Mall för uppmätning av aggregat

0
1
Aggregatmått
Benämning:
Namn:
Tryck ( = sugsida + trycksida ): Pa
Objekt:
Uppmätt flöde: Projekterat flöde:
m3/h
Telefon:
Motoreffekt:Tillförd effekt:
W
E-post:
Varvtal motor: rpm
Ø remskiva motor:
Datum:
Ytterdiameter fläkthjul: mm
2
Företag:
3
4
mm
5
Ø remskiva fläkt:
6
B:H:D:
mm
Mått (in/utlopp): X: Y: A1:A2: mm
7
Mått (invändigt):
Driftstid/år:
8
Övrigt:
Enfas
Trefas
Fläkthjul:
B-hjul
Inlopp:
Vänster
Höger
Uppifrån
Nedifrån
Utlopp:
Vänster
Höger
Uppåt
Nedåt
F-hjul
9
Fas:
10
1. Demonstrera flödesriktningen med pilar (se exempel på baksidan).
11
2. Mät upp trycket på fläktens sugsida direkt före fläkten.
12
3. Mät upp trycket på fläktens trycksida direkt efter fläkten.
4. Obs! Komplettera gärna med foto.
13
14
In/utlopp
15
X
A1
17
In/utlopp
16
In/utlopp
H.
Y
A2
18
D.
19
B.
Inspektionssida
20
ebm papst AB • Äggelundavägen 2 • SE-175 62 Järfälla • Tel 010-454 44 00 • www.ebmpapst.se
21
Exempel:
- Mätning av rätt tryck för fläktdimensionering
- Anpassning av utlopp
A
C
B
A
= mätpunkter tryck (Pa)
C
B
RÄTT mätmetod:
För att vi ska kunna göra rätt fläktval är det
viktigt att mätning av trycket görs enligt
Pa
följande formel:
C-B = RÄTT värde för fläktdimensionering
FEL mätmetod:
Fläktutrymme
i
Att använda trycket vid punkt A och addera
med punkt C ger ett felaktigt värde för oss
OBS! Anpassa utloppet till fläktens dukstos
vid fläktdimensioneringen.
Klipp upp plåten för att anpassa till
C-A = FEL värde för fläktdimensionering
fläktaggregatets dukstos
Täck för överskjutande öppning så att
utloppet blir tätt.
Fredrik Gunnarsson
Försäljningschef, Stockholm
Tel 010-454 44 18
[email protected]
Klas Alner
Försäljningsingenjör, Stockholm
Tel 010-454 44 21
[email protected]
Jonas Hansson
Innesäljare, Stockholm
Tel 010-454 44 27
[email protected]
Kjell Perersgård
Försäljningsingenjör, Norrland
Tel 010-454 44 64
[email protected]
Rasmus Carlsson
Försäljningsingenjör, Stockholm
Tel 010-454 44 23
[email protected]
Johan Nyhlén
Försäljningsingenjör, Göteborg
Tel 010-454 44 68
[email protected]
Nicklas Sjögren
Försäljningsingenjör, Växjö
Tel 010-454 44 66
[email protected]
Daniel Bergkvist
Försäljningsingenjör, Karlstad
Tel 010-454 44 65
[email protected]
Stefan Lennström
Innesäljare, Stockholm
Tel 010-454 44 24
[email protected]
Göran Andersson
Försäljningsingenjör, Stockholm
Tel 010-454 44 52
[email protected]
Anders Johansson
Försäljningsingenjör, Helsingborg
Tel 010-454 44 60
[email protected]
Peter Hammer
Försäljningsingenjör, Göteborg
Tel 010-454 44 63
[email protected]
ebm papst AB • Äggelundavägen 2 • SE-175 62 Järfälla • Tel 010-454 44 00 • www.ebmpapst.se