Datablad BVAP-3 - Bevent Rasch AB

Bevent Rasch
- VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -
BVAP-3
2015-05-07
Konstanttryckhållningsspjäll
BVAP-3, rektangulärt
• Storlekar från 200-200 mm till 2000-1000 mm
• Tryckgivarområde 30-100 Pa, 90-300 Pa eller 180-600 Pa
• Kalibrerat från fabrik
• Finns med i MagiCAD
www.bevent-rasch.se
Konstanttryckhållningsspjäll BVAP-3, rektangulärt
BVAP-3
Ställdon
Tryckgivare - Regulator
Reglerande
VFP-statisk
VRP-STP
Reglerande med fjäderåtergång
Snabbfakta
Specifikation
• Storlekar från 200-200 mm till 2000-1000 mm
• Tryckgivarområde 90-100 Pa, 90-300 Pa
eller 180-600 Pa
Exempel:
Konstanttryckhållningsspjäll
BVAP - 3 - 400 - 200 - 2 - 3
Utförande:
Rektangulär = 3
• Kalibrerat från fabrik
• Finns med i MagiCAD
Storlek:
B x H mm
Användning
BVAP är ett elektroniskt spjäll för konstanthållning av tryck
i alla typer av ventilationsanläggningar. BVAP består av
spjälldel, ställdon och statisk tryckgivare.
Material, ytbehandling
Hölje och detaljer av varmförzinkad stålplåt enligt korrossivitetsklass C3.
Spjället levereras som standard i tryckklass A och täthetsklass 2. Vid högre tryck- och miljökrav kan alternativa
material för hölje och detaljer erbjudas.
Ställdon:
Reglerande
=2
Reglerande med fjäderåtergång = 3
Tryckgivare:
30-100 Pa
90-300 Pa
180-600 Pa
=1
=3
=6
Tillbehör:
Ljuddämpare
Tekniska data
Tekniska data för jalusispjäll BRJA, se separat produktblad.
2
BORÅS Tel 033 - 23 67 80
STOCKHOLM Tel 08 - 54 55 12 70
Konstanttryckhållningsspjäll BVAP-3, rektangulärt
Dimensioner
H
220
max
110
B
B = 200 - 2000 mm
H = 200 - 1000 mm
Eltekniska data
Montering
BVAP-3, reglerande ställdon
AC 24V, 50/60Hz
AC 19,2...28,8V
Effekt: + ställdon BVAP-3-xxx-xxx-2-x
Ljudnivå: Omgivningstemp: Tryckgivaren monteras på
­representativ plats i kanalen
nedströms spjället med pilen
i luftriktningen. Se till att mät­
slangen är fastsatt i både
tryckgivaren i kanalen och i
den statiska tryckgivaren på
spjället. Donet ska monteras
så att den statiska tryck­givaren p
­ å spjället är i lodrätt läge ­eftersom den är inställd
lodrätt från fabrik. Om detta montage inte är möjligt är
­efterjustering på plats dock möjlig.
2 W (3,5 VA)
2–3,5 W (3,5–5,5 VA)
35 dB(A)
0°C - 50°C
BVAP-3, reglerande ställdon med fjäderåtergång
AC 24V, 50/60Hz
AC 19,2...28,8V
Effekt: 2 W (3,5 VA)
+ ställdon BVAP-3-xxx-xxx-3-x 7,5 W (10 VA)
Ljudnivå: 40 dB(A) (fjäder 62 dB(A))
Omgivningstemp: 0°C - 50°C
BORÅS Tel 033 - 23 67 80
STOCKHOLM Tel 08 - 54 55 12 70
3
Konstanttryckhållningsspjäll BVAP-3, rektangulärt
Funktion, Inkoppling
BVAP levereras kalibrerade från fabrik. Nominellt tryck är
100 Pa, 300 Pa eller 600 Pa beroende på tryckgivarens
mätområde. Önskat börvärde ställs in med regulatorns
potentiometer­mellan 30-100% av nominellt tryck. Bör­
värdet kan även fjärrinställas med en 2-10V signal från t.ex.
DUC. Donet kan tvångsstyras till olika driftsfall.
Kopplingsschema
!
AC 24V
Anslutning över
skyddstransformator
w1 DC 0...10V
*)
1
2
...24V
3
4
5
w1 w2 U5
6
y
7
z
VRP-STP
Tvångsstyrning
Funktion
Förbindelse
Spjäll “STÄNGT”
1
7
Spjäll “ÖPPET”
2
6
VFP...
*) Byglingen 2-4 är fabriksmonterad. Tag bort
byglingen när DC 0...10V styrsignal används!
12-0363 / May 2015 mediacad.se
OBS! Vid anslutning av flera spjäll till samma transformator
är det viktigt att samtliga systemfas ansluts till ( ) och
samtliga systemnolla ansluts till ( ).
4
BORÅS Tel 033 - 23 67 80
STOCKHOLM Tel 08 - 54 55 12 70