Vårt kursutbud - Lilla Edets kommun

VUXENUTBILDNING VÅREN 2016
Kursutbud för
Lärcentrum i Lilla Edet
Alla är välkomna!
Till Lärcentrum är du välkommen oavsett bakgrund och dina mål med studierna.
Heltidsstudier omfattar 20 veckor på hösten och 20 veckor på våren.
LILLA EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET
Lilla Edets kommun har drygt 13 000 invånare och är lika förknippad med
vatten och vacker natur som stark historia. Med ny motorväg och järnväg
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver vi in i en ny och expansiv fas.
Tel 0520-65 95 00
lilla edet.se
Besöksadress:
Järnvägsgatan 12
VUXENUTBILDNING
VUXENUTBILDNING VÅREN 2016
VUXENUTBILDNING VÅREN 2016
Brett kursutbud
Här hittar du information om samtliga kurser som Lärcentrum i Lilla Edet erbjuder. Du hittar även
information om hur du ansöker och vilka kommuner vi samverkar med.
Dag
Kväll
Språk
Poäng (vt/ht)
125
Engelska 5*
100
Svenska som andraspråk
125
Engelska 6*
100
Matematik
125
Svenska 1
100
Engelska
125
Svenska 2*
100
Samhällskunskap
125
Svenska 3
100
HJÄLP MED ANSÖKAN
Handledning i sv, ma, en
50
Svenska som andraspråk 1
100
Behöver du hjälp eller inte har möjlighet att göra en
ansökan via internet, kontakta oss. Telefonnummer hittar
du på nästa sida.
(orienteringskurs)
Svenska som andraspråk 2
100
Svenska som andraspråk 3
100
Så ansöker du
Lilla Edets kommun samarbetar för att bredda kursutbudet med Lärcentra i Ale, Kungälv och Stenungsund.
Kurser som inte ges på Lärcentrum i Lilla Edet kan ges på
dessa orter. För mer information om kursutbud, se respektive kommuns webbplats under vuxenutbildningen. Du
kan även kontakta vår studie- och yrkesvägledare i Lilla
Edet, telefon 0520-65 97 04.
Du ansöker till våra grundläggande- och gymnasiala
kurser genom vår webbansökan på
https://lillaedet.alvis.gotit.se/student.
I samarbete med Göteborgsregionens (GR) 13 kommuner
erbjuds gymnasiala yrkesutbildningar. För mer information
om hur du ansöker, kontakta studie- och yrkesvägledaren i
Lilla Edet eller gå in på webbplatsen grvux.se.
Poäng (vt/ht)
Svenska
Kommuner i samverkan
Yrkesutbildningar
Kurser
SVENSKA FÖR INVANDRARE
Kontakta Studie- och yrkesvägledare om du vill läsa övriga
grundläggande kurser i samhällsorienterande ämnen, naturorienterade ämnen eller hem- och konsumentkunskap.
Ansökan till Svenska för invandrare (sfi), kontakta Micael
Blomberg, kontaktuppgifter hittar du på nästa sida.
OBLIGATORISKT INFÖR HÖSTEN
Alla som antas till vuxenutbildningen, ska ha en individuell studieplan. Du gör den tillsammans med vår studievägledare. Vet du med dig att du ska söka våra kurser på
Lärcentrum? Ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare Marita Ivarsson Axelsson och boka en tid.
Ansökningstider
Ansökningsperioden är 2 november - 13 december.
Det är viktigt att vi får in din anmälan och dina betyg
senast 13 december. Efter ansökningsperioden kan du
fortfarande söka men du blir då antagen i mån av plats.
Kursstart är den 25 januari 2016 och studieperioden
sträcker sig fram till den 10 juni 2016.
Reservation: kursen startar endast om det finns tillräckligt
många sökande.
Halvdistans innebär åtta tillfällen med obligatorisk närvaro.
Kontakta Studie- och yrkesvägledare för mer information om studier på halvdistans.
Naturvetenskap
Poäng (vt/ht)
Matematik 1b
100
Matematik 1c
100
Matematik 2b
100
Matematik 2c
100
Matematik 3b
100
Matematik 3c
100
Naturkunskap 1b (höst)
100
Naturkunskap 2 (vår)
100
Samhällsvetenskap
Poäng (vt/ht)
Historia 1b
100
Religionskunskap 1
50
Psykologi 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Orienteringskurser
Handledning
(orienteringskurs)
Mer information hittar du på
» lillaedet.se/vuxenutbildning
Kväll
* Kursen kan läsas på halvdistans
SÄRVUX
Information om hur du ansöker till Särvux lämnas av studie- och yrkesvägledaren. Vi samarbetar med Kungälv och
Trollhättan eftersom vi inte har något eget särvux.
Dag
Poäng (vt/ht)
50
Dag
Kväll
Kurser
Svenska för invandrare
Särvux
EXPEDITION
Besöksadress: Järnvägsgatan 12,
463 30 Lilla Edet
Expeditionstelefon: 0520-65 97 05
[email protected]
Dag
Kväll
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Marita Ivarsson Axelsson
0520-65 97 04
[email protected]
SFI
Micael Blomberg
0520-65 97 58
[email protected]
Dag
Kväll
VERKSAMHETSCHEF/REKTOR
Ann-Christine Gustavsson
0520-65 97 20
[email protected]