Mehmet Kaplan – riksdagsman (mp).
Moderator: Anders Hedman – präst i Fryshuskyrkan/Sofia församling Stockholm.
I samarbete med Fryshuskyrkan.
11.00–12.15 Högskolan B24
Hedersvåld och förtryck – en fråga om
mänskliga rättigheter i Sverige
Hedersvåld och förtryck är en fråga om kränkningar mot de mänskliga rättigheterna som
Sverige ska följa och aktivt tillämpa. Vad är förutsättningarna för att förverkliga innehållet
i utredningarnas rekommendationer? Hur vill allianserna gå vidare i arbetet?
Medverkande: Nyamko Sabuni – jämställdhets- och integrationsminister; Claes Borgström (s); ungdomar från Fryshuset.
Moderator: Anett Sasvari – ansvarig Elektra/Fryshuset.