VFU-nyhetsbrev till VFU-handledare, nr 19 mars 2015

Nr 19, mars 2015
Hej!
Här kommer vårterminens första VFU-nyhetsbrev. Vi
vill här passa på att puffa lite extra för att det
fortfarande finns möjlighet att anmäla sig till vårens
introduktionsseminarier i VFU-bedömningsmodellen
för handledare inom Förskollärarprogrammet och
Ämneslärarprogrammet.
Vänliga hälsningar
VFU-organisationen vid Stockholms universitet
Läraren i fokus vid Ma/Nv-biennette 2015
Den 31 januari hölls konferensen Ma/Nv-Biennette 2015. C irka 800 lärare med särskilt
intresse för matematik och naturvetenskap deltog. Det var tredje gången konferensen
genomfördes och första gången som den var förlagd till Aula Magna och Södra huset
vid Stockholms universitet. Temat för årets konferens var ”Läraren i fokus”.
Här finns ett antal filmer från Ma/Nv-Biennette 2015 workshops och föredrag.
Licputation: Eleverna, datorn och språket
Fredagen den 6 mars 2015 försvarar FRAM-doktoranden Kent Fredholm sin
licentiatuppsats Eleverna, datorn och språket. Seminariet äger rum vid Stockholms
universitet.
För mer information läs här.
Konferens om forskning
om barn i förskolan
Nu bjuder vi in till ännu en konferens
kring forskning om barn i förskolan med
nya forskare och nya fokusområden.
Några platser finns kvar så passa på och
anmäl er innan det är för sent!
För mer information och anmälan.
Förändrade VFU-tider under VT15 för
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i
förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Vi vill göra er uppmärksamma på att VFU-tiderna för VT15 har ändrats för studenter
inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och
grundskolans årskurs 1-3. Se översikt i nedanstående tabell:
Introduktion till VFU-bedömningsmodellen
Under våren 2015 fortsätter vi erbjuda seminarier som en introduktion i VFUbedömning. Seminarierna går igenom de ”verktyg” som modellen erbjuder för att
kunna stödja lärarstudentens professionsutveckling och underlätta formativ bedömning
under VFU:n. För handledare inom Förskollärarprogrammet och
Ämneslärarprogrammet finns det fortfarande möjlighet att anmäla sig till vårterminens
omgångar.
omgångar.
Se datum och tider för seminarierna.
Introduktion till VFU-kurser för handledare inom
förskolan
Det är betydelsefullt för kvalitén i förskollärarutbildningen att vi får möta handledare
under seminarier där vi introducerar innehållet i VFU-kurserna och förbereder inför
trepartssamtalen. Genom att vi är ute i god tid så hoppas vi att ni kan boka in
seminariet för just den kurs er student ska läsa i vår, och att vi tillsammans kommer
att få givande möten kring vårt gemensamma uppdrag inom förskollärarutbildningen.
Tiderna för vårens introduktioner av VFU-kurser:
VFU I
Måndagen den 16/3 kl 15.00-17.30 (inbjudan sker via kommunens VFU-samordnare)
VFU II
Måndagen den 9/3 (studenterna meddelar er tid och lokal)
VFU IV
Måndagen den 4/5 kl 9-12 (studenterna meddelar er lokal), eftermiddagen genomförs
på VFU-förskolan.
Handledarutbildningar
Vill du handleda och vara med att utveckla förmågor hos dina framtida lärarkollegor?
Anmäl dig till någon av höstens handledarutbildningar! Anmälningstiden är mellan
15/3-15/4.
Se vilka handledarutbildningar som ges under våren.
Öppna föreläsningar
Kommande evenemang
Sedan 30 år tillbaka ger Stockholms
universitet öppna föreläsningar där
universitetets forskning presenteras i
populärvetenskaplig form. Ämnena är
breda - stora och små, nationella och
internationella, bekanta eller helt nya.
Här ser du vilka kommande evenemang
som är på gång rörande
lärarutbildningarna vid Stockholms
universitet.
Se evenemangen.
Se vilka aktuella föreläsningar som ges.
För mer information och kontakt
Se kontaktrutan till höger med länkar till varje lärarprogram.
VFU-nyhetsbrevet utkommer 6 gånger per år från VFU-organisationen vid Stockholms
universitet.
Redaktör: Karin Warvlin. Foto: Eva Dalin och Karin Warvlin.
Har du frågor om brevet? Skicka ett e-post till: [email protected]
Postm an