Kurser 2015 höst.xlsx

Orsa Slöjdlag , Verksamheten hösten 2015
Kurser
LÄR DIG SPINNA LIN OCH ULL
VÄVNING
17-18 okt, 7-8 nov
nov,klkl10-15
10-15
50 kr/helg för medlemmar, 200 kr/helg för
icke medlemmar.
Info: Ursula Hanses, 0250-417 66
Studiefrämjandets lokal, Orsa
Orsa Lin och Ull
Måndagar kl 11-16. Start 14 sep
Onsdagar kl 18-21. Start 16 sep
Info: Doris Sundberg, 0250-40123
Orsa Hembygdsgård, vävstugan
BANDVÄVNING
Tisdagar kl 19-21. Start 22 sep, 40 kr/kväll
Anm. Kristina Westerhagen, 0250-443 53
Grindals väg, Orsa
Onsdagar kl 18-21. Start 16 sep
30 kr/kväll
Orsa Hembygdsgård, vävstugan
Ledare: Gertrud Back
Info: Birgitta Stehagen 0250-42305
TRÄSLÖJD
ROTSLÖJD
Torsdagar kl 17.30-20.30. Start 17 sep
20 kr/kväll
Ledare: Åke Andersson 0250-423 43
Träslöjden, Kyrkbyns skola
3-4 okt kl 10-16
100 kr för medlem, 200 kr för icke medlem
Orsa Hembygdsgård
Ledare och info: Ursula Hanses 0250-41766
KURBITSMÅLNING
Aktiviteter
Torsdagar kl. 18. Start 24 sep.
Info: Birgitta Andersson 0250-418 08
Orsa Hembygdsgård
BINDNING AV JULKRANSAR
ORSADRÄKTEN
SMIDE
12-13 sep, 10-11 okt kl 10-16
300 kr/dag
Info: Lars Niklasson 0250-425 66
Smedjan, Orsa Hembygdsgård
ORSAKNYPPLING
Onsdagar kl 19-21. Start 2 sep.
30 kr/kväll
Info: Ellen Gunnars 0250-404 28
Orsa Hembygdsgård
till julmarknaden
Onsdagen 2 dec kl 17
Orsa Hembygdsgård
JULMARKNAD
Lördagen 5 dec, kl 12-16
Orsa Hembygdsgård
Anmälan för bord: Gun Liverstam 070-204 6190
mejladr: [email protected]
Medarrangör: Studiefrämjandet