Välkomstbrev, termin 3 - Sociologiska institutionen

Välkommen till termin 3 på Sociologiprogrammet!
Du är antagen till två kurser under termin 3 – Sociologiska och socialpsykologiska
specialområden, 15 hp samt Historia för sociologer, 15 hp – och erbjuds även att delta i en
karriärvägledningskurs. Vi hälsar dig varmt välkommen till termin 3 och hoppas att du ska få
en mycket givande studietid!
Inledningsvis hoppas vi att du har svarat på ditt antagningsbesked. Trots att detta är
programkurser behöver du tacka ja till kurserna innan svarstiden går ut för att inte bli
struken. Om du har glömt tacka ja behöver du kontakta mig, studie- och programvägledare
Erika Antill, som då kan hjälpa dig. Du som blir antagen senare än första antagningsbeskedet
(skickas ut i mitten av juli) behöver dock inte tacka ja till din plats. Däremot är vi tacksamma
om du kontaktar oss om du vill tacka nej till din plats. Meddela detta i så fall via e-post. Har
du frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss också. Du hittar våra kontaktuppgifter
sist i det här brevet.
Registrering och kursstart
Den första kursen startar med registrering och introduktion. Har du inte möjlighet att
närvara vid introduktionen måste du anmäla det i förväg till Erika Antill.
Terminsdatum: 31 augusti 2015 t o m 15 januari 2016.
Kursstart: Tisdag 1 september, kl 8.00-12.00, sal HC208 i Humanisthuset
Material för dina kommande studier
Scheman hittar du via denna länk: Schemasida för Sociologiprogrammet
Kursplaner med litteraturlista hittar du via denna länk: Kurser inom programmet
Observera att en del scheman blir tillgängliga först en månad före kurs- eller momentstart.
Särskild information om kurserna
Terminens båda kurser omfattar två moment på 7,5 hp vardera. Den första kursen ges av
Sociologiska institutionen. Den andra kursen ges av Institutionen för idé- och
samhällsstudier. Se information om moment som ingår nedan.
Sociologiska och socialpsykologiska specialområden, 15 hp
Moment 1: Utbildning, arbete och arbetsmarknad
Moment 2: Internet, identitet och politik
Historia för sociologer, 15 hp
Moment 1: Bilden av den andre
Moment 2: Välfärdssamhällets utveckling
Karriärvägledningskurs för Sociologiprogrammet
Utöver dessa två kurser erbjuds du att delta i en karriärvägledningskurs som endast ges till
Sociologiprogrammets studenter. Det är en skräddarsydd kurs som har till syfte att förbereda
dig inför ditt framtida kliv ut på arbetsmarknaden, men som inte ger några högskolepoäng.
Oavsett om du vet, nästan vet eller inte alls vet vad du vill göra i ditt framtida arbetsliv så
Umeå universitet
Sociologiska institutionen
Page 2 (2)
rekommenderar vi dig att ta chansen att gå denna kurs. Den riktar sig till er alla och ger
värdefulla kunskaper och verktyg inför er fortsatta studie- och karriärplanering.
Kursen omfattar fem träffar samt ett arbetsplatsbesök under höstterminen. Datum, tid och
lokal anges i både ett särskilt schema samt i era ordinarie scheman. En karriärvägledare från
Umeå universitet kommer att hålla i kursen. Schema för kursen hittar du på programmets
schemasida.
Kontakta oss
Hör gärna av dig till oss om du har frågor och funderingar kring något som rör termin 3.
Program- och studievägledare:
Erika Antill
E-post: [email protected]
Tel: 090-786 59 62
Programsamordnare:
Annica Brännlund
E-post: [email protected]
Tel: 090-786 95 18
Bästa hälsningar och på återseende i höst!
Erika Antill & Annica Brännlund
Umeå universitet
Sociologiska institutionen