Home Larm Air trådlös knappsats/kodpanel manual

www.homelarm.se
Home Larm Air
Kodpanel Quick Guide
Scanna QR kod på panelens baksida via Magictrl-appen i mobil, efter det får du ett bekräftelseSMS
från larmet ”Accessory paring succeeded” . Nu ska du kunna börja använda din kodpanel
(=manöverpanel).
OBS : (Du behöver inte läsa original instruktionen på engelska som följer med i förpackning. Bara
följ den här quick guiden )
Arm (låst hänglås): Tryck på 123456, sen tryck på Arm knappen på Kodpanel
Disarm (öppet hänglås): Tryck på 123456, sen tryck på Disarm knappen på Kodpanel
Homearm (hus med gubbe) : Tryck på 123456, sen tryck på Homearm logo på Kodpanel
SOS : Tryck på 123456, sen tryck på SOS logo på Kodpanel
Om du vill byta användar kod
1. Disarm på Kodpanel först.
2. Tryck 123123, och Enter då kan du se “Operate Password 123456”
3. Tryck därefter Enter igen. Då kommer du att se “Please input”
4. Tryck nu in <din kod>, sen Enter igen.
5. Därefter ”sucessfully”
Om du vill ändra programmeringskod,
1. Disarm Kodpanel först.
2. Tryck 123123, och Enter ,då kan du se “Operate Password 123456”
3. Tryck därefter 6, Då kan du se “Program password” Tryck sen Enter Då kan du se “Please
input”
4. Tryck nu <din kod>, sen Enter igen.
5. Då kan du se ”sucessfully”
OBS. Kod 123456 är original (leverans) kod för använda Kodpanel
Kod 123123 är original (leverans) kod för programmera Kodpanel.
OBS. Ändra aldrig RF coding och Wireless Control Adress eller factory reset !!
www.homelarm.se