Höst 2015 - Svenska Kyrkan i Jönköping

Kyrkstöten
Höst 2015
En tidning från
Bymarkskyrkan
Årgång 30, 2015, Nr 3
Artiklar: Kyrkstöten fyller 30 år, Körresa till Rom,
Bymarken och Järstorp är nu ett distrikt
Kyrkstöten höst 2015
Hösten är här!
2
Hösten har fått sitt namn av det gamla svenska ordet ”hösta”. Det ordet betyder skörda eller samla
in. Hösten har alltså fått namn av det som så mycket kännetecknar denna årstid. Det är ju under
denna tid på året som vi tar hand om det som vi sådde och satte på våren och som sedan har växt och
mognat under sommaren.
I kyrkan uppmärksammar vi skörden särskilt på den söndag som vi kallar för Tacksägelsedagen.
Den dagen infaller alltid på den andra söndagen i oktober. Då tackar vi Gud för årets skörd. Vi gör
det i psalmer och sånger, i predikan och böner. Vi gör det också genom att ta med en del av höstens
skörd till kyrkan för att ställa den framför altaret. Allt detta gör vi eftersom vi vet att det ytterst är
Gud som står bakom allt det som vi får skörda och därför att vi känner ett behov av att få tacka och
lovsjunga honom för det.
När vi på hösten får skörda det som naturen ger blir det för oss en påminnelse om att också vi själva
skall ge skörd. Vi människor finns nämligen med ett syfte och med en avsikt. Vi finns för att vara
till nytta och glädje. Det som vi skall ge ifrån oss är de goda och kärleksfulla gärningarna. Vi skall
göra gott mot oss själva, mot varandra, mot alla människor och mot hela skapelsen. Vi skall också
först och främst älska Gud som har skapat oss och som ständigt uppehåller oss.
Gud, som med sin sol och med sitt regn hjälper naturen att ge en god skörd, vill också med sin Ande
hjälpa oss människor att göra detsamma. Varje dag får vi be honom om att han skall göra så.
Bertil Johansson, präst
ur Brittsommartankar av Sverre Broström
Att klaga på vädret det är populärt,
det ämnet det håller vi kärt.
Om sommar´n vi säger att den var för kort
så den vill vi helst glömma bort.
Och regnet i dag någon vecka består,
det sa´ meteorologen i TV i går.
Ja, lågtrycken ligger omkring oss på rad.
Dom gör ingen människa glad.
Men, tänk dig tillbaka nå´t år eller två
så finns det väl ljuspunkter, fast dom är få,
för hösten kan vara så underbart skön,
så solig, så varm och så grön.
Men, sommarens fägring och skönhet förför,
ger hälsa och bättre humör.
Vi minns gärna dagar med sol och med bad.
Ja, sommar´n den gör en så glad.
När ljuset och mörkret har kämpat sin strid
ja, då kommer skördens och mognadens tid.
Med rönnarnas klasar och skogarnas bär
naturen i färger sig klär.
Och efter en frostnatt står lönnen i brand,
ja, hösten kan ha sina fröjder ibland
med mörkret som skänker oss stillhet och frid.
Det är en förunderlig tid!
Kyrkstöten höst 2015
3
Gudstjänster oktober - december 2015
Jairos glädje när hans
dotter får livet åter;
från altarskåpet i
Bymarkskyrkan
4/10
10/10
10.00
18.00
11/10
16.00
18/10
24/10
25/10
31/10
10.00
14.00
10.00
10.00
7/11
18.00
8/11
15/11
10.00
10.00
22/11
29/11
10.00
10.00
6/12
13/12
10.00
16.00
19/12
18.00
20/12
10.00
Högmässa, Johansson, kyrkkaffe
Musikandakt, Jazz på orgel, Albin Fronzcak,
Johansson
Familjegudstjänst, Johansson, Mikaelikören,
Matteusgruppen, kyrkkaffe, tacksägelsefest
Högmässa, Dahlqvist, kyrkkaffe
Dopgudstjänst, Johansson
Gudstjänst, Johansson, kyrkkaffe
Högmässa, Johansson, kyrkokören, kyrkkaffe
(ej söndagsskola)
Musikandakt, Emy Stahl berättar om Lina
Sandells liv och sånger, Johansson
Högmässa, Johansson, kyrkkaffe
Familjegudstjänst, Dahlqvist,
barntimmebarnen, Matteusgruppen,
bibelutdelning, kyrkkaffe
Högmässa, kyrkkaffe
Gudstjänst, Johansson, Mikaelikören,
kyrkokören, kyrkkaffe
Högmässa, Johansson, kyrkkaffe
Luciagudstjänst, Johansson, barngruppernas
avslutningsfest
Musikandakt, Julstämning, Bitte Bernhardsson
med vänner, Johansson. Fika efteråt.
Högmässa, Hollertz, kyrkkaffe
Söndagsskola varje söndag kl 10.00 (ej vid familjegudstjänst)
“När jag ser din himmel,
som dina fingrar format,
månen och stjärnorna du fäste där,
vad är då en människa att
du tänker på henne,
en dödlig att du tar dig an honom?”
Ps 8:4-5
Kyrkstöten höst 2015
4
Kyrkstöten fyller 30 år av Iris Dovrén Råsbrant
Premiär för Bymarkens ”egen” tidning.
Bymarksborna får sin egen tidning med fyra
nummer per år. Den kommer att ge historiskt
intressanta glimtar, som vi tror blir uppskattade. Den kommer också att spegla nuet, ta
pulsen på det som rör sig i tiden. Kyrkstöten
vill vara en vänlig hälsning till alla som bor
på Bymarken från oss alla i Bymarkskyrkan.
Så angav Magnus Hullfors Kyrkstötens målsättning i första numret av tidningen som kom
ut hösten 1985. Magnus Hullfors som var
präst i Bymarkskyrkan blev ansvarig utgivare. I redaktionen ingick förutom Magnus;
Gunilla Åkerblom Nielsen, Torbjörn Wetterö,
Torwig Ljung, samt Ann och Zage Johanson.
Helge Gudmundsson som var ordförande i
lekmannakåren tog ett stort ansvar vid tidningens tillkomst och bidrog regelbundet med
artiklar under flera år.
Sten Nielsen föreslog i en intern tävling att
tidningen skulle heta Kyrkstöten. En kyrkstöt
var den person som under en gudstjänst hade
till uppgift att med en lång käpp stöta på (väcka)
den församlingsbo som råkat somna under gudstjänsten.
Den käpp varmed väckningen utfördes
.
benämndes också kyrkstöt. Käppen skulle vara
lång nog att från gången nå även den person
som satt längst in på bänken. Det innebär åtskilliga meter i en stor kyrka. Kyrkstötskäppen var
ett av kyrkans inventarier och bevarade sådana
har antikvärde och är K-klassade.
I första numret av tidningen skrev Magnus Hullfors vidare att Kyrkstöten kommer också att ta
del i kulturdebatten. Vad händer inom konst,
teater, film, musik och litteratur i vår stad?
Kyrkstöten vill också vara en tidning öppen för
dialog. Dina synpunkter är viktiga och vi i redaktionen väntar med spänning på dem.
Kyrkstöten har alltsedan starten gett sina läsare
goda möjligheter att lära känna Bymarkskyrkans
gudstjänstliv och vardagsverksamhet liksom
kyrkans historia och inventarier, ofta presenterade med foton. Åtskilliga av fotona är tagna
av Lennart Svensson som under flera år var
tidningens fotograf. Många reportage över personer, flertalet med anknytning till Bymarkskyrkan, har genom åren berikat tidningen.
Till vänster: Kyrkstötens första redaktion
Kyrkstöten höst 2015
Historiskt intressanta minnesbilder från
Bymarken har tack vare några numera
bortgångna bymarksbor haft en återkommande plats i tidningen. Zage Johanson
som var konstnär bidrog under de tidiga
åren med åtskilliga artiklar och teckningar. På första sidan återfanns under flera
år någon av hans tecknade bilder.
5
Under de första åren hade Kyrkstöten en barnsida. På denna sida fanns bidrag från barn som
var aktiva i kyrkans verksamheter. Här hittar
man inslag som korsord, sagan om de fyra
olydiga barnen och sex flickor som skriver om
våren. Redan från starten gavs möjlighet för
företagare att annonsera i Kyrkstöten och därmed kunde tidningen finansieras. Bland de
första sex annonsörerna fanns bland andra den
numera nedlagda Dunkehallakiosken på Hallmansvägen och Wallentins konditori på Kortebovägen som alltjämt finns kvar, men nu med
nya ägare. Tryckningen sköttes de första åren
av Ljungs Annonsbyrå AB och kom ut i
svart/vitt tryck. Numera sköts tryckningen av
kyrkoförvaltningens tryckeri och den ges ut i
flerfärgstryck.
Fortsättning på sidan 12
Teckning av Zage Johanson
Numera är det Bengt Görans teckning av Bymarkskyrkan som pryder
denna sida. Under ett antal år fick
Kyrkstötens läsare ta del av Karl
Erik Bergs dokumentation av det
som hände på Bymarken och Dunkehalla. Andra tidiga flitiga skribenter var Georg Gustafsson och
Nils Gruvberger som bidragit med
tillbakablickar på vår stadsdels
historia. Länsmuséets och Folkrörelsearkivets foton har gett ytterligare liv åt de historiska reportagen.
Kyrkans verksamhet har ofta speglats i Kyrkstöten. Här en bild på Syföreningen från 1994.
Kyrkstöten höst 2015
6
Lekmannakårens höstprogram
Söndagen den 11 oktober
Kl 16.00 Tacksägelsefest tillsammans med
övriga verksamheter i Bymarkskyrkan.
Familjegudstjänst. Försäljning, auktion och
lotterier till förmån för Syrien
Servering
Måndagen den 19 oktober
Kl 18.00 Måndagskväll på Bymarken med
Leif och Henrik Ockander.
Tema: Musikalisk afton. Aftonbön
Servering
Måndagen den 2 november
Kl 18.00 Bibel- och gudstjänstsamtal med
Bertil Johansson.
Tema: förlåtelse utan gräns
Lätt servering
Måndagen den 16 november
Kl 18.00 Måndagskväll på Bymarken
Filmkväll med tema: Genesis – i
begynnelsen skapade Gud himmel och jord
Lätt servering
Frågor:
Ordförande Anders Nordberg, 036-71 13 63
el. 0708-95 28 28
Måndagen den 30 november
Kl 18.00 Måndagskväll i Sofiagården
med Olle Carlsson, författare och
kyrkoherde
i Katarina
församling.
Tänd ett ljus
i vår ljusbärare
Tema:
steg
för –hopplösa.
och be12för
någon
GudstjänstAftonbön
kl
10 på söndagar
Snacks,
dryck
Måndagen den 7 december
Kl 18.00 Bibel- och gudstjänstsamtal
med Bertil Johansson.
Tema: Bana väg för Herren
Lätt servering
Måndagen den 14 december
Kl 18.00 Måndagskväll på Bymarken
med Kristian Säll & Agne Johansson
Tema: Musik till gitarr. Aftonbön
Servering
Kyrkstöten höst 2015
7
Körresa till Rom av Christina Petersson
Från torsdag 4 juni till söndag 7 juni har
femton medlemmar från Bymarkskyrkans kör
tillsammans med sju korister från Dalvik och
en från Järstorp varit på körresa till Rom. Vi
lämnade blåst och kyla på Landvetter och möttes av ett soligt och mycket varmt Italien.
Torsdagskvällen och fredagen vandrade vi runt
bland de kända sevärdheterna och blev guidade
av Martin Ahlqvist och av Ann Garming, en
körmedlem som bott i Rom i många år.
.
Nationaldagsfirande på S:t Lukasgården
Foto: Isabell Mauvais
På lördagen träffade vi kyrkoherden Per Edler
och hans fru Gennet på S:t Lukasgården som är
svenska kyrkans församlingsgård. Tillsammans
med svenskföreningen SWEA arrangerades
nationaldagsfirande. Kören medverkade med
en 30-min konsert och ambassadören Ruth Jacoby höll tal. Det bjöds på snittar och bakelser
och vi fick bl a höra hur det är att som svensk
leva i Italien.
Interiör från Peterskyrkan
Foto: Linda Sandström
Kyrkstöten höst 2015
8
Till höger: Svalkande paus före sångmedverkan. Foto: Linda Sandström
Nedan: Kören medverkar vid högmässa i
Katarinakapellet. Foto: Karin Ahlqvist
Ett planerat besök var till St Mariakyrkan i
Trastevere där vi deltog i kvällsbönen på
fredagskvällen. Efteråt fick vi berättat för
oss om hur man på ett mycket målinriktat
sätt inom Egidiorörelsen arbetar diakonalt
bland hemlösa, fattiga och sjuka.
Söndag firade vi högmässa med församlingen i Katarinakapellet hos Birgittasystrarna och då medverkade vi också.
Glada och tacksamma vände vi hemåt igen,
många upplevelser rikare och med fördjupad
gemenskap genom allt från sång, samtal,
skratt och gudstjänstfirande till vandring i 37gradig värme.
.
Kyrkstöten höst 2015
9
Välkommen att möta kyrkan
och världen på ett nytt sätt:
Gå med i en studiecirkel!
Vi svarar dygnet runt
Heltäckande service
 Bouppteckningar
 Arvskiften
 Testamenten
 Deklarationer
 Ekonomisk rådgivning
 Gravstenar
www.sensus.se
036-30 98 80
________
När du ska sälja eller köpa
bostad
Ring 036-35 41 80
Kyrkstöten höst 2015
10
–
Agneta Johansson
Karolina Dahlström Kalbermatten
Huskvarnavägen 95, 554 66 Jönköping
036-12 67 89, 13 68 02
www.accenten.net
Vill du annonsera här? Nu finns det
lediga annonsplatser!
Kontakt: tel. 0730-70 35 62
Kyrkstöten höst 2015
11
Lunchträffar & soppluncher
Några onsdagar i höst serveras lunch kl 12 i Bymarkskyrkan. Kaffe & andakt
Kostnad: 40 kr för lunchträff, 30 kr för sopplunch
S
el
14/10 lunchträff
28/10 sopplunch
11/11 lunchträff
25/11 sopplunch
9/12 jullunch
Välkommen!
”Film som berör” -
En serie samtalskvällar i kyrkorna på
Västers höjder
Tor 8/10 kl 18.30 Bymarkskyrkan Mina eftermiddagar med Margueritte
Tor 5/11 kl 18.30 Dalvikskyrkan 100 steg från Bombay till Paris
Fika till självkostnadspris
Välkommen!
Kyrkstöten höst 2015
12
Fortsättning från sidan 5.
Alltsedan starten utkommer Kyrkstöten med
fyra nummer per år; påsk-, sommar-, höst- och
julnummer. I julnumret finns möjlighet att
önska tidningens läsare en god jul och ett gott
nytt år. Tidningen ges numera ut av Bymarkskyrkans lekmannakår med dess ordförande
Anders Nordberg som ansvarig utgivare.
Kyrkstöten har under alla år delats ut i Bymarkskyrkans ansvarsområde av personer som
är aktiva i kyrkan. I och med tillkomsten av
nya bostadsområden såsom Åbolid och Lerhagen har tidningens spridningsområde ökat
betydligt sedan starten och är nu uppe i cirka
2 400 exemplar. Många utdelare kan berätta att
de ofta träffar på personer som tycker om tidningen och blir glada när den kommer. De artiklar som speglar Bymarkens historia har rönt
särskild uppskattning.
Banden finns i Bymarkskyrkans bibliotek
och är tillgängliga för utlåning, liksom övriga
böcker i biblioteket. Kyrkstöten finns numera
att läsa som pdf på Bymarkskyrkans hemsida
www.svenskakyrkanjonkoping.se Där finns
också annan information om Kyrkstöten och
Bymarkskyrkan.
Nils Modéus har bundit in de tidningar som
kommit ut från starten och till och med 2009.
Bilderna är hämtade från äldre nummer av
Kyrkstöten
<
En tillbakablick på Kyrkstöten under 30 år
visar att tidningen i flera avseenden nått upp
till den målsättning som angavs vid starten.
Ett område som dock saknas är kulturen. Det
har inte, som angavs i målsättningen, blivit
någon spegling av vad som händer inom
konst, teater, film, musik och litteratur i vår
stad. Kyrkstöten kommer förhoppningsvis att
fortsätta att ges ut och kanske kan kulturen
hitta sin plats i tidningen.
Musik på Bymarken
kl 18
10 oktober
Jazz på orgel, Albin Fronzcak
7 november
Emy Stahl berättar om Lina Sandells liv och sånger
19 december
Julstämning - Bitte Bernhardsson med vänner. Fika efteråt.
Välkommen!
Kyrkstöten höst 2015
13
Bymarken och Järstorp är nu ett distrikt av Ulf Petersson
Svenska kyrkan genomgick för drygt ett år sedan
en större strukturförändring. Detta medför att
också Svenska kyrkan i Jönköping har omorganiserats. Kyrkstöten har bett Jönköpings kyrkoherde Hans Boeryd förklara förändringarna.
organisationen en viss begränsning och
otydlighet i strukturen. I nuvarande modell
är kyrkoherden tydligt ytterst ansvarig för
allt arbete i pastoratet, också över kansliet
och begravningsverksamheten.
Varför slår man ihop församlingar i Svenska
kyrkan?
Sammanslagningarna av stiftets och landets
församlingar har olika orsaker. På landsbygden
handlar det om att församlingarna inte alltid är
bärkraftiga, vad gäller medlemmar och därmed
ekonomi. Vad gäller Jönköpings pastorat var
beslutet i kyrkomötet om att de så kallade samfälligheterna skulle avskaffas eftersom man
upplevde att formen skapade oklarhet vad gäller
ledning och styrning. I Jönköping ville man ha
ett kyrkoråd och en kyrkoherde.
Vad har detta inneburit mer konkret för
Jönköping?
För Jönköping har detta inneburit att vi har
ett pastorat med två församlingar och ett
antal distrikt, där gemenskaperna i de olika
kyrkorna är nödvändiga grundstenar och
där vi tillsammans utgör ett pastorat, med
gemensamt ansvar för Svenska kyrkan i
Jönköping. Tio kyrkor varav en samarbetskyrka med EFS i Dalvik. Det nya pastoratet öppnar möjligheter till samarbeten
som tidigare inte varit lika naturliga och
självklara.
Fanns det problem med den gamla
organisationen?
Många upplevde att den fungerade väl. Utifrån
viljan att skapa Svenska kyrkan i Jönköping,
med en samlad ledning, fanns i den tidigare
Pressbild SvK Jkpg: Hans Boeryd
Vad innebär det för kyrkbesökaren?
För kyrkobesökaren är skillnaden inte särskilt stor. Gudstjänsterna firas i samma
utsträckning som tidigare, undantaget Järstorp. Begränsningen av antalet gudstjänster
i Järstorp hänger dock inte ihop med bildandet av det nya pastoratet.
Hur fungerar det med demokrati och val
av beslutsfattare?
Tidigare gjorde vi på valdagen fyra val; till
kyrkomöte, stiftsfullmäktige, kyrkofullmäktige samt till ett direktvalt kyrkoråd. Nu
väljer vi till de två första samt till kyrkofullmäktige. Kyrkoråd kommer i fortsättningen att väljas av kyrkofullmäktige.
Dessutom nomineras ledamöter till
församlingsråden i de två församlingarna,
Kyrkstöten höst 2015
14
Sofia-Järstorp och Kristina-Ljungarum, som
sedan fastlås av kyrkofullmäktige. Slutligen
finns runt varje kyrka ett distriktsråd, som utses i
gemenskapen där och sedan formellt beslutas i
kyrkorådet.
I Kyrkstötens påsknummer 2013 finns mer att
läsa om strukturförändringen i en artikel av
Bengt Olsson.
I förlängningen av organisationsförändringen
har Bymarken och Järstorp från och med denna
höst slagits samman till ett distrikt. Detta innebär till exempel att det numera är ett arbetslag
för de båda kyrkorna liksom att de två distriktsråden går samman till ett. Distriktsråden är i
första hand verksamhetsråd med representanter
för olika delar av den verksamhet som bedrivs i
Bymarkskyrkan och i Järstorps kyrka. Det nya
distriktet är alltså ännu i sin linda men det gemensamma distriktsrådet och arbetslaget skapar
förutsättningar för god samverkan och samplanering för de båda kyrkornas olika verksamheter.
Bilder från SvK Jkpg:s hemsida.
Collage: Charlotte Säll
Claes Dahlquist
Foto: Therese Rossel
Ny präst, med deltidstjänstgöring i Järstorp,
är Claes Dahlquist. Han är välbekant för
många som tidigare präst i Dalvikskyrkan.
Claes arbetar också som häktespräst i Jönköping. Han berättar att man under hösten
kommer att fira gudstjänst i Järstorp varannan söndag och att man också ska lyssna sig
fram vid några samlingar till vilken verksamhet som ska bedrivas i Järstorps kyrka.
Järstorpsbor, omkringboende och alla som är
engagerade i och intresserade av verksamheten i och kring Järstorps kyrka inbjöds att
träffas en första gång 24 september i församlingshemmet och det blir en uppföljning 15
oktober. Utifrån dessa träffar bestäms hur
fortsättningen blir. Min frågeställning blir:
Vad är Järstorp bra på och vilka
möjligheter finns? Jag vill inte komma med
några färdiga förslag, utan lyssna in vad det
finns för längtan, behov och önskemål, säger
Claes.
Kyrkstöten höst 2015
15
Barnprylboden &
Barnprylmarknaden
Våra öppettider är:
Tisdagar kl 10-12 på kyrkans öppna förskola
Efter gudstjänsten på söndagar
Höstens barnprylmarknad är lördagen den 17/10 kl 10-13
Välkommen att fynda!
Alla pengar går oavkortat till Svenska kyrkans internationella
arbete bland barn.
Vi tar tacksamt emot skänkta saker kontinuerligt.
Kontakta personalen, telefon 30 35 97 eller 30 35 93
Kyrkstöten höst 2015
16
Personal:
Kyrkstöten
Församlingspedagog: Mia Hellgren
036 - 30 35 93
Församlingsassistent: Louise Jedensjö
0730 - 70 31 49
Vik komminister: Bertil Johansson
036 - 30 35 91
Vik diakon: Kristina Junelind
036 - 30 35 92
Kyrkvaktmästare: Cecilia Landström
036 - 30 35 90
Kantor: Christina Petersson
036 - 30 35 94
ges ut av Bymarkskyrkans
lekmannakår. Ansvarig utgivare är
Anders Nordberg. Redaktionen
består av Charlotte Säll, Iris
Dovrén Råsbrant, Martin
Ahlqvist/Bertil Johansson och Ulf
Petersson. Detta och gamla
nummer av Kyrkstöten finns att
läsa som pdf på Bymarkskyrkans
hemsida på
www.svenskakyrkanjonkoping.se
Där finns också annan information
om Kyrkstöten och kyrkan.
Vuxna:
Syföreningen: ordförande Aina Svensson tel 16 38 79
Lekmannakåren: ordförande Anders Nordberg tel 71 13 63
Husförsamlingen: kontaktperson Bertil Johansson tel 30 35 91
Resursgruppen Knutpunkten: ansvarig Kristina Junelind tel 30 35 92
Bara vara: kontaktperson Helena Stebring Engberg tel 0733-60 77 08
Barn och ungdom:
Kyrkans öppna förskola:
Barntimmegrupp (från 4 år):
Söndagsskola:
Onsdagsöppet (årskurs 4-6):
Konfirmanderna (årskurs 8):
Matteus FF (tonårsgrupp):
tisdagar 10-12
måndagar 15
söndagar 10 (terminstid)
onsdagar 14
start vårtermin 2016
samlas enligt schema
Körer:
Mikaelikören (aktivitetskör från årskurs F):
Matteusgruppen kör och komp
Bymarkens kyrkokör
onsdagar 16
onsdagar 16
tisdagar 19
Visste du att du kan betala med swish i Svenska kyrkan i Jönköping?
Till exempel för sopplunch, kyrkkaffe, varor från Fairtrade och
Barnprylboden eller ge kollekt.