Kundtjänst: 0910-73 50 00, tryck 3 Customer service: 0910

Matavfall/ Food waste
Ditt utsorterade matavfall rötas och blir till Biogas. Det driver många av kommunens bilar, lokaltrafikens bussar i innerstan, några taxibilar och ett antal privata
bilar.
Your sorted food waste is turned into biogas. This serves as fuel for many municipal vehicles, local buses downtown, several taxis and a number of cars for private use.
JA
Utsorterat matavfall, förpackat i majsstärkelsepåsar.
Kött, fisk, frukt grönsaker, ägg, mejeriprodukter, ris, pasta,kött- och fiskben, fiskrens
samt räk- och kräftskal, frukt-, ägg- och
grönsaksskal,bröd, kex, kakor och bullar,
godis kaffe- och tesump med filter, vissna
blommor och krukväxter (inte jord).
Restavfall/ Residuel
NEJ
Food waste in corn starch bags
Meat, fish, fruit, vegetables, eggs, dairy
products, rice, pasta, meat and fish bones,
fish waste and shellfish shells, egg shells,
fruit and vegetable peelings, bread, biscuits, cakes and buns, sweets, coffee and
tea grounds with filters and bags, wilted
flowers and pot plants (not earth)
Kundtjänst: 0910-73 50 00, tryck 3
Customer service: 0910-735000, select 3,
email: [email protected]
Korvskin
Blom- växtjord
Sausage skins
Potting soil
Restavfallet förbränns och energin tas tillvara som elenergi och fjärrvärme.
Residuel waste is incinerated, and the energy it provides is utilised in the form of
electricity or distance heating.
JA
Restavfall
Papper: nedsmutsat papper, näsdukar, servetter, kuvert, tvättlappar, bakplåtspapper
Hygien: blöjor, bindor, tops, bomullstussar
Textil: kläder, tyg, näsdukar, skor
Mindre prylar: små trä- och plastleksaker,
tandborstar, engångshyvlar, cd-skivor, skärbrädor
Övrigt: stearinljus,bandage, plåster, plastkam, cigarettaska, dammsugarpåsar, korvskinn, presentsnören
NEJ
Residual
Paper: soiled paper, tissues, napkins, envelopes, face cloths, baking paper
Hygiene: nappies, sanitary towels, cotton
buds, cotton wool
Textiles: clothing, cloths, tissues, shoes
Small items of use: small wooden and
plastic toys, toothbrushes, disposable razors, compact discs, chopping boards
Other: candles, bandages, plasters, plastic
combs, cigarette boxes, vacuum cleaner
bags, sausage skin, gift wrap ribbon
Kundtjänst: 0910-73 50 00, tryck 3
Customer service: 0910-735000, select 3,
email: [email protected]
Farligt avfall, elektronik,
lampor, förpackningar,
tidningar, glasflaskor
Dangerous waste, medical products,Fluorescent
tubes, light bulbs, lowenergy bulbs, paper-,
plastic-, metal- and glass
packaging,