Program Möjlighetsdagen 2015

MÖJLIGHETSDAGEN 2015
9 september kl. 10-16 hos
Rehab Station Stockholm
Årets teman är arbete &
rehabilitering/träning!
Program
Tid:
Plats: Spinalisköket
10.00–10.45
Nya Patientlagen och dess möjligheter.
Camilla Heise Löwgren, handläggare på
Patientnämndens förvaltning
11.00–12.00
Information om primärvårdsrehab och
specialiserad rehab.
Els-Mari Blomström, handläggare på Hälsooch sjukvårdsförvaltningen inom
specialiserad rehabilitering
Heidi Rocco Mosander, Verksamhetschef, Rehab
City
12.00–13.15
VI BJUDER PÅ EN LÄTTARE LUNCH!
13.15–14.15
Att leva med smärta - ACT som livsstrategi.
Rikard Wicksell, Med dr och leg psykolog &
Jenny Richardsson, leg psykolog och
journalist, Sektionen för Beteendemedicinsk
Smärtbehandling, Smärtcentrum
Karolinska Universitetssjukhuset
14.30–15.30
Vem gör vad i arbetslivsinriktad
rehabilitering?
Myndigheternas ansvar och dina möjligheter.
Susanne Löfgren, samverkansansvarig
Försäkringskassan & Kristina Hult,
Kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen
Med reservation för eventuella ändringar
Program
Tid:
Plats: TV-rummet
10.00–10.45
Allas arbetsförmåga ska tas till vara – hur?
Riita-Leena Karlsson,
funktionshindersombudsman & Lars Ahlenius,
projektledare, om Stockholms stads arbete
att få ut personer med funktionsnedsättning
i arbetslivet
11.00–12.00
Från akuten till arbetet på 135 dagar!
Berättelser om resan tillbaka till arbetet
efter en ryggmärgsskada
Gunnar Wanneberg, Rådgivare,
Livförsäkringsbolaget Skandia
Karolina Anner, Utbildare och certifierad
coach Rehab Station Stockholm
12.00–13.15
VI BJUDER PÅ EN LÄTTARE LUNCH!
13.15–14.15
Nya lösningar kräver nya tankesätt.
Lise Lidbäck, förbundsordförande
Neuroförbundet
14.30–15.30
Välkommen att träna på Stockholms stad
simhallar, här finns mer möjligheter än vad
du kanske känner till.
Karin Olsson Sandberg, Samordnare särskilda
satsningar, Stockholms stad
Med reservation för eventuella ändringar
Välkommen till en kostnadsfri dag fylld med
inspirationsföreläsningar om möjligheter, lösningar
och rättigheter för Dig med funktionsnedsättning!
Under dagen bjuds det på en lättare lunch! Fler
kostalternativ finns att tillgå i restaurangen på
Rehab Station Stockholm.
Dagen är kostnadsfri! OBS! Det är begränsat antal
platser! Först till kvarn gäller!
Anmälan: [email protected]
Plats: Rehab Station Stockholm, Frösundaviks allé 13,
Solna
Frågor: Malin Håkansson 08-555 44 282
[email protected]
Möjlighetsdagen är ett gemensamt arrangemang av: