Här - Iris

IRIS COMPETENS UTBILDNING
I SVENSKA
FÖR INVANDRARE
2 0. .1. 5. .
..
2 0 16
Iris Competens utbildning i svenska för invandrare
Kul att du vill läsa hos oss!
På våra skolor kan du läsa hela vägen, från SFI till
grundläggande och gymnasiala kurser inom
vuxenutbildningen.
Vi välkomnar nya elever varannan vecka! Här
erbjuder vi dig också studie- och yrkesvägledning
och hjälper till med praktikplatser.
I vår undervisning använder vi oss av smartboards, Ipads, datorer och sociala medier.
I våra skolor har vi även jobbcoachning samt lots
för dig som är helt ny i Sverige.
För mer information:
Vägen från anmälan till kursstart
Skolans utbildningsansvarige
Maryam Barkadehi, 08-39 92 09
E-post [email protected]
Besök infoteket i Upplands Väsby eller lämna en
webbansökan via www.upplandsvasby.se. Du
antas och får en kallelse från kommunen till
någon av våra skolor.
Under och efter SFI
Under tiden du läser SFI kan du också ansöka om
att studera på grundläggande nivå och kurserna
matematik och engelska.
När du är klar med din SFI-utbildning kan du
fortsätta studera svenska hos Iris Competens med
kurserna Grundläggande Svenska som andraspråk och Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 och
andra kurser inom grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning.
Hitta till oss
Upplands Väsby
Anton Tamms väg 1, 6tr,
(nära Upplands Väsby pendeltågsstation)
Iris Competens kursutbud för SFI-studier
Competens erbjuder de kurserna som markerats
med ja. Om du nu studerar en kurs som Iris
Competens inte erbjuder (markerad med nej), så
måste du välja en skola som erbjuder kursen.
Studievägar
…… 1A , nej, välj en annan skola
…… 1B , nej, välj en annan skola
;; 2B , ja, klassrum förmiddag och kväll,
Högdalen
;;
Sorterargatan 8 (T-bana: Johannelund)
;;
;;
distans nej
2C , ja, klassrum förmiddag och kväll,
distans nej
3C , ja, klassrum förmiddag och kväll, distans ja
3D , ja, klassrum förmiddag och kväll, distans ja
Hos oss lyckas du med dina studier
Skebokvarnsvägen 370 (T-bana: Högdalen)
Vällingby
Kontakta oss
Våra tider i Upplands Väsby:
Skolan är öppen:
• 08.00 – 17.00 måndag, onsdag och fredag
• 08.00 – 20.30 tisdag och torsdag
Lektionstider:
• Förmiddag 08.15 – 12.00
• kväll tisdag och torsdag 17.30 – 20.30
SFI e-post: [email protected]
VUX e-post: [email protected]
Telefon: 010-516 20 00
www.iris.se/skolor/upplands-vasby/
För mer information om hela vår verksamhet: www.iris.se
Iris Sverige är en ledande tjänsteleverantör inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet. Koncernen har verksamhet
på fler än 70 orter i Sverige. Iris Sverige omfattar dotterbolagen Iris Hadar och Competens. Vi erbjuder tjänster som stärker individen på väg mot ny och egen försörjning. På så sätt bidrar vi aktivt till minskad arbetslöshet och förbättrad integration i samhället.