4 november 2015 - Ljungskilenyheter

Fiber på gång
”Dubbelfel”
Två aktörer intresserade av att
gräva ner fiber i Ljungskile.
Ljungskile Tennis rasar över
kommunens förslag.
LN
Sid. 2
Sid. 4
LJUNGSKILE NYHETER
www.ljungskilenyheter.se
Nr 5 | Onsdag 4 november 2015
Byggboom
- ett nytt affärshus
växer fram i rasande tempo
Sid. 3
En lokaltidning gjord av Journalistlinjen vid Ljungskile folkhögskola
LJUNGSKILE NYHETER
2 Onsdag 4 november 2015
Teknik
Ljungskile kan bli
fiberrikt framöver
På söndag börjar Telia sin kampanj
för att bygga ett fibernät i Ljungskile.
Samtidigt vill även Ip-only bygga fiber
i samhället.
– Det känns otroligt bra. Vi har kämpat
länge för det här, säger Anita Olsson,
Ljungskile samhällsförenings ord­
förande.
Sedan 2012 har Ljungskile Samhälls­
förening arbetat för att få fibernät till Ljung­
skile. De menar att den snabba internet­
uppkopplingen som fiber ger är minst lika
viktig som all annan infrastruktur.
Efter att ha varit i kontakt med flera olika
bolag ser det nu ut som att ett fibernät ska
byggas i Ljungskile.
– Ip-only vill bygga här i Ljungskile och
vi är jätteglada för det. Vi har kämpat länge
för att få hit fiber och nu ser det ut att bli av,
säger Anita Olsson.
MEN DET ÄR inte bara Ip-only som vill bygga
ett fibernät i Ljungskile. Telia ska på sön­
dag komma ut med information till 1 600
bostäder i samhället för att se hur stort
intresset är.
– Vi börjar vår kampanj på söndag.
Förhoppningen är att vi ska vara klara i
mitten av januari, säger Hans G Larsson,
­
informations­ansvarig på Telia.
Konkurrenssituationen mellan Telia och
Ip-only finner Larsson helt naturlig i större
samhällen och enligt honom kommer det
inte att vara något problem. Men för att
Telia ska bygga ett fibernät krävs det att 30
procent av de 1 600 bostäderna vill ha det.
Anledningen till att de båda bolagen nu
vill bygga fiber i Ljungskile är att de dels vill
expandera sitt fibernät i Sverige men också
för att det har blivit billigare att bygga.
MALIN KARLZÉN ÄR regionschef för Ip-only
och inte heller hon tror att konkurrensen
HASTIGHETSÖKNING. Ljungskile kommer, om allt faller på plats, ha tillgång till fibernät
och därmed kunna öka nättempot. Till höger: Anita Olsson, ordförande i Ljungskile
samhällsförening. Foto: Telia pressbild (t.v), Jesper Johansson (t.h)
kommer att vara ett bekymmer.
– Det här är något vi brottas med dag­
ligen men det brukar ge med sig. Projektet
är precis i sin linda men intresset har varit
väldigt stort så vi ser positivt på det, säger
Karlzén.
TILL EN BÖRJAN kommer Ip-only kontakta un­
gefär 1 000 villor, företag och flerfamiljshus
och de måste nå upp till en viss anslutnings­
grad för att börja arbetet.
Anita Olsson, som är ordförande i Ljungs­
kile samhällsförening hoppas att det inte blir
något problem nu när det är två bolag som
vill bygga fiber.
– Vi har jobbat för det här jättelänge och
det var länge svårt att få hit någon. Nu är det
helt plötsligt två som vill bygga. Men det är
bra att det blir av, säger Anita Olsson.
JESPER JOHANSSON
[email protected]
Det är vi som gör Ljungskile Nyheter:
Johan
Erkki
LN
Julia
Forsberg
Jesper
Johansson
Ansvarig utgivare: Ellen Andersson Tel: 0522-68 69 59
Adress: Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile E-post: [email protected]
Viktor
Karlsson
Josefine
Olausson
LJUNGSKILE NYHETER
www.ljungskilenyheter.se 3
SNABBA RYCK. Varje dag händer det något på nybygget i centrala Ljungskile. Nu hoppas byggherren på en mild vinter så att
markarbetet kan löpa enligt tidsplanen. Foto: Julia Forsberg
”Vi ville sparka igång så fort som möjligt”
Stommen reser sig redan mot himlen
på gamla Särla-tomten. Det går undan
med byggnationen av Ljungskiles nya
Ica.
Byggarbetet med en ny matbutik i Ljungs­
kile har startat tidigare än planerat, något
som Ica-handlaren Stefan Rosin är glad
över.
– Vi har planerat det här i många år nu
och vi kände att vi ville sparka igång det här
så fort som möjligt, säger han.
LAGOM TILL MIDSOMMAR nästa
år kommer den
nya Ica-butiken i Ljungskile att stå klar.
Bygget som inte skulle starta förrän i april
nästa år har redan påbörjats och hittills har
allt gått enligt planerna.
– Det har fungerat bra hittills. Just nu
­håller vi på att resa stommen runt bygg­
naden och lägger tak så att det ska hålla tätt.
Så det känns roligt, säger Per Andersson som
är fastighetsansvarig för Kynningsrud som
bygger butiken.
DEN NYA BUTIKEN kommer att stå vid den
g­amla Resterödsfabriken i Ljungskile och
en ny butik var det naturliga steget menar
Stefan Rosin.
– Vi har gamla lokaler som vi har byggt
ut flera gånger och visst hade vi kunnat vara
kvar några år till men vi vill tänka framåt
och då var det här det bästa steget, säger h
­ an.
FASTIGHETSBOLAGET KYNNINGSRUD SOM bygg­
er butiken hoppas att vädret kommer att
vara bra när bygget kommer att pågå under
­vintern.
– Förhoppningsvis får vi ett milt väder
till vintern så att bygget ska flyta på utan
problem, till våren kommer markarbetet dra
igång så vi hoppas att det stå klart i utsatt tid,
säger Per Andersson på Kynningsrud.
Behovet av en ny butik är stort enligt
S­ tefan Rosin och en av fördelarna med den
nya butiken kommer att vara den större
park­eringen.
– Det kommer bli bättre tillgänglighet
för kunderna, sen kommer det att bli fler
parkeringsplatser och större ytor. Vi har fått
väldigt positiva reaktioner hittills och det är
roligt att vi har hittat en så bra plats här i
Ljungskile, säger han.
DEN NYA BUTIKEN kommer förutom större lo­
kaler och fler parkeringsplatser också inne­
bära fler anställningar hoppas Stefan Rosin.
– Alla våra nuvarande anställda kommer
flytta med och sen kommer det säkerligen
bli så att vi kommer att behöva anställa fler.
Så det känns roligt att vi är igång nu, säger
han.
VIKTOR KARLSSON
[email protected]
Tipsa oss: [email protected]
Matilda
Sädås
Johan
Åkesson
Tim
Öberg
www.ljungskilenyheter.se
4 Onsdag 4 november 2015
LJUNGSKILE NYHETER
BESVIKELSE. Här syns de tidigare tennisbanorna innan de revs för byggnationen av ett seniorboende. Ljungskile Tennis anser att
kommunens förslag till ersättningplaner vid Skarsjöområdet ligger för avlägset och blir för dyrt. Foto: Arkivbild
Bedrövade över kommunens ”dubbelfel”
Tennisplaner vid Uddevalla Arena
och 760 000 kronor ur klubbkassan
till investeringen. Det är kommunens
förslag som Ljungskile Tennis nu ratar.
I förra veckan kom kommunstyrelsen med
sitt förslag till Ljungskile Tennis ­angående
ersättningsplaner för de som rivits på
Arendals­
vägen. Förslaget innebär att två
nya utomhusplaner och en toalett anläggs
vid Uddevalla Arena. Förslaget ska, enligt
kommunen, kosta 3,8 miljoner kronor och
fördelas så att Ljungskile Tennis finansierar
en femtedel av byggnationen själva. Resten
betalar kommunen.
– Det är otroligt tråkigt och motsvarar
inte vad vi har blivit lovade av kommunen
under de diskussioner som har förts sedan
2012. Klubben saknar ekonomi för den här
sortens investeringar, säger Sten Jacobson,
ordförande i Ljungskile Tennis.
Kommunstyrelsens ordförande Ingemar
Samuelsson (S) menar att kommunen följer
gängse regler.
– Nu ligger bollen hos tennisklubben,
­säger han och fortsätter:
– ­
Kommunens erbjudande om anlägg­
ningsstöd följer praxis i sådana här ärenden.
Prisbilden utgår från vad det skulle kosta för
kommunen att bygga tennisplanerna.
UDDEVALLA KOMMUN HAR meddelat
en
investerings­ram på tre miljoner kronor men
ställer som motkrav att Ljungskile Tennis
själva investerar en femtedel, i det här ­fallet
760 000 kronor. Sten Jacobson anser att
Uddevalla kommun försöker komma undan
tidigare utfästelser.
– Det här är inte vilken nyinvestering
som helst. Kommunen har ju rivit vår förra
anläggning för egna intressen (bygga senior­
boende, red.s anm.). Nu ska vi alltså betala
en trekvarts miljon för en anläggning som
har sämre läge och som saknar klubbhus
och duschar, säger Sten Jacobson.
Föreningen önskade själva en anläggning
på Poppelvägen. Enligt kommunstyrelsens
beräkningar skulle det alternativet innebära
en ytterligare kostnadsökning för Ljungskile
Tennis med en och en halv miljon kronor.
TENNISORDFÖRANDE STEN JACOBSON menar att
kommunen gör ett dubbelfel.
– Dels backar de från sitt löfte, ett l­öfte
som inte finns på papper. Dels har våra
möten med kommunen inte protokoll­
­
förts. Från och med nu begär vi att alla
diskussioner med kommunens represen­
­
tanter protokollförs.
Ändå tror inte Sten Jacobsson att sista or­
det är sagt.
– Vi ska ha ytterligare ett möte med
­kommunen.Vi har inte skrivit på intentions­
avtalet än. Ärendet ska upp på fullmäktige
den 11 november så vi får se var det landar,
säger han.
Ljungskile Tennis är mycket missnöjda med kommunens handläggning
av ärendet. Kommentarer på det?
– Jag kan ha en viss förståelse för att
de känner frustration. Utifrån deras per­
spektiv är det inget idealläge, säger Ingemar
­Samuelsson (S).
JULIA FORSBERG
[email protected]
Ljungskile Nyheter finns också på webben: www.ljungskilenyheter.se
LJUNGSKILE NYHETER
Notiser
Jourcentralen i
Uddevalla stänger
UDDEVALLA. Jourcentralen på Uddevalla sjuk­
hus stänger. Verksamheten kommer istället att
flyttas över till närhälsan Dagson i Uddevalla
och ortopedmottagningen flyttar istället till
NÄL. Men det blir ingen större förändring för
patienterna menar primärvårdschefen för Udde­
vallaområdet, Torbjörn Erneholm.
– Det är viktigt at poängtera att vi kommer
att fortsätta verksamheten, även om vi gör
det på annat håll, säger Torbjörn ­Erneholm.
Dagsons vårdcentral tar över verksam­
heten från och med den 25 november..
Grovt rattfylleri under
lördagen i Ljungskile
LJUNGSKILE. En man i 45-årsåldern ska under
lördagseftermiddagen ha framfört en personbil
alkoholpåverkad i Skafteröd, Ljungskile. Föraren
krockade med ett elskåp och en elstolpe. En
man, bosatt i närheten av olycksplatsen, ska
ha sett händelsen. Föraren är delgiven miss­
tanke om grovt ratt­fylleri och erkänner. Han
misstänks också för vårdslöshet i trafik.
www.ljungskilenyheter.se 5
Skånsk tradition på västkusten
November månad förknippas inte med
några stora högtider men för vissa
innebär november gåsamånad. Villa
Sjötorp har anammat den skånska
traditionen.
– Initiativet kom från personalen,
främst från mig, säger Ellika Mogren.
På Mårtensafton den 10 november d­ukas
bordet och de ståtligaste stearinljusen
tänds – för gåsens skull. Den skånska gåsa­
middagen härstammar från antika Egypten
och har firats i södra Sverige i hundratals
år. I Ljungskile erbjuder Villa Sjötorp gåsa­
middag sedan ett par år tillbaka.
– Åtminstone har vi haft det under de se­
naste fem åren, säger Ellika Mogren på Villa
Sjötorp. Det är en tradition som är väldigt
stor i Skåne och vi vill erbjuda det till våra
skånska gäster, våra västsvenska gäster och
våra utländska.
DEN KLASSISKA GÅSAMIDDAGEN inleds
med
svartsoppa, gjord på gåsblod och buljong
kryddad med exempelvis starkvin, vinäger,
nejlika eller ingefära. Svartsoppans smak be­
skrivs som en kombination av pepparkaks­
deg och blodpudding.
– Jag tycker om doften, säger Ellika
­ ogren. När jag jobbade i affär i Lund
M
kunde man köpa svartsoppa där och jag
­
kommer ihåg hur folk köpte den där dall­
rande grejen i en burk. Jag tycker inte om
smaken, jag är ingen skåning. Men jag fick
en annan syn på maträtten när jag lärde mig
hur man tillagade den.
Aftonen fortsätter med paradnumret,
gåsen och avslutas med äppelkaka med
­
­vaniljsås.
– Tillbehören är viktiga och gåsen får inte
bli torr. Det är kombinationen av alla rätter
som är speciellt, säger Ellika Mogren.
MÅRTENSAFTON FIRAS KVÄLLEN innan Mårtens­
dagen den 11 november. Högtiden kom­
mer från munken Sankt Martin av Tours
som den 11 november 371 enligt sägnen
gömde sig bland en skara gäss för att undgå
att bli utnämnd biskop. Kacklande avslöja­
de gässen hans gömställe och gässens straff
blev huvud­ingrediens i en historisk mid­
dag. I ­Sverige firas hög­tiden huvudsakligen
i ­Skåne. I Danmark är Mortensdagen en av
årets större högtider, där har i modern tid
gåsen bytts ut mot anka.
JOHAN ÅKESSON
[email protected]
Man misstänks för­
mordbrand i Lilla Edet
LILLA EDET. Under måndagseftermiddagen ut­
löste en brand i ett äldreboende i Lilla Edet.
Branden startade i byggnadens källare och spred
sig hastigt till förråd i närheten. I samband med
branden i äldreboendet startade också en brand
i en soptunna på en annan plats i Lilla Edet.
Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde
släcka branden och senare på kvällen hämtades
också en man i 30-årsåldern in till förhör av po­
lisen. Under tisdagsmorgonen anhölls mannen av
åklagare.
– Alla tips har tagits i beaktande och därefter
har vi vidtagit vissa åtgärder och bildat oss en
uppfattning som pekat i en viss riktning, säger
Owe Larsson, inre befäl hos Trollhättepolisen till
TTELA. Mannen nekar till brott.
Man i Uddevalla
åtalas för ofredande
UDDEVALLA. En man i 60-årsåldern står åtalad
av Uddevalla tingsrätt för flera fall av ofredan­
de och olaga hot. Mannen ska mellan februari
och augusti tidigare i år ha skickat fler än 100
hotfulla och kränkande sms till en annan man
i Uddevalla. Ett av sms:en räknas dessutom som
olaga hot då målsägande känt allvarlig rädsla för
sin personliga säkerhet efter att ha mottagit det.
Den åtalade förnekar brott.
SED FRÅN SÖDER. Till skillnad från Danmark fortsätter vi äta gås i Sverige under
november. Främst i Skåne men även på Villa Sjötorp i Ljungskile. Foto: Sven Secher / Svensk fågel
6 Onsdag 4 november 2015
LJUNGSKILE NYHETER
Sport
Fredheim till seriekollegan?
Tor-Arne Fredheim kan närma sig ett
nytt tränarjobb.
Enligt uppgifter ska den tidigare
LSK-tränaren ha träffat superettanklubben Assyriska.
– När något blir klart meddelar jag
det, säger han till LN.
Det var Fotbollskanalen som i förra veckan
var först med uppgifterna om att ­Tor-Arne
Fredheim kan ta över Assyriska. Enligt
sajten ska Ljungskiles tidigare tränare ha
­
varit i möte med Södertäljeklubben förra
tisdagen. I det senaste avsnittet av fotbolls­
podcasten Podd Pa Dembo berättar också
journalisten Elena Lövholm att hon har sett
­Fredheim till­s­ammans med representanter
från ­Assyriska på ett kafé i Stockholm.
SARGON SIMONSSON, SPORTANSVARIG i ­Assyriska,
vill inte bekräfta att klubben för en dialog
med Fredheim.
– Vi har flera tränare på tapeten och jag
vill inte diskutera specifika namn. I övrigt
har jag inga kommentarer till det.
Vad kan du säga om Fredheim som
­tränare?
– Det jag känner till är att han är en
etablerad och rutinerad tränare som kan
­
­superettan utan och innan. Det är vad jag kan
säga om honom.
Azrudin Valentic valde nyligen att ­lämna
tränarposten i Assyriska – som slutade fyra,
två placeringar framför Ljungskile, den gång­
na säsongen.
– Vi jobbar för fullt med truppen. För­
hoppningsvis har vi klart med en ny ­tränare
så snart som möjligt, men vi vill inte ­spika nå­
got datum. Det får ta den tid det tar så länge
vi får in rätt namn, säger
­­
S­ argon S­ imonsson.
AKTUELL. Tor-Arne Fredheim kan komma att byta västkusten mot Södertälje. Foto: Arkiv
Om Tor-Arne Fredheim är rätt namn
återstår att se.
– När något blir klart meddelar jag det.
Innan dess vill jag inte uttrycka mig av
­respekt för klubben. Men det är klart att
man måste vara i kontakt med klubbar
om man vill ha ett arbete, säger Tor-Arne
­Fredheim till ­Ljungs­kile Nyheter.
LSK
avslutade
under
söndagen
säsongen med en 2–0-förlust borta mot
­
LSK exporterar till allsvenskan
Transferfönstret står på glänt i LSK. Nu
står det klart att trotjänaren Niclas Andersén lämnar Ljungskile för Hisingen.
Det är en spelare som ska kunna vara med
och k­ onkurrera i allsvenskan, säger han till
Ljungskile Nyheter.
Den 23-årige vänsterbacken har tecknat ett
treårskontrakt med allsvenska Häcken. En
välscoutad värvning enligt Häckens tränare
Peter Gerhardsson.
– Niclas är en spelare som vi har haft
koll på och känner till sedan tidigare.
NICLAS ANDERSÉN HAR 101
superettan­
matcher i ryggen från fyra säsonger i LSK.
JOHAN ERKKI
[email protected]
Östers­
und, Fredheims sista match som
­Ljungskile­tränare.
– Det var känslosamt vid sista hemma­
matchen. Därefter har det varit fullt fokus
på att runda av bra, säger han.
Den 14 november väntar semester.
– Tills dess vill jag allra helst ha klart med
en ny klubb, säger Tor-Arne Fredheim.
TIM ÖBERG
[email protected]
Oddevold avslutade
säsongen med seger
UDDEVALLA. I söndags avslutade IK Oddevold
sin säsong i division 1 södra. Den sista matchen i
årets serie slutade med storseger för Uddevalla­
laget som besegrade IS Halmia med hela 6–1.
Resultatet innebär att Oddevold slutar på en
fjärdeplats i tabellen, dock hela tio poäng efter
trean Ö
­ sters IF som skramlade ihop 50 poäng.
IK Oddevold kvalade till superettan 2013 men
sedan dess har laget inte nått samma framgångar.
Serien togs i år hem av Trelleborgs FF som nu
kan se fram emot en säsong i superettan.
Lyssna på våra radiosändningar: www.ljungskilenyheter.se/radio
LJUNGSKILE NYHETER
www.ljungskilenyheter.se 7
NÄST BÄST. IFK Uddevallas futsallag efter SM-silvret i Svenska futsalligan förra säsongen. Foto: IFK Uddevalla
IFK Uddevallas futsallag
redo för säsongspremiär
På onsdag är det säsongpremiär för
IFK Uddevalla i svenska futsalligan.
Laget går in i serien med förhoppningen att återupprepa förra årets resultat.
– Vårt största mål är att komma till
SM-slutspel i år igen, säger tränare
Mikael Alfredsson.
Futsal är i dag en av Sveriges snabbast väx­
ande idrotter. Sporten, som ursprungligen
kommer från Uruguay, är en variant av fot­
boll. Den spelas inomhus på en liten yta och
laget består av fem spelare inklusive målvakt.
Förra året spelades den svenska futsal­
ligan (SFL) för första gången någonsin. Då
vann IFK Uddevalla sin serie och tog silver
i SM-slutspelet. Inför årets säsong har lagets
tränare en bra känsla.
– Vi har haft många träningar och en hel
del taktiskt snack. Vi har också spelat två
tränings­
matcher och vunnit båda, säger
­Mikael Alfredsson.
På onsdag inleder IFK Uddevalla säsongen
med en match mot Borås AIK, hemma i
Agnebergshallen. Lagen har mötts två gång­
er tidigare i seriesammanhang och då gått
hem med varsin vinst. Mikael Alfredsson
tror att motståndet kan bli tufft men att hans
lag har en god chans.
– Vi vet att Borås är fysiskt starka och
duktiga på att rulla bollen, men jag tycker vi
har ganska bra koll på dem, säger han.
Inför årets säsong har IFK Udd­
evalla
breddat truppen genom att bland a­nnat
ta in spelare från U17- och U19-­
lagen.
För att lyckas ta sig till SM-slutspel i år
krävs att hela laget presterar på topp i
alla matcher, enligt Mikael Alfredsson.
– Det är också viktigt att vi vinner våra
hemmamatcher, där vi får ett fint stöd av
publiken, säger han.
att följa. Det händer mycket både framåt
och bakåt och det blir ofta många mål, säger
Mikael Alfredsson.
Till skillnad från den traditionella fot­
bollen spelas futsal på mindre ytor och i ett
snabbare tempo.
– Som spelare har du inte lika lång tid
på dig att behålla bollen. Du måste ha ett
snabbare rörelsemönster och vara mer
­teknisk, säger Mikael Alfredsson.
IFK Uddevallas futsalsektion har funnits
sedan 2013. De har fram till i dag mesta­
dels fokuserat på herrarnas seniorlag. I fram­
tiden hoppas de kunna få igång fler lag i
­föreningen.
– Damlag, pojklag och ungdomslag
­arbetas in successivt. Vi vill göra det profes­
sionellt. Om man stressar blir det inte håll­
bart, säger Mikael Alfredsson.
PUBLIKEN ÄR VIKTIG för laget och har visat stort
engagemang under tidigare matcher.
– Futsal är en fartfylld sport som är ­rolig
MATILDA SÄDÅS
[email protected]
Titta på våra webb-tv-inslag: www.ljungskilenyheter.se/webb-tv
8 Onsdag 4 november 2015
LJUNGSKILE NYHETER
Ljungskile Nyheter
– alltid på webben
SENASTE NYTT. Håll dig uppdaterad
om vad som händer i Ljungskile med
omnejd. På Ljungskilenyheter.se
finns webb-tv, radiosändningar och
extramaterial.
PÅ HUGGET. Ljungskilefödde Fredrik Lindstrand i aktion i Sydsvenskans tv-sändning på
tåget under supporterresan inför Celtic–Malmö FF. Foto: Karin Hartley / Sydsvenskan
Hallå där...
Fredrik Lindstrand, Ljungskilebo i exil
och sportjournalist på Sydsvenska
Dagbladet/HD.
– Hedrande. Jag har väntat i flera år på
den här intervjun, säger Fredrik Lindstrand
och skrattar.
Lindstrand Ljung­
skile för en journalistutbildning i Sunds­
vall. Då spelade han A-lagsfotboll i Ljungskile SK men såg inget proffskontrakt i sikte.
Spelaren blev journalist och på redaktionen
i Malmö hamnar han ofta i försvarsställning
för hemorten.
– Jag kommer alltid ha Ljungskile i mig.
Har alltid bott där. Jag tycker att det är väl­
digt speciellt. Men det är en liten by och
jag skulle inte vilja bo där igen men här i
Malmö är jag oerhört lokalpatriotiskt för
Ljungskile.
Vad är speciellt med Ljungskile?
– Det finns mycket att vara stolt över. Det
ligger i Bohuslän, men inte som ute på öar­
na, det finns en närhet till Göteborg. Det
finns både hav och skog. En plats där man
kan andas.
Ljungskile med en mening?
– Salta bad, skog och LSK.
Hur yttras din lokalpatriotism?
– När jag läste att Kjells handel skulle
stänga, det kändes i hjärtat. När jag gick för­
bi där kunde jag titta in och se han stå och
prata med någon, det var härligt. En lokal­
2003 LÄMNADE FREDRIK
profil. Min kärlek är kanske mer teoretisk?
Jag försvarar orten på håll.
Vad försvarar du?
– Att Ljungskile är satt på kartan. Det bör­
jade med trädkramandet på 90-talet men
sedan via fotbollslaget när de gick upp i
Allsvenskan. När jag säger var jag är ifrån
så vet folk, jag behöver inte förklara var
det ligger. Då blir jag väldigt stolt. Om hur
många orter med fyra tusen invånare kan
man säga så?
JOHAN ÅKESSON
[email protected]
MALMÖ MOT LJUNGSKILE
Malmökebab eller Laxbutiken?
Kebaben. Varje dag i veckan. De bästa
ställena i Ljungskile är nedlagda.
Swedbank stadion eller Skarsjövallen?
Skarsjövallen. Den är ocharmigt otillgänglig. Malmö har Champions League
men 5-0 mot Oddevold 1994… Ingenting som händer på Swedbank stadion
kan mäta sig med det.
Malmö FF eller LSK?
LSK. Malmö skulle vara en intressant stad
även utan MFF. Jag tror att LSK verkligen
betyder mycket, att det finns elitfotboll
här. Om LSK åkte ner i division tre skulle
det påverka hela Ljungskile negativt.
EXTRAMATERIAL. I dag är det No
­ ate-dagen, vars syfte är att verka
h
mot näthat och sprida kärlek. ­
Läs mer på ljungskilenyheter.se
WEBBFRÅGA. Vintern nalkas och allt
fler restauranger ansöker om att få
ha uteserveringar året runt. Mysigt
eller bara svinkallt? Svara på vår
webbenkät.
LN-Radio
Onsdag: 14.00 & 15.00
Torsdag: 14.00 & 15.00
Under veckans sändningar berättas om
ett integrationsprojekt med bandy­
profilen Alexander Mayborn, Joel
­Hansson intervjuar tennisklubbens
ordförande Sten Jacobson och vi får lära
oss mer om skägg-november.
facebook.com/ljungskilenyheter
Twitter: #ljufhsk
youtube.com/ljungskilenyheter
Nästa nummer kommer fredagen den 6 november