VILL NI SÖKA EU-STÖD OCH BEHÖVER HJÄLP?

Foto: www.carlfoto.com
VILL NI SÖKA EU-STÖD OCH BEHÖVER HJÄLP?
Att delta i EU-projekt ger inte bara ekonomiska fördelar utan
också möjligheter till marknadsföring på det internationella
planet. Många som deltagit i EU-projekt ser det som en positiv kompetensutveckling med värdefulla kontakter som resultat. Det ger också möjligheter till erfarenhetsutbyten och teknikutveckling. WSP har lång erfarenhet av alla steg i EUprojektprocessen. Vår kompetens sträcker sig från att identifiera och bevaka relevanta finansieringsmöjligheter till att
skriva ansökningar och leda projekt.
WSP har främst sakkunskaper inom följande områden:
· Miljö (klimat, energi, vatten mm.)
· Transporter
· Regional utveckling
Vi kan hjälpa till med följande:
Omvärldsbevakning
· Hur hittar man ett passande EU-program?
· Vilka utlysningar är på gång?
· Kan man få finansiering för att skriva ansökan till
EU-program?
·
·
Finns det nationell motfinansiering av EUprojektet?
Vad passar just er organisation/stad?
Partnersök
· Kontakter lokalt/nationellt/internationellt
· Identifiering av partners
· Sammansättning av konsortium
· Kontakter med EU-handläggare
Ansökningsprocessen och projektutveckling
· Ansökan om nationell finansiering för arbete
med att skriva EU-ansökan
· Projektstruktur (mål, arbetsplan m m)
· Projektledning och administration (tidplan, kontakter m m)
· Skrivande av texter, framtagande av actions
· Budget
· Stödbrev
· Fylla i formulär
· Mål och utvärderingsindikatorer
· Kvalitetskontroll (med hänsyn till EU:s mål och
krav)
KONTAKT
Charlotte Hauksson
010-7226268
[email protected]
Anna Bruun Månsson
010-7226265
[email protected]
Andrea Öström
010-7226334
[email protected]
Martina Merlöv
010-7226297
[email protected]
Petra König
010-7226266
[email protected]
Ulrik Axelsson
010-7228169
[email protected]
Kontraktsförhandlingar
·
·
·
Revidering av ansökan, inklusive budget
Insamling av alla erforderliga dokument från
partners
Förhandling mot EU-kommissionen
Projektledning av EU-projekt
· Projektplanering
· Projektledning/projektadministration
· Skrivande av rapporter
· Budgetarbete
· Utvärdering
· Marknadsföring
· Anordna konferenser
Referenser
Nedan följer ett urval av genomförda EU-ansökningar och
pågående uppdrag:
TRAVEL PLANplus (IEE) 2008- 2011
WSP var projektledarstöd åt Vägverket i EU-projektet
TRAVEL PLANplus samt vara ansvarig för Work Package
4 där Local Travel Plan Networks (LTPN) genomfördes i 4
europeiska städer. I Stockholm ansvarade WSP för genomförandet på Arlanda.
E-MISSION (Interreg Öresund) 2010
Projektet utvecklar och stimulerar till en elfordonsutveckling i Öresundsregionen, inta en ledande position med aktiviteter som elrally, integrera elfordon i den stadsmiljön,
utveckla elfordonsflottor, start av elfordonspool osv
WSP har utvecklat och skrivit ansökan. Ansökan beviljades
med 9 milj SEK i bidrag. Projektdeltagare är Malmö Stad,
Köpenhamns Kommune, Helsingborgs Stad, Region Skåne,
Öresundskraft, Region Hovedstaden mfl.
LNG in Baltic Sea Ports (TENT-T) 2011-2012
Det nya svaveldirektivet för marina bränslen som införs
2015 i Östersjön samt Nordsjön förväntas få ett stort genomslag för introduktion av alternativa bränslen för fartygsframdrift. Baltic Ports organisation sökte med WSP:s
hjälp finansiering via Motorways of the Sea tillsammans
med 9 Östersjö-hamnar motfinansiering från TEN-T för
tekniska studier för byggnation av LNG bunkringsstationer.
Ansökan beviljades med 45 milj. SEK varav 50% i bidrag.
Bl.a. medverkar Copenhagen Malmö Port, Helsingborgs
samt Stockholms hamnar i projektet.
Foto: Isover, fotograf Ejenstam
BIOMASTER (IEE) 2011-2014
Projektet ska utveckla gasinfrastrukturen och biogasproduktionen i 5 länder. Det omfattar analyser och utveckla metoder för att identifiera, samla in, förbehandla, transportera, uppgradera biogas. WSP har
hjälpt till att utveckla och skriva ansökan för Skånes
aktörer och deltar med stöttning i projektutförandet.
Ansökan blev beviljad med 18 milj. SEK i bidrag. Projektdeltagare är Region Skåne, Lunds Energi samt ett
flertal aktörer från Polen, England, Italien och Österrike.
WASTETOFUEL (LIFE+) 2010-2012
Projekt för etablering av anläggning för tillverkning av
flytande biogas (LBG) från deponigas vid Filborna,
Helsingborg samt gasdetektion, driftsförhållanden, test
av LBG i tunga fordon och etablering av tankstation.
WSP har designat projektet, skrivit ansökan, genomfört
kontraktsförhandlingar och stöttade med uppstart av
projektet och projektledning. Ansökan genererade 12
milj. SEK i bidrag. Projektdeltagare är Nordvästra
Skånes Renhållning, Terracastus AB och Jims Åkeri.