Månadsbrev juli-augusti 2015

VI#BYGGER#VINDPARK#BJÖRKHÖJDEN#
7!jul!2015!
På!gång!i!juli!och!augusti!
Nu har vi högsäsong för turbinmontage och leveranserna in till vindparken har kommit
igång bra. Leveranserna sker enligt plan och i samma omfattning som tidigare under
våren och försommaren. Cirka hundratalet personer arbetar i vindparken under
sommarmånaderna.
Vi har även påbörjat arbetat med att återställa marken kring turbiner, vägar mm för
vindparkens första etapp.
I slutet av juni bjöd vi tillsammans med Siemens in till en sommarlunch för alla som
jobbar i vindparken. Sven-Åke Pettersson och Frida Granholm från Statkraft och Lena
Krånglin från Siemens hade arrangerat dagen som blev mycket uppskattad.
Boka redan nu in vår Öppet Hus-kväll (med bussrundtur) den 15 september. Håll utkik
på vindkraftnorr.se för mer information.
Trevlig sommar!
Henrik Berglund, projektledare
Öppet#HusCkväll#tisdag##
15#september#kl#18.30!
!
För!alla!intresserade!av!vind&
parkerna!Björkhöjden!och!
Ögonfägnaden!har!vi!en!!
Öppet!Hus&kväll!tisdagen!!
den!15!september!kl!18.30.!!
Då!ordnar!vi!även!busstransport!
från!Ramsele!och!en!rundtur!i!
vindparken.!Boka!in!datumet!i!din!
kalender!redan!nu!#
!
Plats:!Servicekontoret!på!
Björkhöjden.!!
!
Vi!bjuder!på!fika.!Välkommen!!
#
#
#Transportinformation#
!
#Transporterna!gäller!naceller,!nav!
#och!rotorblad!och!går!i!konvoj!till!
#Björkhöjden!från!Härnösands!hamn.!
#Om!närboende!har!speciella!behov!–
Här!lyfts!rotorn!på!
plats!på!det!tredje!
vindkraftverket!i!etapp!
2!av!Björkhöjden.!
Alla!tre!bladen!är!
monterade!på!huben!
och!lyftet!sker!med!
hjälp!av!den!stora!
kranen.!Observera!
rotorbladens!storlek!
jämfört!med!bilarna.!
!
Foto:!SvenGÅke!
Pettersson!
!
ta!kontakt!så!löser!vi!situationen.!
!
Ansvarig)vägtransportledare:)
Bert)Nilsson,)tfn)0708656)27)00.)
#
Semesterinformation#
!
I!slutet!av!juni!bjöds!alla!
som!arbetar!i!vindparken!
och!några!av!våra!lokala!
entreprenörer!på!
sommarlunch.!Förutom!
mat!ingick!även!musik!
och!en!frågesport!på!
temat!Ångermanland.!
165!personer!deltog!i!
evenemanget!som!var!
mycket!uppskattat.!
!
!
Foto:!SvenGÅke!
Pettersson!
Platskontoret!på!Björkhöjden!är!
bemannat!under!hela!sommaren.!
Veckorna!29G31!är!ordinarie!
platschef!MatsGOla!Vestin!på!
semester!och!ansvarig!då!är!!
Magnus!Olsson.!!
!
Magnus!når!du!på!tfn!070G250!63!88.!
#
Glad#sommar!#
!
Vi!önskar!alla!en!glad!sommar.!
Månadsbrevet!är!tillbaka!i!
månadsskiftet!augustiGseptember.!!
!
Magnus!når!du!på!tfn!070G250!63!88.!
#
Statkraft#SCA#Vind#AB##|##BJÖRKHÖJDEN###
#
Platschef!Mats&Ola!Vestin!!/!!tfn!070&620!80!17!!/!!e&post!mats&[email protected]!
Projektledare#Henrik!Berglund!!/!!tfn!076&771!75!06!!/!!e&[email protected]!
DriftC#och#underhållschef#Jens!Näsström!!/!!tfn!070&548!39!37/!!e&[email protected]#
Ansvarig#tillståndsfrågor!Malin!Hillström!!/!!tfn!076&771!75!07!!/!!e&[email protected]!
#