Snabbguide Snom 710

Snom Bordstelefon
Snabbguide Snom 710
Ringa ett telefonsamtal
Röstbrevlådan
Telefonboken
1. Lyft luren, slå numret och tryck sedan
För att lyssna av röstbrevlådan
För att söka i telefonboken tryck pil upp och
sök i telefonboken med tangentbordet, för att
2. Slå numret – tryck på
högtalaren eller…
3. Slå numret – lyft luren
1. Tryck på knappen
2. Ring 7777
för att ringa via
.
.
Free seating
Ringa från samtalslogg
Aktivitetstyrning (Hänvisning)
Välj lista genom att trycka högerpil eller
vänsterpil och bläddra upp/ner
Tryck på displayknappen Presen och välj upp
och ner pilar efter önskemål, markera önskat
val och aktivera med
ring valt nummer med
.
för att svara med högtalaren
aktivera med
Parkera pågående samtal
tryck sedan på
.
Tryck pil neråt fem gånger.
två gånger och pil ner två gånger.
.
Tryck på linjeknappen för aktuellt samtal. LEDlampan börjar blinka långsamt. Tryck
linjeknappen igen för att återuppta samtalet.
Koppla samtal – Oövervakad
överföring (Direktkoppling)
När du är i samtal tryck
knappen
under displayen. Slå telefonnummer dit
samtalet skall kopplas eller tryck kollegas
knapp och tryck sedan
.
Koppla samtal – Övervakad
överföring
Parkera pågående samtal genom att trycka på
linjeknappen.
Slå telefonnummer dit samtalet skall kopplas
eller tryck kollegas knapp, tryck
och
om samtalet ska kopplas annars tryck på
linjeknappen för det parkerade samtalet för att
återgå till ursprungssamtalet
iCentrex Sweden AB
Rosenborgsgatan 12
169 74 Solna
Växel > 08 502 514 00
Kundcenter > 020 202022
[email protected]
Website > www.icentrex.se
.
För att få telefonens IP adress
För att se/ringa dina favoriter, tryck
displayknapp Konta och bläddra upp och ner
pilar efter önskemål, markera önskat val och
1. Lyft luren när det ringer
För att logga in tryck in ditt
anknytningsnummer (De 4 sista siffrorna) och
Bekräfta sedan med din pinkod följt av
Dina favoriter
Besvara inkommande samtal
2. Tryck
ringa markerad kontakt tryck
iCentrex Me finns tillgänglig via
Copyright© 2015 iCentrex AB. All rights reserved. iCentrex är ett patentskyddat (0500885) varumärke ägt av iCentrex AB.