Behöver du parkeringsplats på fastlandet? Föreningen

Behöver du parkeringsplats på fastlandet?
Föreningen Flaxenviksparkeringen administrerar 63 p-platser för uthyrning i
Flaxenviken.
Vill du komma i kontakt med föreningen, ring ordföranden Bo E Andersson 0707123400.
Hyra p-plats
Letar du efter en parkeringsplats att hyra, kontakta kassör Marie-Louise Warnström
070-5134825.
Besöksparkering
Söker du tillfällig parkering, kontakta kassör Marie-Louise Warnström 070- 5134825.
Kostnad/betalning
P-avgift under 2015 har fastställts till 1 400:- bilplats och år
(samma avgift sedan 2004).
P-avgift för besöksparkering för medlemmar med årskontrakt har fastställts till 100:bilplats och dag.
P-avgift för besöksparkering övriga har fastställts till 200:- bilplats och dag.
Betalning via plusgiro: 4919011-9
Stockholm 2015- 07- 08
Styrelsen