Produktblad Sericol MattPlast MG

t
k
a
u
m
d
r
o
o
r
n
f
p in tio
MattPlast MG & MH
Lösningsmedelbaserade plastfärger
Plastfärg med mycket hög täckförmåga, låg lukt och utmärkt tryckbarhet, speciellt avsedd för bruk på PVC och
andra plaster. MattPlast finns också i en serie trikromatisk
färger med lång livslängd.
EGENSKAPER
Tryck på plastmaterial
Torkning
Jettorkning: 50°C 12-16 sek.
Lufttorkning: Flexibel PVC 5-7 min. Hård PVC upp till 10 min.
Vissa plasttyper kan ha fet yta, t ex polyetylen, medan mjuka
vinyler kan innehålla mjukgörare vilket kan försämra vidhäftning
och tålighet, även en lång tid efter tryckningen.
Innan tryckning av pappersskyddade plastark sker måste
plasten noggrant tvättas enligt tillverkarens instruktioner. Vissa
plaster kan bli spröda efter tryckning, ibland till och med spricka,
något som kan uppträda efter flera veckor. För att skydda sig
mot sådana problem är det viktigt att kontrollera att färg och
tryckmaterial går att kombinera.
Dubbelsidiga tryck
MattPlast MG färgerna är utmärkta till tryck av dubbelsidiga
dekaler, där båda motiven trycks på samma sida av materialet.
MG500 Obliterating Grey rekommenderas till barriärskiktet mellan de båda sidorna. Beroende på den komplexa produktion
som denna typ av tryck innebär är det mycket viktigt att man
förvissar sig om att materialet och produktionsmetoden är
kompatibla med färgen innan produktionen påbörjas. Kontakta
Schneidler för mer information om dubbelsidiga tryck.
Vakuumformning
MattPlast lämpar sig för vakuumformning på PVC, Polystyren,
ABS och vissa typer av Cellulosa Acetat. Mattplast MG används
då en matt finish önskas.
Ytfinish
Matt
Förtunning
10-15% ZC521.
För långsamma eller detaljerade tryck: ZC533.
För highspeedtryck: ZV556.
Tvätta upp med Universal Screen Wash, ZC533 eller Actisol
Screen Spray.
Urtvättning
Xtend vaskmedel eller Universal Screen Wash.
Duk
90-120 (Monofilament)
Schablon
Alla lösingsmedelresistenta schablontyper: Indirekta filmer,
25µ Kapillärfilm eller direktemulsioner som Dirasol 916.
Sträckförmåga
32-35 m2/l med 90 duk
Högfrekvenssvetsning
Användningsområde
Självhäftande dekaler och etiketter (inklusive baksidestryck),
statiskt häftande topplackad polyester, akryl, ABS, CAB.
Mattplast MG, utom metallic kulörer och MG009 Dense Black,
kan högfrekvenssvetsas (HF). Beroende på variationer i processen är det dock mycket viktigt att kontrollera att färgen och
materialet går att kombinera, speciellt om MG001 Black och
MG010 Tinting Black används.
Egenskaper
Mycket låg lukt hos våta färgskikt och färdiga tryck. Snabbtorkande. Utmärkt screenstabilitet och tryckskärpa. Hög täckförmåga. EN71 godkända färger.
Utomhusbruk - streckfärger (MG)
Vid accelererade väderbeständighetstester enligt BS 3900 F3
metoden klarar MG - med undantag av MG164 och MG190
- 2000 timmar innan någon märkbar nedbrytning av kulörerna
sker (jämförbart med ca 24 månaders utomhusexponering i
England, Sverige och liknande klimat).
Liksom alla matta färger tenderar MattPlast MG att fånga luftburna smutspartiklar på ytan. För att undvika detta kan färgen
överlackeras med PY433 EL Overprint Varnish (se produktinformation för Polyplast PY EL).
MG164 och MG190 rekommenderas ej för utomhusexponering
längre än 12 månader.
MG i metallickulörer rekommenderas ej för utomhusbruk, då
deras maximala utomhuslivslängd endast är ca 3 månader.
aug 06
Ordertel: 0200-110 500
Blandbarhet och övertryckning
MG kan blandas med Plastijet XG, Plastipure Fluorescent FP,
Polyplast PY, Seritech TH och Multijet MJ. Dessa blandningar
skall förtunnas med ZV551. MG kan tryckas ovanpå torkade
skikt av TH och kan övertryckas av den samt av FP. Då maximal vidhäftning mellan färgskikten krävs skall endast ett färgsystem användas.
Viktigt: Blanda väl före varje användningstillfälle. Prova
alltid applikationen innan produktion påbörjas eftersom
det ofta förekommer stora skillnader mellan plaster från
olika leverantörer och även mellan olika tillverkningar av
samma material.
Web: www.schneidler.se
E-post: [email protected]
MattPlast MG/MH
Utomhusbruk - Trikromatiska MattPlast MH
Mattplast MG Metallic
Trikromatiska MattPlast MH har mycket god åldringsbeständighet då den överlackeras med PY433 EL Overprint Varnish.
Test har utförts med lackerade tryck enligt BS 3900 F6 metoden
i engelskt klimat. Dessa test indikerar att vertikalt monterade
tryck med MattPlast MH, överlackerad med PY433 och på
material med motsvarande livslängd, inte visar någon märkbar
färgförändring efter en period av under 5 år. Beroende på färgens matta yta bör den ej användas olackerad under lång tid,
eftersom den då drar åt sig smuts.
Två metallic kulörer ingår i MattPlast serien, MG461 Rich Pale
Gold och MG462 Silver. Det finns också en bas, MG382 Metallic
Ink Medium, till vilken andra guld-, brons- och kopparpulver kan
tillsättas. En halt av 80% bas och 20% pulver ger en klar, färgstark metalliceffekt (se produktblad för ”Universal Tinters, metallicfärger och lacker”).
Beroende på den begränsade livslängden hos streckfärgerna
MattPlast MG bör dessa ej användas för långvarigt utomhusbruk. När en väderbeständig streckfärg krävs för bruk ihop med
trikromatiska MattPlast MH skall Polyplast PY EL, överlackerad
med PY433 EL Overprint Varnish användas (se produktblad för
Polyplast PY EL).
Garanti för utomhusbruk: Garanti på utomhuslivslängden i tempererat klimat för trikromatiska Mattplast MH överlackerad med
EL433 Overprint Varnish kan fås på begäran. För att anses giltig
måste garantin ha emottagits skriftligen innan användningen.
Kontakta Schneidler för vidare information.
Särskilda rekommendationer Trikromatiska MattPlast MH
För att uppnå bästa resultat med Mattplast MH skall följande
rekommendationer följas:
•
•
•
•
•
Trycket måste ligga på ytan (ej baksidestryck) och överlackeras med PY433.
Mer än 25% Extender Base får ej tillsättas någon kulör.
Ingen annan färg eller lack får tillsättas
Färdiga tryck skall vara monterade vertikalt.
Universal Tinters får ej tillsättas i någon kulör eller lack.
Färger
Trichromatic MattPlast MH
MH052
Trich. Yellow
MH135
Trich. Magenta
MH215
Trich. Cyan
MH004
Trich. Black
MH396
Trich. Ext. Base
Förtunning
Max 25%
ZV521
ZC533
ZV556
Övertryckslack PY433
Förtunning
Max 25%
ZV557
ZV558
ZV556
Thinner
Retarder
Fast Thinner
EL Overprint Varnish
Thinner
Retarder
Fast Thinner
Tryckmaterial
Gjuten vinyl med lång livslängd
Duk
120T Monofilament eller grövre
Metallic bör ej övertryckas av andra färger om en stark vidhäftning mellan skikten krävs. Av denna anledning skall metallic
tryckas sist. Om metallickulören måste övertryckas skall den
blandas med MG382 Metallic Ink Medium. Skiktens vidhäftning
ökar proportionellt med den minskade halten metallicpigment,
och en lämplig kompromiss mellan vidhäftning och färgstyrka
måste uppnås.
Färgskala
MattPlast MG finns i 33 blandbara standardkulörer, inklusive 4
blyfria (LF) alternativ till de kulörer som har blyhaltiga pigment
och 2 metallic kulörer (Guld och Silver).
Till färgblandningar innehållande svart eller vitt rekommenderas
alltid MG010 Tinting Black och MG030 Tinting White eftersom
dessa har en pigmentering vilken är optimerad för färgblandning.
För tryckning av svart och vitt rekommenderas MG001 och 021.
MG009 Dense Black rekommenderas då maximal svärta krävs,
t ex vid produktion av baksidestryckta, bakbelysta paneler.
MG023 Extra Opaque White rekommenderas då maximal täckförmåga krävs, som t ex för täckplattor vid baksidestryck.
Trikromatiska MattPlast MH är avsedd för fyrfärgstryckning.
Standardkulörer
MG001
MG009
MG010
MG021
MG023
MG030
MG041 (S)
MG080
MG190
MG191
MG192
MG164 (S)
MG165 (S)
MG127 (S)
MG203
MG233 (S)
MG230 (S)
MG205
MG206
MG283
MG325 (S)
MG284
MG500
MG381
Black
Dense Black (T)
Tinting Black
White
Extra Opaque White
Tinting White
Light Yellow/Seritone Yellow GS
LF Mid Chrome / Seritone Yellow RS
LF Deep Orange / Seritone Orange
LF Vermillion / Seritone Red YS
LF Scarlet
Seritone Red BS
Seritone Magenta
Deep Violet / Seritone Violet
Mid Blue
Seritone Blue RS
Seritone Blue
Monastral Blue
Deep Blue
Bright Green
Seritone Green
Monastral Green
Obliterating Grey
Extender Base
(S) = Seritone baskulör LF = Lead Free / Blyfri*
GS = Green Shade
YS = Yellow Shade
RS = Red Shade
BS = Blue Shade
* Blyhaltiga kulörer säljs ej i Sverige
Ordertel: 0200-110 500
Web: www.schneidler.se
E-post: [email protected]
aug 06
MattPlast MG/MH
Fluorescerande kulörer
Plastipure Fluorescent FP rekommenderas då en fluorescerande färg för bruk ihop med MattPlast MG krävs (se produkt blad
för ‘Plastipure Fluorescent FP’).
Metallic kulörer
MG461
MG462
MG382
Rich Pale Gold
Silver
Metallic Ink Medium
Trikromatiska MattPlast MH (Din 16538/9)
MH052
MH135
MH215
MH004
MH396
Trichromatic Yellow
Trichromatic Magenta
Trichromatic Cyan
Trichromatic Black
Trichromatic Extender Base
Säkerhet och hantering
Färgernas innehåll och klassificering framgår av separata varuinformationsblad vilka tillhandahålls första gången färgen provas, köps, eller då någon ändring av innehåll eller klassificering
skett. Bladen kan också fås mot begäran hos våra orderavdelningar. Varuinformationsblad är viktiga handlingar och skall
enligt lag sparas och förvaras lätt åtkomliga.
MattPlast MG och MH:
· MG och MH är fria från bly och andra tungmetaller och är
utprovade och anpassade till EN71-3:1995, säkerhetsstandarden för leksaker.
·
Innehåller inga ämnen som är klassificerade som skadliga
för ozonskiktet enligt Montrealkonventionen.
Lösningsmedel
ZC521
ZV556
ZC533
Thinner
Fast Thinner
Retarder
Universal Tinters
Universal Tinters är en serie med 10 st icke fluorescerande och
4 st fluorescerande färgkoncentrat. De fluorescerande kulörerna
rekommenderas ej till MattPlast, men upp till 10% icke fluorescerande Tinters kan tillsättas.
Specialblandningar
Schneidlers färgblandningsavdelning kan blanda fram specialnyanser enligt önskemål. Kontakta Schneidlers kundservice för
mer information.
Rekommendationer, råd eller information i detta produktinformationsblad eller som i övrigt avgives muntligen eller skriftligen av någon av Schneidlers anställda angående
produktens prestanda, kvalitet, egenskaper, användning eller liknande avgives i enlighet med de kunskaper Schneidler för närvarande besitter och är endast vägledande. De
innefattar således inga garantier eftersom Schneidler inte har någon möjlighet att förutse varje användning av produkten och då produktens prestanda etc. påverkas av faktorer
utanför Schneidlers kontroll. För att konstatera att produktens prestanda etc. i varje enskilt fall tillgodoser köparens krav, anbefaller Schneidler att köparen utför egna prov med
produkten innan den används för produktionsändamål.
aug 06
Ordertel: 0200-110 500
Web: www.schneidler.se
E-post: [email protected]