Install. iPad efter 5 dagar vers 2.pub

 Installera FonoMix-appen
på iPad
Skriv gärna ut instruktionen innan
du börjar installera.
Version 2 sept –15
1
Ord att känna till:
Enhet =iPad, dator (PC)
Enhetsnyckel/nyckel/abonnemang = koden som du får i ett mail när du beställt
appen. Väl inne i appen används endast begreppet ”enhetsnyckel”.
Här beskrivs hur du lägger in din nya enhetsnyckel/kod.
Det inlagda 5‐dagarsabonnemanget kommer a succesivt avak veras.
1
Tryck på FonoMix-ikonen på din iPad
Om du inte tidigare lagt in ett 5-dagarsabonnemang:
Gå in på webbläsaren Safari
och skriv in app.fonomix.se
(Om du önskar kan du följa instruktionen för 5 dagars-installation på hemsidan.)
2
Tryck på symbolen inställningar (kugghjulet).
2
3
Skriv in ditt lösenord.
Tryck på ”Log-in”.
4
På den bild som kommer upp ser du det nuvarande 5-dagars-abonnemanget,
(aktivt eller utgånget). Du ska nu lägga till den köpta enhetsnyckeln.
Tryck på knappen ”Lägg till enhets-nyckel”.
3
5
6
7
Skriv in den nya enhetsnyckeln/koden som du fått via mail. Tryck på ”Registrera”.
Bekräfta genom att trycka ”Ok”.
Du kan nu se att den nya enhetsnyckeln har lagt sig under ”Lediga enhetsnycklar”.
4
8
Tryck på knappen ”Kopplade Enheter”.
Här ser du det nuvarande 5-dagars-abonnemanget (aktivt eller utgånget). Du
ska nu ta bort detta för att ge plats åt ditt nya 365-dagars-abonnemang.
Tryck på symbolen ”Ta bort”.
9
Tryck på knappen ”Ta bort enheten” för att bekräfta.
kan nu se att båda enhetsnycklarna ligger under ”Lediga Enhets10 Du
nycklar”.
Tryck på knappen ”Koppla denna enhet”
5
11
Skriv in ett namn som särskiljer just denna iPad (t ex ”iPad Leo”).
På det blåmarkerade fältet syns den enhetsnyckel du köpt, i det här fallet
”Lär läsa 1” för förskolan.
Tryck på ”Spara”.
12
Nu ser du din kopplade enhet (= aktiverad enhet), klar att använda.
Du ser ditt namn och namnet på enheten samt vilken app du har lagt in.
Den grönmarkerade raden visar den enhet du är inloggad på.
Starta appen genom att trycka på krysset (x) uppe i högra hörnet!
OBS! Om du vill ändra namn på din iPad tryck på pennan ”Ändra Namn”.
6
13
I det här fältet kan man ändra namn på sin iPad, t ex ”iPad Stina”.
Avsluta genom att trycka på knappen ”Spara”.
Om man vill uppdatera sina användaruppgifter eller ändra lösenord - tryck då på
symbolen ”Användaruppgifter” näst längst ut till höger upptill på sidan.
14
Här har du möjlighet att ändra på användaruppgifter eller lösenord.
Logga ut genom att trycka på ”kryssymbolen.
7
13 Starta om appen genom att trycka på Fonomix- ikonen!
Välkommen tillbaka till Fonomix-appen!
I det här fallet är det Lär Läsa 1 som är köpt. Ikonen för ”Lär läsa 2”
är skuggad och kan inte användas.
8