Ratta Ren

Ratta Ren
Nummer 4 2015
REGION
NORR
Bildag Luleå
Fältrapport från Umeå MHF
Annonspussel
Regionårsmöte 2016
Maggan har slutat
Rally Catalunya det näst sista för 2015
Ingvars Ruta
Medlemsresan 2015
MHF Region Norr
önskar alla sina läsare och annonsörer
God Jul och
Gott Nytt År!
Opinionsbildare i tiden
MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND
En kontakt,
världen
'ÚTEBORG¬s¬(ELSINGBORG¬s¬*ÚNKÚPING¬s¬+ARLSTAD¬s¬,ULEͬs¬
-ALMÚ¬s¬.ORRKÚPING¬s¬3KELLEFTEͬs¬3TOCKHOLM¬s¬3UNDSVALL¬s¬¾REBRO¬
Med en kontaktperson
erbjuder vi kundanpassade
logistiklösningar med alla
transportslag över hela
världen.
www.greencarrier.se
Vår hemsidesadress:
Ratta Ren
www.norr.mhf.se
Norr
Ansvarig utgivare
Ola Nordberg
MHF Region Norr
Ordförande
c/o Ola Nordberg
Bronsgatan 18
936 32 Boliden
Tel: 070-668 61 48
[email protected]
Ratta Ren Redaktör
Karin Lindberg
MHF Region Norr
Kanalgatan 27 C
931 32 Skellefteå
Tel: 072-518 30 73
e-post [email protected]
Annonser
MHF
Box 16, 433 21 Partille
Tel. 031-44 41 45
[email protected]
Tryckeri
Svärd & Söner Tryckeri AB
Tryckerigatan
521 41 Falköping
Tel. 0515-831 45
Fax 0515-152 55
[email protected]
För ej beställt material
ansvaras ej.
Ordförande har ordet
Hej MHF-vänner i regionen!
Jag sitter nu och skriver, när mörkret och snön börjar
falla över oss, och längtar till min förstfödde skall anlända. Ja, vad gör man inte för att öka medlemsantalet.
Just medlemsantalet är ett viktigt fokus för oss framöver, inte bara på lokalnivå utan för hela förbundet. Förbundet har börjat utveckla en medlemsbroschyr som vi
alla kan bära med oss när vi är ute och träffar potentiella
medlemmar, en bra broschyr som kan vara till stor hjälp
för våran medlemsvärvning.
Ola Nordberg,
Medlemsfrågor, var en viktig punkt som togs upp på
Regionordförande.
förbundsårsmötet i oktober. Det diskuterades om ett antal motioner som hade samma andemening, nämligen
hur MHF skall se ut i framtiden. Om MHF skall göra som MHF-Ungdom, att släppa
helnykterhetskravet och bara vara trafiknykter. Beslutet som togs var att frågan skulle
utredas tills nästa förbundsårsmöte, på grund av att frågan är så pass stor och väldigt
viktig för framtiden.
I detta nu, håller det på att arbetas fram ett förslag hur MHF skall se ut i framtiden,
vilka medlemskrav vi inom föreningen skall ha. Detta har vi i regionen diskuterat på
Zonkonferensen i Piteå, styrelsemöten och troligen en het kommande punkt på regionårsmötet som kommer framöver. Jag hoppas att ni känner i era hjärtan vad ni vill vad
MHF skall stå för i framtiden, och göra er röst hörd, med åsikter till kommande årsmöte, både lokalt och Regionens. Jag vill själv att MHF skall vara som det alltid har
varit, en helnykter förening, men är det den rätta vägen att gå? för föreningens överlevnad? Ja det kan man fråga sig.
Julen närmar sig med stormsteg och hoppas ni är klara med alla inköp och pyntning,
varför inte bjuda på ett medlemskap i MHF till någon ni känner. Själv har jag och min
underbara sambo, precis gjort klart barnrummet och sitter här och myser framför brasan och väntar på tomten.
God Jul och Gott Nytt År mina vänner.
MHF Region Norr, Ola Nordberg, Bronsgatan 18, 936 32 Boliden
070-668 61 48, [email protected]
Innehållsförteckning
Utgivningsplan 2016
Nr 1/16 deadline 3/3 utg. v. 14
Nr 2/16 deadline 12/5 utg. v. 24
Nr 3/16 deadline 1/9 utg. v. 39
Nr 4/16 deadline 10/11 utg. v. 50
Bildag Luleå………….………………………………………..…………...… 2–5
Fältrapport från Umeå MHF …….……..….……………………....… 7
Annonspussel ………………………………...……...………….……..……… 12
Regionårsmöte 2016 …..…..……………….……………………….…… 14
Maggan har slutat …..…………………………...……..….……………..… 16
Rally Catalunya det näst sista för 2015 …..……...… 18–19
Ingvars Ruta ………………………………..…………………………...……… 20
Medlemsresan 2015 …………..…………………………...……… 24–25
1
Bildag
Storheden köpcentra mellan Biltema och Medimarkt. På plats fanns
VD för MHF, Göran
L
ördagen den 26 september genomförde
MHF-Regionen en
bildag i Luleå. Vi var ute på
2
Sydhage. Han förevisaded hur en alkobom
fungerar. Till sin hjälp
hade han Tomas Johnsson
som är projektledare för
alkobomprojektet. Projektet har haft fem bommar
uppställda vid Frihamnen
i Stockholm. Dessa har
kontrollerat nykterheten
på alla fordonsförare som
kört av från färjor som ankommit hamnen. Projektet
har visat att det fungerar
och är effektivt. Nästan
Luleå
också möjlighet att
se på nya husvagnar
och husbilar. Den
lokale
handlaren
hade några vagnar
och husbilar i varierande storlek och
en förare per ankommen
färja har påvisat alkohol
i utandningsluften. Detta
trots att information om
alkobommarna är påtaglig
ombord med bl. a. en reklamslinga på 30 sekunder
i alla monitorer. Dock är
resultatet bättre nu än när
första färjan ankom. Nio
förare hade alkohol i utandningsluften på den färjan och fick besöka polisen
och där avlägga prov i bevisinstrumentet Evidenser.
MHF-regionens
vice
ordförande, Tord Lindgren, agerade konferencier under dagen. Han
hade ett gediget program
med
go-kart-tävlingar,
cykelmästarefinal, scenuppträdande och mycket
annat att hålla igång. Mellan de olika akterna fanns
möjlighet att besöka någon
av utställarna på området.
Den lokala motorklubben
förevisade en rallybil med
utrustning och servicebil.
Luleå kommun förevisade
sina gasbilar och det gasprojekt med biogas från
deras egen anläggning.
Syftet med kommunens
satsning på gasdrift är
naturligtvis att minska utsläppen i miljön. Det fanns
pris som man kunde se på
både invändigt och utvändigt. Som tidigare nämnts
i reportaget kunde man naturligtvis besöka vagnen
med alkobom som Göran
Sydhage förevisade. Tomas Jonsson förevisade
den ledningsbil som kan
sköta anläggningen i Frihamnen om den fasta ledningsanläggningen skulle
fallera. Ledningsbilen kan
göra allt som den fasta anForts. på sid. 4
Välkommen till Husvagnscenter
36 år i branschen
3
Forts. från sid. 3
läggningen kan och är en
bra extra resurs.
Mitt på området fanns
MHF-Regionens mässtält.
Där kunde besökare få lite
kaffe och en korv om så
önskades. Dessutom så förevisades det pedagogiska
borde. En utställning kallad för uppvaknandet eftersom den ofta är ett rejält
uppvaknande. Syftet med
pedagoiska bordet är att
på ett enkelt sätt förklara
hur mycket alkohol olika
drycker innehåller omsatt
till starksprit. Exempelvis
så innehåller en vinbox på
tre liter och med en alkoholhalt av 14 vikt-% lika
mycket alkohol som 105
cl starksprit. Utställningen
bemmanades av MHF Piteå och Ann-Sofie Lindmark från MHF-Regionen
stod för fika och korv.
I anslutning till vårt tält
förevisade Polisen den
nya utrustningen i bilarna
som kallas ANPR-kamera. ANPR är en engelsk
förkortning på automatic
numberplate reader. Översatt till svenska borde det
heta automatisk registreringsskyltläsare. Som namnet antyder läser kameran
av registreringsnumret på
fordonen som den möter.
Om det nummer som avlästs har någon anmärkning, fordonet obesiktigat,
stulet, skatt ej betald etc,
får opperatören en singnal
som innebär att den regist-
Umeås mest spännande
bilmarknad finner du på Haga,
ett helt kvarter med tre bilhallar!
www.motorcentralenumea.se
090-15 39 00
Parkvägen 9 • Haga • Umeå
4
reringsskylt som avlästs
har anmärkning och bör
kontrolleras vidare.
Under dagen genomförde MHF en liten enkätundersökning om bältesanvändandet i bussar. MHF
Camping Club höll i undersökningen och alla som
svarat på vår enkät deltog
i utlottning om tre lotter i
MHF-lotteriet ”En chans
på tusen”. De tre som
drogs som vinnare var:
David Lövgren, Kiruna,
Christoffer Stenberg, Jörn
och Kjell Nygren, Bjurträsk.
Perfekt till älgjakten.
JOHN DEERE GATOR
Du tar dig fram i den svåraste terräng.
Mer användbar än du tror.
!
stkampa
Hö JD XUV 550 nj
79.900:exkl moms
www.norrmaskiner.se
Ersnäs, Luleå 0920-311 00
Orrliden, Skellefteå 0910-58 91 00 • Ersboda, Umeå 090-18 93 15
5
Köp Bingolotter av MHF
Vi, Anne Bjernhagen och Åke Engman gjorde det. Vi
vann finalspelet.
Bingolotto bekostade resa och uppehälle hela helgen i
Göteborg. Våra tre barn tog vi också med oss.
I studion träffade vi Ingvar och Galenskaparna innan
sändningen, de var trevliga.
Med på hemresan hade vi en check på 600.000:–
6
Fältrapport från Umeå MHF
M
HF Umeå har
alltifrån upptakten den 18 augusti inlett höstsäsongens
mycket omfattande program och hunnit en bra
bit på väg mot förverkligandet. Verksamheter som
genomförts på uppdrag
av NTF Västerbotten är
exempelvis medverkan vid
däckrazzia
tillsammans
med däckbranschen och i
samverkan med Polisen.
Över 200 bilar kontrollerades av oss och förarna
fick utlåtande över däckens kondition, mönsterdjup och lufttryck. Ganska många förare fick
rekommendationer om att
höja däckens lufttryck 2
á 3 hekto för att dels öka
däckens livslängd och dels
för att minska bränsleförbrukningen och därmed
bidra till miljövinster. Vi
upplevde tacksamhet från
förarna – inte minst från
de tre förarna som i skribentens kontrollgrupp fick
vetskap om att de hade
”pyspunka” på ena däcket och även fick orsaken
lokaliserad – spikar och
skruv – i slitbanan.
För NTF:s räkning har
bilbältesanvändningen i
Umeå och Vindeln kon-
Maija Lindqvist i berättartagen.
Sacred Songs, in action.
trollerats. Kontroll beträffande förekomst eller
avsaknad av fungerande
cykelbelysning och reflexer har genomförts på
flera platser i Umeå.
Månadsmöten har hållits
i september och oktober
där allmänheten också hälsats välkomna.
Vid oktobermötet var
kulturinslaget Country and
Westernsånger framförda
av duon Sacred Songs i ett
uppskattat program. Vid
oktobermötet
berättade
Maija Lindqvist (84 år)
mycket medryckande från
den tid (år 1942) då hon
tillsammans med många
andra finska barn kom med
tåg till Sverige och Bas-
tuträsk
järnvägsstation.
Där mötte många välvilliga människor upp för att
ta emot ett eller flera flyktingbarn. Maija Lindqvist
hamnade i Norsjö. Hon
blev synnerligen väl mottagen av fosterföräldrarna
och även av skolkamraterna. Norsjö blev hemma för
henne. Målmedveten och
med stor energi började
hon att arbeta inom vården för att senare studera
vidare och kunde avsluta
sin yrkeskarriär som välmeriterad sjuksköterska.
Maija Lindqvists levnadsberättelse var fängslande
och besannade även andra
världskrigets devis, ”Finlands sak är vår”.
Kommande aktiviteter
för MHF Umeå är ”Synbarhet (reflexer) och halka
halkskydd”. Umeå MHF
har fått uppdrag från NTF
och Umeå kommun att
verka för ökad användning
av halkskydd och vikten av
att synas i trafiken. Kampanjer skall genomföras
på ett stort antal butiker
som: Biltema, Jula, Clas
Ohlson, ICA Maxi, Apotek etc.
Luciafesten den 8 december med lucia och 30-talet
tärnor från Midgårdsskolans musikgrupp emotses som årets höjdpunkt.
Julgröt och skinksmörgås,
allsång och muntrationer,
lotteri m. m. ingår på sedvanligt sätt i det efterföljande tidiga julfirandet.
Text: Henry Forsgren
Foto: Carl-Axel Hedström
7
Glaukomföreläsning
D
en 27/10 anordnade MHF Piteå/
Älvsbyn lokalavdelning en föreläsning om
Glaukom, grön starr i Piteå.
Glaukom kommer smygande, drabbar synnerven
och en skada på den gör
att synfältet krymper med
fläckvis synbortfall. Ofta
men inte alltid beror det
på högt vätsketryck i ögat.
Det finns olika former, den
vanligaste är öppenvinkelglaukom. Ögontrycket stiger då kammarvattnet inte
filtreras. Ögonsjukdomen
kan fördröjas inte botas
och synen har redan påverkats när man märker av
den. All behandling går ut
på att sänka ögontrycket.
Föreläsare var Eva Andersson-Lantto, ögonsjuksköterska vid Piteå Älvdal
Sjukhus.
8
utveckla
vårdprogrammet för Norrbotten. Eva
har skickat ut en enkät
där bland annat frågorna
handlade om livskvalitén
och vad de upplevde som
brister i vården.
Nu arbetar Eva halva
tiden i Piteå och den andra halvan på ögonmottagningen i Arvidsjaur.
Det skapar en närhet och
trygghet samt stora tidsbesparingar för patienterna.
Samtidigt i Lyan visades
”Uppvaknandebordet”.
Text och foto:
Lis-Marie Hellrönn
Svenska Glaukomförbundet har tidningen
Ögontrycket, i nummer 3
från i år har de en artikel
om Eva där hon berättar
om sitt viktiga arbete. Eva
har startat en glaukomskola som riktar sig i första
hand till de som nyligen
fått diagnosen glaukom.
Hon har varit med om att
Höstlovet 26–30/10
U
nder detta lov hade
vi mycket besökare, många fritids
hade bokat tid så de kunde
komma när de var ensamma i lokalen, övriga var
där under vår ordinarie öppettider.
Många barnfamiljer besökte oss och lyckosamt
kunde de återkomma flera
gånger under veckan. Det
var barn runt pysselbordet, fotbollsspelet, pingisbordet samt biljardbordet
mest hela tiden. Vår mini-
racingbana var fullbokad
så gott som hela veckan
och tack vare att vi har haft
ett gott underhåll på både
bana och bilar så fungerade de mycket bra.
Vårt lilla café var även
öppet där kunde man köpa
sig lite fika, bullar och kakor samt kaffe, te och läsk
till självkostnadspris.
Uppskattningsvis så besökte c:a 100 st oss under
denna vecka.
Vid pennan
Henrik Johnsson
ween,
d Halo xa.
e
m
t
e
Höstlov an klär som hä
Magg
9
Inflyttardagen, Brinkenhuset 19/9
D
etta är ett årligt
återkommande
arrangemang som
Skellefteå Kommun står
för, ett flertal föreningar
och organisationer får en
inbjudan att delta. I år var
det en ny organisation runt
denna dag och det märktes,
det fanns några s. k. ”barnsjukdomar” som gjorde att
allt inte riktigt fungerade
runt omkring.
Denna dag är till för att
nyinflyttade och återinflyttade ska få en uppfattning
om vilket utbud som Skellefteå kan erbjuda i form
av föreningsliv och aktiviteter i staden.
I år blev vi uppdelade på
två stationer en utomhus
och en inomhus, utanför
Brinken satte vi upp vår
lilla bilbana. Där stod vi
så till att de som passerade
uppmärksammade oss, så
gjorde även Lokaltidnin-
gen och vi blev intervjuade
visserligen en kortfattad
intervju men det kändes
att vi blev synliggjorda.
Utomhus hade vi också
stor möjlighet att göra reklam för vår verksamhet
i lokalen och för miniracingbanan. Det var ett
antal barnfamiljer som
besökte vår utomhusaktivitet, uppskattningsvis
40–50 personer
Inomhus var det ganska
trångt mellan borden och
vi upplevde det som att det
var svårare att bli synliga
där, men även här uppstod
det en hel del bra diskussioner om vår verksamhet. Vi hade möjlighet att
dela ut information om vår
verksamhet och visa en
liten film om uppvaknadebordet.
Vid Pennan
Henrik Johansson
MHF Piteå/Älvsbyn lokalavdelning
inbjuder medlemmar till
Årsmöte
torsdag 25 februari 2016
Tid: 19.00
Plats: Gotis,
Västra Järnvägsgatan 2, Öjebyn
Frågor ring kontoret, tel. 0911-125 46
eller mail: [email protected]
Varmt välkomna!
10
Körtips
nr 6
Behöver du ringa eller skicka ett sms när du kör?
Stanna bilen eller fråga eventuella medpassagerare
om de kan göra det åt dig.
!
ussbolag som stöder MHF!
B
t
t
e
j
l
ä
V
www.granlunds.se
0929-310 10
www.nordbergsbuss.se
0911-187 30
www.horvalls.se
0980-81 311
www.sjostrombuss.se
0935-103 36
www.lestanders.se
0910-513 93
0928-100 78
www.vannasbuss.se
0935-130 40
11
Annonspussel 4/2015
På vilken sida hittar du dessa bilder, textsnuttar eller annonsörer.
M
i Norrland, Skellefteå avdelninen hade sin sedvanliga
eteranfordonsmarknad på
avet i Skellefteå en myc-
de i h
fordo
nära
och v
på de
ankommen
sat alkohol
ften. Detta
mation om
1.
2.
3.
4.
Umeås m
bilmarknad fi
ett helt kvarte
5.
6.
7.
8.
1. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
5. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
2. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
6. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
3. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
7. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
4. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
8. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
Lösningarna skall vara oss tillhanda senast måndag 1 februari 2016 – på adress: Karin Lindberg, Kanalgatan 27 C, 931 32 Skellefteå.
Glöm inte att uppge Ditt namn och adress. Märk kuvertet ”Annonspussel nr 3/2015”. Lycka till!
Namn: _________________________________________________
Adress: ________________________________________________
Postnummer: _______________________
Postadress: _______________________________________
Telefon: ________________________________
e-mail: ________________________________
God Jul
till er alla från oss
alla i Region Norr
12
Annonspussellösning 3/2015
VARDEöreläsni
LJUS!
1.
Mats i finalen i
2.
3.
HF Piteå/Älvsyn lokalavdeling anordnade
ning den 17/6
om (grön starr) i
okaler, Älvsbyn.
var ögonsjukEva Anderso, Piteå Älvdals
ä
andebordet.
5.
6.
7.
ö
4.
j k
För
ning u
hade
att de
skulle
ser di
8.
Sid. 12 Norrmaskiner
1. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
Sid 3 Byske Camping
5. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
Sid. 24 Norrlandsveckan
2. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
Sid. 30 Lindgrens Åkeri
6. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
Sid. 20 Lifht Force
3. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
Sid 15 Skellefteå Camping
7. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
Sid. 6 Föreläsning Gluakom
4. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
Sid 40 Rally Portugal
8. Sid. artikel/annonsör ……………………………………………………………
Annonspusselvinnare
i Ratta Ren nr 3, 2015
1. Pris 5 Sverigelotter:
Anders Åström, Stycksele 57, 922 91 VINDELN
2. Pris 3 Sverigelotter:
Eric Nordlund, Jakobsvägen 13, 934 32 KÅGE
3. Pris 2 Sverigelotter:
Magnus Lidén, Ekgatan 2, 941 36 PITEÅ
Körglädje och trygghet!
Vem står för körglädjen och garanterar trygghet i trafiken?
Det gör du och jag som kör nyktert och hänsynsfullt.
Rattfylleriet är en av de saker som tar flest liv i trafiken. Var
tredje dag dödas någon av en rattfull. En trafikfara som
bara kan elimineras genom att alla tar sitt ansvar. Därför är
det viktigt att var och en blir medveten om faran och lovar
att alltid köra bil nykter.
I MHF påverkar du trafikmiljön och
räddar liv bara genom att bli medlem.
Varje medlem gör oss starkare.
Bli medlem på www.mhf.se
eller ring 08-555 765 55
Motorförarnas
Helnykterhetsförbund
13
Kallelse till
Regionårsmöte 2016
Välkommen att delta vid
MHF Regionens kurs- och årsmöteshelg
18–20 mars 2016 på Medlefors Folkhögskola.
Alla medlemmar är hjärtligt välkommen och i år
bjuder MHF Region Norr på deltagaravgiften och
ersätter din resa till kursen.
Så ta med ett glatt humör och kom till en trevlig
kurs- och årsmöteshelg i Skellefteå.
Helgen är viktig för vi ska diskutera ett
”ändrat krav på nykterhetslöftet”.
Vad tycker du som medlem?
Vår ordförande vill veta din åsikt eftersom
han är en av de som vid förbundsmötet fick i
uppdrag att lämna förslag i frågan till
nästa förbundsmöte i juni 2016.
Så möt nu upp till en trevlig samvaro
där vi diskuterar viktiga frågor
om vårt medlemskap och framtid.
OBS! Anmälan till kurs- och årsmöteshelg senast den 15 februari 2016
på mail: [email protected]
eller på nedan angivet telefonnummer.
Ni kan med fördel använda er av våra
anmälningsblanketter och ombudsfullmakter som
finns på norr.mhf.se under fliken blanketter
Anmälan på ombud, alla medlemmar har
närvarorätt under årsmötet men endast ombuden
har rösträtt, vill vi ha av er så snart som möjligt
efter att avdelningen genomfört årsmöte.
Helst senast 1 mars 2016.
Karin Lindberg
Projektansvarig MHF Region Norr
072-518 30 73
Sundomsvägen 393 · 975 98 Luleå
Tel. 070-581 56 41
14
MHF-dag i Malå
L
ördagen den 24 oktober genomförde Malå MHF
en MHF-dag i Malå. Det var en något kylig morgon med några minusgrader men det skulle senare
visa sig vara en fin höstdag med sol och lite mer värme
fram mot eftermiddagen. Dom två tidigare åren som vi
genomfört liknande aktivitet har vädret varit uruselt så
vädret denna helg uppskattades av funktionärerna.
På torget ställde vi upp MHF-regionens röd lilla tält
kryddat med en rollup som talade om vad MHF gjort
för trafiksäkerheten under årens lopp. Vid vårt lilla bord
fanns diverse broschyrer och värvningsmaterial. Syftet
med aktiviteten är att MHF ska synas på orten. Vi samtalade med de som passerade och fick även några att
fylla i enkäten om användandet av bälte i bussar som
MHF Regionen använde i Luleå under bildagen den 26
september. Alla som svarade på enkäten deltog i utlottning om två lotter i MHF-lotteriet ”En chans på tusen”.
De som drogs fram som vinnare av lotterna blev Billy
Holmkvist, Malå och Roland Lundkvist, Springliden.
De flesta som vi samtalat med tycker att MHF gör ett
bra jobb och att vi behövs. Rattfylleri är inte accepterat
av den breda allmänheten. En av besökarna i montern
vill även diskutera vikten av opinion mot drograttfylleriet. Vi förmedlade så gott vi kunde att rattonykterhet i
lagens mening även innefattar droger. Förhoppningsvis
blev denna person så pass intresserad av vår organisation att denna fyllt i medlemsansökan och gått med i vår
förening.
Raabgården
Nybyn - Överkalix
bygg • färg • glas • trä
järn • hushåll • verktyg
Uthyrning av rum, hel fastighet & stuga
Bastu • Kök • Helpension
Husvagnsplatser
0930-398 90
Fiske • Båtuthyrning • Jakt
Fax 0930-108 46
e-post: [email protected]
Riksvägen 51 • Nordmaling
VARDE LJUS!
Tel 0926-550 65, 070-337 51 52
E-post: [email protected]
Stans bredaste urval begagnade fynd.
Vi har säkert ett bra bilköp till dig!
3 års garanti på begagnade Hyundai
Stan’s snällaste bilhandlare!
Nu upp till
70W xenon
ø 140mm till 247 mm
alltid tre års garanti
xenon i pris från 1 895:moms tillkommer
www.lightforce.se
0950-120 00
Tjärnvägen 38. 931 61 Skellefteå
Tel 0910-566 44 · www.bilmaklarn.se
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB
Flygteknisk utbildning • Mekaniker • Tekniker • Ingjörsutb.
Även uppdragsutbildning
0920-45 43 42
0920-45 43 43 • 0920-45 43 41
VD Peter Lindberg 0920-23 21 64 • Fax 0920-45 43 44
[email protected] • www.nftc.nu
Luftfartsvägen 11, 972 54 Luleå
15
Maggan har slutat
M
argareta Westermark har slutat
sin anställning
på MHF Piteå/Älvsbyn
Lokalavdelning.
Margareta började sin
anställning 19861001 och
slutade 20150901.
Margareta har under sin
anställningstid utfört många uppdrag och aktiviteter.
Hon började med ett
uppdrag som kallades
Vägservice, det var att
ringa runt till alla polisstationer i Norrbottens län
och inhämta information
om väglaget och väderlek
i respektive område. Då
fanns det ett telefonnummer som gick till Vägservice där Margareta svarade, dit ringde trafikanter, i
huvudsak långtradare, och
fick uppgifter om väder
och väglag i det område de
var på väg till.
Hon sålde länge och väl
biobiljetter på dåvarande
Bio Kontrast Folkets Hus i
Piteå (varje torsdag kväll).
Ersättningen gick förstås
till MHF.
Hon hade en hel del cirklar bl. a. Tygmålning, som
blev omtyckt. Sen fick hon
med sin make Allan och
då hjälptes de åt med TjejBilen och byggde Epatraktorer.
Tjej-Bilen var en cirkel
där Allan lärde enbart tjejer/kvinnor att t. ex. byta
däck, kolla olja och vätskor, lära sig instruktionsboken, försäkring på bilen,
vad man gör vid en krock.
Sen blev det olika aktivite-
Margareta och Allan Westermark.
16
Margareta uppvaktas 2013.
ter och tävlingar för barn
Bobåkning – Strömlidabacken, Naturupplevelser
vår och höst, BMX-cykelbanor. Drev Cykelmästaren i många år.
Fick ibland följa den
som vann Cykelmästaren
i Norrbotten till rikstävlingen, som i regel var i södra
Sverige. Hon hade även
trafikinformation till lågstadieelever. Hon gjorde
många uppdrag åt NTF
Norrbotten. Varit ansvarig
för lokalavdelingens medverkan på Noliamässan
vid de tillfällen vi deltagit.
Arbetade även för MHF
Norrbottens Distrikt och
MHF Region Norr, vilket
i sin tur gav intäkter åt lokalavdelningen. Har utfört
IKK i många år. Hon har
deltagit på många Ta paus
och Uppvaknanden. Hon
har arrangerat medlemsmöten och medlemsutflykter. Det var hon som höll
kontakten med förbundet,
regionen och lokalavdelningens medlemmar. Tack
Margareta för dina insatser
åt MHF.
Vid pennan Åke Engman
DOROTEA
Storgatan 16
Tel. 0942-101 28
Fax 0942-511 33
www.okq8.se
Skellefteå Bilskadecenter AB
Hammarvägen 3A, SKELLEFTEÅ
0910-548 58
Vi stöder MHF för en drogfri trafikmiljö
17
Rally Catalunya det
R
edan efter nionde
deltävlingen stod
det klart vem som
skulle bli årets VM-segrare.
Rallyt är blandat grusvägar med lösa stenar som
orsakar punktering och
asfalt där vissa avsnitt är
kurviga och många ligger
med ena hjulparet utanför
asfaltkanten i kurvorna,
och då men går över asfaltkanten så sliter det hårt
på däcken då grus och sten
sprutar in på vägen. Att gå
ut över kanten kan också
innebära att då man kör
sträckan för andra gången
är differensen mellan gruset och asfalten så stor att
vissa deltagare glider på
skyddsplåten som monterats under motorn.
Torsdagen inleds med att
man kör shakedown och
i år hade tävlingsledningen bestämt att alla skulle
köra denna träningssträcka
minst tre gånger, denna
sträcka är blandad, delvis
grus och delvis asfalt, detta för att de tävlande skall
kunna göra de inställningar på bilen som alltid
görs före ett rally. På eftermiddagen tar sig alla deltagare till Barcelona där
första sträckan går inne
i staden, här är det alltid
mycket folk och lite av en
karneval stämning.
På en så kort sträcka som
detta och med betongvallar som satts upp som
skydd för publiken kan en
18
tävlande förlora mer om
man kör för hårt och slår
i någon av betongvallarna.
Fredag är tävlingens
grusdag, som vanligt är det
många som får punktering
och måste byta däck på
sträckan. Har man mindre tur och måste byta däck
även senare under dagen
kan det innebära att man
drar på sig för många minusminuter, som kan vara
svåra att köra in senare.
På en av sträckorna som
vi var på körde italienaren Lorenzo Bertelli av
och voltade nedför en lång
slänt där det tog stopp några meter från sträckan som
gick nedanför denna slänt.
Sebastien Ogier som är
den som dominerat hela
rallyserien i år och hade re-
näst sista för 2015
dan så långt försprång poängmässigt till tvåan och
övriga deltagare, var den
som ledde vid dagens slut.
Lördag är det asfaltvägar med högre farter och
andra påfrestning av däck
och bilarnas framvagnar.
Kampen om placeringarna
två till fem förändrades
under dagen, vid dagens
slut kunde vi skandinaver
konstatera att andra till
fjärde plats var skandinaver. Pontus Tidemand med
kartisen Emil Axelsson
som kör i en klass med
motorsvagare bilar ledde
sin klass med dryga minuten för tvåan.
Sista dagen är söndag
med allt vad det innebär,
kolossalt mycket åskådare
och för de tävlande som
hoppas att man skall kunna förbättra sitt resultat av
egen kraft eller att någon
medtävlande gör ett misstag.
Några dramatiska saker
tycktes inte inträffa, men
på sista sträckan före målgång insåg man att något
hade hänt för att det är
normalt med tre minuters
mellanrum mellan bilarna
men nu gick det både sju
och tio minuter, och de
bilar som kom hade inte
samma fart som de som
passerat, samtidigt som
man saknade Sebastien
Ogier. Han hade genat för
mycket och kvaddat i ett
vägräcke så hårt att höger
framhjul lossnade, detta
gjorde att norrmannen
Andreas Mikkelsen/Ola
Floene vann sin klass här i
Catalonien. Pontus Tidemand/Emil Axelsson vann
sin klass.
Som många har sagt att
man inte kan ses som segrare i en tävling förrän
man passerat mållinjen.
Företagare!
”Natt i Nitti” - en snabb och säker
expressgodslinje över natten mellan
Norrland och Arlanda/Stockholm.
Även expressgodslinje
till och från Finland.
Ring 0920-24 11 11
eller närmaste busstation
för mer information.
19
Ingvars ruta
Precis när jag ska börja skriva ”rutan” kommer budskapet i radion att en polis har
kört av vägen och drunknat utanför Fredrika. Anledningen är att en drograttfyllerist
har smitit och polisen följde efter i halkan. Båda bilarna hamnade i sjön: Bildåren
överlevde. Polisen som fullgjorde sin tjänst fick plikta med livet och kollegan i bilen
skadades svårt. Den här händelsen hade sin upprinnelse för många år sedan. Det var
då den drogpåverkade mannen började sin livsfarliga ovana. Troligtvis var det först
med alkohol och sen följde tyngre droger. Så är det tyvärr ofta.
Jag beundrar den kvinnliga polisen, som tyvärr fick sluta sitt uppdrag så tragiskt.
Tänk så många liv som skulle sparas om alkoholen kom bort. Men det ser ut att bara bli fler och fler som böjer
sig för Kung Alkohol och till slut får plikta med sitt liv. Och tänk så många familjetragedier som följer i spåren.
--NU TILL NÅGOT POSITIVT
MHF lanserade ALKOBOMMAR. Vilken succé! Nu har samhället upptäckt hur viktiga de är. Och det var
MHF som satte fingret på den ömma punkten. BRAVO MHF!
EN ANNAN SAK. Weekendredaktören i VK, Anna Lundström satsade en helsida 15 oktober 2015 med
den stora rubriken Våga utmana alkoholen! Hon skriver: ”Testa en alkoholfri månad!” Lämna bilen – ta
bussen i stället. Hon skriver så bra om den farliga ”alkoholnormen”!
NÄR JAG BLÄDDRAR I TIDNINGARNA FINNER JAG ATT DET HÄNDER NÅGOT – TROTS
ALLT. Där ser jag stora rubriker ”Nu är det dags att ändra sina alkoholvanor”, ”En omtänksam vuxen köper
inte ut alkohol”. Det är viktigt att påminna om detta vid den här tiden inför lucia och julhelger.
NÄR JAG SKRIVER DET HÄR, ser jag också stora vinannonser, som upptar flera sidor i dagstidningen. Bredvid vinannonserna läser jag rubrikerna: ”Poliser nära bli påkörda av berusad bilförare”, ”Misshandel
på nattklubb”,”Rattfylla på fyrhjuling”,”Misshandlade sin fru”, ”Stoppade rattfyllerist”, ”Rånad vid hotellet”,
”Kastade sten mot hus”, när man läser notiserna ser man att det finns alkohol bakom alla dessa handlingar. En
nästan kuriös artikel är från Umeå: ”Poliser med bra luktsinne”. I artikeln stod det att poliserna kunde lokalisera en lukt till en balkong där ett gäng stod och rökte. De är nu misstänkta för narkotikabrott.
Och så många andra av de små notiserna om stölder. Ofta står det: ”den som anhölls var alkoholpåverkad eller
påverkad av annan drog”.
--MEN SÅ HÄNDER DET NÅGOT:
/Jag läser en stor orangerubrik: STORT INTRSSE FÖR ALKOHOLFRITT ÖL, så fortsätter artikeln: De
senaste åren har utbudet av alkoholfria ölsorter exploderat och alltfler svenskar dricker alkoholfritt öl, dessutom
väljer vi gärna alkoholsvaga alternativ när vi går på restaurang. Bland annat så dricker nästan var tredje svensk
alkoholfritt öl minst några gånger om året. Detta är några av resultaten som framkomer i ”Dryckeskollen” – en
undersökning om dryckestrender som genomförs av Sifo på uppdrag av Carlsberg,/ så långt artikeln.
--NU TILL NÅGOT HELT, HELT ANNAT:
Tidigare har jag i den här rutan släppt lös lite. Det handlar om fortsättningen av våra familjeliv. Det har
handlat om surrogatmammor och olika genetiska trender i samband med fortplantning.
Jag har nämnt om provrörsbefruktning, som i vissa sammanhang kan vara befogad, men det kan också gå fel.
Vart den medicinska kunskapen egentligen bär iväg, inom det här området, vet vi ännu lite om. Vi är bara i
början, och det är värt att fråga: vad är bra?
– Jag läser om pojken vars föräldrar behövde få hjälp med provrörsbefruktning från de egna organen. Pojken
växer upp, men blir inte som mamma och pappa trodde. Han hade en annan hudfärg. Det tragiska visade sig
vara att provrören på fertilitetsavdelningen blivit förväxlade – så innehållet i rören var inte pojkens mamma
och pappas, utan någon annans.
Ha en mycket god och nykter helg!
20
Ingvar Holmquist, Vännäs
Projektrutan
Hej på er alla MHF-are!
Rådgivningen Oden
är till för dig som:
• Undrar över hur alkoholen eller drogen påverkar
din livssituation
• Vet med dig att alkoholen eller drogen blivit ett bekymmer
• Lever med någon som missbrukar
• Är barn och lever i en familj med missbruksproblem
• Vuxit upp i en familj där en eller
båda föräldrarna missbrukar
• Är vän eller arbetskamrat till någon som du tycker
dricker för mycket eller använder droger
Rådgivningen Odens mottagning:
0910-73 65 54
Det går också bra att skicka e-post till:
[email protected]
Hej alla MHF:are ute i Regionen, ett fint MHF-år
har vi snart lagt bakom oss, mitt första år på det här
arbetet, ett väldigt roligt och lärorikt år för mig men
än finns det mycket att lära och komma ihåg.
Några trevliga och upplyftande nyheter, Luleå
avd. har fått en ny uppstart med en ny styrelse så
vi önskar dem lycka till och välkommen. De projekt vi genomfört har varit lyckosamma, däribland
kan vi räkna projektet vi kört i Piteå ”Holl Koll” ett
upplysningsprojekt där vi uppmanar människor att
kolla sina mediciner och sin syn med jämna mellanrum. Miljöbildagen den 26 september i Luleå där
vi i samarbete med Ecobiofuel genomförde ett evenemang där bl. a. alkobommar och ledningscentral
visades av MHF:s VD Göran Sydhage och Tomas
Johnsson. Luleå cykelmästare korade en tjej och en
kille bland elever i 5–6 klass där första priset var ny
cykel som var sponsrat från coop forum nord och alla
deltagare fick en ny cykelhjälm som sponsrat från
Rite AB.
Mer om den dagen finns som reportage i tidningen.
Förbundsårsmötet i Avesta där företräddes Region
Norr av Ola Nordberg, Tord Lindgren, Carl-Axel
Hedström, Roland Johnsson och undertecknad Karin Lindberg. André Hällsten och Lorentz Holmgren
deltog också men som förbundstyrelseledamöter. Ett
mycket intressant möte där vi bl. a. diskuterade den
medlemssituation som MHF har och vad vi ska göra
för att få till en förbättring och stoppa medlemstappet. Något för Regionen att ta tag i vad sägs om 1
ny för varje medlem vi har, om vi alla hjälps åt tror
jag att vi kan stoppa tappet.
Huvudsaken är att vi inte ger upp utan fortsätter
att arbeta för en nykter och säkrare trafik och livsstil.
Sen vill jag önska alla medlemmar i Regionen en
Trevlig och Nykter Jul med mycket snö och framförallt ta det lugnt i Trafiken.
God Jul önskar
Karin Lindberg, Projektansvarig Region Norr
SKELLEFTEÅ
KOMMUN
21
Trafikforskning
för livet
Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet stödjer forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet.
Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar. Du kan bidra till forskning om alkohol, droger och
trafiksäkerhet - här är några sätt!
Gåvogram
Minnesgåva
Gåvor och testamente
Ett gåvogram skickas till någon du
vill hylla, till exempel vid en högtids- eller födelsedag. Du köper
dem på vår hemsida och behållningen går oavkortat till MHF:s trafiksäkerhetsfond.
En minnesgåva är en gåva som
sätts in på fondens bankgiro samt
ett minnesbrev som skickas i samband med en begravning. Beställ
minnesbrev på vår hemsida.
Din gåva eller ditt testamente till
MHF:s trafiksäkerhetsfond kan omfatta kontanter, värdeföremål, aktier, fondandelar, fastigheter mm.
Fonden är befriad från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och kapitalvinster. Detta innebär att hela
värdet kommer fonden till godo.
Gåvogram
Till minne
Gåvogram
Till minne
En gåva har överlämnats till
”Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet”
med uppgift att främja forskning om alkohol och trafiksäkerhet.
Plusgiro 46 44 18-3
Behållningen tillfaller oa Behållningen tillfaller oavkortat
erhet” med uppgift
”Stiftelsen MHFs Fond för trafiksäkerhet” med uppgift
att främja forskning om alkohol och trafiksäkerhet.
www.mhf.se/tsfonden.m BG 5724-0749
En gåva har överlämnats till
Behållningen tillfaller oavkortat ”Stiftelsen MHFs Fond för trafiksäkerhet” med uppgift
att främja forskning om alkohol och trafiksäkerhet.
www.mhf.se/tsfonden.m BG 5724-0749
”Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet”
med uppgift att främja forskning om alkohol och trafiksäkerhet.
www.mhf.se/tsfonden.m BG 5724-0749
MHF:s
trafi
godkä ksäkerhetsfo
av avd nd som mot nd är
taga
rags
vill skä gilla gåvor. O re
m du
25% sk nka pengar
attered
får du
uk
belopp
et (min tion på gåv
ost 200
kr/gåv
a).
www.mhf.se/tsfonden.m
Bankgiro 5724-0749
22
En chans på tusen
M
HF Piteå/Älvsbyn lokalavdelning
dukade
fram
”Uppvaknandet”,
det pedagogiska bordet, i
Småstaden den 10/11.
Med oss hade vi en enkät för intresserade med
tre enkla frågor att besvara
och delta i ”En chans på
1000” möjlighet att vinna
150.000 kronor.
Första frågan handlade
om man använde säkerhetsbälte när man åker
buss.
Svarsalternativen
till samtliga frågor är ja,
nej, vet ej/ingen åsikt samt
kommentar.
Andra frågan som ställdes var: Är det lag på säkerhetsbälte i buss?
Tredje och sista frågan
löd: Kan du hämta ”kudde,
barnstol” på bussen för att
bälta ditt barn?
Ett trettiotal intresserade
tittade på ”Uppvaknandet”
och sex personer valde att
svara på enkäten.
Text och foto:
Lis-Marie Hellrönn
VÅGA VÄXA
OCH TESTA
DINA IDEER!
Välkommen till MHF Åsele
Årsmöte
Lördagen den 13 februari 2016 kl. 13.00
Plats: Vuxenskolan, Storgatan, Åsele
Underhållning och fika.
Välkommen!
Välkommen till cirkel med oss
i NBV Norr.
Läs mer på vår hemsida
www.nbv.se/norr
Hans Lindqvist
0920 – 23 26 52 Färjvägen 38, mitt emot Bergnäsgrillen, 972 53 LULEÅ
23
Medlemsresan
A
ndra helgen i september genomförde MHF Regionen
en medlemsresa till Stockholm. Målet var som tidigare år Solvalla travbana
och motortävlingarna som
genomförs där en gång
om år. Fördelen med detta
evenemang är att travbanor är byggda från början
för att publiken ska se
hela banan. Däremot är ut-
rymmet på en travbana
inte lika stort som på en
racingbana så det är trångt
med omkörningsmöjligheter. Detta gör att starten är
väldigt viktig vid ett race.
Som tidigare år så fanns
det möjlighet att följa med
på resan även om man inte
skulle se på tävlingarna. I
år var det ingen som nappat på detta erbjudande
men om man nappat så
fanns det en hel del annat
att göra i Stockholm. Helgerna erbjuder alltid något
i form av shower, teatrar
eller shopping.
Vi som åkte fick möjligheten till att se bra tävlingar i både STCC och Rally
X. Naturligtvis kördes
även annat som formelbilar, Porsche cup och annat
som brukar följa med på
STCC-tävlingar. I år fick vi
dessutom en inblick i hur
ett rallyteam jobbar. Vi besökte Bröderna Öhmans
team och fick se in i Mats
Öhmans rallybil. Den är
som vi säger ”nalta eljest” eftersom Mats inte
har samma förutsättningar
som andra. Han styr hela
bilen via en lång spak så
både ratt och pedaler saknas i hans bil. Mats handikapp hindrar bevisligen
inte honom från att kriga
med de allra bäste förarna.
Hans framfart på banan är
ett tydligt bevis på att alla
kan om man bara vill.
I år så hade vi dessutom
en bättre plats än i fjol. Vi
hade läktarplats så vi kunde avnjuta måltider vid ett
24
2015
vit lite av en tradition. Tidigare när vi åkt på tävlingar
i Mantorp har vi haft hyrd
minibuss hela vägen. Nu
fiken i Norrbotten som i
bästa fall erbjuder en resa
om dagen.
Årets resa hade bra vä-
när tävlingen är i Stockholm är vår medlemsresa
betydligt bekvämare med
flyg till och från Stockholm. Det går dessutom
att göra bra hotellpriser
och vi är inte beroende av
att hitta ett hotell vid tävlingsbanan. Lokaltrafiken i
Stockholm är väl utbyggd
och med täta turer. Turerna
går med max 20 min mellanrum, ofta tätare än så,
vilket är annat än länstra-
der. Vi fick en liten regnskur under eftermiddagens
tävlande men oss gjorde
det inget eftersom läktarna
är försedda med tak. Det
som däremot är ett litet bekymmer när resan går till
Stockholm är att hitta ett
bra matställe. Utbudet är
stort så det är lite knepigare än hemma i Malmberget
som bara har tre olika ställen att erbjuda.
bord och kunde sitta ned
till skillnad från i fjol då vi
saknade läktarbiljetter och
fick stå upp hela dagen.
Det blev lite jobbigt i längden så årets sittplatser var
väldigt uppskattade.
Mellan heaten finns möjlighet till besök i depå och
hos diverse firmor som
säljer biltillbehör. Förutom de tävlande finns också
André Hällsten
andra montrar med bilar
att beskåda. Volvo visade
sin nya XC90 och Audi
visade en gammal Audi
Quattro tävlingsbil. Masserati visade sina modeller
och Porsche hade en liten
Cayenneavdelning.
Vår medlemsresa har bli25
Miniracing i Bastuträsk
D
en här starten av
miniracingen
i
Bastuträsk blev en
verkligt trevlig start av säsongen. Hela 23 st ungdomar mötte upp och det var
något som vi inte hade räknat med. Inte bara det utan
några föräldrar hade också
mött upp så vi fick också
möjligheten att berätta vilka vi var och vad vi skulle
göra den här aftonen.
Fikat som vi bjöd på blev
som vanligt mycket uppskattat.
Text och foto:
Kjell-Olov Björk
Nilssons
Bil & Maskin AB
Löpevägen 18, UMEÅ
Kent Nilsson tel: 070-583 89 92
26
Norrhammarskolan 13/10
V
i var inbjudna av
Norrhammarskolans högstadielärare för att barnen/ungdomarna skulle få se och
ställa frågor om alkohol, vi
hade med oss uppvaknadebordet och promilleglasögon samt en alkoholmätare
och en stor flaska Listerin.
Som vanligt när man
kommer till en skola samlas barn och ungdomar i
klasar runt oss och vårat
uppvaknadebord, och lite
lätt kaos kan uppstå. Så
även denna gång men med
lite hjälp av lärarna så lyckades vi styra upp det hela
så att informationen gick
att genomföra.
Många elever ville prova
promilleglasögonen så där
blev det ett stort intresse,
vi hade med oss glasögon
i olika styrkor och innan
eleverna fick prova att gå
en liten bit förklarade vi
noga för dem hur de fungerade och informerade om
att man inte ska använda
sig av alkohol och framföra olika fordon.
Alkomätaren var även en
pryl som många av eleverna ville pröva att blåsa i.
Vi förklarade hur mätaren
fungerar och så fick eleverna skölja sin mun med lite
Listerin, spotta ut och sen
blåsa och se vad resultatet
blev. Dock så hade en del
elever trots många tillsägelser lite svårt att spotta
ut Listerinet ur munnen.
Lugnast var det runt uppvaknadebordet, men de
elever som var där visade
stort intresse om vad det
hela handlade om och till
följd av detta blev det en
hel del bra diskussioner.
Totalt sett så var detta
en lyckad dag med många
elever som både praktiskt
och teoretiskt tog till sig
information om nykterhet,
uppskattningsvis 50–60
elever.
En liten notis är att på
varje skola finns det några
elever som vill testa promilleglasögonen ett flertal
ggr.
Vid pennan
Henrik Johnsson
27
Solbacken Hösten dag 25/9
E
tt samarbetsarrangemang med MHF
Förbundet Stockholm som vid denna tidpunkt var ute i landet och
visade upp tekniken kring
våra alkobommar och i
realtid kunde visa hur de
fungerade i frihamnen i
Stockholm. Vi hade bjudit
in ett antal olika aktörer
många av dessa skrämdes
bort av det dåliga vädret
med mycket regn och hård
vind, till och med våra
skyltar gick sönder. De aktörer som trotsade vädret
var vi inom MHF-rörelsen
(lokalt och förbundet)
samt NBV och Polisen.
Ironiskt nog så när vi
startade
arrangemanget
så hade det sämsta vädret
dragit förbi, men det hade
ändå hunnit skrämma bort
många besökare. Men vi
hade ändå besökare som
kom och var nyfikna på
alkobommen så vår VD
Göran Sydhage fick informera och demonstrera hur
den fungerade och Thomas Johnsson (labbchef
för labbet i Tibro) fick visa
hur det ser ut i frihamnen
och hur han har direktkoppling dit.
Lokaltidningen Norran
var på plats och intervjuade Göran och Thomas.
Vädret kan vi ju inte styra över men i stort sätt så
vart det ändå ganska lyckat och de som vågade sig
ut trots det dåliga vädret
och som var på plats fick
lära sig mycket av Göran
Sydhage, Thomas Johnsson och Polisen.
Vid pennan
Henrik Johnsson
Sober Oktober 22/10
E
n mindre lyckad dag, otur med vädret det regnade och var kallt, Skellefteå AIK spelade så
det var en hockeykväll, så det var väldigt lite
folk som rörde sig ute på stan. Så intresset för oss
blev väldigt lågt. Men vi kommer tillbaka och då
hoppas vi att det blir fler som nås av vårt budskap.
Vid pennan Henrik Johnsson
28
Strömbacka skolan
D
en 3 november besökte MHF Piteå/Älvsbyn lokalavdelning Strömbacka skolan, Piteå. Med oss
hade vi promilleglasögonen för eleverna att prova. De skulle gå rakt efter en linje på golvet. Det var
närmare ett åttiotal som ville testa och se hur de skulle
klara det.
Samtidigt visade vi ”Uppvaknandet” samt bjöd på alkoholfri dryck. Ett fyrtiotal avsmakade Jordgubbsdrycken som vi hade med oss.
Text och foto: Lis-Marie Hellrönn
Det pedagogiska bordet
M
HF Piteå/Älvsbyn lokalavdelning har varit runt
och visat upp det pedagogiska bordet ”Uppvaknandet”. Det är många av de som kommer
fram och tittar som reagerar på att en lättöl omvandlat till
40%-ig alkohol innehåller 1,9 cl.
Den 14/10 var vi och visade det pedagogiska bordet på
Framnäs Folkhögskola för cirka ett 60-tal.
Den 20/10 var det Musikhögskolan, Piteå som fick ett
besök.
Den 29/10 visades Uppvaknandebordet upp utanför
biblioteket, Folkets Hus Piteå.
Text och foto: Lis-Marie Hellrönn
”Uppvaknandet”
M
otorförarnas Helnykterhetsförbund sätter trafiksäkerheten främst och arbetar för ökad trafiksäkerhet. Genom ”Uppvaknandet” får bilförarna en tankeställare och MHF uppmanar dem att låta
bilen stå hela dagen efter att man varit på fest.
MHF Piteå/Älvsbyn visar för de bilister i riskgrupperna vikten av att kontrollera ögonen med jämna mellanrum så man inte har Katarakt, grå starr eller Glaukom,
i folkmun kallad grön starr. Det är ögonsjukdomar som
bland annat försvårar att köra i mörker och minskar vidvinkelseendet.
Den 3/9 fanns vi på Piteå Älvdals Sjukhus.
Den 8/9 visades besökarna på Sunderbyns Sjukhus
”Uppvaknandet” och material om Katarakt och Glaukom.
Den 28/10 besökte MHF Piteå/Älvsbyn Sunderbyns
Sjukhus igen och den 4/11 var det Öjebyn Hälsocentrals
tur att få ett besök.
Öppet Hus
G
rönlunds Yrkesförarutbildning, Luleå bjöd in
MHF Piteå/Älvsbyn lokalavdelning till Öppet
Hus den 17/9. De visade upp sina fina lokaler
och hade andra aktiviter.
Ewa Öhman Pettersson, Lis-Marie Hellrönn samt Karin Lindberg från regionen deltog under dagen.
MHF visade ”Uppvaknandet” till intresserade besökare
samt de som ville fick ett smakprov på alkoholfritt. Karin tog hand om de som ville testa Promilleglasögonen
med en styrka på 1‰. Vi gjorde en liten bana att följa
vilken visade sig inte vara så lätt.
Grönlunds bjöd på hamburgare och dricka samt visade
hur man släcker en eld med brandsläckare.
MHF tackar för att vi fick komma.
Text och foto:
Lis-Marie Hellrönn
Text och foto: Lis-Marie Hellrönn
Restaurang • Café
Konferenser • Bröllop
Födelsedagar m.m.
Ersnäsvägen 83, Ersnäs, 975 92 Luleå
Fridfullt lantlig 1700-tals miljö
Tel: 0920-310 54
Mob: 070-393 25 53
29
!
&' !
!
+)*,'+)*-!
MHF Piteå/Älvsbyn får
ny postadress fr. o. m 28/12
Den nya:
MHF Lokalavdelning Piteå, c/o Åke Engman, Tenorgränd 31, 94332 Öjebyn
Besöksadress: Gotis i Öjebyn
Pris från
45.000:-
Lusthuset levereras komplett med grillanläggning, skorsten,
heltäckande trallgolv, dynor, gardiner och färgat dubbelglas.
Skiljevägen 20, 952 61 Kalix
tel. 0923-143 18
E-post: [email protected]
30
Tjäderv. 5, 953 33 Haparanda
0922-220 40 • 070-653 46 11
[email protected]
Hotel Botnia
Tel. 090-13 54 90, Fax 090-13 54 96
Norra Obbolavägen 125
UMEÅ
Box 18, 910 70 DOROTEA
Tel. 0942-108 15 • Fax 0942-109 53
www.hotelbotnia.com
Fors El AB
Uthyrning av Bygg & Arbetsmaskiner
Villavägen 5, 980 62 JUNOSUANDO
070 - 534 17 96
Vi stöder MHF för en drogfri trafikmiljö
0920-888 60
Fabriksvägen 13, Luleå
31
Veteranfordonsmarknad Skellefteå Travet 29/8
M
otorhistorikerna
i Norrland, Skellefteå avdelningen hade sin sedvanliga
veteranfordonsmarknad på
travet i Skellefteå en myc-
ket välbesökt marknad där
de i huvudsak säljer gamla
fordonsdelar, vi har ett
nära samarbete med dem
och vi var som vanligt med
på denna dag.
Vårt uppvaknandebord
var välbesökt kanske berodde det på att vi i år hade
turen att hamna nära motorhistorikernas matvagn,
och vi märkte att fler note-
rade oss i jämförelse med
tidigare år. Många intressanta diskussioner uppkom vid uppvaknandebordet om dess budskap och
trafiksäkerhet i allmänhet.
Uppskattningsvis hade vi
40–50-tal besökare under
dagen.
Dagen blev kortare än
vad den normalt brukar
vara för att samma helg så
pågick Matfesten i centrala Skellefteå. Detta till
trots vart det en mycket
lyckad tillställning för oss.
Vid Pennan
Henrik Johnsson
32
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Posttidning B
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan)
MHF Region Norr, c/o André Hällsten, Gunillagatan 4, 983 31 Malmberget
Svärd & Söner Tryckeri AB, Falköping, 2015, EJ returadress