FÖRTECKNING ÖVER DE I DET MILSVIDA SKOGSFOLKET

ERRATA
FÖRTECKNING ÖVER DE I DET MILSVIDA SKOGSFOLKET
INGÅENDE UPPSATSERNA I – V
Uppsats I
Marklund, Bertil, 1999a, Från fattiglapp till lapphjon, Kulturens frontlinjer 16, Umeå: Umeå
universitet, s 11–36.
När det i kappotexten för första gången hänvisas till Uppsats I (s. 18, fotnot 44) formuleras det:
Marklund, Bertil, 1999a, [Uppsats I], Från fattiglapp till lapphjon, Kulturens frontlinjer 16, Umeå: Umeå universitet, s 35–36.
När det hänvisas till Uppsats I för andra gången skrivs det:
Marklund 1999a, [ I], s 19, etc, etc.
Uppsats II
Marklund, Bertil, 1999b, Lappskattelandet Vuorbejaur 1650–1800, Kulturens frontlinjer 16, Umeå:
Umeå universitet, s 37–73.
När det i kappotexten för första gången hänvisas till Uppsats II (s 12, fotnot 44) formuleras
det:
Marklund, Bertil, 1999b, [Uppsats II], Lappskattelandet Vuorbejaur 1650–1800, Kulturens frontlinjer 16, Umeå: Umeå universitet, s 37–73.
Uppsats III
Marklund, Bertil, 2000, 'Några teoretiska aspekter vid studiet av skogssamiska lappskatteland', i Den
komplexa kontinenten, Sköld, Peter och Lantto, Patrik (red), Umeå: Umeå universitet, s 61–83.
När det i kappotexten för första gången hänvisas till Uppsats III (s 2, fotnot 12) formuleras det:
Marklund, Bertil, 2000, [Uppsats III], 'Några teoretiska aspekter vid studiet av skogssamiska lappskatteland', i Den komplexa kontinenten, Sköld,
Peter och Lantto, Patrik (red), Umeå: Umeå universitet, s 73–74
Uppsats IV
Marklund, Bertil, 2004, 'Några närings- och sociala frågor hos skogssamerna 1650–1800', i Befolkning
och bosättning i norr, Sköld, Peter och Lantto, Patrik (red), Umeå, Umeå universitet, s 31–63.
När det i kappotexten för första gången hänvisas till Uppsats IV (s 2, fotnot 12) formuleras det:
Marklund, Bertil, 2004, [Uppsats IV], 'Några närings- och sociala frågor hos skogssamerna 1650–1800', i Befolkning och bosättning i norr, Sköld,
Peter och Lantto, Patrik (red), Umeå, Umeå universitet, s 54–56.
Uppsats V
Marklund, Bertil, 2008, [Uppsats V], 'Skogssamernas ekonomiska rum', i Människor i Norr, Sköld,
Peter (red), Umeå: Umeå universitet, s 343–448.
När det i kappotexten för första gången hänvisas till Uppsats V (s 17, fotnot 61) formuleras det:
Marklund, Bertil, 2008, [Uppsats V], 'Skogssamernas ekonomiska rum', i Människor i Norr, Sköld, Peter (red), Umeå: Umeå universitet, s 375.