Info Distrikt Västernorrland

NYHETSBREV FRÅN LANTMÄNNEN FEBRUARI 2015
Info
Distrikt Västernorrland
Ordförande har ordet
Som ni alla har sett i media och referat kommer
vårt Lantmännen att göra
en rekordutdelning till oss
ägare och nyttjare av vår
förening. Det som också
är bra är att detta rekordresultat inte
kommer från det som ligger oss närmast
(Lantbruk och Maskin) utan att det är
”marknaden” som ger oss ägare utdelning.
I ett läge då vi har en pressad ekonomi
så fortsätter Lantbruk att jobba hårt med
att pressa kostnader på de förnödenheter som vi förbrukar. Ett väldigt tydligt
exempel är också Maskins sätt att arbeta när man pressar inköpen med mer
än 8 procent på importen, vilket tvingar
våra konkurrenter att också sänka sina
priser, vilket är positivt för oss. Tyvärr har
kursen på euron varit negativ när man
skall investera i maskiner.
Vår träff i Lycksele blev också en
framgång, roligt att så många Västernorrlänningar var där. Det seminarium
om kooperationen som vi hade där var
välbesökt vilket bådar gott för framtiden.
I början på februari hade vi en träff
i Holmsund för våra yngre medlemmar
och blivande, som också var uppskattat.
Det är positivt för framtiden när man kan
samla ett sjuttiotal ungdomar för att diskutera Lantmännen.
Som ni ser av valberedningens förslag
till vår distriktstämma kommer ni att få en
ny ordförande för distrikt Västernorrland.
Jag vill till sist tacka för det förtroende
som jag haft som Er ordförande under
de gångna åren, samtidigt som jag önskar den nya styrelsen allt positivt. Ett
speciellt tack till Lage som har varit vår
medlemsansvarige under mina år som
ordförande.
Åke Söderberg
Ordförande i distrikt Västernorrland
Välkommen till Lantmännens
distriktsstämma 2015 Västernorrland
Tisdagen den 10 mars kl 09.30
på Nordvikskolan, Noraström
Kl 09.30 Samling och registrering, kaffe
Kl 10.00 Distriktsstämma enligt föredragningslista
• Distriktsstyrelsens verksamhet 2014 och planer för 2015
• Västernorrlands Lantmännenstipendiat 2015
• Val av förtroendevalda. Valberedningens förslag, se nedan
• Lantmännens resultat 2014 och verksamheten i koncernen
Medverkan av
Per Lindahl, koncernstyrelsen
Krister Zackari, VD Cerealia
• Lantmännens lokala affärsverksamheter
Medverkan från Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin
Ca kl 14.30 Avslutning, därefter kaffe
Valberedningens förslag till distriktsstämman 2015
för distrikt Västernorrland
Distriktsstyrelsen ska bestå av 5 ledamöter
Ledamöter att väljas intill distriktsstämman 2017:
John Rödström, Skalmsjö, Bredbyn omval
Örjan Henriksson, Nässom, Bjärtrå omval
Elin Bergström, Kovland
omval
Ledamöter att väljas intill distriktsstämman 2016:
Desirée Håkansson
fyllnadsval 1 år
Intill distriktsstämman 2016 är följande ledamot vald:
Larz Hansson, Edsele
Som ordförande i distriktsstyrelsen föreslås Desirée Håkansson
För vår planering behöver vi din anmälan senast 3 mars
Anmäl dig via Lantmännens kundtjänst 0771-111 222 eller via
http://bit.do/Vasternorr150310 alternativt till någon av distriktets
styrelseledamöter
Varmt välkommen!
Distriktsstyrelsen Västernorrland
Returadress:
Lantmännen
Celeste Salomonsson
205 03 Malmö
Ungdomsträff med foder och traktorer i Holmsund
Lantmännen fortsätter satsningen på framtidens lantbruksföretagare. I början av februari anordnades en
tvådagarsträff för unga som uppföljning till seminariet i Sundsvall hösten 2013.
- Det var intressant. Roligt att träffa andra och utbyta erfarenheter, säger Maja Forslund, från Skellefteå
Schemat var späckat när de fem Norrlandsdistrikten bjöd in till ungdomsträff
i Umeå. På agendan stod studiebesök
i Holmsunds foderfabrik, inspirerande
föredrag och traktorvisning med provkörning.
Nära 60 deltagare hjälptes åt att skapa
två minnesvärda dagar i kooperationens tecken. Sammanhållningen och
den goda stämningen ungdomarna
emellan gick inte att ta miste på och
betyget för träffen blev välförtjänt högt.
Den som gjorde störst intryck på deltagarna var Jonas Arvidsson, vd för Lantmännen Maskin. Hans trollbindande
föreläsning om kooperativ styrka och
förhandlingsarbete skapade entusiasm
och vi-känsla. Arvidsson och andra representanter från de olika divisionerna
berättade om kooperationens grunder
och sina respektive verksamheter. Man
diskuterade även hur ett medlemskap
i Lantmännen påverkar ägarnas ekonomi på gårdsnivå.
Maja Forslund, 21, läser till driftledare
och jobbar på sina föräldrars mjölkgård i Häbbersfors. Hon tyckte att träffen var lyckad och menar att det är bra
att ungdomar får insyn i hur föreningen
fungerar. Hon var nöjd med upplägget
och tyckte att alla föredrag var intressanta.
- Vår gård är en ganska trogen Lantmännenkund men det är ändå bra att
bli påmind om att man verkligen gynnas av att vara medlem, säger Maja.
Arrangörsgruppen hoppas på fler liknande träffar och vill passa på att tacka
alla medverkande.
Deltagarna på ungdomsträffen diskuterade bl.a. kooperationens betydelse
för näringen under två intensiva dagar i
Umeå.
På gång i Västernorrland
Håll utkik efter inbjudningar till årets aktiviteter med Lantmänen Västernorrland. Tipsa oss gärna om vad just du vill se och göra. Tillsammans
skapar vi en aktiv region! Hör av dig till oss om du har förslag på evenemang, studiebesök eller temamöten!
Än så länge är detta distriktsstyrelsens grovt tillyxade plan:
• Besök i Larz Hanssons Hjorthägn, Edsele
• Sommarträff i Medelpad
• Studiebesök i Lännäs på Lantmännens växtförädlingsanläggning
• Höstträff med grillning i Nässom
• Höstmöte i Örnsköldsvik
• Höstträff i Nora-Skogsområdet
lantmannen.se/Vasternorrland
Länsstyrelsen
informerar
Anna Tjell från Länsstyrelsen
kommer att finnas på plats
under distriktsstämman för att
hålla en kortare information om
nyheter kring jordbruksstöden.
Tid för frågor finns i samband
med lunch.