Diagnos och delaktighet

Diagnos och
delaktighet
Använd 1177.se i mötet med patienten.
Använd 1177.se i mötet med patienten
Det är mycket som ska förmedlas i mötet med patienten. Patienten ska kunna
förstå informationen, vara delaktig i och ge samtycke till sin vård, eller kunna
tacka nej till vård. Informationen ska ges på patientens villkor. Den ska anpassas
till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra
individuella förutsättningar.
1177.se gör det lättare för dig som jobbar i vården att uppfylla informationsplikten. På 1177.se har vi samlat information om sjukdomar och hälsa som
riktar sig till allmänheten och patienter. Hänvisa gärna till texterna och filmerna
eller använd dem i mötet. All information på 1177.se är fri att skriva ut.
Den nya patientlagen
Lagen syftar till att stärka patientens delaktighet, integritet och självbestämmande.
Lagen innehåller förändringar och förtydliganden av informationsplikten,
samtycke, rätt till ny medicinsk bedömning och möjlighet att välja öppenvård
i hela landet.
1. Du som vårdpersonal har utökad och förtydligad informationsplikt.
2. Patienten ska ge sitt samtycke till vård eller tacka nej till vård.
3. Patienten har rätt till ny medicinsk bedömning så kallad
”second opinion” vid livshotande eller allvarlig sjukdom
eller skada.
4. Patienten kan välja öppenvård i hela landet.
Här kan du läsa mer om patientlagen: 1177.se/patientlagen
Hitta mer på 1177.se
På 1177.se finns tusentals artiklar om sjukdomar, besvär, undersökningar och
behandlingar. Här kan patienten läsa om hälsa, förebyggande vård och om hur
vården fungerar. På våra temasidor finns information, kunskap, råd och inspiration
i olika ämnen och från olika livssituationer. Det finns filmer och reportage om
andras upplevelser och berättelser.
Allt innehåll produceras tillsammans med hälso- och sjukvården. Delar av innehållet finns översatt till andra språk.
Andra tjänster
Förutom fakta och råd på 1177.se, har 1177 Vårdguiden flera andra tjänster.
Rekommendera dem gärna till dina patienter.
På 1177.se går det att ställa anonyma frågor och få personliga svar från vårdpersonal inom sju dagar. Det går också att läsa tidigare frågor och svar.
På 1177.se går det att hitta och jämföra vård. Det finns kontaktuppgifter, öppettider
och annan information om vård- och tandvårdsmottagningar. Det går även att
jämföra tillgänglighet på vårdcentraler och kvalitetsomdömen från patienter.
Patienten kan logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att boka tid, förnya recept,
läsa provsvar, beställa hjälpmedel, med mera. Innehållet kan variera, eftersom
varje enskilt landsting eller mottagning bestämmer vad som går att göra.
1177 är telefonnumret för den som behöver sjukvårdsrådgivning eller få information om vart man vänder sig i vården. Det är samma nummer i hela Sverige och
man kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna ger råd, bedömer behov av vård
och hänvisar till rätt vårdmottagning.
På 1177.se/vardpersonal finns information, verktyg och tips om hur du kan använda
1177.se i mötet med patienten.
1177 Vårdguiden i korthet
1177 Vårdguiden är en tjänst från alla landsting och regioner. På 1177.se finns
kvalitetssäkrad, användarvänlig information och tjänster som underlättar
patienters och närståendes kontakter med vården.
Allt innehåll på webbplatsen produceras tillsammans med hälso- och sjukvården.
1177 Vårdguiden har drygt 350 manusförfattare och faktagranskare, som är
med och skapar innehållet. Regionala redaktioner kompletterar med specifika
texter och tjänster för respektive landsting och region.
1177 Vårdguiden ska främja hälsa, öka allmänhetens kunskap och stärka
patientens ställning.
Information, inspiration och e-tjänster för hälsa och vård.
Där när du behöver det.
En tjänst från Sveriges landsting och regioner.
För dig som arbetar inom vården
– läs mer på 1177.se/vardpersonal