Manual - ScandLarm

Manöverpanel 869MHz
Koda manöverpanel
Steg 1: Starta manöverpanelen på baksidan genom att ändra ON/OFF knappen till ON. Den kommer
då att ge två bip.
Step2: Koda manöverpanelen I zon 10-19. Skicka följande SMS som visas nedanför.
PS. 18 i SMS´et är ett exempel och ni väljer där ifall det ska vara i zon 10-19.
00002118
När kontrollpanelen börjat blinka så trycker ni in 9# på manövepanelen.
Då ska ni få ett bekräftelse bip från kontrollpanelen.
Ändra lösenord
Tryck*XXXX(Gamla)*XXXX(nya)#
(XXXX är samma som en av larmets lösenord 1-9. Standard 1111) Detta lösenord är till Quick setup
och AC Power Switch PÅ/AV.
Beskrivning Manöverpanel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Utlös brandlarm
Aktivera skalskydd
Aktivera hela larmet
Utlös medisinskt larm
Inaktivera larmet
Används vid installation
Här placerar ni larmbrickan för att
aktivera/inaktiverat larmet
Så här styr ni larmet
Aktivera larmet
Lösenord Tryck in kod och sedan aktiveringsknapp (3)
Larmbricka Tryck på aktiveringsknapp (3) och sedan placera larmbrickan på manöverpanelen (7).
Aktivera skalskydd
Lösenord Tryck in kod och sedan skalskyddsknapp (2).
Larmbricka Tryck på skalskyddsknapp (2) och sedan placera brickan på manöverpanelen (7)
Inaktivera larmet
Lösenord Tryck in kod och sedan inaktiveringsknapp (5).
Larmbricka Tryck på inaktiveringsknapp (5) och sedan placera larmbrickan på manöverpanelen (7).
Koda larmbrickor
71#*XXXX(standard:1111)*011#placera larmbrickan på läsaren(7) och manöverpanelen kommer
ge ut ett bip för att bekräfta kodningen av zon 94.
71#*XXXX(standard:1111)*021#placera larmbrickan på läsaren(7) och manöverpanelen kommer
ge ut ett bip för att bekräfta kodningen av zon 94.
71#*XXXX(standard:1111)*031#placera larmbrickan på läsaren(7) och manöverpanelen kommer
ge ut ett bip för att bekräfta kodningen av zon 94.
71#*XXXX(standard:1111)*041#placera larmbrickan på läsaren(7) och manöverpanelen kommer
ge ut ett bip för att bekräfta kodningen av zon 95.
71#*XXXX(standard:1111)*051#placera larmbrickan på läsaren(7) och manöverpanelen kommer
ge ut ett bip för att bekräfta kodningen av zon 95.
71#*XXXX(standard:1111)*061#placera larmbrickan på läsaren(7) och manöverpanelen kommer
ge ut ett bip för att bekräfta kodningen av zon 95.
71#*XXXX(standard:1111)*071#placera larmbrickan på läsaren(7) och manöverpanelen kommer
ge ut ett bip för att bekräfta kodningen av zon 96.
71#*XXXX(standard:1111)*081#placera larmbrickan på läsaren(7) och manöverpanelen kommer
ge ut ett bip för att bekräfta kodningen av zon 96.
71#*XXXX(standard:1111)*091#placera larmbrickan på läsaren(7) och manöverpanelen kommer
ge ut ett bip för att bekräfta kodningen av zon 96.
71#*XXXX(standard:1111)*101#placera larmbrickan på läsaren(7) och manöverpanelen kommer
ge ut ett bip för att bekräfta kodningen av zon 97
71#*XXXX(standard:1111)*111#placera larmbrickan på läsaren(7) och manöverpanelen kommer
ge ut ett bip för att bekräfta kodningen av zon 97.
71#*XXXX(standard:1111)*121#placera larmbrickan på läsaren(7) och manöverpanelen kommer
ge ut ett bip för att bekräfta kodningen av zon 97.
.
Copyright © 2015 Scandlarm AB