Kursutbud 2016

ng
i
n
a
Utm
g
n
i
l
k
c
e
v
t
U
g
n
å
g
Fram
Studera på
Lerums vuxenutbildning
VÅREN 2016
pen
p
ö
r
n ä
a
k
ö
ER
Ans
B
M
E
NOV
1 -– 25
Lärarledda kurser
på gymnasial nivå
DAGKURSER OCH KVÄLLSKURSER
Kurs
Poäng
Vt 16*
start Ht 16*
50
Dag
Dag
Information och kommunikation 1
100
Dag
-
Information och kommunikation 2
100
-
Dag
Näthandel 1
100
-
Dag
Programhantering
100
-
Dag
Programmering 1
100
Dag
-
Webbutveckling 1
100
Dag
-
Webbutveckling 2
100
-
Dag
DATORANVÄNDNING
Datorkunskap – introduktion**
DAGKURSER OCH KVÄLLSKURSER
Kurs
Poäng
Vt 16*
start Ht 16*
Filosofi 1
50
-
Dag
Filosofi 2
50
Dag
-
Historia 1a1
50
Dag
Dag
Historia 1a2
50
Dag
Dag
Historia 1b
100
Dag
Dag
SAMHÄLLSVETENSKAP
EKONOMI
Historia 2a
100
Dag
-
Administration 1
100
Dag
-
Geografi 1
100
-
Dag
Administration 2
100
-
Dag
Geografi 2
100
Dag
-
Entreprenörskap
100
Dag
-
Internationella relationer
100
-
Dag
Företagsekonomi 1
100
Kväll
Dag
Psykologi 1
50
Dag
Dag
Företagsekonomi 2
100
Dag
Kväll
Psykologi 2a
50
Dag
-
Religionskunskap 1
50
Dag
Dag
Religionskunskap 2
50
-
Dag
Samhällskunskap 1a1
50
Dag
Dag
Samhällskunskap 1a2
50
Dag
Dag
Samhällskunskap 1b
100
Dag
Dag
Samhällskunskap 2
100
Dag
-
MATEMATIK
Matematik 1a
100
Dag
Dag
Matematik 1b
100
Dag
Dag
Matematik 1c
100
Dag
Dag
Matematik 2a
100
Dag+Kväll
Dag+Kväll
Matematik 2b
100
Dag+Kväll
Dag+Kväll
Matematik 2c
100
Dag+Kväll
Dag+Kväll
Matematik 3b
100
Dag
Dag
Engelska 5
100
Dag
Dag
Matematik 3c
100
Dag
Dag
Engelska 6
100
Dag+Kväll
Dag+Kväll
Distans
Engelska 7
100
Dag
Dag
Moderna språk 1, Spanska
100
-
Kväll
Moderna språk 2, Spanska
100
Kväll
-
Moderna språk 3, Spanska
100
-
Kväll
Retorik
100
Dag
-
Svenska 1
100
Dag
Dag
Dag
Kväll
Matematik 4
100
Dag
NATURVETENSKAP
Biologi 1
100
Distans
Dag
Biologi 2
100
Dag
Distans
Fysik 1a
150
Distans
Dag
Fysik 2
100
Dag
Distans
Kemi 1
100
-
Dag
Kemi 2
100
Dag
-
Naturkunskap 1a1
50
Dag
Dag
Naturkunskap 1a2
50
Dag
Dag
Naturkunskap 1b
100
Dag
Dag
Naturkunskap 2
100
Kväll
Kväll
PEDAGOGIK
Kommunikation
100
-
Dag
Ledarskap och organisation
100
-
Dag
SPRÅK
Svenska 2
100
Svenska 3/Svenska som
andraspråk 3 (samläses)
100
Dag
Dag
Svenska som andraspråk 1
100
Dag
Dag
Svenska som andraspråk 2
100
Dag
Dag
Datorkunskap – introduktion**
50
Dag
Dag
Studieteknik – orienteringskurs**
50
Dag
Dag
ORIENTERINGSKURSER
* Kurserna startar vid tillräckligt antal sökande.
** En orienteringskurs ger dig ökade studietekniska färdigheter och introducerar dig till ett kunskapsområde. Den berättigar till studiemedel. Betyg sätts inte på orienteringskurser.
lärlingsutbildning
Vill du läsa en yrkesutbildning där du genomför stora delar av utbildningen på ett företag?
Då kan lärlingsutbildning vara något för dig.
Kurs
Typ
Längd
Start
Individuell lärlingsutbildning
GY
Individuellt
Kontakta oss
Vård- och omsorgsutbildning
Lerums vuxenutbildning är certifierat som ett
lokalt Vård-och Omsorgscollege.
DISTANSKUrSER
på gymnasial nivå
Kontakta vår studie-och yrkesvägledare för ansökan.
DISTANSKURSER
Kurs
DISTANSKURSER
Poäng
Gymnasiearbete
Kurs
Poäng
100
EKONOMI
Affärsjuridik
100
Entreprenörskap och företagande
100
NATURVETENSKAP
Biologi 1
100
Fysik 1a
100
SAMHÄLLSVETENSKAP
Marknadsföring
100
Historia 3
100
Personlig försäljning 1
100
Miljö- och energikunskap
100
Praktisk marknadsföring 1
100
Politik och hållbar utveckling
100
Privatjuridik
100
Samhällskunskap 3
100
Personaladministration
100
Redovisning 1, 2
100
Rätten och samhället
100
Servicekunskap
100
MATEMATIK
Matematik 5
100
Franska 1, 2, 3, 4
100
Spanska 4
100
Svenska – litteratur
100
Svenska – skrivande
100
Tyska 1, 2, 3, 4
100
Ta kontakt med oss så lägger vi tillsammans upp en studieplan som passar just dig!
DAGKURSER
DAGKURSER
Poäng*
Kurs
Poäng*
Engelska
200
Historia
150
Matematik
200
Biologi
150
Samhällskunskap
150
Fysik
150
Svenska
200
Kemi
150
Svenska som andraspråk
200
Geografi
150
Religionskunskap
150
Hem- och konsumentkunskap
* Studiepoängen kan förändras i den studieplan som skolan och du gör tillsammans.
Typ
Poäng/Längd
Start
Vård- och Omsorgsutbildning
Gymnasialt kurspaket
1450p /1,5 år
Vt 16
Medicin 1
Fristående distanskurs
150 p
Vt 16
Vård- och Omsorgsarbete 2
Fristående distanskurs
(OBS! Praktik ingår)
150 p
Vt 16
Specialpedagogik 1
Fristående distanskurs
100 p
Vt 16
Psykiatri 1
Fristående distanskurs
100 p
Vt 16
Psykologi 1
Fristående distanskurs
50 p
Vt 16
Vård- och
Omsorgsarbete 1
Fristående distanskurs
(OBS! Praktik ingår)
200 p
Ht 16
Hälsopedagogik 1
Fristående distanskurs
100 p
Ht 16
Etik och människans
livsvillkor
Fristående distanskurs
100 p
Ht 16
Vård och omsorg vid demens
Fristående distanskurs
100 p
Ht 16
Vill du validera dina kunskaper inom Vård- och omsorgsutbildning,
ta kontakt med vår Studie- och yrkesvägledare.
Du kan hitta fler yrkesutbildningar på www.grvux.se.
trafiklärarutbildning
SPRÅK
Kurser på grundskolenivå
Kurs
Kurs
50
Trafiklärarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning
för dig som vill bli trafiklärare.
Kurs
Typ
Längd
Start
Trafiklärarutbildning
YH
1,5 år
Vt 17
Svenska
för invandrare – SFI
Kurser för dig som är ny i Sverige. Vi erbjuder SFI både som
dag-, kvälls- och distanskurs. Du är välkommen att kontakta
oss för att få hjälp att hitta en kurs som passar dig.
Särskild utbildning
för vuxna
För dig med olika intellektuella funktionsnedsättningar eller förvärvad hjärnskada. Vi erbjuder svenska, svenska som
andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap,
religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi och biologi.
Ans
öka
Hur söker jag?
n
är ö
ppen
1 --
Du söker via Lerums vuxenutbildnings
hemsida, www.lerum.se/vux, gå in under
Utbildning och följ sedan anvisningarna.
25 n
ov
Behöver du hjälp med din ansökan,
är du välkommen att besöka oss
onsdag 18 november kl 13–16.
Hur finansierar jag mina studier?
För att kunna söka studiemedel måste du studera minst halvtid.
Mer information och ansökan hittar du på CSNs hemsida – www.csn.se
Studievägledning
Vi hjälper dig med vägledning, planering av dina
studier och med att upprätta en individuell studieplan.
Annelie Hämäläinen Levin,
[email protected],
telefon 0302-52 15 16
Gilla oss
på facebook!
Här kan du ställa frågor och
hålla koll på våra nyheter.
Lerums vuxenutbildning
Expedition
Fredrika Lundberg 0302-52 13 61
Studievägledning Annelie Hämäläinen Levin
0302-52 15 16
SFI kontaktperson Annette Westöö 0302-52 10 40
Rektor Marie Egerstad
0302-52 22 44
Besöksadress
Alingsåsvägen 7 • Lerum
Postadress Lerums Vuxenutbildning • 443 80 Lerum
[email protected]
www.lerum.se/vux
Utbildningsledare Hanna Carlström
031-389 87 27
Administratör
Cecilia Lepistö 031-389 87 38
Format.se • Tryck: WM Tryck 2015
Kontakta oss via mail eller telefon, vi hjälper dig gärna!