Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020

Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Verksamhetsplanens innehåll
1. Den Svarta Tråden – historik, lag, riktlinjer breddlag, diskriminering och
trakasserier, alkohol, droger och tobak.
2. Borås Baskets kärnvärden.
3. Borås Baskets idé, vision, strategi, förhållningssätt.
4. Borås Baskets styrkor/svagheter/möjligheter/hot – SWOT-analys.
5. Borås Baskets organisation.
6. Borås Baskets fokusområden.
7. Borås Baskets strategi inom våra olika fokusområden.
8. Vägen Framåt för att utveckla verksamheten mot vår vision.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Allmänt om Borås Basket
KFUM Borås Basket har idag hela Borås stad som upptagningsområde. Det gör att vi
har vissa ”vita fläckar” i geografin, men det finns verksamhet för de flesta - barn,
ungdom, motion, elit, rullstolsburna och personer med intellektuell funktionsnedsättning.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Historik
1952 –
1953-1954
1955-1956
1958-1959
1959-1960
1969-1970
1977-1978
1983-1984
1990-1991
2004-2005
2007-2008
2015-09-15
KFUM Borås startas i september.
KFUM vinner Boråsmästerskapen
KFUM vinner det första distriktsmästerskapet. Besegrar BK Basket i finalen. Deltar i SMturneringen för första gången men blir utslagna av IK Eos i kvartsfinalen. Deltar i KFUM-RM
för första gången och vinner finalen mot KFUM Söder.
KFUM Borås deltar för första gången i högsta nationella serien. Ett damlag och några
ungdomslag startas.
Damlaget och ungdomslag spelar seriespel för första gången.
A-flick och A-pojk deltar för första gången i Ungdoms-SM.
För första gången deltar damlaget i den högsta nationella serien och slutar på en sjundeplats.
Damlaget blir riks- och europamästare för KFUM-lag.
KFUM Borås blir först i Sverige med minisammandrag för minilag.
Ett extra årsmöte beslutar att samarbeta med Marbo Basket och Sätila Basket om elitsatsningen. Det beslutas att KFUM Borås ansvarar för herr elit och Sätila Basket för dam elit,
med mål att spela i Basketligan respektive Damligan.
Första säsongen KFUM Borås Basket har ett herrlag i Basketligan.
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Ekonomi
Intäkter kommer från sponsring, entréavgifter, aktivitetsbidrag från RF och Borås Stad,
medlems- och deltagaravgifter, SISU, stiftelser m.m.
Avgifter i föreningen består av dels en mindre medlemsavgift, dels en något högre deltagaravgift. Aktuella avgifter framgår av www.borasbasket.se
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Våra lag och aktiviteter
•
•
•
•
•
•
Basketskola – flickor och pojkar 7-9 år som deltar i EB (Easy Basketball).
Minilag – flickor och pojkar 10-11 år som deltar i EB.
Ungdomslag – flickor och pojkar 12-19 år som spelar i Westra Distriktet.
Seniorlag – ett damlag i div 2, två herrlag i div 2, motionslag – ej seriespel, ett herrlag i
div 1, ett herrlag i Basketligan.
Rullstolsbasket – 10 år och uppåt, även gående.
Borås Olympic – personer i alla åldrar med någon form av intellektuell funktionsnedsättning.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Hallar
•
Borås Basket tränar i Almås-, Björkängs-, Boda-, Borås-, Engelbrekts-, Erikslunds-,
Myrås-, Kristineberg-, Sjöbo- och Trandaredshallen, vilka är belägna i olika stadsdelar.
•
Matcher spelas i regel i Engelbrekts- eller Erikslundshallen, EB förläggs oftast till
Almåshallen.
•
Herrlaget i Basketligan liksom herrlaget i Basketettanspelar sina matcher i Boråshallen.
Vi spelar även några matcher i Kinnahallen med vårt herrlag i Basketettan.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Inriktning Basketskola
•
•
•
•
•
•
•
•
Utveckla stabila fysiska grunder.
Prova på spelet basket med enkla regler.
Lära sig de första grunderna i basket.
Individuell teknik.
Lek med boll.
Grovmotoriska bollövningar.
Prova på spel (2-2, 3-3) med enkla regler.
Alla ska tycka att basket är det roligaste som finns!
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Inriktning Minilag
•
•
•
•
•
•
•
•
Utveckla stabila fysiska grunder.
Allsidig bollträning – passa, skjuta, dribbling och bollbehandling.
Mer inlärning om regler i basket.
Lära sig mer om grunderna och spelets idé.
Lära sig mer om förståelse om lagspel och positioner på planen.
Lite mer avancerad bollmotorisk träning, så mycket boll som möjligt i alla övningar.
Individuell försvarsträning.
Spelträning 1-1, 2-2, 3-3.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Inriktning Ungdomslag B-, C-, D-nivå
•
•
•
•
•
•
•
Mycket motorisk och koordinationsträning med och utan boll.
En mer avancerad träningsmetodik i boll- och rörelseteknik.
Stimulera individens egen kreativitet i träning.
Mer samarbete i övningar 2 mot 2, 3 mot 3 och uppåt.
Mer taktisk basketträning i anfall och försvarsmönster.
Ökad träning i både fysisk träning (med kroppen som belastning) och löpträning.
Få utbildning i regelkunskap och lära sig döma matcher samt
matchfunktionärsutbildning.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Inriktning Ungdomslag A-nivå
•
•
•
•
•
•
•
•
Träna på ökad spelförståelse.
Mer specialinriktad träning i respektive favoritposition.
Mycket individuell teknik.
Mer träning i samarbete utifrån spelposition.
Mycket samarbete 2 mot 2.
Förmågan att se sin basketförebild och ta lärdom av dennes teknik i spel och
individuellt.
Individen ska lära sig ta mer ansvar för den fysiska träningen.
Mängden träning ökas både kollektivt och individuellt.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Inriktning Juniornivå
•
•
•
•
•
•
En högre medvetenhet i och om vad träning på högre nivå innebär för individen i
kollektivet eller individuellt.
En mer fysisk/taktisk träning.
En mer avancerad träning av den individuella färdigheten med boll.
Träning i att verbalt eller visuellt (t.ex. DVD) ta till sig information i träning eller taktisk
rådgivning inför och under match.
Att ta ansvar för att vara väl införstådd med lagets grundspel både i försvars- och
anfallsspel.
Den fysiska belastningen ökar både i mängd och vikt.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Fair Play i Borås Basket
Vårt mål är att uppnå nedanstående punkter inför, under och efter en match. Även hur vi
skall bete oss mot andra föreningar när det gäller övergångar och klubbyten. Lyckas vi med
detta har vi kommit långt med vad Fair Play innebär!
Coacherna
•
•
•
•
•
•
•
Är kunniga, pedagogiska och har relevant utbildning.
Ser varje spelare och har förmåga att lyfta var och en utifrån vars och ens
förutsättningar.
Hälsar spelare, ledare och funktionärer välkomna innan match samt delar ut bollar.
Hjälper till vid skador.
Säkerställer att laget respekterar Fair Play och inte beter sig illa mot domare,
funktionärer eller motståndarlag.
Ger pedagogisk och konstruktiv feedback till sina spelare, i stället för hårda eller fula
ord.
Visar respekt för varandra, motståndare, domare, sekretariat och publik.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Spelarna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hälsar på domare och motståndarlag innan matchstart.
Peppar varandra på ett trevligt sätt och jobbar för laget, jaget är inte viktigast.
Gör alltid sitt bästa.
Är proffsig, dvs. tar ansvar för att äta/sova/vila och är väl förberedd för träning och
match.
Fuskar inte.
Är en förebild för yngre spelare i föreningen.
Spelar tufft men schysst.
Irriterar sig inte på domslut, utan är fokuserade på matchen.
Visar respekt för varandra, motståndare, domare, sekretariat och publik.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Publiken
•
•
Hejar trevligt på sitt lag och uppskattar även bra saker hos motståndarna.
Accepterar domslut och håller sig för god att nedvärdera domarnas beslut.
Sekretariatet
•
•
•
•
•
Kommer i tid.
Är utbildade.
Är engagerade.
Stöttar varandra.
Är positiva till lagen och domarna.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Domarna
•
•
•
•
•
•
•
•
Kommer i tid.
Är utbildade.
Övervakar uppvärmningen på ett bra sätt.
Pratar vänskapligt med både hemma- och bortalagets coacher före matchen.
Är samspelta.
Förklarar domsluten, speciellt för yngre spelare.
Har en bra kommunikation med spelare och coacher.
Är opartiska.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Till dig som förälder
Föräldramedverkan är en förutsättning för att Borås Baskets verksamhet ska fungera på
ett bra sätt. Föreningen vill skapa ett gott samarbete mellan spelare, ledare och
föräldrar. För att detta ska fungera finns det vissa saker som vi vill att föräldrar tänker på.
•
Vi vill att ni uppmuntrar och entusiasmerar era ungdomar att regelbundet gå till
träningarna, att ni hjälper till så att de kommer väl förberedda när det gäller mat, sömn,
läxläsning m.m. samt att de kommer i god tid till träningar och matcher.
•
Ni är alltid välkomna att titta på träningar och matcher, men ge inga råd eller
anvisningar under träning eller match, det är ledarnas ansvar. Om ni har några frågor
eller funderingar eller vill veta ledarnas bedömning av ditt barn, så ta gärna upp det
under konstruktiva former mellan fyra ögon med ansvarig ledare.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Till dig som förälder
•
Det finns även ett antal arbetsuppgifter som ni som föräldrar behöver hjälpa till med
under säsongen. Det kan t.ex. vara att köra till bortamatcher och att vara
matchfunktionär eller att hjälpa till med kioskförsäljning vid hemmamatcher. Andra
helgen i september arrangerar Borås Basket sin försäsongsturnering för ungdomar,
Borås Open, och då behövs det hjälp på många olika håll från samtliga föräldragrupper
och även övriga engagerade inom föreningen.
•
Föreningen förutsätter att ni föräldrar deltar i lagets föräldramöten, där både sportsliga
och praktiska frågor och riktlinjer tas upp.
•
En förutsättning för att delta i verksamheten är att medlems- och deltagaravgifter
betalas.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Riktlinjer för dig som förälder
•
•
•
•
•
Det är ledaren som avgör ditt barns roll i laget.
Tänk på att du som förälder alltid i alla situationer ska vara ett föredöme för barnen.
Heja på och uppmuntra alla på ett positivt sätt. Beröm gärna!
Respektera domare och motståndarlag.
Till bortamatcher hjälper föräldrarna till med att skjutsa laget till spelplatsen och vid
hemmamatcher hjälper föräldrarna till med att vara matchfunktionärer och upprätta ett
café.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Till dig som spelare
När du är med och spelar basket i Borås Basket innebär det att du behöver uppfylla ett
antal förväntningar som föreningen tycker är mycket viktiga.
•
Du är i en period av livet när du växer och utvecklas mycket på olika plan och du
tillbringar en stor del av tiden i skolan. Inom Borås Basket anser vi att du alltid ska sätta
skolan främst, men också att du ska planera tiden på ett sådant sätt att du inte
behöver avstå basketen för att hinna med.
•
Du ska använda ett vårdat språk när du umgås med klubbkamrater och motståndare.
Efter matcherna tackar du alltid motståndarlagets spelare, ledare och domarna. Du
respekterar domare och deras domslut liksom den insats sekretariatet gör. Tänk
på att utan domare och sekretariat blir det ingen basketmatch!
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Till dig som spelare
•
För att vi ska få en stark föreningskänsla bör du gå på seniormatcher så ofta som
möjligt för att stödja våra dam- och herrlag. Dessutom är det lärorikt.
•
När du är 15 år förväntas det att du kommer att gå Grundkursen i basket, vilket är det
första steget att bli utbildad som tränare och domare. Du behöver även gå på en
sekretariatsutbildning, då kan du sitta i sekretariat vid matcher upp t.o.m. div 2, ställa
upp och döma matcher vid Easy Basketball och i förlängningen vara funktionär vid
ligamatcher.
•
Föreningen erbjuder dig mycket för den medlems- och deltagaravgift som ska betalas
i samband med att säsongen börjar: träningar, matcher, licens/försäkring,
domarkostnader, hallhyror, och för vissa åldersgrupper gratis styrketräning på
Borås Hälsostudio.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Riktlinjer för dig som spelare
•
•
•
•
•
Du uppträder alltid som representant för vår förening - känn dig stolt över att vara en
viktig del i Borås Basket!
Du respekterar dina lagkamrater, coach, motståndare, domare och sekretariat.
Du gör alltid ditt yttersta för laget och är väl förberedd inför match och träning.
Du meddelar din tränare/ledare om du är förhindrad att träna eller spela. Är du sjuk ska
du avstå från träning eller match!
Du hejar alltid på och stöttar våra lag i Borås Basket.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Till dig som ledare
•
Borås Basket ställer höga krav på ledare och träningar på alla nivåer inom föreningen.
Eftersom ledarnas engagemang helt bygger på ett ideellt deltagande, krävs det att
ledarna har ett stort intresse för basket och ungdomsidrott i stort, liksom att
föreningen stöttar ledarna i deras ansvar. Det finns en medvetenhet i föreningen om
att olika åldrar kräver olika typer av ledarskap.
•
Föreningen ser det som mycket viktigt att ledaren ständigt är i utveckling i sitt ledarskap.
Därför är det viktigt att alla deltar i de möten och utbildningar som anordnas.
Spelarna ska fostras till goda medmänniskor både på och utanför basketplanen, till att
vinna för sitt lag och uppmuntras till att komma så långt som möjligt i sin karriär. Däremot får matchresultatet aldrig vara viktigare än spelarnas utveckling. Som ledare
ska man kunna ge både positiv och negativ kritik, vilket är viktigt för allas utveckling!
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Riktlinjer för dig som ledare
•
•
•
•
•
•
Ett föredömligt ledarskap utifrån föreningens värdegrund går före ledarens
basketkunnande.
Ledaren instruerar spelarna på ett positivt sätt under träning och match.
Ledaren ska sätta utveckling före resultat. Du ser matchen som ett viktigt
träningspass. Det ska vara ett led i spelarens utbildning.
Borås Basket förutsätter att samtliga ledare uppträder på ett korrekt sätt under
träning, match, turneringar och andra arrangemang i föreningens namn. Det är en
självklarhet att alkohol och andra droger inte förekommer vare sig bland ledare eller
spelare i samband med träning, matcher eller turneringar.
Ledaren respekterar alltid domare, sekretariat och motståndarlag. Stöttar och
hjälper alltid våra egna föreningsdomare.
Ledarna uppmuntrar spelarna att se på seniormatcher ”live”.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Riktlinjer för träning
•
•
•
•
•
Föreningens ledare behöver vara kunniga och passa väl in i respektive åldersgrupp.
Från 7 års ålder är föreningens målsättning att kunna erbjuda träning minst under
perioden september - april.
Ledarna för respektive åldersgrupp planerar träning både för det enskilda
träningspasset och i ett längre perspektiv, så att mål och riktlinjer uppnås för
åldersgruppen.
Under samtliga träningar förutsätter föreningen att samtliga spelare och ledare gör sitt
yttersta för att uppnå så god träningskvalitet som möjligt.
För att få delta i träning, matchspel och cupspel ska medlems- och deltagaravgift vara
betald.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Riktlinjer för matcher
•
•
•
•
Borås Basket strävar efter att ha så många lag i seriespel som möjligt i syfte att varje
spelare ska få så mycket speltid som möjligt. I samband med laguttagning tar ledare
hänsyn till träningsnärvaro samt träningsflit. Med träningsflit menas att man alltid
gör sitt yttersta på träning.
I minilagen ska samtliga spelare få möjlighet att prova på att spela på olika positioner
och speltiden ska vara jämnt fördelad.
Från och med det år spelaren fyller 13 år har man ofta funnit sin position i laget. I
åldrarna 13-17 år är det är fortfarande viktigt att speltiden är något så när jämnt
fördelad. Ungdomar i denna ålder utvecklas olika snabbt och utan motivation kan
utvecklingen avstanna. I de högre åldrarna får man dock vara beredd på att speltiden
kan variera för att gynna ett bra resultat.
I åldersgrupperna 14-20 år är målet att vi ska ha lag som deltar i ungdoms-SM/RM.
För att kunna uppnå detta är det tillåtet för ledarna att spela med en uppställning som
gynnar ett bra resultat.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Ansvar och arbetsfördelning i breddlagen
Ju fler personer som kan dela på ansvar och uppgifter runt respektive lag, desto bättre. En
optimal fördelning som bör följas ser ut som följer (i tillämpliga delar vad gäller seniorlagen).
Huvudcoach
• Planerar träningen för hela säsongen.
• Har huvudansvaret för innehållet i träningarna och utvecklingen av spelare och laget.
• Detaljplanerar träningarna tillsammans med assisterande coach.
• Planerar tillsammans med assisterande coach eventuella träningsläger eller andra
aktiviteter vid sidan av ordinarie träning och seriespel.
• Säkerställer att hela laget respekterar Fair Play och inte beter sig illa mot domare,
funktionärer eller motståndarlag.
• Ger pedagogisk och konstruktiv feedback till sina spelare, i stället för hårda och fula ord.
• Tackar efter avslutad match spelare, ledare, funktionärer, domare för god match.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Ansvar och arbetsfördelning i breddlagen
Assisterande coach
•
•
•
•
•
Hjälper huvudcoachen med detaljplanering och genomförande av träningarna.
Stöttar huvudcoachen under match, t.ex. vad gäller spelarbyten.
Vidtar åtgärder vid eventuella skador under träning eller match.
Hjälper huvudcoachen med planering av eventuella träningsläger eller andra aktiviteter.
Planerar och genomför föräldramöte minst två gånger per säsong.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Ansvar och arbetsfördelning i breddlagen
Administratör
•
•
•
•
•
•
•
•
Helst två administratörer per lag.
Håller kontaktlista för spelare, coacher, matchsekretariat uppdaterad.
Sköter informationsflödet med/till föräldrar och spelare vad gäller träningstider och –
hallar vilka som kör till bortamatcher, tvättlista för matchställen, cafeteria vi
hemmamatcher etc.
Rapporterar LOK-stöd till kansliet.
Säkerställer att komplett och licensierat sekretariat finns vid hemmamatcherna, vid
behov ”dukar fram” sekretariatet.
Säkerställer vid behov att spelklarlista finns tillgänglig vid match.
Rapporterar matchresultat efter avslutad hemmamatch.
Lämnar protokoll i original till kansliet (om laget är ”sist ut” i sin hall).
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Ansvar och arbetsfördelning i breddlagen
Spelare
•
•
•
•
•
•
•
•
Jobbar för laget, jaget är inte viktigast.
Gör alltid sitt bästa.
Lär sig att ta förluster och att vinna, men fortfarande vara ödmjuk.
Är proffsig, dvs. tar ansvar för att äta/sova/vila och är väl förberedd för träning och
match.
Fuskar inte.
Är en förebild för yngre spelare i föreningen.
Spelar tufft men schysst.
Visar respekt för varandra, motståndare, domare, sekretariat och publik.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Integration och samverkan med skolor
•
Vi jobbar med integration i projektform, bl.a. med hjälp av vårt herrligalag och rullstolsbasketlag. Vi samverkar med skolor för att kunna delta med basket på idrottslektioner
liksom i Idrottsskolan.
•
Vi driver också projektet Våga Vara Vän där vi träffar ungdomar för att informera om
och tillsammans med dem diskutera värdegrundsfrågor som t.ex. jämlikhet, antivåld
utanförskap och mobbing. Vi vill kunna nå ut till alla oavsett kulturell bakgrund,
funktionshinder etc. Vi vill försöka aktivera ungdomar, både flickor och pojkar, både
genom att pröva på basket och fortsätta spela basket. För att skapa dessa kontakter
och få ungdomarna att börja spela basket som en meningsfull sysselsättning besöker vi
skolor och fritidsgårdar tillsammans med spelarna i ligalaget herr.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Diskriminering och trakasserier, alkohol, droger och tobak
•
Borås Basket accepterar inte att det förekommer diskriminering eller trakasserier av
något slag i föreningen oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder eller ålder och vi tar självklart tydligt avstånd från alla
former av sexuella trakasserier.
•
Vi dricker inte alkohol i samband med träning, match, turnering eller annat arrangemang
där vi representerar Borås Basket. Detta gäller självklart också vid skjutsning till/från
denna typ av aktiviteter.
•
Narkotika- och dopingklassade substanser får aldrig förekomma på något sätt i vår
verksamhet utan läkarintyg.
•
Vi uppmuntrar våra medlemmar att värna om nikotinfria miljöer och en kultur utan tobak.
•
Våra ledare, tränare och idrottsutövare avstår från tobak under träning, tävling eller
match och hanterar sitt eventuella tobaksbruk med omdöme inför andra.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Försäkringar för spelare
•
Våra ungdomar (upp till 13 år) är försäkrade i Folksam genom att de är medlemmar i
föreningen som tillhör Svenska Basketbollförbundet. Äldre spelare måste vara
licenserade i klubben för att få vara försäkrade. För att få licens krävs att medlems- och
deltagaravgift har betalats. Försäkringen gäller om man drabbas av en
olycksfallsskada vid deltagande i av Svenska Basketbollförbundet och dess
distriktsförbund sanktionerad träning eller match, under deltagande i Borås
Baskets träningar, basketbollskolor och matcher. Försäkringen gäller även under
färd till och från dessa verksamheter.
•
Om någon råkar ut för en skada ska detta anmälas till Folksam Idrott på tfn 0771960 960 eller via http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/idrottsforbund/basket
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Borås Baskets kärnvärden
Glädje - Vi vill sprida glädje och bygga stämning!
Glädjen smittar alltid av sig och blir ett kärnvärde som skall planteras i alla åldrar i
föreningen.
Framåtanda - Genom att tänka framåt gör vi det möjligt!
Vi är progressiva på vår väg mot framtida framgångar - en förutsättning för att skapa goda
basketspelare, hängivna supporters och sunda affärer.
Engagemang – Hjälper oss att utveckla verksamheten långsiktigt!
Engagemang är en förutsättning för långsiktig etablering i svensk basket och ett värdeord
som förpliktigar.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Borås Baskets
• Idé
• Vision
• Strategi
• Förhållningssätt
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Idé och vision
Den idé som driver oss är att Borås Basket ska ge alla som vill möjlighet att delta i
vår verksamhet utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill skapa ett livslångt
intresse för basket och engagemang för vår förening.
Vår vision är att vara Sveriges attraktivaste basketförening,
där vi ger våra medlemmar och medarbetare möjlighet till både
social och sportslig utveckling.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Strategi och förhållningssätt
Vår strategi för att lyckas förverkliga idé och vision är att bedriva en högklassig
basketverksamhet i Borås stads upptagningsområde. Vi erbjuder en meningsfull,
fostrande och utvecklande sysselsättning där alla oavsett ålder, kön,
funktionshinder, social eller etisk bakgrund kan delta på sina villkor. Vi jobbar
långsiktigt för att skapa en hållbar utveckling av Borås Baskets verksamhet.
Vi vill ha en bredd för alla, liksom en spets för de elitsatsande. Vi vill vara en lärande
organisation som hela tiden jobbar framåt och som gör skillnad för socialt
ansvarstagande, integration och jämlikhet.
Vårt förhållningssätt till verksamheten och till varandra ska präglas av Borås Baskets
kärnvärden – passionerat, progressivt, professionellt. Vi jobbar tillsammans och
bryr oss om varandra. Vi är stolta över att vara en del av Borås Basket!
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Styrkor/svagheter/möjligheter/hot – SWOT-analys
•
SWOT-analysen är en bedömning av vilka styrkor och svagheter vi har inom
föreningen samt vilka möjligheter och hot vi ser utanför föreningen och som kan
påverka oss i olika riktning.
•
En SWOT-analys genomfördes första gången i juni 2013.
•
När analysen gjordes 2013 och 2014 bjöds alla intresserade medlemmar och
medarbetare in för att få en så bred förankring som möjligt.
•
SWOT-analysen utvärderas och revideras minst en gång årligen.
•
SWOT-analysen reviderades av styrelsen senast i mars 2015.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
S
2015-09-15
Svagheter
1. Samhörighet, klubbkänsla, familjär stämning.
2. Engagerade, ödmjuka, kunniga ledare.
3. God ekonomi.
4. Framgångar på pojksidan i USM.
5. Hästhagen.
6. Hög basketkompetens.
7. Kansli med heltidsanställd personal.
8. Duktiga herr- och pojklag.
9. Rullstolslag.
10. Många deltagare I Basketskolan.
11. Olympic-lag.
12. Duktiga domare.
13. Bra matcharrangemang.
14. Tar hand om sponsorer på ett proffsigt sätt.
15. Positiv miljö som låter människor växa.
16. Långsiktig ligasatsning.
17. Många ideellt arbetande.
18. Bra arbete med media av olika slag.
19. Kompetent Sportchef Elit.
20. Ansvar och befogenheter är tydliggjorda.
21. Det egna kapitalet är förhållandevis starkt.
22. Använda ligalaget som resurs ute i
skolor/fritidsgårdar.
23. Klubbchef har rekryterats.
24. Ökande antal tjejer som spelar basket.
25. Mentorsverksamhet har startats.
26. Motionsbasketlag har återuppstått.
27. Verksamhetsplan har skapats.
Internt:
Styrkor
Internt:
SWOT
1. Rekrytering av spelare, coacher, ledare, domare,
funktionärer.
2. Utbildning av spelare, coacher, ledare, domare,
funktionärer.
3. Fortfarande för få dam- och flicklag.
4. Liten besöksverksamhet basket i skolor, på
fritidsgårdar.
5. Liten lovverksamhet.
6. För få ansvariga coacher/ledare per lag.
7. Ingen streetbasket.
8. Gamla dräkter till ungdomslagen.
9. Organisation Borås Open.
10. Få ledar- och funktionärsaktiviteter/”bonusar”.
11. Ingen Sportchef Bredd.
12. Saknar Röd tråd/ideologi.
13. Hemsidan.
14. Dålig rutin för uppföljning och förbättring.
15. Säsongsavslutning breddverksamheten.
16. För dåligt nyttjande av Hästhagen.
17. Sportchef Elit har fortfarande “för många hattar”.
18. Inga sponsorer till breddverksamheten.
19. Dålig kommunikation/utbyte mellan breddlagen.
20. Boråshallen behöver rustas upp/anpassas.
21. Vårt sociala projekt Våga Vara Vän är under
omstrukturering.
W
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
SWOT
Samarbete med Marbo, Sätila, Länghem m.fl.
Bidrag och fonder.
“Vita basketfläckar” i Borås stad.
Fler kontaktytor, “nätverkande”.
“Vinterns No. 1” – drag runt basketen.
Intresse från skolor/fritidsgårdar för basket
kombinerat med integration/antivåld/
jämlikhet/utanförskap etc.
7. Sponsorers positiva inställning till Borås Basket.
8. Sponsorer även till breddverksamheten.
9. Inflyttade coacher/ledare ställer nya krav.
10. Vara aktiva på Facebook, Twitter, Instagram m.fl.
11. En egen baskethall.
12. Samarbete med Högskolan i Borås.
1. Minskat intresse för att vara medlem i Borås Basket.
2. Minskat intresse för att vara
coach/ledare/domare/funktionär.
3. Svårt att få fler och bra halltider.
4. Ingen egen baskethall/samlingspunkt.
5. Konkurrens från andra idrotter och aktiviteter.
6. Andra klubbar ligger steget före oss i
rekrytering/utbildning.
7. Förändrade regler för olika typer av bidrag.
8. Konjunkturförändringar kan minska sponsorers vilja att
stötta ekonomiskt.
O
2015-09-15
T
Hot
Externt:
Möjligheter
Externt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Organisationsplan för Borås Basket
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Borås Baskets organisation
KFUM-KFUK
Idrottsförbund
Valberedning
KFUM-KFUK
Samorganisation
Borås Baskets
Styrelse
Funktionsbeskrivningar finns,
som beskriver vad som
förväntas av varje funktion.
Revisorer
Klubbchef
Sportgrupp
Breddverksamhet
Rekrytering
Coacher, ledare
Breddlag
Sportchef
Elitverksamhet
Controller
Basketskola
Ekonomi och
skatter
Coacher, ledare
Elitlag
Marknadschef
EBC-lag
Löneadministration
Elitlag
Sponsring
Evenemang
Borås Open
Ungdomslag
Specifika uppgifter
sponsorer,
matcharrangemang
Försäljning
Media
Hästhagen Camp
Seniorlag
Data/IT/Telefoni,
diverse inköp
Marknadsföring
Hemsida, sociala
medier Elitverksamhet
Spelare, coacher, ledare,
funktionärer, domare
Utbildning
Spelare, coacher, ledare,
Kommunikationsoch
arrangemangschef
funktionärer, domare
Hemsida, sociala
medier Breddverksamhet
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Borås Baskets fokusområden
Utifrån det som fastställts i SWOT-analysen kan vi konstatera att vi har sju olika
fokusområden, där vi behöver sätta mål och genomföra aktiviteter för att nå vår
vision.
Vi har inom varje fokusområde en strategi för hur vi vill arbeta.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Borås Baskets fokusområden
Utbildning
Rekrytering
Kommunikation och
arrangemang
Verksamhetsutveckling
2015-09-15
Ekonomi
Elit
Integration,
socialt ansvarstagande
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Borås Baskets strategi inom våra olika fokusområden
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Strategi för rekrytering och utbildning
Långsiktig rekrytering och utbildning av spelare, ledare, coacher, domare,
funktionärer m.fl. är grunden för vår verksamhets hållbara utveckling.
• Vi vill att fler ska börja spela basket och att de ska stanna kvar i vår förening
länge, även efter det att de slutat spela basket.
• Vi vill göra det enklare att vara ledare/coach så att fokus kan läggas på att
utveckla och coacha spelarna.
• Vi vill att coacher, ledare, domare, funktionärer ska stöttas i sin roll på ett
strukturerat sätt så att de känner sig trygga och utvecklas i det de gör. Det ska
finnas en utvecklingsplan, som kan finjusteras utefter olika behov.
• Vi vill också att fler människor ska vilja vara med oss och arbeta ideellt även
om man inte spelar basket, t.ex. som funktionärer.
• En god arbetsmiljö och ett gott ledarskap föder framgång!
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Strategi för elit
Vi behöver hjälpa de spelare som vill satsa på elit att göra detta.
• Vi vill behålla och förädla vår elitsatsning – ständig utveckling av vårt ligalag,
spel, arrangemang, sponsorsaktiviteter.
• Vi samarbetar med BK Marbo vad gäller ligalagen - herrlaget drivs av Borås
Basket och damlaget av BK Marbo, vilka spelar i Basketligan Dam respektive Herr.
• Vi har ett herrlag i division 1, där spelare kommer från Marbo och Borås, och vill i
framtiden även ha ett damlag i division 1.
• Vi strävar efter att samarbeta med Marbo i ungdoms-SM på pojk- och flicksidan.
• Våra spelare i ligalagen är viktiga förebilder för ungdomarna och ska vara
delaktiga i, och så långt det är möjligt delta i, breddverksamheten för att
sporra till utveckling.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Strategi för ekonomi
Genom att på ett långsiktigt sätt rekrytera fler medlemmar och sponsorer och
få dem att vilja stanna kvar i föreningen, kan vi stärka vår ekonomi.
• En sund ekonomi i balans ger oss förutsättningar att bygga vidare för framtiden.
• Ett eget kapital om minst 1 MSEK ger oss trygghet för oförutsedda händelser.
• Vi riskerar aldrig föreningens ekonomi för kortsiktiga resultat, vår tes är att
rätta mun efter matsäck och att hantera föreningens pengar som om det vore våra
egna ”personliga pengar”.
• Vi behöver ”tänka utanför boxen” för att skapa nya möjligheter att stärka vår
ekonomi.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Strategi för integration, socialt ansvarstagande
Alla som vill ska ha möjlighet att delta i vår verksamhet utifrån sina egna förutsättningar.
• Vi vill erbjuda en meningsfull, fostrande och utvecklande sysselsättning där alla oavsett
ålder, kön, funktionsnedsättning, social eller etisk bakgrund kan delta på sina villkor.
• Vi har idag ett rullstolslag i basket, där både rullstolsburna och gående spelar, samt ett
nystartat lag för personer med intellektuella funktionsnedsättning – Borås Olympic.
• Vi vill nå fler personer med invandrarbakgrund. Basket är en sport som utövas i hela
världen och kan vara en väg att enklare komma in i samhället, få nya kompisar och en
meningsfull sysselsättning.
• Vi vill jobba aktivt bland våra medlemmar och ute i skolor/fritidsgårdar med att förankra vår
syn på hur man är en bra människa och vän, bl.a. genom vårt sociala projekt Våga Vara
Vän.
• Vår förening kan lära av mångfalden som olika människor med olika bakgrund ger. Detta är
en väg till jämlikhet och ett sätt att motarbeta utanförskap.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Strategi för kommunikation, arrangemang
Vi vill vara tydliga och enkla i vår kommunikation, både internt med alla som är
aktiva på något sätt i föreningen och externt med våra intressenter.
• Utveckling av vår hemsida är ”navet” i vår kommunikation.
• Vi vill använda fler medier - TV, radio, Facebook, Twitter, Instagram m.fl. - för att
nå ut till fler människor.
• I våra arrangemang vill vi underhålla och överraska. Publik och sponsorer ska
känna att de alltid får lite mer än de förväntat sig.
• Men att mötas ansikte mot ansikte och utbyta information och erfarenheter
är fortfarande bland det viktigaste vi gör.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Strategi för verksamhetsutveckling
Vi vill utvecklas långsiktigt med mycket ödmjuket och sunt förnuft.
• Vi behöver ha ett system för att ta vara på förbättringsmöjligheter, analysera
dem och utifrån det förändra så att vi hela tiden lär oss och kan bli bättre.
• Vi vill att alla i föreningen ska känna att de alltid kan lämna synpunkter och
förslag på förbättringar, oavsett små eller stora saker.
• Vi vill också att alla i föreningen ska känna sig säkra på att deras synpunkter och
förslag värderas och att de får feedback om resultat och åtgärder.
• Vi kommunicerar med våra externa intressenter så att vi försäkrar oss om att
också deras synpunkter och förbättringsförslag tas om hand.
• Vi behöver ha en kompetent organisation med tydligt ansvar som dagligen kan
jobba med små men ständiga förbättringar. Underskatta inte det lilla, det kan
vara fröet till något stort!
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Men vi får inte glömma …
• Vi vill i all vår verksamhet ständigt trycka på att en ”bra” basketspelare/domare/
coach/ledare/funktionär/basketförälder inte enbart gör sin förväntade insats i
sin speciella funktion.
• Utan minst lika viktigt är att man i Borås Basket är en ”bra” människa utifrån att
jobba för sitt lag eller sin grupp, alltid göra sitt bästa, vara väl förberedd,
vara öppen för andra, aldrig fuska och framför allt att vara ödmjuk. Man kan
få uppleva mycket om man är ödmjuk!
• TEAM – Together Everyone Achieves More.
• Och vi får aldrig glömma att i grunden måste vi ha roligt tillsammans. Utan
glädje i det vi gör kommer vi inte framåt!
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Vägen Framåt för att utveckla verksamheten mot vår vision
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Borås Basket vill att Vägen Framåt ska vara brett förankrad. Önskan är därför
att alla berörda i föreningen som vill påverka vision, strategi, förhållningssätt, mål
och aktiviteter tillsammans ska kunna göra det.
Det är viktigt att alla i föreningen kan känna sig delaktiga - vi behöver samarbeta för
att kunna utvecklas, inte bara arbeta samtidigt.
”Framgång skapar man inte själv,
laget är större än jaget”.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Mål och aktiviteter Utbildning
Senast 2016/2017 vill vi ha en konkret, lättillgänglig och implementerad
spelarutvecklingsplan
•
•
•
Vi behöver integrera SBBF:s spelarutvecklingsplan med Pat Ryans utbildnings-DVD och Read and React.
Vi behöver sortera de olika övningarna på ett pedagogiskt sätt.
Vi behöver samarbeta med coacher, ledare och Pat Ryan för att implementera planen i alla åldrar.
Senast 2015/2016 vill vi ha en väl fungerande mentorsverksamhet
•
•
•
Vi behöver tillsätta en grupp om 4-5 utvalda ledare med lång erfarenhet av basket.
Vi behöver göra en plan över vilka lag/ledare/coacher mentorerna ska jobba med.
Vi behöver göra ett tidsschema, både initialt och löpande.
Vi behöver utbilda fler ledare och stimulera dem till att stanna hos oss länge
•
•
•
•
•
Vi vill minst ha en ung coach under utbildning i varje lag upp till DU/HU14.
Alla ungdomar över 16 år bör också ha gått minst SBBF:s grundutbildning.
Alla spelare i seniorlagen ska gå steg 1-utbildning.
Minst en coach ska vartannat år genomgå steg 3-utbildning.
Mentorerna behöver löpande stötta i detta genomförande.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Mål och aktiviteter Rekrytering
Senast 2015/2016 vill vi ha kompletta coachteam i varje lag
•
•
•
Vi behöver ha huvudcoach, assisterande coach samt minst två ledare/föräldrar som har administrativt ansvar.
Vi behöver sätta upp tydliga roller och uppgifter för de olika personerna i teamen.
Vi behöver regelbundet hålla föräldramöten för att engagera föräldrar/anhöriga i teamen.
Senast 2018/2019 vill vi ha dubbelt så många ungdomslag jämfört med idag
•
•
•
Vi behöver rekrytera fler ledare, bl.a. i våra ungdomsled.
Vi behöver utbilda och stötta befintliga ledare, så att de stannar kvar hos oss.
Vi behöver besöka skolor och fritidsgårdar för att visa upp vår verksamhet och locka ungdomar till oss.
Senast 2018/2019 vill vi ha en egen Basketarena
•
•
•
För att kunna rekrytera fler ledare och aktiva behöver vi ha mer resurser i form av halltider.
Vi behöver samla verksamheten på en plats för att kunna arbeta effektivt med rekrytering och utbildning.
Vi behöver ha en mötesplats som är ”föreningens hjärta”.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Mål och aktiviteter Elit
Vårt herrligalag vill kontinuerligt spela i Eurochallenge/Europacupen
•
•
Vi behöver vara Topp 4 i Sverige.
Vi behöver ytterligare sponsorer som kan finansiera satsningen.
Under säsongerna 2014/2015-2018/2019 vill vi behålla och förädla vår elitsatsning
•
•
•
Vi vill fortsätta att utveckla arrangemang, spel och sponsorsaktiviteter så att vi alltid är Topp4.
Vi behöver rekrytera mer funktionärer och organisera dem på ett optimalt sätt.
Vi vill ha en kontinuitet bland våra spelare.
Vi vill ha ett damlag i Basketettan
•
•
•
•
Vi behöver långsiktigt rekrytera fler tjejer som spelar basket hos oss.
Vi behöver rekrytera och utbilda fler coacher och ledare.
Vi vill fokusera på detta redan från Basketskolan och hela vägen via vårt division 2-lag.
Vi vill stötta och ge rätt förutsättningar för att behålla nuvarande stomme.
Vi vill införa Ungdomstrappan som en långsiktig del i bredd- och elitsatsningen
•
•
•
Vi behöver utbilda fler ledare och spelare.
Vi behöver sätta upp en plan för hur utbildningen ska planeras och genomföras.
Vi behöver ha mer resurser i form av halltider och föräldrar.
Vi vill se spelare från Borås Basket i de svenska basketlandslagen
•
•
•
•
Vi vill delta i RM och USM varje säsong med målet att nå Final4.
Vi vill att våra spelare finns med i regionlag och landslag.
Vi vill ha ett nära samarbete med basketgymnasiet.
Vi vill utveckla fys/styrketräningen för våra spelare.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Mål och aktiviteter Ekonomi
Med start 2015/2016 vill vi kunna erbjuda sponsorpaket inom breddverksamheten
•
•
•
Vi behöver sätta ihop ett presentationsmaterial över breddverksamheten.
Vi behöver kunna erbjuda minst två olika sponsorpaket inom breddverksamheten, t.ex. Våga Vara Vän och
Borås Open.
Vi behöver presentera och sälja in detta vid besök hos befintliga och potentiella sponsorer.
2018/2019 vill vi minst ha dubblerat intäkterna från medlems- och
deltagaravgifter
•
•
Aktiviteterna inom Utbildning och Rekrytering hjälper oss att nå målet.
Under våra ligamatcher behöver vi göra reklam för medlemskap.
Vi vill senast 2016/2017 ha ett eget kapital om minst 1 MSEK
•
•
•
•
Vi behöver vara noggranna i vår budgetering och uppföljning.
Vi behöver ha en vinstmarginal på 5%.
Vi återinvesterar vår vinst i föreningen.
Vi köper för egna pengar, inte lånade.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Mål och aktiviteter Kommunikation och arrangemang
Vi vill vara det fortsatt ledande publiklaget
•
•
•
Vi behöver nå fler genom att utveckla arrangemangen ytterligare.
Vi behöver förenkla och höja servicen.
Vi behöver på olika sätt modernisera Boråshallen, t.ex. stolar på läktarna, jumbotron.
Vi vill stärka varumärket Borås Basket
•
•
•
•
Vi vill framstå som en attraktiv klubb.
Vi behöver synas och höras i media.
Vi behöver kommunicera bättre med andra klubbar.
Vi behöver arbeta mera med ”storytelling”.
Vi vill skapa intresse för spel i Eurochallenge/Europacupen
•
•
Vi behöver göra matcherna intressanta och nå ut med vårt upplägg.
Vi vill bistå media med nyhetsplaner, vinklingar och idéer.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Mål och aktiviteter Socialt ansvarstagande
Senast 2018/2019 vill vi att Våga Vara Vän står på egna ekonomiska ben
•
•
•
•
Vi behöver under 2015/2016 säkerställa vårt koncept och arbetssätt.
Vi behöver synas i media för att synliggöra Våga Vara Vän.
Vi behöver kontinuerligt vara ute på skolor och fritidsgårdar inom ramen för projektet.
Vi behöver säkerställa resurser för att minst en halvtidstjänst ska kunna arbeta med projektet.
Under 2015/2016 vill vi göra vår ideologi och värdegrund tydlig för alla i föreningen
•
•
•
Vi vill föra ut och implementera Vägen Framåt och ”Den Svarta Tråden” i hela verksamheten.
Vi behöver genomföra lagträffar med coacher, ledare, föräldrar, spelare, funktionärer.
Som en del i dessa lagträffar vill vi också genomföra utbildning i ”Idrottens Himmel och Helvete”.
Vi behöver genomföra ”tväridrottsliga” aktiviteter för att nå fler ungdomar
•
•
•
•
Vi vill sommaren 2016 genomföra en första sommarlovsaktivitet tillsammans med SK Elfsborg.
Vi behöver diskutera ett möjligt upplägg med SK Elfsborg.
Vi behöver söka pengar från olika bidragsgivare.
Vi vill att denna aktivitet ska vara årligen återkommande varje sommar.
2015-09-15
Borås Basket – Vägen Framåt 2015/2016 – 2019/2020
Key Performance Indicators (KPI)
KPI för att löpande mäta hur vi uppfyller målen på vår väg mot visionen
•
•
•
•
Olika actions fastställs inom våra fokusområden i ett led att nå våra mål.
Säsongen 2015/2016 börjar vi mäta de KPI styrelsen fastställt.
Minst varannan månad redovisas mätningen av KPI.
Utifrån mätningarna bedömer styrelsen om vi är på rätt väg, eller om vi behöver justera de aktiviteter vi fastställt
för att nå målen.
2015-09-15