När du vill synas på och i Bussarna i Västerås och Västmanland

April 2015
När du vill synas på och i Bussarna i
Västerås och Västmanland
Produktblad och prislista
XXL - Västerås
Ett prisvärt alternativ till den större Superbacks är den nya produkten XXL. På baksidan av bussarna i
Västerås finns denna yta som upptar en yta som motsvarar närmare 40 % av en Superback. Med den
här reklamytan kommer ditt budskap synas på långt håll. Vill du kombinera marknadsföring av ditt
varumärke samtidigt som du önskar lyfta fram en kampanj är varianten XXL Combo ett bra
alternativ.
Format
Ca 2395 x 877mm**
Antal
1 st
3 st
5 st
10 st
Pris per period
14 dagar***
5 000 kr
14 000 kr
23 000 kr
44 000 kr
4 veckor
7 000 kr
21 000 kr
33 000 kr
63 000 kr
12 veckor
18 000 kr
47 000 kr
69 000 kr
110 000 kr
Tryck av material upphandlas separat, priserna nedan är rekommenderade priser
Tryck*
14 dagar
4 veckor****
1 st
2 500 kr
3 000 kr
3 st
4 000 kr
5 000 kr
5 st
6 000 kr
7 500 kr
10 st
9 000 kr
11 000 kr
Dessa platser finns enbart att få i Västerås
*Priserna för tryck är rekommenderade och avser 4+0 samt 1-4 motiv och inkluderar aktuell reservupplaga. Allt
trycks på MacTac 5828R, frakt tillkommer. Begär alltid separat offert från det tryckeri som ni.
** Måtten skiljer sig i över- respektive underkant kontakta oss för mer exakta uppgifter
*** Går ej att köpa fler än 10 stycken per period
**** Variation av pris på tryck beror på val av folie som skall hålla den beräknade perioden
Kontakta oss gärna för priser gällande andra perioder och antal.
VL-Kollektivtrafikförvaltningen
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås
Org.nr 232100-0172
Telefon: 021- 17 54 00
Telefon växel: 021- 17 30 00
www.vl.se
www.ltv.se/kollketivtrafik
Gäller från april 2015
1 (11)
XXL Combo - Västerås
En kombination av fast marknadsföring av ditt varumärke samtidigt som det finns möjlighet att
förändra ett kampanjbudskap över tiden. På baksidan av bussarna i Västerås finns denna yta som
upptar en yta som motsvarar närmare 40 % av en Superback. En vinyl klistras över hela bakrutan
från kant till kant. Det svarta strecket motsvara en mindre springa mellan rutan och en motorlucka.
Vid XXL Combo byts ytan till vänster om svarta strecket ut vid ett tillfälle första månaden och vid två
tillfällen per efterföljande månader. Med den här reklamytan kommer ditt budskap synas på långt
håll.
Format
Antal
1 st
3 st
5 st
10 st
Ca 2395 x 877mm **
Den utbytbara delen är ca 589 x 877 av totalen se ovan.
Pris per period
4 veckor
8 000 kr
23 000 kr
38 000 kr
72 000 kr
12 veckor
20 000 kr
53 000 kr
79 000 kr
126 000 kr
Tryck av material upphandlas separat, priserna nedan är rekommenderade priser
Tryck*
4 veckor
12 veckor***
Inkl. byte av motiv
Inkl. byte av motiv Byte av motiv sker var 14:e dag
1 st
3 000 kr
7 000 kr
3 st
5 000 kr
11 000 kr
5 st
7 500 kr
13 500 kr
10 st
10 500 kr
24 500 kr
Dessa platser finns enbart att få i Västerås
*Priserna för tryck är rekommenderade och avser 4+0 samt 1-4 motiv och inkluderar aktuell reservupplaga. Allt trycks på
MacTac 5828R, frakt tillkommer. Begär alltid separat offert från det tryckeri som ni.
** Måtten skiljer sig i över- respektive underkant kontakta oss för mer exakta uppgifter
*** Variation av pris på tryck beror på val av folie som skall hålla den beräknade perioden
Kontakta oss gärna för priser gällande andra perioder och antal.
VL-Kollektivtrafikförvaltningen
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås
Org.nr 232100-0172
Telefon: 021- 17 54 00
Telefon växel: 021- 17 30 00
www.vl.se
www.ltv.se/kollketivtrafik
Gäller från april 2015
2 (11)
Superback - Västerås
Vill du garanterat synas stort för att bygga medvetande om ditt varumärke över tid är det Superback
du ska satsa på. Genom att synas på ett antal bussar under några månader kommer dina kunder inte
att missa ditt budskap. Visst går det att använda en Superback för en kortare kampanj men det är i
längden den vinner, såväl ekonomiskt som budskapsmässigt.
Format
Ca 2500 x 2500 mm**
Antal
1 st
3 st
5 st
Pris per period
4 veckor
20 000 kr
58 000 kr
90 000 kr
12 veckor
44 000 kr
99 000 kr
125 000 kr
Tryck av material upphandlas separat, priserna nedan är rekommenderade priser
Tryck*
1 st
3 500 kr
Dessa platser finns enbart att få i Västerås
*Priserna för tryck är rekommenderade och avser 4+0 samt 1-4 motiv. Allt trycks på laminerad Windowgraphic, frakt
tillkommer. Begär alltid separat offert från det tryckeri som ni.
** Ungefärliga mått. Superback trycks endast hos TB Screen som även har aktuella mallar för formatet.
Motivytan är 2450 x 2300 mm och originalformatet är 2800 x 2700 mm (motivyta inklusive utfall)
Kontakta oss gärna för priser gällande andra perioder och antal.
VL-Kollektivtrafikförvaltningen
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås
Org.nr 232100-0172
Telefon: 021- 17 54 00
Telefon växel: 021- 17 30 00
www.vl.se
www.ltv.se/kollketivtrafik
Gäller från april 2015
3 (11)
Förarplatsskylt
Förarplatsskylten är den mest populära reklamplatsen inne i bussen. Skylten är strategiskt placerad
bakom föraren i bussens färdriktning. Ett enkelt budskap som syns från långt håll är att
rekommendera.
Format
500 x 700 mm
Antal
50 st
70 st
100 st
Pris per period
1 vecka
10 500 kr
13 500 kr
16 500 kr
3 veckor
21 500 kr
23 000 kr
24 000 kr
Tryck av material upphandlas separat, priserna nedan är rekommenderade priser
Tryck*
50 st
3 000 kr
70 st
4 500 kr
100 st
5 500 kr
Dessa platser finns att få såväl i Västerås som i övriga länet
*Priserna för tryck är rekommenderade och avser 4+0 samt 1-4 motiv och inkluderar aktuell reservupplaga. Allt trycks på
600g kartong och frakt tillkommer. Begär alltid separat offert från det tryckeri som ni.
Kontakta oss gärna för priser gällande andra perioder och antal.
VL-Kollektivtrafikförvaltningen
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås
Org.nr 232100-0172
Telefon: 021- 17 54 00
Telefon växel: 021- 17 30 00
www.vl.se
www.ltv.se/kollketivtrafik
Gäller från april 2015
4 (11)
Fönsterskylt
Med fönsterskylt når du såväl resenärerna som de som står utanför bussen eftersom skyltarna
trycks på båda sidorna. Här passar ett tydligt budskap med bild och som till exempel hänvisar vidare
till en hemsida eller ett telefonnummer
Format
500 x 320 mm
Antal
50 st
70 st
100 st
Pris per period
1 vecka
7 500 kr
10 000 kr
11 500 kr
3 veckor
14 500 kr
17 500 kr
19 500 kr
Tryck av material upphandlas separat, priserna nedan är rekommenderade priser
Tryck*
50 st
3 000 kr
70 st
3 500 kr
100 st
5 000 kr
Dessa platser finns att få såväl i Västerås som övriga länet
*Priserna för tryck är rekommenderade och avser 4+4 samt 1-4 motiv och inkluderar aktuell reservupplaga. Allt trycks på
600g kartong och frakt tillkommer. Begär alltid separat offert från det tryckeri som ni.
Kontakta oss gärna för priser gällande andra perioder och antal.
VL-Kollektivtrafikförvaltningen
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås
Org.nr 232100-0172
Telefon: 021- 17 54 00
Telefon växel: 021- 17 30 00
www.vl.se
www.ltv.se/kollketivtrafik
Gäller från april 2015
5 (11)
Big Streamer
Det här är ett alternativ till den traditionella reklamplatsen Streamer. Den här ytan har ett större
format och folieras på det välvda taket. Storleken och dess placering gör platsen extra lämplig till
såväl visuellt som textbudskap och gärna i kombination.
Format
1455 x 650 mm
Antal
10 st
20 st
Pris per period
4 veckor
5 500 kr
10 500 kr
12 veckor
10 000 kr
16 000 kr
Tryck av material upphandlas separat, priserna nedan är rekommenderade priser
Tryck*
10 st
3 000 kr
20 st
5 000 kr
Dessa platser finns enbart att få i Västerås
*Priserna för tryck är rekommenderade och avser 4+0 samt 1-4 motiv och inkluderar aktuell reservupplaga. Allt trycks på
Oracal 1660 eller Yupo Tako och frakt tillkommer. Begär alltid separat offert från det tryckeri som ni.
Kontakta oss gärna för priser gällande andra perioder och antal.
VL-Kollektivtrafikförvaltningen
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås
Org.nr 232100-0172
Telefon: 021- 17 54 00
Telefon växel: 021- 17 30 00
www.vl.se
www.ltv.se/kollketivtrafik
Gäller från april 2015
6 (11)
Glasparti
Invid barnvagnsplatserna på våra ledbussar i Västerås finns två glaspartier som lämpar sig väl för ett
folierat budskap. Budskapet bör vara enkelt och tydligt då glasspartierna sitter i ben höjd.
Format
340 x 695 mm
Antal
5 par
10 par
Pris per par och buss
4 veckor
6 000 kr
11 000 kr
12 veckor
12 000 kr
20 000 kr
Tryck av material upphandlas separat, priserna nedan är rekommenderade priser
Tryck*
5 par
1 000 kr
10 par
1 500 kr
Dessa platser finns enbart att få i Västerås
*Priserna för tryck är rekommenderade och avser 4+0 samt 1-4 motiv och inkluderar aktuell reservupplaga. Allt trycks på
Oracal 1660 och frakt tillkommer. Begär alltid separat offert från det tryckeri som ni.
Kontakta oss gärna för priser gällande andra perioder och antal.
VL-Kollektivtrafikförvaltningen
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås
Org.nr 232100-0172
Telefon: 021- 17 54 00
Telefon växel: 021- 17 30 00
www.vl.se
www.ltv.se/kollketivtrafik
Gäller från april 2015
7 (11)
Eurosize-tavlor på väderskydd i Västmanland
VL har möjlighet att erbjuda annonsering på väderskydden vid hållplatser på ett antal platser
utanför Västerås tätort och i övriga Västmanland. Här finns perfekta möjligheter att kombinera
bussreklam med fast reklam på ett sätt som inte tidigare varit möjligt ute i Västmanland.
Format 1 185 x 1 750 mm – pris per väderskydd såväl insida som utsida
Utanför Västerås tätort:
Irsta, Tillberga, Skultuna, Dingtuna
Pris/väderskydd 14 dagar
1 månad
2 månader
1
3 500 kr
6 000 kr
7 500 kr
5
16 500 kr
21 000 kr
28 000 kr
Övriga Västmanland:
Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg, Hallstahammar, Kolbäck, Köping, Arboga, Sala
Pris/väderskydd 14 dagar
1 månad
2 månader
1
3 000 kr
5 500 kr
6 500 kr
5
14 000 kr
18 500 kr
24 000 kr
Tryck av material upphandlas separat kontakta tryckeri för offert
VL-Kollektivtrafikförvaltningen
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås
Org.nr 232100-0172
Telefon: 021- 17 54 00
Telefon växel: 021- 17 30 00
www.vl.se
www.ltv.se/kollketivtrafik
Gäller från april 2015
8 (11)
Bra att känna till
Leveransvillkor av reklammaterial
Reklammaterial skall vara VL tillhanda senast 5 arbetsdagar
före reklamperiodens början, om inget annat skriftligen
överenskommits. Reklamen monteras natt till torsdag den
aktuella veckan om inget annat skriftligen överenskommits.
VL förbehåller sig rätten till att sätta upp Superbacks, XXL
respektive XXL Combo under en period av 5 arbetsdagar
innan reklamperiodens början. Reklamperioden räknas
dock alltid utifrån avtalat datum.
Underlag för bedömning av
reklammaterial
Senast samtidigt med att kunden levererar tryckorginalt till
tryckeriet skall en pdf på aktuell reklam skickas till
Kollektivtrafikförvaltningen; detta som underlag för
bedömning av att innehållet lever upp till de krav som ställs
enligt dessa allmänna villkor.
Reservupplag
För invändig reklam ska VL, förutom bokad nettoupplaga,
erhålla 10 %, lägst 2 st, av bokat antal i reservupplaga för
att möjliggöra underhåll av reklamen.
För utvändig reklam, XXL och XXL Combo, utgör
reservupplagan 10 %, lägst 1 st.
Reservupplaga utgår inte för Superbacks
Produktion av aktuellt
reklammaterial
Kunden ansvarar själv för att upphandla produktion
gällande layout och tryck av relevant reklammaterial. De av
VL rekommenderade tryckerier uppdateras löpande
gällande särskilda krav på material, mått och annan för
ändamålet väsentlig information. Väljer kunden att anlita
annat tryckeri ansvarar tryckeriet själva för att rätt material
används och att måtten är korrekta. Måttagning kan ske på
plats hos VL efter överenskommelse.
Av VL rekommenderade tryckerier
Graf & Bild, Västerås, kontakt, Mats Ringh 021-448 41 14
(producerar alla format utom Superback)
TB Screen, Västerås, kontakt Per Karlsson 021-475 00 16
(producerar alla format)
Allmänna villkor
VL:s Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme
erhålls efter förfrågan.
VL Bussreklam
021-17 54 00
VL-Kollektivtrafikförvaltningen
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås
Org.nr 232100-0172
Telefon: 021- 17 54 00
Telefon växel: 021- 17 30 00
www.vl.se
www.ltv.se/kollketivtrafik
Gäller från april 2015
9 (11)
Anteckningar
VL-Kollektivtrafikförvaltningen
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås
Org.nr 232100-0172
Telefon: 021- 17 54 00
Telefon växel: 021- 17 30 00
www.vl.se
www.ltv.se/kollketivtrafik
Gäller från april 2015
10 (11)