Verksamhetsberättelse 2014 - Skummeslövsstrands badortsförening

Verksamhetsberättelse 2014 för Skummeslövs Tennisklubb
Styrelse: Claes-Göran Bertilsson (ordf), Per Selldén (v ordf), Curt-Åke Nyström (kassör), Bengt
Mexnell (sekr), Ingrid Sturén (ledamot), Per-Arvid Bergman (ledamot), Peter Lincoln
(ledamot), Olof Selldén (suppl) och Lise-Lotte Wejklint (suppl).
Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden samt ett flertal informella
diskussioner och överläggningar.
Under säsongen har upprustning skett av lokaliteter och utrustning. Det har gjorts en stor
investering i ett nytt bollplank i betong. För första gången i klubbens historia har Laholms
kommun, Miljökontoret gjort en hälsoskyddsinspektion av anläggningen. Ett antal brister
påpekades och dessa är delvis åtgärdade. Det återstår att göra en uppgradering av
ventilationsanläggningen som görs till våren 2015.
Sommaren 2014 bjöd på både sol och lite regn. Den anställda personalen, engagerade
medlemmar och styrelsen har bidragit till att hålla anläggningen i gott skick.
Antalet starter i Skummeslövsspelen var drygt 600. Vi vill tacka tävlingsledningen med
Magnus Hansson i spetsen för ett förtjänstfullt arbete. Allt fungerade mycket bra. Bland
övriga aktiviteter som genomförts kan nämnas damdubbel, drop-in på
fredagseftermiddagarna, blixtdubbel tre gånger och Tennisens Dag. Vi tackar alla som hjälpt
till med arrangemangen för ett stort engagemang, Stefan Sundgren, P-A Bergman, Olof
Selldén m fl. Tennisskolan, under ledning av Svante Malmsten, har varit mycket uppskattad.
Klubben vill till sist, men inte minst, tacka våra samarbetspartners: Tengo Sport AB,
Badortsföreningen, Olssons Åkeri, Elektrotjänst i Skottorp AB, Sparbanken Öresund, Maxi
Mellbystrand, Svens Livs, Sinclair Offset HB, Solstickans Vandrarhem, Ängemakens
Fastighetsbyrå i Båstad och Skottorps Stengods. Ett stort tack för er insats!
Skummeslövsstrand 2015-03-15
CG Bertilsson
Bengt Mexnell
Ingrid Sturén
Curt-Åke Nyström
Per Selldén
Olof Selldén
Per-Arvid Bergman
Peter Lincoln
Lise-Lotte Wejklint