Välkommen till Vuxenutbildningen i Kristianstad

Välkommen till Vuxenutbildningen i Kristianstad
Viktig information till dig som ska studera på Vuxenutbildningen våren 2015!
På hemsidan www.kristianstad.se/vuxenutbildningen finner du schema för våren och
kurslitteratur till respektive kurs.
Nya elever - grundläggande vuxenutbildning (grundskolekurser)
Måndag den 12 januari
Kl. 08.10 Test engelska i sal T15
Kl. 10.10 Information om svenska som andraspråk i sal T14
Tisdag den 13 januari
Information om grupp, lärare och schema i engelska och svenska som andraspråk ges i
sal T14 och T15.
Onsdag den 14 januari
Lektionerna börjar för alla elever i engelska.
Torsdag den 15 januari
Lektionerna börjar för alla elever i svenska som andra språk.
Fortsättningselever - grundläggande vuxenutbildning
Börjar enligt schema den 13 januari. Se ditt schema på hemsidan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Nya elever - gymnasiekurser samt vård- och omsorgskurser
Obligatorisk introduktion måndag den 12 januari. Närvaro på introduktionen innebär att
du tackar JA till de kurser du sökt.
Plats: Vuxenutbildningen Götgatan 2, 2:a våningen i studiehallen. Introduktionen varar
ca 2 timmar. Välj det tillfälle som bäst passar dig.



Klockan 10.00
Klockan 14.00
Klockan 18.00
Vid förhinder ring 044-136741 eller mejla [email protected]
Du som är ny elev kommer att få ett mejl till din e-post, som du registrerade i samband
med webbansökan, med inlogg och lösen till skolans datorer och till first class.
Undervisning i dag- och kvällskurser startar enligt schema från tisdag den 13 januari och
framåt. Lärarsignatur finner du på schemat. Kontaktuppgifter till respektive lärare finns
på hemsidan.
VAR GOD VÄND
Välkommen till Vuxenutbildningen i Kristianstad
--------------------------------------------------------------------------------------------------Fortsättningselever - gymnasiekurser samt vård- och omsorgskurser
Har du kurser som startar under vecka 3 (12/1-16/1) ska du logga in på EdWise och
besöka dina kursrum senast den 16 januari. Detta för att tacka JA till din plats, annars
stryks du från kursen.
Undervisning i dag- och kvällskurser startar enligt schema från tisdagen den 13 januari
och framåt. Se ditt schema på hemsidan.
YrkesVux – vård och omsorgsutbildning
Undervisning startar den 13 januari enligt schema.
Yrkesutgång – vård och omsorgsutbildning
Undervisning startar den 13 januari enligt schema.
VIKTIGT! Du som ska läsa kurser där APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår, läs om
hälsodeklarationer och PPD-test på hemsidan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Elever till nätbaserade gymnasie- samt vård- och omsorgkurser
Du kontaktar undervisande lärare för att få inlogg till EdWise. Efter kursnamnet på ditt
antagningsbesked står fyra bokstäver som är lärarens signatur. Kontaktuppgifter finner
du på hemsidan. Du ska logga in senast den 16 januari, annars stryks du från kursen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Allmän information
Om du studerar hos oss nu och det står ”Betyg inväntas” betyder det att lärarna ännu
inte satt betyg och att din ansökan behandlas när betygen är satta.
Om du inte studerar här och det står ”Betyg inväntas” har vi inte kunnat behandla
din ansökan, vilket betyder att du inte blivit antagen.
Vill du ändra din planering? Det gör du genom att prata med studievägledare på
vuxenutbildningen. Kontaktuppgifter finner du på hemsidan.
Vill du stryka en kurs? Använd blanketten som finns i korridoren utanför
studievägledarna och lägg den i gröna brevlådan märkt ”Post till Studerandeservice”.
Ej antagen? Om du inte blivit antagen i en kurs finns möjlighet att göra en ny ansökan
mellan den 13 och 25 januari med kursstart den 16 februari. Uppgifter om övriga
kursstarter under våren -15 finner du på hemsidan.
Välkommen till vuxenutbildningen!