Pernilla Wahlgren besöker råd- och stödcentret Källan sid 3

STOCKHOLMS STADSMISSION NOVEMBER 2015
WWW.STADSMISSIONEN.SE
Pernilla Wahlgren
besöker råd- och stödcentret
Källan sid 3-5
Så ska vi halvera den akuta
hemlösheten sid 8-9
Krönika: I bästa fall kan jag ta
över en tiggares plats sid 11
MI S S I O N: S T H L M . NOVEMBER . 2015
1
KALENDARIUM
OPERATION MEDMÄNNISKA
27 november
Studenter och personal från Stadsmissionens
skolor har sin årliga insamlingsaktivitet på
gator och torg i Stockholm, till förmån för
personer som lever i hemlöshet och utsatthet.
Medmänsklighet
– vårt skarpaste vapen.
AFTERNOON TEA PÅ GRILLSKA HUSET
I en tid när rekordmånga människor är på flykt undan krig, förföljelse och
fattigdom har varje samhälle ett ansvar att axla. Kortsiktigt är detta en
utmaning för lokalsamhället, men gör vi rätt har vi mycket att vinna. Alla
behöver bidra på bästa sätt - ideella krafter, kommun, stat och näringsliv.
Aldrig tidigare har det varit så tydligt att Stockholms Stadsmission har kapacitet att anpassa verksamheten utifrån de behov som finns. Jag syftar på att vi
på begäran av kommunen startade ett transitboende för barnfamiljer på flykt
som ännu inte sökt asyl i Sverige, med 300 platser på bara 48 timmar! Ett
modellskapande boende där flera ideella organisationer (Stockholms Stadsmission, Röda Korset och Rädda barnen) gör större skillnad tillsammans.
Global migration är en komplex samhällsutmaning. Det finns ingen ”quick
fix”. Efter att ha verkat för de som lever i utsatthet i mer än 160 år är det vår
övertygelse att om grundvärderingarna är på plats kan vi bygga långsiktiga
lösningar. Medmänsklighet är det skarpaste vapnet i strävan för alla människors höga och lika värde, rätt att bemötas med respekt och rätt till ett
värdigt liv. Med starka grundvärderingar kan vi genom lokal och nationell
samverkan framgångsrikt möta de nya samhällsutmaningarna. Alla tillsammans kan bidra - genom att verka för solidaritet, frivilligt engagemang, sprida
kunskap och ge gåvor.
I det här numret berättar fyra starka kvinnor på Källan (vårt råd- och stödcenter i Fisksätra), i ett samtal med Pernilla Wahlgren som själv är fyrabarnsmamma, om kampen för överlevnad och för att skapa en framtid för sina
barn i Sverige. Du möter även Matte, som vet hur avgörande ett boende kan
vara för att ta sig vidare i livet. Efter 18 år på gatan har han i dag bott i sin
lägenhet i snart fem år.
Nu kraftsamlar vi för att nå målsättningen att fram till 2018 halvera den
akuta hemlösheten i Stockholms stad - i praktiken att hitta boenden för
närmare 250 personer. Planen är att tillsammans med andra aktörer hitta
alternativa bostadslösningar för de som är i behov av extra stöd med att
komma in på bostadsmarknaden. Julinsamlingen är avgörande för att inleda
detta arbete!
Oavsett person och situation är målsättningen med Stockholms Stadsmissions arbete en bättre framtid för individ och samhälle. Vi är innerligt
tacksamma för din gåva - den ger oss handlingskraft!
Stort tack för din medmänsklighet!
MARIKA MARKOVITS
direktor
STOCKHOLMS STADSMISSION
Årstaängsvägen 21C, Box 47073, 100 74 Stockholm
ANSVARIG UTGIVARE: Marika Markovits REDAKTÖR: Lina Ekros
PRODUKTION: Rippler och Stockholms Stadsmission
FOTO: Björn Wilde ILLUSTRATION: Ina Lindberg
TRYCK: Edita Bobergs
2 MI S S I O N: S T H L M . NOVEMBER . 2 0 1 5
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!
Följ Stockholms Stadsmission
på Facebook. Då visar du att du
stödjer oss och får alltid den
senaste informationen om vad
som händer i våra verksamheter.
facebook.com/stadsmissionen
4 oktober - 22 november
Grillska Huset bjuder in till afternoon tea varje
söndag kl 12.00-16.00. Ett buffébord av bakverk
från det egna bageriet dukas upp. Besök oss på
Stortorget 3 i Gamla Stan.
JULSERVERING GRILLSKA
29 november - 19 december
Grillska Husets fest- och konferensvåning på
Stortorget 3 i Gamla stan bjuder på julstämning
och serverar smörgåsar och fikabröd som hör
julen till. Öppet vardagar kl 10.00-15.00, samt
helger kl 11.00- 16.00.
ÅRETS GODASTE LUNCH
17 december
Stjärnkockar serverar gröt och skinksmörgås till
människor i hemlöshet. För de som inte lever i
hemlöshet kostar lunchen 100 kronor och alla
intäkter går oavkortat till Stockholms Stadsmissions arbete. Välkommen till årets godaste
lunch i Kungsträdgården kl 11.00-14.00.
ÖPPET HUS PÅ KLARAGÅRDEN
8 mars 2016
Klaragården firar Internationella kvinnodagen
och 23 år sedan verksamhetens start 1993.
Besök oss på Klara Västra kyrkogata 20B. Håll
utkik på stadsmissionen.se för mer information.
MIN DAG PÅ KÄLLAN
Värme och kämpaglöd i Fisksätra
Kampen för barnen. Att ge dem en bättre framtid. Och aldrig ge upp. Det är gemensamt för
kvinnorna som jag möter på råd- och stödcentret Källan i Fisksätra. Alla har de en historia
värd att berättas. Målet är ett enda; att hitta sin plats jorden. Här möts människor från
olika kulturer för att få stöd, mod och stärkt självkänsla.
Jag går över Fisksätra torg. Hösten börjar göra sig påmind och jag drar jackan
tätare om mig. I dörren till Källan möts
jag av ett stort, varmt leende. Det tillhör
Pernilla Landin som är diakon på Källan.
Hallen är fylld av omtänksamt uppradade barnskor, vikta barnkläder och
leksaker. Jag förstår snart att de inte tillhör barn som är på besök i verksamheten; alla saker är skänkta och delas ut
till de som kommer till Källan i behov av
stöd - med det praktiska men även det
själsliga.Två stationer bort ligger Saltsjöbaden, där jag själv var mycket under
min uppväxt. ”Saltsjöbaden är en helt
annan värld”, konstaterar kvinnorna jag
möter; Matrona, Miriam, Åsa och Pilar.
Sedan är samtalet igång.
Den första jag hälsar på är Matrona.
Hennes två söner, 6 och 8 år, bygger ett
torn av klossar i lekhörnan. De är orädda,
pratar flytande svenska och är glatt
ovetandes om vad deras unga mamma
har gått igenom. Att hennes föräldrar barnens morföräldrar - är döda och att
hon 13 år gammal tvingades till äktenskap med en äldre man i sitt hemland
och 15 år gammal födde sitt första barn.
Mannen var dessutom narkoman och
behandlade varken henne eller barnen
väl. Hon inväntade rätt tillfälle och
flydde. Över hav genom Europa; Turkiet
och Italien. Och så till slut nådde hon
MI S S I O N: S T H L M . NOVEMBER . 2015
3
MIN DAG PÅ KÄLLAN
Sverige och trodde knappt att det var sant.
Hon var ensam och tomhänt. Men fri!
- Jag hade inget val. Drivkraften var
barnen, jag ville ge dem möjligheten till
ett bra liv, säger hon.
I tre år har hon nu levt som papperslös i väntan på ett besked från Migrationsverket om att få stanna. Hon är
inneboende hos en familj som ska flytta
i december. Var hon och barnen ska bo
härnäst, vet hon inte i skrivande stund.
Men tänk att hon är här. Att hon riskerade sitt liv för att ge sina barn en
framtid.
”Jag hade inget val.
Drivkraften var barnen,
jag ville ge dem möjligheten till ett bra liv.”
- Jag kommer till Källan varje dag
med barnen, de leker och jag lär mig
svenska. Källan, kyrkan och Stockholms
Stadsmission har hjälpt mig med allt.
Mat, kläder, boende och utflykter för
4 MI S S I O N: S T H L M . NOVEMBER . 2 0 1 5
barnen, berättar Matrona.
En annan kvinna, Miriam, har nyss
fyllt 29 år och är mamma till en 2-årig
son. Hon är född i Sverige och bär en
vacker orange slöja. Hon säger att Källan
har hjälpt henne mycket, inte minst känslomässigt. Hon berättar att hennes son
tidigare gick i en förskola som inte var
van vid att möta muslimer.
- När jag kom in i ett rum blev alla
tysta, både barn och föräldrar. Även min
son kände av tystnaden. Ibland ropar
även människor efter mig på gatan ”stick
härifrån” och liknande. Det sätter sig
djupt. Varför kan vi inte bara se på
varandra som människor, säger Miriam.
- På Källan gör ingen skillnad på
person och religion. Ingen dömer dig för
den du är, fortsätter hon.
Pilar, lever liksom de andra kvinnorna
ensam med sina barn, 3 respektive 6 år
gamla. Hon kände inte någon när hon
kom till Sverige från Peru för 6 år sedan.
- Det finns så mycket jag vill göra för
barnen. Det första jag måste göra är att
lära mig språket. Jag känner djup tacksamhet. Även om jag knappt har någon-
ting själv säger jag alltid till barnen att
oavsett hur man har det, ska man alltid
hjälpa andra. Alltid, understryker hon
bestämt.
Åsa är mamma till tre söner; 11, 15
och 25 år gamla och har bott i Fisksätra i
25 år, men hörde talas om Källan först
förra året. Nu är hon här varje dag. Tårarna rinner tyst nerför hennes
kinder när hon berättar om den lättnad
hon känner av att komma hit och prata
av sig och möta andra.
”På Källan gör ingen
skillnad på person och
religion. Ingen dömer dig
för den du är.”
- Som människa skäms man för att be
om hjälp. Det sitter i ryggraden. Men det
är för barnens skull. Jag har inga syskon
eller andra släktingar. Källan är min
familj, jag känner mig aldrig ensam här.
Pernilla och alla andra som arbetar här
ger så mycket av sig själva.
MIN DAG PÅ KÄLLAN
På sistone har vi känt av
ett stort engagemang för
flyktingar som har sökt
hjälp på Källan, samtidigt måste vi komma
ihåg att fattigdomen
och följderna av den
även finns konstant
bland många som lever
i Sverige.”
Alla är vi rörande överens om att så länge
allt går bra i livet, går det mesta vägen.
Vissa perioder är man stark, vissa svag.
Det går upp och det går ner. Det är när
man dippar rejält som man behöver andras stöd. Det svåraste är att våga be om
hjälp; man känner sig skamsen och misslyckad. Man måste nog bara acceptera
livet som det är. Ensam är inte alltid stark.
Tvärtom.
- Alla som stödjer Stockholms Stadsmission gör verkligen skillnad. Det finns
inte ord för den tacksamhet vi möter hos
deltagarna. På sistone har vi känt av ett
stort engagemang för flyktingar som har
sökt hjälp på Källan, samtidigt måste vi
komma ihåg att fattigdomen och följderna
av den även finns konstant bland många
som lever i Sverige, säger Pernilla Landin.
”Vi delar varje vecka ut
uppåt 100 matkassar till
ensamstående mammor,
runt jul är behoven
extra stora.”
Innan jag lämnar Källan, tar Pernilla
Landin med mig på en rundtur i verksamheten. Hon berättar att ungefär 400
personer strömmar igenom verksamheten
under en vecka. På nedervåningen finns
ett förråd med mat och förnödenheter
som hygienartiklar, välling och blöjor.
- Vi delar varje vecka ut uppåt 100
matkassar till ensamstående mammor,
runt jul är behoven extra stora. Många
kommer hit och gråter för att de inte har
mat till barnen. De lever på små marginaler eller får inte det ekonomiska stöd
de har rätt till, berättar hon.
Jag har fått äran att möta starka
kvinnor med drömmar och med siktet
inställt på framtiden. Miriam vill bli
författare, Pilar socionom och Matrona
barnmorska.
- När jag var 15 år hjälpte jag min
granne att föda barn. Jag var skräckslagen, men det gick bra. Det är en upplevelse som har fastnat hos mig, säger
Matrona.
Jag lämnar Källan, varm i hjärtat.
Så mycket kämpaglöd. Så mycket hopp.
Två stationer från Saltsjöbaden.
Pernilla Wahlgren
KÄLLAN
Källan, Fisksätra råd- och stödcenter, ger människor hjälp att orientera sig i det svenska
samhället; socialt, existentiellt, kulturellt och religiöst. Verksamheten erbjuder samtalsstöd och praktisk hjälp i kontakter med myndigheter och andra organisationer. Personalen
på Källan har bred såväl religiös som språklig och mångkulturell kompetens. Källan är ett
samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan i Nacka församling,
Muslimernas förening i Nacka och St Konrads katolska församling. Verksamheten är
delvis finansierad av gåvor.
MI S S I O N: S T H L M . NOVEMBER . 2015
5
AKTUELLT
KORTTIDSBOENDE FÖR
FAMILJER PÅ FLYKT
Stockholms Stadsmission och Stockholms
stad öppnade den 2 oktober ett korttidsboende söder om Stockholm, för barnfamiljer på flykt som ännu inte sökt asyl.
Boendet är bemannat dygnet runt av
anställda och volontärer.
- I dag har Stockholm, liksom Sverige
och Europa, en flyktingsituation som
kräver ett stort samhällsengagemang. På
Stockholms Stadsmission har vi lång
erfarenhet av att möta och hjälpa människor på flykt. Tillsammans med våra
fantastiska samarbetspartners och volontärer som är med och möjliggör korttidsboendet, kan vi ge alla ett värdigt mottagande, säger Marika Hjelm Siegwald,
kommunikations- och insamlingschef,
Stockholms Stadsmission.
Stockholms Stadsmission står för driften, det vill säga ansvarar för sängplatser,
mat och dusch. Utöver det bidrar Röda
Korset med sjukvård och information om
asylrättigheter och Rädda Barnen med att
skapa en säker plats och aktiviteter för
barnen. Stockholms stad står för lokal, el,
värme, sophämtning och tvätt.
VÄLKOMMEN PER-OLOF!
VILL DU BLI FADDER?
Den 15 juni valde Stockholms Stadsmissions medlemmar in Per-Olof
Söderberg som ny styrelseordförande.
Per-Olof har varit ledamot i styrelsen
sedan 2013 och är i dag bland annat
delägare i Ratos AB och grundare av
Söderberg & Partners; Han är även en av
initiativtagarna till Inkludera Invest och
har styrelseuppdrag för Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms
Handelskammare.
- Med mina erfarenheter inom entreprenörskap vill jag fortsätta utveckla
Stockholms Stadsmissions fantastiska
verksamhet. Jag tror på människans
inneboende kraft att
förändra och
förbättra sitt liv,
vilket går hand
i hand med
Stockholms
Stadsmissions
vision och fokus
på egenmakt, säger
Per-Olof Söderberg.
Under hösten 2014 startades initiativet
”Fadderprojektet”. Det är ett fadderprogram för ensamkommande barn och
unga som anländer till Sverige för att
underlätta allt det nya. En fadderperiod
sträcker sig över ett år, varav faddern och
fadderbarnet ses två gånger per månad.
- Att vara fadder är ett känslomässigt
engagemang. Flera fadderfamiljer bjuder
till exempel hem sina fadderbarn på middagar och ambitionen är att para ihop
personer med liknande fritidsintressen,
säger Maria Wisén, verksamhetschef,
Bostad Ung, Stockholms Stadsmission.
I dag har projektet
fem fadderfamiljer,
men fler volontärer
efterfrågas. Vem som
helst kan ansöka om
att bli fadder. Läs mer
om ”Fadderprojektet”
och bli fadder själv
på stadsmissionen.se.
MARIA WISÉN
NYA RAPPORTER 2015
I november presenterades ”Hemlös 2015” för sjätte året i rad, i år med temat
”Bostäder för ekonomiskt svaga hushåll”. I rapporten kartläggs statens och kommunernas ansvar för bostadsbristen. Den tar även upp förslag
på hur kommunernas arbete med allmännyttiga bostadsbolags ägardirektiv kan förbättras.
Sveriges Stadsmissioner och Coca-Cola
Stockholms Stadsmission har i år även släppt sin
gör i år en gemensam kampanj under
tredje barn- och ungdomsrapport. Temat är
november och december i syftet att dela
”Ensamkommande barn och unga” och framhåller
ut måltider till barn, unga, äldre, kvinnor
systemfel i mottagandet av ensamkommande
och män i Sveriges Stadsmissioners sociala
flyktingbarn eftersom ingen myndighet bär helhetsverksamheter.
ansvaret. Vidare tar rapporten upp stora kvalitets Coca-Cola uppmärksammar behoven
brister i systemet med gode män och så kallade
och skapar engagemang för människor i
särskilt förordande vårdnadshavarna.
utsatthet genom att trycka koder på in Båda rapporterna finns att läsa och
sidan av korkarna på alla Coca-Colas
ladda ner på stadsmissionen.se
PET-flaskor. Koderna kan konsumenter
registrera på sverigesstadsmissioner.se/
cokejul. För varje registrerad kod bidrar
du till en måltid. Målet är att samla in till
100 000 måltider som delas ut i jul och
Sedan den 1 januari 2012 har privatunder 2016. En måltid beräknas kosta
personer haft möjlighet till skatteredukcirka tjugo kronor. Vid kampanjens start
tion för gåvor till ideella organisationer
donerar Coca-Cola pengar till motsvasom arbetar med social hjälpverksamhet
rande 20 000 måltider.
och forskning, med ett skatteavdrag på
upp till 1 500 kronor. Nu föreslår regeringen att skatteavdraget för gåvor till
ideella organisationer ska slopas. Skattereduktion för gåvor gäller med säkerhet
året ut. Beslutet kan komma att träda i
kraft den 1 januari 2016. Mer information
kommer att finnas på stadsmissionen.se.
COCA-COLA BIDRAR
TILL MÅLTIDER
SKATTEAVDRAG FÖR
GÅVOR ÅRET UT!
6 MI S S I O N: S T H L M . NOVEMBER . 2 0 1 5
SECOND HAND I
ÅTERBRUKSGALLERIA
I augusti invigdes Sveriges, kanske världens, första återbruksgalleria i Eskilstuna,
ReTuna. Samtliga sju butiker i gallerian,
varav Stockholms Stadsmissions driver en
av dem, har fokus på miljö och hållbarhet
och bidrar till minskad klimatpåverkan. I
anslutning finns även en återvinningscentral där privatpersoner kan lämna in
kläder, möbler och andra föremål.
Butikerna tar sedan hand om och säljer
gåvorna vidare.
- För oss är det en självklarhet att vara
en del av ReTuna. Det är ett unikt initiativ som tar återvinning ett steg längre.
Inlämnade föremål får ett fortsatt ekonomiskt värde, vilket bidrar till ett klimatsmart kretslopp. Responsen från kunderna
har varit mycket positiv. Butiken har varit
välbesökt sedan invigningsdagen, säger
Sonny Wall, verksamhetschef, Second
hand/Produktion och insamling,
Stockholms Stadsmission.
Butiken är Stockholms Stadsmissions
tolfte second handbutik och den första
i Eskilstuna.
NORDENS FÖRSTA SOCIAL SUPERMARKET
I december öppnar Stockholms Stadsmission en matbutik i södra Stockholm - Nordens
första Social Supermarket - i samarbete med Axfood. Butiken ska sälja överskott av
god och ätbar mat som importörer, producenter och matvarubutiker slänger på grund
av till exempel överproduktion, kort datum eller kross. Syftet är att minska matsvinn
och ge människor med dålig ekonomi en möjlighet att köpa matvaror till ett mycket
lågt pris.
I Sverige slängs i dag 622 000 ton ätbar mat, vilket motsvarar
cirka 65 kilo per person och år.
- Alla har möjlighet att handla, men personer som lever i
ekonomiskt utsatthet kan få ett medlemskap, vilket berättigar
dem att handla till en tredjedel av vanligt butikspris. Hit räknas
personer som lever på försörjningsstöd, har en låg lön, låg
sjukersättning eller garantipension, säger Anne Lunde Dinesen,
projektledare, Social Supermarket, Stockholms Stadsmission.
Butiken är även ett arbetsintegrerande projekt som ska
skapa arbetstillfällen. Uppåt 10 deltagare kommer att erbjudas
arbete i butiken. Läs mer om vår Social Supermarket på
ANNE LUNDE DINESEN
stadsmissionen.se.
BARN OCH TIGGERI
NY ADRESS I GAMLA STAN
Den 1 oktober öppnade vår second
handbutik i Gamla Stan på ny adress:
Köpmangatan 15, intill Stortorget.
Sortimentet består av antikviteter,
konstglas, smycken, tavlor och möbler.
Välkomna!
På pratamedbarnen.se har vi samlat
frågor och svar som ett stöd till föräldrar
och andra vuxna när de pratar med barn
om tiggeri. Frågorna ställs av barn 6-9 år
och besvaras av människor som själva
tigger samt av Stockholms Stadsmissions
personal. Underlaget är framtaget tillsammans med leg. Psykoterapeut Inger
Ekbom som arbetar i vår barn- och ungdomsverksamhet.
– Vi vill nyansera och fördjupa tiggeridebatten och hjälpa vuxna att hjälpa barn
att förstå sin omgivning. Gatubilden har
förändrats och det är något vi behöver
prata om, även med våra barn, säger
Inger Ekbom, som har mer än 25 års
erfarenhet av att arbeta med och för barn.
Stockholms Stadsmission möter dagligen
mellan 120 och 150 personer i sina
EU-verksamheter, varav omkring 35 personer försörjer sig genom tiggeri. Under
hösten inleddes ett samarbete med Bonnier
Carlsen i syftet att ta fram
en bok som bygger
på kampanjen
Prata med barnen.
Boken kan användas som underlag
i undervisning
samt underlätta
för föräldrar i
samtal med sina
barn om tiggeri.
INGER EKBOM
MI S S I O N: S T H L M . NOVEMBER . 2015
7
”Jag har fått
det jag uppskattar
mest – en lägenhet.”
En trygg tillvaro där man kan stänga dörren om sig är något många tar för
givet. Men inte Matte. Han är en av 54 deltagare i projekt Bostad Först. Vid
årsskiftet har han bott i sin egen lägenhet i fem år. Nu är siktet inställt på
ett nytt mål i livet; att våga ta kontakt med sin dotter.
Matte har levt i hemlöshet i 18 år. Akutboenden och härbärgen har varit hans
hem under större delen av hans vuxna liv.
Uppväxten i ett hus i en Söderförort
beskriver han som helt ok. Ändå flyttade
han hemifrån redan när han var 14 år, till
en tjej i en närliggande förort.
- Som barn var jag framåt. Jag har alltid varit det. Jag har svårt att lägga på
mig en mask, jag är den jag är, säger han.
- När jag var 13 år provade jag hasch
första gången. Brorsan rökte. Jag gjorde
det av ren nyfikenhet. På den tiden hade
man en annan syn på brass. Sedan drogs
jag automatiskt till de kretsarna.
Ett långt och ofta hårt liv passerade
innan Matte fick höra talas om projekt
Bostad Först via sin kontakt på Råcksta
referensboende som undrade om han var
intresserad. Två månader senare satt han
i en lägenhet. Sin egen lägenhet.
- Det var en konstig känsla efter ett
par decennier som hemlös. Och nu för
två år sedan, dagen innan min födelsedag, tog jag över kontraktet, säger han
och fortsätter:
- Det var väl meningen att jag skulle
bryta med mina vänner, men jag kunde
inte bara vända dem ryggen. Jag kan inte
bli så elak. En del kommer och duschar
och sover över ibland. Det känns bra. Jag
kan inte ta bort det. För mig är de inte
bara knarkare, de är mina vänner. Man
dras till varandra efter att ha gått igenom
mycket tillsammans. Man behöver aldrig
8 MI S S I O N: S T H L M . NOVEMBER . 2 0 1 5
skämmas över den man är.
Många är glada för hans skull, men
det finns också en del som är avundsjuka.
Matte förstår dem. Att de också önskar
att de hade en egen lägenhet. Han har
bara haft ett enda klagomål på fem år.
Någon stod nere i porten och bankade
och ropade hans namn när han inte var
hemma och därför inte kunde öppna.
Bland det svåraste att hantera är ensamheten. Speciellt om man är så sällskapssjuk som Matte. Men avståndet till
allt och alla i och med lägenheten har
också varit viktig för honom för att
komma vidare.
Han lider även av bristen på sysselsättning.
- Sysselsättning betyder självklart väldigt mycket. Man behöver något att
lägga tankarna på istället för på kaffe,
cigaretter och knark. Det är svårt att bara
sitta och stirra in i en vägg.
När jag frågar vad han gillar att göra
på dagarna, kommer det oväntade och
snabba svaret: ”Tvättstugan!”.
- När jag flyttade in i min lägenhet för
fem år sedan tvättade jag sex gånger i
veckan. Det var det jag höll på med. Jag
tvättade åt alla jag kände för att ha något
att göra. Även om jag tycker om hemarbete; att tvätta och diska, så var det ju
helt sinnessjukt.
- Knark ger mig ingenting längre; men
för att klara mig ur det helt behöver jag
sysselsätta mig med något. Jag vill inte
bara tvinga mig igenom dagarna utan att
ha något att göra. Att bara gå och vänta
på att de ska passera. Varför ska man då
gå upp på morgonen? Nej, jag vill ha
något att göra, vad som helst.
Matte har arbetat under ett tiotal år av
sitt liv; sex år på daghem och tre år på
skola, sedan med ströjobb som till exempel diskare och städare. I dag får han försörjningsstöd från socialtjänsten, men vill
inget hellre än att arbeta. I skrivande stund
städar han på Blixtjobb, som är en av
Stockholms Stadsmissionen verksamheter,
en gång i veckan. Genom Blixtjobb har
han även haft målarjobb.
Om du skulle leva om ditt liv, vad skulle
du göra annorlunda?
- Ingenting, jag skulle inte ha gjort
något annorlunda.
Hur resonerar du då?
- Mitt liv; jag har inte lidit. Även om
jag har misslyckats på vägen och saker har
satt sig i vägen, jag ångrar ingenting. Men
det är heller inget jag rekommenderar, inte
ett liv jag rekommenderar, men jag har
inte mått dåligt av det. Jag har haft ett bra
liv och jag tror att det beror på att jag har
varit så öppen och utåt. Jag har aldrig försökt vara någon annan än den jag är. Och
jag har fått det jag uppskattar mest; en
lägenhet. Nu vill jag bara ha något
att göra.
Matte har tre extrabarn - pojkar - men
har också en biologisk dotter. De har inte
haft kontakt på 20 år.
- Jag mår ganska bra i dag. Men
ungarna, jag måste ta mig i kragen och
fixa den grejen. De har jag sagt så länge
nu. Den största rädslan att de ska säga
nej. Att det inte vill träffa mig.
- Det sjuka är att min dotter bor i
samma förort som jag. Hon skulle säkert
bli jätteglad om jag hörde av mig. Men
jag vet inte, det är svårt. Det är som att
jag har någon konstig form av fobi. Jag
hittar alltid på ursäkter. Men jag saknar
henne, saknar att ha kontakt med henne,
men jag vill inte pusha henne.
I väntan på att han ska våga ta steget,
gläds han över sin lägenhet.
Ordet hem. Vad tänker du på då?
- En trygg tillvaro där jag kan stänga
dörren om mig. Och slappna av. Och
släppa in vem jag vill, när jag vill. Den
förmånen har man inte på ett härbärge.
DETTA ÄR AKUT HEMLÖSHET
När Stockholms Stadsmission
talar om akut hemlöshet utgår
vi från Socialstyrelsens definition: Människor som befinner
sig i akut behov av tak över
huvudet och är hänvisade till
olika former av akutboenden,
härbärgen och jourboenden.
Situationen omfattar griper
också uteliggare, dock i regel
inte EU-migranter som tillfälligt
befinner sig i Sverige.
Stockholms stads mätningar
de senaste åren visar att
uppåt 500 personer lever i
akut hemlöshet i Stockholm.
Lina Ekros
Så ska vi minska den akuta
hemlösheten
Stockholms Stadsmission har som målsättning att halvera den akuta
hemlösheten från 500 till 250 personer till år 2018. Det ska man göra
genom att skapa nya, alternativa bostadslösningar för människor som
har svårt att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden.
- I Sverige råder en exkluderande
bostadsmarknad och vi vill komma ifrån
tankesättet att man ska förtjäna eller
kvalificera sig till sitt boende. Fler och fler
människor har svårt att få ett hem. Det är
särskilt tydligt bland de som har levt i
utsatthet under mycket lång tid. Inte alla,
men många lever med psykisk ohälsa, missbruk och/eller hemlöshet. Det handlar om
människor som har minst mod, minst hopp
och minst självförtroende, säger Anna
Johansson, socialchef, Stockholms Stadsmission.
Som en åtgärd för att nå målsättningen
startade Stockholms Stadsmission
”Särskildnyttan” under våren. Särskildnyttan verkar i nära samarbete med
privata fastighetsbolag, fastighetsägare,
byggherrar, stiftelser och andra finansiärer,
liksom med kommuner inom Stockholms
län för en dialog om möjligheten till så
kallad blockförhyrning av lägenheter som
ska rivas och om tillgången till lokaler som
står tomma och på sikt eventuellt kan omvandlas till bostäder.
– Lösningen är att hitta nya, kreativa sätt
för bostadslösningar. Det kan vara modulhus, baracker eller till om med finlandsfärjor.
Visionen är att både fastighetsägare och
boende är nöjda, samt att boende ska ha
möjlighet till ett långtidsboende. Nu lägger
vi all tid på att starta
upp projektet, knyta
kontakter och ingå
olika typer av
samarbeten, säger
Thomas Bjarke,
projektledare
Särskildnyttan,
Stockholms
Stadsmission.
Lina Ekros
THOMAS BJARKE
DETTA ÄR BOSTAD FÖRST
Stockholms Stadsmission driver sedan
2010 en variant av bostadsmodellen
Bostad Först. Projektet, som är ett
samarbete med Stockholms stads
socialtjänst, AB Svenska Bostäder och
Lunds Universitet, har hittills varit
mycket framgångsrikt. Ett viktigt inslag
i boendemodellen är att bostäderna så
långt som möjligt ska integreras i de
vanliga bostadsområdena. Projektet
utgår från att en bostad är en mänsklig
rättighet och riktar sig till personer som
har levt i hemlöshet under väldigt lång
tid. Socialtjänsten gör urvalet av deltagare och deltagarna erbjuds andrahandskontrakt under nio månader. Därefter finns det möjlighet att ta över
kontraktet, om hyresgästen själv vill.
Förutom att följa gängse hyreslagstiftning, till exempel att betala hyran i tid
och inte störa sina grannar, är det enda
krav som ställs på hyresgästerna att de
ska träffa sin kontaktperson, det vill
säga vägledare, minst en gång i
veckan. Sedan starten av Bostad Först
i Stockholm 2010 har 54 personer
deltagit i projektet, varav 76 procent
bor kvar i sin lägenhet.
MI S S I O N: S T H L M . NOVEMBER . 2015
9
Stort tack!
LIVSVIKTIGA DATORER
OCH TELEFONER
It-företaget Inrego och Stockholms Stadsmission arbetar sedan 2013 med ”Datorfadder”, ett initiativ som startades efter
att Inrego donerat datorer till Träningsboende för unga.
- Vi insåg för flera år sedan att det
fanns ett stort behov av datorer, mobiler
och andra it-produkter bland Stockholms
Stadsmissions deltagare, oavsett verksamhet. Samtidigt ville vi skapa en plattform
för andra företag att enkelt donera itprodukter. Vi kommer att fortsätta med
initiativet så länge vi ser att det finns
ett behov, säger Fredrik Nilsson,
marknadschef, Inrego.
Inrego har hittills donerat ett
90-tal bärbara datorer och mobiler, medan företagets kunder
liksom andra företag har donerat
ett 80-tal datorer.
Inrego säkerställer att informationen på hårddiskarna raderas
och kontrollerar så att all utrustning fungerar felfritt innan
de doneras.
FREDRIK NILSSON
POSTKODLOTTERIET
I år fick Sveriges Stadsmissioner ta emot
drygt 21 miljoner kronor från PostkodLotteriet att fördela 2015. För Stockholms Stadsmission innebar det drygt 10
miljoner kronor, som bland annat möjliggör att Unga Station kan fortsätta driva
sin öppna verksamhet för tjejer 13-20 år
som varje månad tar emot cirka 120 besök. Vidare bidrar pengarna till att dagverksamheten Klaragården för kvinnor
som lever i akut hemlöshet kan utvecklas.
Från i maj har kvinnorna möjlighet till
kontakt med ett ombud under hela dagen,
dessutom har öppettiderna förlängts.
10 MI S S I O N: S T H L M . NOVEMBER . 2 0 1 5
ÅTERWIN-WIN!
I september genomförde fastighetsbolaget
Atrium Ljungberg, som äger och förvaltar
ett stort antal handelsplatser i Sverige,
klädinsamlingen ”Återwin-win” till förmån för lokala Stadsmissioner.
Under tio dagar gavs kunder möjlighet
att lämna in kläder vid returstationer
placerade i anslutning till handelsplatserna. Målet var att överträffa förra årets
insamling, 46 ton kläder. Totalt samlades
110 ton kläder in, varav Stockholms
Stadsmission fick in närmare 73 ton.
Kläderna i Stockholm gick framför allt till
det nya korttidsboendet för flyktingar,
Klaragården, Unga Station och Stadsmissionens Center.
– Vi är otroligt glada över samarbetet.
Vi har inte fått in så många gåvor på så
kort tid under de senaste tio åren, säger
Marie Malm, insamlingsansvarig second
hand, Stockholms Stadsmission.
– Under årets
kampanj valde vi
att samarbeta
med Stadsmissionerna eftersom de
har ett så stort
lokalt engagemang,
jobbar proaktivt och
förebyggande och
MARIE MALM
skapar ett verkligt
värde för alla inblandade. Det fantastiska resultatet, som nu
kan bidra till att hjälpa människor i utsatthet, har vi uppnått mycket tack vare
ett bra samarbete och en positiv inställning, säger Marianne Perslow, kommunikationsstrateg, Atrium Ljungberg.
LARS LINDER
TACK LARS!
Genom betternow.org kan privatpersoner
och företag starta insamlingar till förmån
för valfria ideella organisationer.
Lars Linder står bakom en av dem. Han
lyckades samla in 15 000 kronor till förmån för Stockholms Stadsmission.
Varifrån kom idén till din insamling?
När jag fyllde 45 år hade jag en stor
födelsedagsfest. Istället för att få blommor eller presenter tyckte jag att det var
bättre att mina vänner skänkte pengar till
ett gott ändamål.
Varför valde du Stockholms
Stadsmission?
Stockholms Stadsmission finns där, år
efter år, och gör skillnad för människor i
vår närhet som har det sämre ställt.
Uppmuntrar du andra att starta
insamlingar?
Ja! Det är fantastiskt att man med små
medel kan göra gott. Det är både enkelt
och roligt. Dag för dag kan man se hur
insamlingen närmar sig målet. När jag
berättade för gästerna på festen att de
hade samlat ihop 15 000 kronor - långt
över målet 10 000 kronor - utbröt jubel
och applåder. Det var en härlig känsla.
 
  
 
  



NI GJORDE KORTTIDSTACK PERNILLA!
ovationer till Pernilla Wahlgren
BOENDET FÖR FLYKTING- Stående
och Göta Lejon som skänkte 50 platser
till föreställningen och skrattfesten
FAMILJER MÖJLIGT!
Ett stort och varmt tack till alla privatpersoner, företag och organisationer
som ställde upp med tid och gåvor i
samband med starten av vårt korttidsboende för familjer på flykt.
SBAB för 300 sängar, Bring för varutransport, Keolis för busstransport,
Smiling Faces för kaffe, te och frukt,
Americanstyle.se för brödleveranser,
EFG för bord och stolar och The Good
Gringo som lagade vegetariska burritos
i sin food truck till alla boende den
första kvällen.
Tack också Sodexo, Menigo, CocaCola Sverige, Froosh, Orkla Foods
Sverige, Centrum Förvaltningen Linköping, ELON, JYSK och Sanifix för
snabbt agerande, gåvor och bra priser.
”Förklädet” till deltagare på råd- och
stödcentret Källan i Fisksätra en dag i
oktober.
NI SPRANG IN
108 323 KRONOR!
Den 19 september arrangerade Jobzone
ett välgörenhetslopp till förmån för Unga
Station, Stockholms Stadsmissions hus för
barn, ungdomar och familjer.
Närmare 200 löpare deltog i löparfesten och sprang loppets fem kilometer i
Ursviks motionsområde. Överskottet från
anmälningsavgifter och gåvor gick oavkortat till Unga Station och totalt samlades det in hela 108 323 kronor. Stort
tack till alla löpare!
Så kan du
stödja
Strumpan och andra
Stockholmsgåvor
hittar du på
stadsmissionen.se
GE BORT EN MÄNSKLIGARE
STAD I JULKLAPP!
Med en Stockholmsgåva utformad som till
exempel en matkasse, lunch, strumpa, underkläder
eller tvättmedel stödjer du människor som lever i
utsatthet och hemlöshet. Som exempel räcker 100
kronor till tio par strumpor eller fyra par underkläder
och 200 kronor räcker till tio frukostar eller ett paket
blöjor och välling. Du kan välja mellan olika gåvor från
100 kronor och uppåt. Varje bidrag gör stor skillnad.
BLI MÅNADSGIVARE!
Stockholms Stadsmission är beroende av långsiktigt stöd och återkommande gåvor
för att hålla igång verksamheten dag och natt, året om för människor som lever i
utsatthet och hemlöshet. Vi behöver dig! Gå in på stadsmissionen.se och bli
månadsgivare. Till dig som redan är månadsgivare - varmt tack - tillsammans kan
vi göra Stockholm till en mänskligare stad för alla!
I bästa fall kan
jag ta över en
tiggares plats i
tunnelbanan
på kvällarna.
Jag fyller snart 50 och har länge letat efter ett
eget boende. Det gör jag fortfarande. Jag är
dokumenterad hemlös och har ingen adress.
Tro mig - jag vill inget hellre än att ha en fast
punkt i mitt liv. Jag har aldrig haft det, jag har
istället kastats runt mellan olika fosterhem,
barnhem, ungdomshem och behandlingshem,
jag har varit inneboende och har även haft
provlägenheter.
I två år har jag levt i hemlöshet, jag tar en
dag i taget. Ibland bor jag hos kompisar, men
vill inte alltid tränga mig på. Det kan ibland
vara enklare att tillbringa natten på gatan,
men det börjar bli kallt att vistas utomhus.
Speciellt nattetid. Jobbigast är det att dra runt
på alla mina grejer, alltid tappar jag något.
Mina mest värdefulla saker förvarar jag hos
kompisar, men jag bär alltid med mig min
necessär, ett ombyte och något att skriva på.
I bästa fall kan jag ta över en tiggares plats i
tunnelbanan på kvällarna. De brukar lämna
kvar brödbitar och där kan jag sitta i värmen
och sova till morgonen därpå. Jag sitter alltid
där själv, jag lever ett väldigt ensamt liv.
Ja, jag är hemlös, men jag är även musiker
och skådespelare. Min begåvning kan ingen ta
ifrån mig. Musiken och vännerna gör att jag
överlever dagen. Jag har gett ut fyra skivor,
varit trummis i Gävlepunkbandet Bizex-B och
varit med i talangprogrammet ”True Talent”.
Jag har medverkat i teaterföreställningar och
har i år spelat in tv-serien ”Jacobs gata”, en
följetong där jag träffar fyra personer som
lever i hemlöshet på Stockholms gator. Jag har
ett inre driv, men min adhd påverkar mitt
arbete och jag behöver min medicin varje dag
för att få ihop vardagen. Mitt liv har även
kantats av ett tidigare missbruk. Jag levde
med missbruket i 37 år. Det har präglat större
delen av mitt liv. I dag är jag ”ren” och talar
öppet om mina tidigare missbruksproblem.
Det finns inte många hyresvärdar som ger
en arbetslös, skuldsatt, före detta narkoman
en lägenhet. Men har jag kommit så här långt
i livet, finns egentligen inga hinder. Det finns
bara hopp.
Jacob Gordin
Musiker, skådespelare och hemlös
STOCKHOLM HAR BLIVIT KALLT
– Det vill Stockholms Stadsmission ändra på
Det är inte bara den kalla temperaturen som gör sig påmind när vintern anländer. Julen är
starkt förknippad med värme och gemenskap, men ett stort antal människor lever i
utsatthet på Stockholms gator och behöver akut hjälp. I årets vinterkampanj uppmuntras
alla att hjälpas åt för att göra Stockholm till en mänskligare stad att bo och leva i.
Perioden inför jul är den enskilt största och viktigaste insamlingsperioden på hela året för Stockholms
Stadsmission. Varje vinter görs således en julkampanj med syfte att samla in pengar till arbetet för
människor som lever i hemlöshet och utsatthet.
Temat för årets kampanj är ”Stockholm har blivit kallt” och anspelar på Orups folkkära låt ”Stockholm”.
Musikern och musikproducenten Dante Kinnunen, som är djupt engagerad i frågan om utsatthet, framför i
kampanjen en egen version av låten. Videon skildrar Stockholm och påminner om det utanförskap som inte
syns och som lätt glöms bort när stockholmarna skyndar på väg till vardagens sysslor.
Kampanjen startar den 23 november och syns i tunnelbanan, på tv och även på digitala plattformar året ut.
- Genom årets vinterkampanj vill vi uppmuntra människor att bli månadsgivare och därigenom stödja vårt
långsiktiga arbete. Ett konsekvent givande gör att vi kan planera verksamheten bättre. Utsattheten kommer
inte försvinna av sig själv, det behövs insatser och stöd varje dag, året om, säger Robin Benigh, projektledare kommunikation och insamling, Stockholms Stadsmission.
Stockholms Stadsmission
Årstaängsvägen 21C, Box 47073
100 74 Stockholm
08-68 42 3000
[email protected]
PG 90 03 51-8, 90 19 02-7 (OCR-nummer)
www.stadsmissionen.se