Arbetsmaterial för pedagogen

Förhäxad
sidan
Lärarmaterial
1
Författare: Mårten Melin
Vad handlar boken om?
Vera är häxa och varje torsdagkväll går hon på häxskola. På sin vanliga skola har hon sett Karl och blivit
kär för första gången. Hon vill så gärna att han också ska bli kär i henne. Hon får tag på en ramsa som
ska göra att Karl blir kär i henne. På rasten nästa dag riktar hon sitt trollspö mot honom. Kommer
ramsan att funka? Blir Karl kär i henne?
Mål från Lgr 11:
•Eleven ska utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja
texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
•Eleven ska utveckla strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när
det egna svenska språket inte räcker till.
•Eleven ska utveckla språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och
stödord.
•Elever ska utveckla strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag.
•Eleven ska utveckla sin förmåga att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
•Eleven ska känna till berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande
text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
•Eleven ska kunna använda sig av informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för
barn.
– en möjlighet för alla
www.nyponforlag.se
Förhäxad
sidan
Lärarmaterial
2
Stafettläsning
Stafettläsning som högläsningsmetod fångar många elever. Här kan elever som känner sig osäkra på
läsningen välja hur mycket de vill läsa. Metoden innebär att du som lärare börjar läsa en bit ur boken
(ca en sida). Sedan fortsätter en elev att läsa några meningar eller en bit av boken (du kan begränsa
längden), för att sedan lämna över läsningen till nästa elev som fortsätter, och så vidare. Detta kan göras
i helklass eller i grupper.
Boksamtal
Boksamtal kring boken.
1. Vad trodde du att boken handlade om första gången du såg den (innan du läste den)?
2. Berätta om något som du tycker om med boken.
3. Berätta om något som du inte gillar med boken.
4. Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt?
5. Är det här en bok som du skulle rekommendera till en kompis?
6. Vilket betyg får boken på en skala 1–5?
7. Om du var författaren till boken, hur skulle din avslutning vara?
Sammanfatta texten
Låt eleverna sammanfatta boken i form av nyckelbegrepp: De kan göra det skriftligt eller muntligt,
enskilt eller i par/grupp. Sedan kan de gå fram och redovisa. Det blir nästan som en dikt.
Se exemplet nedan.
•Pirr i magen
•Kär
•Karl
•Häxskolan
•Bussen hem
•Mamma kör Vera
•Trollbok
•Kärleksramsa bakom ett träd
•Ska vi bli ihop?
•Glass på kinden
•Kan killar också vara häxor?
– en möjlighet för alla
www.nyponforlag.se
Förhäxad
Lärarmaterial
sidan
3
Skriv till en bild
Kopiera bilderna i boken på olika papper. Låt eleverna skriva fritt till var och en av bilderna.
Bilduppgift
Måla häxor med pastellkritor och tänk på att trycka hårt, så att ytan blir fet. I annat fall tränger
vattenfärgen, som ni ska måla över med sedan, igenom pastellfärgen. Ta vit pastellkrita och gör olika
mönster i bakgrunden: streck, rutor, cirklar, blixtar etc. När mönstren är klara, målas bakgrunden
med vattenfärg. Ta den blöta teckningen, knöla ihop den till en boll, håll den hårt i handen och räkna
långsamt till tio. Veckla upp teckningen, släta ut den och du har fått en häxa i
batikteknik. När bilden är torr kan den klistras upp på svart eller mörkblått A3-papper.
Vad är en häxa?
Vad är en häxa egentligen? I sagorna är häxorna oftast gamla, fula gummor. De kan förvandla
människor till djur eller föremål. Kan du några häxor från sagovärlden? Är häxorna i sagovärlden onda
eller goda? Diskutera i grupper och gör en tankekarta på ett stort vitt papper och redovisa för klassen.
Ett annat sätt att göra är via datorn till exempel på www.corkboard.me
Här kan alla grupper skriva på varsin digital post-it-lapp. Samtidigt som de skriver kan de se vad de
andra kompisarna skriver på sina post-it-lappar och kan på så vis få nya idéer och tankar. Extra bra är
om man har en projektor i klassen. Då kan man peka på de olika gruppernas förslag och diskutera dem
i klassen.
Bild från corkboard.me
– en möjlighet för alla
www.nyponforlag.se
Förhäxad
Lärarmaterial
sidan
4
Tips på film att se i klassen:
•En häxa i familjen
•Häxorna (Roald Dahl)
Mer information om häxor:
http://www.ungafakta.se/haxor/
– en möjlighet för alla
www.nyponforlag.se
Förhäxad
Facit elevmaterial
sidan
5
Läsförståelse
1. Hur många går i Veras klass på häxskolan?
Två stycken: Vera och Sira.
2. Vem är Mara?
Veras lärare i häxskolan.
3. Varför får Vera en ramsa av Mara?
För att skydda sig mot förtrollningar från andra häxor.
4. Vad trollar Sira ner i Veras väska?
En lapp med sin adress.
5. Vad är Mara allergisk mot?
Katter.
6. Vem är Katla?
Siras katt.
7. Varför tycker Sira att Vera är konstig?
För att Veras mamma inte är häxa.
8.Vera säger en trollramsa och riktar sitt trollspö mot Karl. Vad händer sedan?
Karl frågar om de ska träffas efter skolan.
9. Vad har Vera och Karl gemensamt?
De är båda häxor och går i Maras häxskola.
10. Varför får Vera glass på kinden?
För att Karl har ätit glass innan han pussar henne.
– en möjlighet för alla
www.nyponforlag.se
Förhäxad
Facit elevmaterial
sidan
6
Sätt meningarna i rätt ordning:
Numrera dem 1 till 6:
4
■
2
■
5
■
■3
■1
6
■
Jag ställde mig bakom ett träd. Ingen såg mig.
Jag letade efter en ringklocka.
Jag och Karl gick till kiosken.
Sira läste i en stor, svart bok.
Jag var kär. För första gången.
– Kan killar vara häxor? frågade jag.
– en möjlighet för alla
www.nyponforlag.se
Förhäxad
sidan
Facit elevmaterial
7
Ordjakt - Hitta 10 ord som hör till boken
(De står lodrätt eller vågrätt)
A
x
s
k
l
t
A
l
l
u
v
g
t
h
k
y
å
r
r
o
b
g
r
i
g
i
ö
a
h
A
t
o
j
l
ö
n
t
s
x
l
i
m
A
r
A
A
i
d
r
s
l
l
g
s
t
ö
l
s
h
u
o
r
v
e
r
A
m
i
t
s
i
l
l
A
o
r
i
n
e
b
o
p
g
å
l
m
b
g
t
r
o
l
l
s
p
ö
b
A
i
i
k
l
i
s
A
k
s
å
o
k
l
s
l
ö
k
A
r
l
k
o
k
r
l
k
ä
m
ä
g
A
i
r
t
h
ä
A
k
l
A
r
h
ä
x
A
t
– en möjlighet för alla
www.nyponforlag.se