Installera+Mobileiron+ver2

MobileIron
installationsguide för iOS-enhet
Innehållsförteckning
Generell information
Sid. 3
Aktivera lösenkodslås
Sid. 4
Ladda ner MobileIron
Sid. 5
Skapa Apple-ID
Sid. 6 - 7
Installera MobileIron
Sid. 8 - 10
Ställ in E-post
Sid. 10 - 11
Vad hanteras av AppStore och MobileIron?
Sid. 11
Ändra till Wi-Fi nätverket Mobile
Sid. 12
Version 2.0
2
Öckerö kommun har ny policy för hur mobila enheter ska
hanteras. En struktur har implementerats för att åstadkomma ett enkelt och effektivt sätt att hantera mobila
enheter.
Det system vi använder heter MobileIron (MI) och är ett
så kallat Mobile Device Managementsystem (MDM) som
används för att konfigurera enheterna och för att upprätthålla
god säkerhet, inklusive krypterat företagsdata, på våra
enheter. MI systemet kontrollerar ej eller spårar några
personuppgifter.
För att din enhet ska vara krypterad behöver du ha lösenkod
aktiverad. Beskrivning för detta finns i den här guiden.
I guiden som är anpassad för iphone men är även
applicerbar på iPad (mindra avvikelser förekommer),
beskrivs också registreringsförfarandet för MobileIron
och inställningar för din e-post,kalender och kontakter.
När installationen av MobileIron är klar visas appen AppStore,
den med kommunloggan som innehåller av Öckerö kommun
godkända/rekommenderade appar.
Guiden beskriver hur du ändrar till Wi-Fi nätverket Mobile
på en iphone eller ipad enhet. Wi-Fi nätverket Mobile har
sina egna inloggningsuppgifter och giltighetstid.
Vid frågor angående denna snabbguide vänligen kontakta:
[email protected] eller 031-976263
3
Aktivera lösenkodslås (Har du redan lösenkodslås aktiverat, gå till Ladda ner MobileIron)
2
1
3
Tips
Börja med att starta om din
iPhone/iPad innan du
börjar installationen.
Tryck på Allmänt.
Tryck på
Inställningar.
Har du en nyare iphone/
ipad väljer du Touch-ID och
lösenkod. Detta valet
ligger under Inställningar.
4
6
5
Tryck på
Slå på lösenkod.
Tryck på
Lösenkodslås.
Ange en fyrsiffrig
lösenkod och bekräfta
genom att upprepa
koden.
4
Tryck på
hemknappen för
att komma tillbaka
till startskärmen.
Ladda ner MobileIron
2
1
Tryck på
App Store.
3
Skriv in Mobileiron
och tryck sedan på
Sök.
Tryck på
Sök.
3G eller Wi-Fi åtkomst krävs.
Välj appen som heter:
Mobileiron [email protected]
TM client
4
6
5
Tryck på GRATIS.
Tryck på
INSTALLERA.
Tryck på Skapa nytt
Apple-ID.
Har du redan ett
Apple-ID väljer du
Använd befintligt
Apple-ID och hoppar
till steg nummer 16.
5
Skapa Apple-ID
8
7
Tryck på Nästa.
9
Tryck på Godkänn.
Tryck på Godkänn.
För att slippa skriva in
Visakortsuppgifter så
måste man välja en gratis
app.
10
12
11
Skriv in din
kommunala
Epostadress och välj
ett lösenord.
Välj 3 frågor, och
skriv sedan in 3 svar.
Tryck sedan Nästa.
Scrolla sedan ned.
6
Fyll i ditt
födelsedatum.
Radera Prenumera
och tryck på Nästa.
14
13
Välj Ingen. Scrolla
sedan ned.
Fortsättning på bild 14.
15
Fyll i ditt namn,
adress och
telefonnummer.
Tryck sedan Nästa.
16
Ange ditt Apple-ID
lösenord.
Tryck på OK.
7
Tryck på Klar.
OBS!
Slutför sedan registreringen
av ditt Apple-ID.
Detta gör du via mejlet som
kommer från Apple till
angiven mejladress under
punkt 10.
Installera MobileIron
17
18
17
Vänta på att
MobileIron laddas
ned. Tryck sedan på
ÖPPNA.
Skriv in din mejladress
Tryck sedan på Nästa.
Det är den kommunala
mejladressen som du ska
skriva in.
20
19
Vänta tills servernamnet
mobil-vsp.ockero.se har
fyllts i (sker automatiskt)
Tryck sedan på Nästa.
21
Skriv in lösenordet till
ditt E-post konto.
Tryck sedan på OK.
Det är lösenordet till den
kommunala mejladressen
som du ska skriva in.
8
Tryck på Tillåt.
24
23
22
Tryck på OK.
Skriv in din lösenkod.
Tryck på Installera.
Den du valde under
Aktivera lösenkodslås
25
27
26
Tryck på Installera.
Tryck på Installera.
Enheten kommer nu att
registreras i MDM
vertyget, se sidan 3. Det
fjärrdata som kan raderas
är endast det data som
ägs av Öckerö kommun.
9
Tryck på Lita på.
Ställ in E-post
29
28
Tryck på Klar.
30
Tryck på
Inställningar.
Skriv in lösenordet till
ditt E-post konto
Tryck sedan på OK.
Lösenordet är detsamma
som du angav på bild 20.
Tryck sedan på Allmänt och
på Inställningar.
Tryck sedan på hemknappen för att komma
tillbaka till startskärmen.
32
31
Skrolla ner. Tryck på
E-post, kontakter,
kalendrar.
33
Skrolla ner. Tryck på
Signatur.
Signaturen ska anges enligt
Guide för epost signatur, se
under Övrigt på Intranätet
Lathundar och guider.
10
Tryck på Förvalt konto
och välj
Öckerö kommun - Mail
35
34
Skrolla ner. Tryck på
Synkronisera och välj Alla
aktiviteter. Tryck på
Förvald kalender och välj
Kalender under Öckerö
kommun - Mail.
Backa sedan tillbaka till
Inställningar och tryck på
hemknappen.
Tryck på Mail för att
komma till din E-post.
Du har nu E-post på din iphone/
iPad och installationen av
Mobileiron är klar. Blir du
uppmanad att byta lösenkoden
behöver du göra detta annars
visas inte E-posten.
Vad hanteraras av Öckerö kommuns AppStore och MobileIron?
Tryck på Home.
AppStore
Hanterar våra
rekommenderade appar.
Secure Apps Manager
Visar om du är
inloggad i en sk
Secure Apps.
Tryck på MobileIron.
Tryck på Settings.
Mobile Activity Map
Visar enhetens position.
Secure Apps
Visar appar som
hanteras av Secure Apps.
Check for Updates
se nästa bild.
11
Force Device Check-In
Uppdaterar status på
enheten.
Re-Enroll Device
Ominstallerar profiler.
Ändra till Wi-Fi nätverket Mobile
2
1
Tryck på Inställningar.
3
Tryck på Wi-Fi.
Tryck på Mobile.
Nätverket Mobile är
tillgängligt när enheten är
i kommunala fastigheter
där nätverket Mobile är
uppsatt.
4
5
Tryck på Godkänn.
Wi-Fi nätverket Mobile
är nu installerat.
.. om denna bild visas.
12