Kurser vid Komvux Österåker våren 2016 Yrkesinriktade kurspaket

Kurser vid Komvux Österåker våren 2016
Skolform
Poäng
Yrkesinriktade kurspaket:
Ekonomi- och redovisnigsassistent, Distans
Ekonomi- och redovisnigsassistent, Klassrum dag
Starta Eget, Distans
Starta Eget, klassrum dag
Vård- och omsorgsutbildning-Bas, Distans
Vård- och omsorgsutbildning-Bas, Klassrum dag
Vård- och omsorgsutbildning-fördjupning Äldreomsorg, Distans
Vård- och omsorgsutbildning-fördjupning Äldreomsorg, Klassrum dag
Kurspaket
Kurspaket
Kurspaket
Kurspaket
Kurspaket
Kurspaket
Kurspaket
Kurspaket
800
800
400
400
950
950
400
400
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
Fristående Gymnasiala kurser:
Affärsjuridik, distans
Affärsjuridik, klassrum, dag
Engelska 5, distans
Engelska 5 klassum, dag
Engelska 5, klassrum, kväll
Engelska 6, distans
Engelska 6, klassrum, dag
Engelska 6, klassrum, kväll
Engelska 7, distans
Engelska 7, klassrum, dag
Entreprenörskap, distans
Entreprenörskap klassrum, dag
Etik och människans livsvillkor, distans
Etik och människans livsvillkor, klassrum, dag
Företagsekonomi 1, distans
Företagsekonomi 1, klassrum,dag
Företagsekonomi 2, distans
Företagsekonomi 2, klassrum, dag
Företagsekonomi specialisering, distans
Företagsekonomi specialisering, klassrum dag
Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet
Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet
Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet
Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet
Historia 1a1, distans
Historia 1a1, klassrum, dag
Historia 1b, distans
Historia 1b, klassrum, dag
Hälsopedagogik, distans
Hälsopedagogik, klassrum, dag
Information och kommunikation 1, distans
Information och kommunikation 1, klassrum, dag
Marknadsföring, distans
Marknadsföring, klassrum, dag
Matematik 1a, distans
Matematik 1a, klassrum, dag
Matematik 1b, distans
Matematik 1b, klassrum, dag
Matematik 1c, distans
Matematik 1c, klassrum, dag
Matematik 2a, distans
Matematik 2a, klassrum, dag
Matematik 2a, klassrum, kväll
Matematik 2b, distans
Matematik 2b, klassrum, dag
Matematik 2b, klassrum, kväll
Matematik 2c, distans
Matematik 2c, klassrum, dag
Matematik 2c, klassrum, kväll
Matematik 3b, distans
Matematik 3b, klassrum, dag
Matematik 3c, distans
Matematik 3c, klassrum, dag
Matematik 4, distans
Matematik 4, klassrum, dag
Medicin 1, distans
Medicin 1, klassrum, dag
Naturkunskap 1a1, distans
Naturkunskap 1a1, klassrum, dag
Naturkunskap 1b, distans
Naturkunskap 1b, klassrum, dag
Naturkunskap 2, distans
Naturkunskap 2, klassrum, dag
Näthandel 1, distans
Näthandel 1, klassrum, dag
Orienteringskurs Matematik 3, distans
Orienteringskurs Matematik 3, klassrum dag
Psykiatri 1, distans
Psykiatri 1, klassrum, kväll
Psykologi 1, distans
Psykologi 1, klassrum, kväll
Redovisning 2, distans
Redovisning 2, klassrum, dag
Religionskunskap 1, distans
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
150
150
50
50
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
50
50
100
100
50
Religionskunskap 1, klassrum, dag
Samhällskunskap 1a1, distans
Samhällskunskap 1a1, klassrum, dag
Samhällskunskap 1b, distans
Samhällskunskap 1b, klassrum, dag
Specialpedagogik 1, distans
Specialpedagogik 1, klassrum, dag
Svenska 1, distans
Svenska 1, klassrum, dag
Svenska 2, distans
Svenska 2, klassrum, dag
Svenska 3, distans
Svenska 3, klassrum, dag
Svenska som andraspråk 1, distans
Svenska som andraspråk 1, klassrum, dag
Svenska som andraspråk 2, distans
Svenska som andraspråk 2, klassrum, dag
Svenska som andraspråk 3, distans
Svenska som andraspråk 3, klassrum, dag
Vård och omsorg vid demenssjukdom, distans
Vård och omsorg vid demenssjukdom, klassrum, dag
Vård- och omsorgsarbete 1, distans
Vård- och omsorgsarbete 1, klassrum, dag
Vård- och omsorgsarbete 2, distans
Vård- och omsorgsarbete 2, klassrum, dag
Äldres hälsa och livskvalitet, distans
Äldres hälsa och livskvalitet, klassrum dag
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
GY
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
150
150
200
200
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
150
100
100
100
200
200
200
150
150
150
150
Grundläggande kurser:
Engelska grundläggande, delkurs 1 , klassrum, dag,
Engelska grundläggande, delkurs 2 , klassrum, dag,
Engelska grundläggande, delkurs 3 , klassrum, dag,
Engelska grundläggande, delkurs 4 , klassrum, dag,
Matematik, grundläggande, delkurs 1, klassrum, dag
Matematik, grundläggande, delkurs 2, klassrum, dag
Matematik, grundläggande, delkurs 3, klassrum, dag
Svenska grundläggande, delkurs 3, klassrum, dag
Svenska som andraspråk, grundläggande, delkurs 1, klassrum, dag
Svenska som andraspråk, grundläggande, delkurs 2, klassrum, dag
Svenska som andraspråk, grundläggande, delkurs 3, klassrum, dag