Manual - Teknikproffset

Bärande av aktivitetsarmbandet:
Modulen kan tas ut och in ur armbandet, för att göra detta är det bara att vika gummikanterna åt
sidan.
När modulen har tagits ur armbandet kan den laddas, detta görs genom att kontaktdelen pluggas in i
en vanlig USB-port. Var uppmärksam på att plugga in kontakten på rätt håll.
När armbandet sedan skall användas, fäst då armbandet runt handleden och tryck fast ”plupparna” i
ett lämpligt hål.
Första starten:
Ladda ner appen som heter ”Body Sensor” från App Store eller Google Play.
Starta Bluetooth på din smartphone.
Öppna appen Body Sensor och fyll i uppgifterna som efterfrågas. Tryck därefter på ”done”.
En ny sida har nu kommit upp, som heter ”Pair your device”.
Ta nu fram ditt armband, för att bläddra mellan de olika flikarna på armbandets display så trycks
knappen ner en gång. Tryck på knappen tills du når fliken som har ett ”B” och ett ”x” efter sig. Det är
symbolen för att enheten inte är kopplad med Bluetooth.
När du är på den här fliken, håll inne armbandets knapp så att texten ”Pair” följt av ett fyrsiffrigt
nummer visas.
Vi återgår nu till Body sensor-appen. Tryck på knappen ”Pair >”. Texten ”Searching for your
devices…” bör nu visas. Om armbandet är försatt i parningsläge så bör det visas i mobilappen
tillsammans med samma fyrsiffriga kod som visas på armbandet. Välj den enheten.
Nu bör en text ha kommit upp som frågar dig om koden på armbandet överrensstämmer med den
som visas i appen, om den gör det, tryck på ”Yes”.
Om parningen lyckades skall nu texten ”Your device is connected successfully” visas.
Tryck på ”Next”, i nästa ruta kan du döpa din enhet till ett önskat namn t. ex ”Marias
aktivitetsarmband”.
Tryck på ”DONE” i det övre högra hörnet.
Därefter kan du välja ditt första mål, om du vill sätta ett energimål eller stegmål. Välj utefter egna
preferenser och tryck därefter på ”DONE” igen.
Du är nu inne i appen, tryck på symbolen för att synkronisera som är i det övre högra hörnet.
Tillåt armbandet att synkronisera med din telefon.
Du är nu färdig med grundinställningarna för ditt armband!
Bekanta dig med ditt aktivitetsarmband:
Du kan nu bläddra omkring i appen för att lära känna de olika funktionerna. Med ditt
aktivitetsarmband kan du föra statistik över din sömn, steg du har gått och kalorier som har
förbränts.
Under fliken ”Playground” så finns det även en del förvalda övningar som bland annat inkluderar
rephoppning och sit-ups.
Under fliken ”Setting” så kan aktivitetsarmbandet konfigureras ytterligare med t. ex alarm, vibration
vid inkommande SMS/samtal, dagliga mål etc. Det går även att se armbandets batterikapacitet här.
Under ”Setting” finns det näst längst ner även en knapp som heter ”Tutorial”. Detta är en inledning
på engelska som täcker de flesta funktionerna i appen.
Lycka till med ditt aktivitetsarmband!