KFL OF INFO - Kustflottans Officersförening

KFL OF INFO
Det självklara valet av organisation som företräder samtlig personal vid
sjöstridsförbanden samt värnar om dess unika särart
Nr 2 | 2015
Ansvarig utgivare: Susanne Nyberg Ordförande KFL OF
.
2015-11-09
Jag har idag, vid ett extra styrelsemöte, avgått som Ordförande i
Kustflottans Officersförening med anledning av mitt nya jobb som
Förhandlingschef i Officersförbundet.
KFL OF styrelse har nu utsett Mattias Tidstrand 3sjöstridsflj som
tjänsteförrättande ordförande fram till nästa årsmöte i februari 2016.
Som ny vice ordförande och förhandlingsansvarig på 4sjöstridsflj, utsågs
Mikael Pihl.
Jag vill bara tacka er alla för den tid jag fått som förtroendevald i KFL OF.
I över 8 år har jag haft förmånen att ha ett mycket intressant och roligt
arbete.
Jag vill också speciellt tacka alla kunniga och engagerade fartygsombud
och platsombud för den tid ni lägger på att hjälpa era kollegor. Utan er
fungerar inte arbetet som förtroendevald!
Fortsätt att engagera er och bidra till att era arbetsplatser och
verksamheten blir så bra det bara är möjligt!
Lycka till, med vänlig hälsning!
Susanne Nyberg
Hemsida : www.kustflottan.se
Mailadress : [email protected]