Välkommen till Ystad-Tryck AB på S. Zinkgatan 5 i Ystad!

B
PORTO
BETALT
SVERIGE
Fakturor | Brevpapper | Kuvert | Mappar | Etiketter | Biljetter | Dekaler | Väggalmanackor | Kompendier | Plastmappar
Reklamblad | Broschyrer | Visitkort | Konferensblock | Tidningar | Självkopierande set eller block | Följesedlar | Vykort
Affischer | Vernissagekort | Kataloger | Flyer | Hämtmenyer | Programblad | Matriklar | Brevpåsar | Böcker | Skyltar
Södra Zinkgatan 5, 271 39 Ystad | Tel 0411-786 50
[email protected] | www.ystadtryck.se
ystadtryck.se
Trycksaker i alla former!
Välkommen till Ystad-Tryck AB på S. Zinkgatan 5 i Ystad!
Vi trycker digitalt och offset. Du får hjälp med allt från idé till färdig trycksak.
Inom huset gör vi själv efterarbetet.
Nytt är att vi även trycker i storformat (affischer, skyltar m.m.)
Du kan få variabeldata på kort och foldrar.
Hitta mer om oss på www.ystadtryck.se
Block
ELAN EL
ELAN EL AB
Sign.
Datum
Kund
Datum
Sign
Kunduppgifter
Arbetsorder
Namn:
Tjänst:
Personnr:
Adress:
Datum:
Postnr & Ort:
Tid:
/
toxin
anti
Friskare grisar utan järnspruta
SMÅGRIS
MCP Zeolit, Bloc
Inställelseav
Telefon:
gift:
Överenskom
Mail:
met pris:
Anställd:
Fakturaadres
s:
Postnr & Ort:
Tel. 0763-92 96
Kvm:
Fastighetsbe
teckning:
flora.nu
95 • [email protected]
Siktad blocktor
Bruksanvisning
Josefina ne
& C-1a69ro11li
per kull
50 Liter. Vikt
at AB. Den är
ägs av RaaTec
AB
RaaTec AB
Tullgatan 6,
252 69 RÅÅ,
Sweden
Dekaler, Etiketter
c:a 20 kg
RHP-certifierad
och godkän
Godkendt til
brug
SPF-besætninge i
r
for a better structure
Varumärket MCP™
på arbetsord
er
DOSERI NG
v från ScanPe
Sphagnum blocks
Anteckningar
kTorv, Järn (Fe)
Med MCP BlockTo
rv/Fe får smågris
stabil bakterie
arna en
flora i magen
och ett ökat
immunförsvar.
Med ett daglig
undviks
intag
av järn
problem med
”järnöverladdn
ing”.
Ges från 3:dje
Anpassa dos
Dag
levnadsdagen,
Liter / kull
som lockgiva
användes
efter kullstor
3-10
till smågrisfoder.
0,5-1
lek,
11 till avvänjning
viktökning och
1,5-3
Innehåll
Hb-värden.
Blocktorv av
Vitmossa med
Häll MCP BlockTo
lågt PH.
MCP Zeolit, en
rv/Fe på rent
100% naturlig
golv, utom räckhåll
och torrt
Berikad med
mineral.
för suggan.
järn 1.500 mg
Fe/l.
(Motsvarar 2.000
mg med MCP
Vid avvänjning
Zeolit)
byt till
MCP BlockTo
rv (utan Fe (järn)).
201
–
d av SUS.
Indholdet i denne
emballage er
produceret i
henhold til
SPF-Sundhedsst
yringens regler.
Produktionsste
Strömsnäsbrukd:
SPF-Sundhe
Nr 27
dsstyringen
Tel +46 709
299 099
Fax +46 709
299 098
[email protected]
www.raatec.com
Ordertelefon
ScanPeat AB
0433-218 20
KYDD
Kuvert
0411-786 50
Blanketter
Ystad-Tryck AB
BRANDS
0411
Nyckelinform
ation:
POMMY´S
Ystad-Tryck
AB
ing:
7 00
Telefon: 0411-13
70
Fax: 0411-125
ntal i Ystad AB
Hotell Contine
– 271 43 Ystad
Hamngatan 13
32220201
VAT nr.: SE5565
54
Bankgiro: 5026-87
FÖLJESEDEL
Naturligt är det bästa...
e
tellcontinental.s
E-post: [email protected]
e
tellcontinental.s
Hemsida: www.ho
FÖLJES
Datum:
Datum:
GYLLERO
GATAN 5,
FAX 040BOX 510,
40 47 61
SE-233
26 SVED
Kund Nr:
TLX 3273
ALA. TEL
1 SAKI S
040- 40
ORG. NR
12-55629 97 50
1-2443
3
Order Nr:
XXS XS
1
S
32
M
34
L
36
XL 2XL
2
38
44
40
3XL 4XL
46
42
48
4
44
5XL 6XL
50
27
46
52
28
48
7XL
54
29
50
56
30
52
58
31
54
60
32
62
33
64
34
66
36
38
40
42
Er referens:
Nöt
Nötlunga
0,200
10105 4 Grisöron
Nötrulle
5-pack
10103
2-pack
Nötrulle mellan
10104
1-pack
Nötsenor mellan
3-pack
Nötskivor
0,100
10146
8
0,100
10154
Nötsticks
10114
Nötvom Belöningsbitar
0,100
10025
Nötvom Extra prima
0,500
Nötvom Extra prima
0,250
10125
Nötvom Extra prima
0,100
10030
Nötvomsmjöl
G
ANVISNIN
1032
Adress
Nr 4 • 2014
Tuggstång XL mellan
FÖLJESEDEL
Köpare
Karlsfältsvägen 363, SE-271 73 KÖPINGEBRO
Tel 0411-55 06 06. [email protected]
Fax 0411-55 00 73. www.osterlenkryddor.se
Bankgiro 111-6235. Org.nr/VAT SE556905-6954
Datum
nska Luftvär
Tidskrift för Skå
AB
Öre:
Antal
t
10126
Vomsenor
10037
Ändbitar LYX
Färdig
ing
Provn
3-pack
Provning
Mk
0,100
Ystad-Try
ck AB,
tel. 0411-786
Lund den
0,100
N Holmgren &
Adress:
Saluhallen
223 51 LUND
0,500
Telefon kontor:
Fax:
0,250
046-211 00 18
Co AB
Styrelsens säte
är Lunds
kommun.
0,250
657-6847
24 84 68 - 1
Affischer A3, A2, 50x70, 70x100 cm
Leveranssätt:
Postadress: Långgatan 12, 271 43 Ystad
Tel +46 (0)411-705 90
50
Nu är den nya
foliemaskine
n på plats!
om
(1993:584)
tur
n i lagen
2003:11).
- signa
r (LVFS
ficerat
pliga krave
är desin
de tilläm kets föreskrifte
uppfyller
lsver
produkten 8 i Läkemede
krar att
a 1 och
Vi försä
av
n i bilag
Godkänt
samt krave
ukter
a prod
Avtrycket
tfn 0411-786
2015
knisk
medicinte
Arbetet
utfört av
änst AB,
Praktikertj
103 55
Stockholm
r.
. Org.n
19
556077-24
K.pdf
Peter Pan_TRYC
14-04-14
12.01.20
skånska operan ger
din solskensö
Vratfiörenhingar
semestertip
sen
SKRIV IN
nskårens Kam
ÅRGÅNG 26
Polykemi nomin
erat till årets energ
ibesparare .....
Tillbyggnad i
sid. 8
Kina öppnar upp
för nya rekor d
Väsentlighetsana
... sid. 10
lys ..........
Romantik
1
med hela
..........
2
familjen
That´s right -
..............................
Cykel eller va
. sid. 22
red and white
www.spjut
storp
sif.se
A.B. BRÖDERNA
ndring?
NILSSONS MÅL
Kostnadsförslag
Gör det på
Bornholm
2015
lämnas
Tomelilla tel. 101
72
NR 1
8 • 2015 •
ÅRGÅNG 4
LING
NITS FÖRSAM
Mobil 070-375 12
LJU
ERI
SMYIF-VETERANER TOG
ÅS
MEDALJER I BOR
www.barnen
sscen.nu
dan.
glädje,
fönsterbrä
oändlig
örter är
kruka på
Att odla
eller en
en
rädgård
våra sinn värld.
hel kryddt smak berör de
kernas
es tider.
det är en
dof t och
ykter i smast sedan urminn
vare sig
Med sin spännande utfl
tjän
or
ns
ydd
ska
till
erlenkr
männi
irerar
och insp a har de varit i
drivit Öst
antal år bästa tips och råd
vild
ade och
under ett
Både odl
son, som sammanställt sina olika sätt.
Ols
Eva
www.teamb
örter på
ta häf te
ornholm.se
har i det användning av
om
GÄSTSPELS
SCE
för barn och un
N
I MALMÖ FOL
ga
SPJUTSTO
RPS IF FOTB
OLL
gSpecialisten
Tomelilla
N 4, YSTAD
Tel 0708-55 06
12
FÄRG • VÄGG
• GOLV
Eva
sia AB
Herbasen 84 05 05
070-6
Olsson
ETT STÄLL
E
Vi kopplar framt
iden!
C
M
Y
CM
MY
CY
Arne L Nilsson
CMY
K
VD/CEO
Koppargatan
N 4, YSTAD
Contentus AB
2
Barkmansgatan
214 22 Malmö
www.contentus.se
Tel 0708-55 06
12
FÄRG • VÄGG
• GOLV
21 A, 271 39
Ystad
n 040-94 96 94
Telefo
Ystad
91 298 80, 55
4 920411Fax 040-9
00 21
Skuru
p
[email protected] 434 20
E-mail: info.m Simrishamn 0414-121 10
Direkt
Mobil
E-post
ÖM
BOSTR
BJÖRN G DIRECTOR
PREMIÄR
0411-298 81
0705-35 84 64
[email protected]
GIN
MANA
k AB
Logisti
Hamn
6
Ystad
sgatan
Bornholm YSTAD
39
.se
SE-271
ort.ystad
www.p
80
1 180
+46 41
650
Phone
1 577
stad.se
+46 41
[email protected]
Direct
bjorn.bo
E-mail
4 JA N U A
YSTAD
R I 2 0 14
19:3 0
SYDSKÅN
SKA
ystad teater
NA
Biljetter:
son
VÅR 20 15
Truls Landgren.
älj
78 14
anda.se
dsalleh
0411-55
Telefon
[email protected]
81 Ystad
.holmbe
9, 271
pernilla
rregatan
.se
Lilla No dsallehanda
sta
www.y
APOSTELGATA
VÄ S T G Ö T
A
N AT IO N
Eva Ols
65 11
Direkt: 0411-53
300
55 11
Tel: 0775- 200
Mobil: 0765-36
65 16
Fax: 0411-53
ders.se
ALL KOMP
www.xlhansan
se E T E N S S A M L A D P Å
ders.
ansan
@xlh
martin.nordlof
p
2 • 272 36 Skuru
Mårtensgatan
FärgSpecialiste
n
Tomelilla
Barnens scen
Falsterboga
tan 17
214 36 Malmö
FÖR
KICKOFF
BOLLS
YIF HAND
RER
SPONSO
Martin Nord
G
Spelåret
APOSTELGATA
KETS PARK
■ Citys
LMBER
2013
Herr • Herrar
B • Dam • Dame
P01/02 • P03
r U • P99
• P04 • P05/0
6 • P07 • P08
F98 • F99 • F00/0
• P09/10
1 • F02/03 • F04
• F05/06 • F07
• F08 • F09/1
0
Fär
Avs:
STAD
GRATTIS IFK KRISTIAN
TILL SM-GULDET
Måns och
med kusinerna
ring
På vandörter
bland
löf
LA HO
PERNILare
51
Öppettider:
Vard 9-18 • Lörd
9-13
Bangatan 19,
Tomelilla
Tel 0417-109
00
ruari 2015
Årsmöte 28 feb iska museum
histor
är
lit
Mi
s
tad
på Ys
DIG PÅ
Visitkort
Foldrar, Häften, Programblad
Lite ur innehåll
Familjehote
ll
KULet
NR 3 2014
&
- MB -
Lukas Nilsson
50
/
Titan
CoCr
E-max
fullkrona
Zirconium
10134/porslinÄndbitarst
Zirconium
E-po
Medspace
Ändbitar
Bilder10039
nvisningav tuggstänger
krivning/A
Arbetsbes
Bornholm
TEAM BORN
HOLM
Sign
Skala
Färg
5-packUnderskrif
m
Tärningar/Nötlunga
Provning
yck AB,
Ystad-Tr
4
December 201
JU B IL EU M
22 november klSKO N SE R T
19.00 Malmö Ko
nserthus
BK
Adress:
exklusivt.
ukt är
nten ovan
3-packialanpassade gprod
av patie
spec användnin
Denna
för
tagen
fram
1-pack
Tuggstänger korta
Datu
Tuggstänger mellan
Telefon12342
Ystad-Tryck AB, tfn 0411-786 50
Beställningssedel
Kvittens
Till:
0,100
0,100
Varorna mottagna:
Lv-FYRINGEN
à pris
namn
Patientens
mer
1-pack
Personnum
Postadress
12362
Provning
2-pack
5-pack
Lammflätor
www.pmh.se
Antal
kort
Tjurmuskel mellan
2918
12358
Grisöron
Grisöron
Skånska Opera
n firar 20
nummer från världen år! Välkommen till en galakv
äll med
s mest kända operor
bästa från bl a
. Här får du höra
Trollflöjten, Carme
det
n, Figaros Bröllop
i Sevilla, La Bohem
, Barberaren
e, Tosca, La Travia
operor vi gett genom
ta och många
fler av de
åren.
www
Tjurmuskel mellan
10129
s namn
Beställaren
10-pack
Lammlunga tärnad
N9Holm
gren & Co AB
a
Oxöronknisk
d
Tandte toriet i Ysta m
11223 bo
ra
ad.co
LaRemlingar
[email protected] ad.com
.tlyst
Ystad
Remlingar
271 25
Box 266,
-199 50
10130 Tel 0411
Tjurmuskel
5
0,100
0,150
7 Konsumentförpack.
Lamm
10236
2899
Grisknorr i bit
6
Nötrör mellan
10143
10327
Modell
5-pack
10116
10112
polynews
Grisknorr hel
2
12040
12343 3 Grisöron strimlade
12355
Färg
1
10110
á-pris
Ystad-Tryck AB, tfn 0411-786 50
D
0,200
0,100
0,200
10230
förpack. Antal
GrisKonsumentförpack.
Belöningsbitar nötlever
Belöningsbitar nötlunga
Nötlever
10026
MEDLEMSBLA
D FELLOWS
YSTADS OD
Artikeln
Varuslag
ummer
Art.nr.
1026
12351
Linnéan
á-pris
Konsumentförpack.
J1025
10237
Tidningar, Broschyrer
förpack. Antal
n
Varuslag
21 Ystad, Swede
Art.nr.
år
-1361
Org nr 556 804
9
Bankgiro 619 -686
EDEL
Kund:
20
SKÅNSKA
OPERAN
0763–92 96 95
.nu
www.passiflora
.nu
[email protected]
Box 14, SE-271
Fönsterputsn
Vykort
R
LEVERERA R
RA
INSTALLE LER
ÅL
UNDERH
.
och www.ticnet.se
ÖVR IGGA
FÖ R E STÄ
FÖ
LLN IN
TIONEN
DÄR MUS
IK
WWW . SKANSKAOPERAN . SE
.
99
D 0411-191
271 43 YSTA
ernam.se
m.se [email protected]
www.broderna
VARDAGA
EN SPELA
R 10 - 18
Affisch inskrivnin
R RO
LL
| TORNAV
ÄGEN 5 |
SYDSKAN
SK
Med stöd av: Kulturnämnderna i Hässleholm, Ystad, Kristianstad, Höganäs, Malmö, Kalmar och Trelleborg, samt Crafoordska stiftelsen och Rune Ljungdahls stiftelse. Genomförs i samarbete med ABF.
A.SE
g HT15.ind
d 1
@sydskan
ska
2015-08-
13 13:37