Allt du behöver veta om ridklubben

Allt du behöver veta om ridklubben
1975-2015
Våren 2015
Innehåll
Ledare & innehåll ........................... 2
Jan von Krusenstierna..................... 3
Ridskolan:
Butik/Café .................................. 4
Ågesta Gård och Ridskola ........ 5
Hur det hela började .................. 6
Klubben
Verksamheten ............................8
Lördagsinfo ...............................10
Info från tävlingssektionen ........ 11
Världens roligaste jobb ..............12
Dags att fira ....................................14
Kontaktinfo .....................................15
Tack ............................................... 16
Ansvarig utgivare:
Anette Lidman
Formgivning:
MakeBelieveStudios.se
Framsidesbild:
Vera, foto av Isabelle Bodmark
Ordförande har ordet
D
et här Ryttar­
bladet inleder
vi med några
ord till minne av Jan
von Krusenstierna.
Jan lämnade oss
innan jul och han är så
saknad av så många.
Vi brukar ju prata om
Ågesta-andan och
med det menar vi den
speciella känslan av
gemenskap, värme
och välkomnande som
finns på Ågesta Ridskola och som gör det till en
så speciell plats att vara på. Jan personifierade
Ågesta-andan på ett så tydligt och personligt sätt.
Han tog sig alltid tid att byta några ord med de han
mötte och han månade om både människorna,
djuren och naturen på ett alldeles fantastiskt
sätt. När Jan nu inte finns med oss längre får vi
tillsammans ansvara för att föra Ågesta-andan
vidare. Det känner jag mig övertygad om att vi
kommer att göra.
Det är ett speciellt år vi kommer tillbaka till efter
julledigheten. I år är det nämligen jubileum
- Ågesta Ridklubb fyller 40 år. Det ska vi fira
på många olika sätt under året; vi har börjat
smida planer, utsett en jubileumsgeneral och en
jubileumsgrupp med både ungdomar och vuxna.
Exakt vad jubileumsåret ska bestå av tänkte vi
inte avslöja riktigt ännu men vi kan lova att det blir
något alldeles extra. Som ni märker har vi börjat
året med att förnya Ryttarbladet lite – det kommer
vi fortsätta att göra i kommande nummer.
Vi har tagit tillfället i akt att blicka bakåt lite i
historien i det här numret. På sid 6-7 kan du läsa
om klubbens historia och lite om vad vi varit med
om under de här 40 åren. På sid 8-9 vill vi ge er en
överblick över klubbens verksamhet, var du hittar
mer information om verksamheten och hur du
kommer i kontakt med oss. Ta en titt - det är viktig
information för alla våra medlemmar.
Välkomna tillbaka till en härlig, välfylld vårtermin
och en jubileumssugen 40-åring!
Hälsningar,
Anette Lidman
Ordförande i ÅgRk
2
Ryttarbladet
Jan von Krusenstierna
Efter en lång kamp mot en obeveklig sjukdom har Jan von Krusenstierna, Ågesta Gård,
nyligen avlidit. Hans närmast sörjande är hustrun Margaretha, barnen Anna och Kristian
och deras familjer. Till dem ansluter en stor skara ryttare i flera generationer.
J
an kommer för alltid bli ihågkommen för sitt livs­
verk Ågesta Gård och Ridskola AB. På gården
föddes han en majdag 1943 och här lämnade
han oss den 16 december 2014. Till mångas nytta
och glädje drev han och familjen i flera decennier
det som idag är ett unikt, livskraftigt och harmoniskt
företag i allmänhetens tjänst.
Jan kunde sedan barnsben sina marker utan och
innan. Vi som sedan slutet av 1970-talet har deltagit
i uteritterna varje söndagmorgon hade förmånen att
från hästryggen höra honom berätta om människ­
orna och historierna från trakten. Troget och med
liv och lust ledde han oss i ur och skur. Ridvägar
hittade han i alla väder.
I det vidsträckta landskapet runt gården på Söder­
törn finns en kulturbygd och vildmark i särklass. Slätt
och berg, våtmarker och sjöar - allt med ett rikt växtoch djurliv och en av östra Svealands finaste lokaler
för fågelskådning. Med kunnighet och idogt arbete
skötte Jan och familjen odlingsmarken med vallar
och betande ekologisk nötboskap på frigång. Tack
vare ett stort privat engagemang och ett nära sam­
arbete med kommunerna, är området sedan länge
ställt till stadsbornas förfogande - året om tillgängligt
för ett berikande friluftsliv för alla åldrar.
Varje sommar hade vi gökotta. Då satt vi av vid
Kvarnsjön för att äta smörgås och laga kaffe över
öppen eld. Varje vinter visade han oss strömstaren
som jagade i den kalla forsen mellan Orlången och
Ågestasjön, alltid på samma plats. Oförglömliga
stunder av närhet till naturen som vi alltid kommer
att bära med oss.
Som en del av detta rika landskap drivs ridskolan
med 60 hästar för över 900 elever. Med stöd av
Stockholms stad fick Jan år 2010 till sin stora tillfred­
ställelse se ridanläggningens alla byggnader ny­
byggda till högsta kvalitet. Resultatet blev ”proffsigt,
praktiskt och prydligt”. Det är nu inte bara en av lan­
dets största anläggningar i sitt slag. Det är också en
av de absolut finaste med perfekt läge och tillgång
till stora ridhus och utebanor och en terrängbana för
ridutbildningar. I direkt anslutning till stallarna kan
hästarna sommartid släppas ut på bete i hagarna.
Ryttarbladet
Jan von Krusenstierna hade en sällsynt förmåga att
låta sin allmänna älskvärdhet smitta av sig på alla i
sin omgivning. Vi känner att det i mycket är tack vare
hans insatser som hela ridskoleverksamheten vid
Ågesta har blivit så präglad av vänlighet, hjälpsam­
het och yrkeskunnande.
Med stor saknad,
För uteryttarna i Söndagsgruppen:
ANDREAS ASPEGREN
LENNART ASPEGREN
3
Ågesta Ridsportbutik
V
älkommen till Ågestas egna ridsportbutik
som öppnades hösten 2014. Här står rytta­
ren i centrum och butiken erbjuder därför allt
som en ryttare behöver. Dessutom finns det saker
för ryttarens välbefinnande även utanför stallet.
Välkommen in nästa gång du besöker ridskolan.
/Linda, Emma och Emma
Öppettiderna är:
Måndag-torsdag kl. 16.00-20.00
Fredag kl. 16.00-19.00
Lördag-söndag kl. 11.00-15.00
www.agestaridsportbutik.se
Ågesta stallcafé
K
om in för en stunds avkoppling och
njut samtidigt av vårt hembakade
och hemalagade cafésortiment.
Vi vill lära våra elever att både rida, måna
om hästarna och att själva uppskatta bra
och naturlig mat.
Vi bakar och lagar all mat med äkta råvaror,
såsom riktigt smör, ekologiskt naturbetesoxkött och svenska grönsaker efter säsong.
Vår grundidé är kvalite och att maten inte
ska ha transporterats onödigt långt.
Varmt välkomna önskar Margaretha med
personal
Öppetider:
Måndag-torsdag kl. 16.00-20.00
Fredag kl. 15.00-19.00
Lördag-söndag kl. 09.00-16.00
4
Ryttarbladet
Ågesta Gård och Ridskola
Å
gesta Ridklubb bedriver all sin verksamhet
på Ågesta gård och ridskola. Anläggningen
som ligger cirka 10 minuter från Farsta cen­
trum, är ändå på landet, i Ågesta naturreservat.
Parkering finns i anslutning till anläggningen. På
helgerna kan det vara många besökare, både
till stallet och till fågelsjön som ligger nära. Vid
tävlingar finns det alltid reserverade platser för
transporter.
Stall, lilla ridhuset och cafeterian är byggda 2010,
på samma plats där det gamla stallet/ombygg­
da ladugården stod. Stora ridhuset byggdes på
80-talet och rymmer även klubbstuga och mötes­
lokaler för klubben.
En trygg miljö ger
trygga hästar och
trivsel för oss alla!
Abonnemang vid
Ågesta ridskola
bestämd dag och tid är reserverad 1 gång per
 En
vecka under pågående läsår, höst- och vårtermin.
av ridabonnemang skall ske senast 1/8
 Avbokning
inför höstterminen resp 1/12 inför vårterminen.
augusti resp januari månad fortlöper ridabon Efter
nemanget och kan ej brytas under pågående
betalningsperiod = termin. Abonnemanget kan
eventuellt överlåtas till ryttare från Ridskolans
kölista.
Terminsavgiften är lektionspriset x antal ridlek tioner, anslås i stallet och skall betalas i förskott.
Terminsavgiften skall betalas senast den 31/8
resp 31/1. Faktura erhålles vid terminsstarten.
Påminnelseavgift 50 kr debiteras den som inte
betalar i tid.



Ryttaren skall infinna sig minst 30 min
före sin lektionstid för att borsta, sadla
och tränsa sin häst.
Knatteridning
För barn ca 2–10 år
Söndagar 14.00 och 14.30
Bokas på telefon 08-94 15 61
Ring torsdagar kl 18.00 och boka till
veckan efter. Restplatser kan bokas
samma vecka.
Ryttarbladet
Återbud eller ersättare
förhinder eller sjukdom har eleven i första
 Vid
hand rätt att ordna likvärdig ersättare och i andra
hand lämna återbud. Återbud lämnas senast kl
15.00 dagen före lektionsdagen. Ryttaren får i
mån av plats rida igen sitt återbud på annans
återbudsplats.
Igenridning bokas senast dagen före Igenridning
måste ske inom samma termin. Vid förhinder
kan Du antingen lämna återbud dagen före senast
kl 15.00 eller engagera en ersättare, som rider din
lektion och betalar lektionsavgiften till dig.
Du har ansvar för att din ersättare är kapabel att
rida i din grupp, om du är osäker så stäm av med
din ridlärare.
Ersättaren måste vara medlem i Ågesta
Ridklubb!
Senast kl 13.00 vardagar och senast kl 08.00 på
helgen, meddela vem som rider i stället för dig.
Om din ersättare inte anmälts enligt ovan, kan
ridläraren hindra denne att rida.
Detta med omtanke om hästarna, gruppens
ordinarie elever och din ersättare.
Förälder till omyndig har ansvaret att meddela
ridskolan.
Meddelandet kan lämnas på telefon 08-941561,
även på telefonsvararen. Ej via mail.








5
Hur det hela började
40 år av intensiv verksamhet i Ågesta ridklubb
”Vid ett möte hos familjen Bo von Krusenstierna den 29 augusti
1975 beslutades att bilda en ridklubb i Ågesta. Man tillsatte även en
interimstyrelse med Erik Wirén som ordförande och Jan von Krusenstierna
samt Sivard Nord som ledamöter. Den 7 oktober samma år hölls ett
första årsmöte i Farsta gymnasium och en ordinarie styrelse valdes med
Ester Ullhammar som klubbordförande.” – Det här kunde man läsa i
klubbtidningens jubileumsupplaga när klubben firade 30 år.
I
nitialt ville klubbens medlemmar lyfta fördelen med
Ågestas unika läge, nära staden och ändå på lan­
det. Man ville göra den fina ridterrängen till klub­
bens kännetecken. Våren 1978 invigdes därmed för­
sta etappen av terrängbanan. Klubben har anordnat
terrängtävlingar och senare även fälttävlan med SM
för ponnyer som höjdpunkt 1990. Idag är klubbens
medlemmar kanske lite mer åt dressyrhållet. Men
terrängbanan rustas och underhålls av ideella krafter
varje vår och används flitigt på sommarhalvåret.
Något som också är unikt för Ågesta är lördagsaktivi­
teterna som klubben ordnar för medlemmar. Det är få
klubbar som mäktar med att i princip varje lördag ord­
na aktiviteter för en så bred målgrupp. Från Senior­
cupen till blåbärsdressyr för de yngsta.
Stockholms handikappridklubb (SHRK) flyttade in
till Ågesta 1980. 1986 arrangerade man SM i ”ridning
för handikappade” (numera säger man funktionsned­
sättning). Idag har SHRK fyra grupper som rider på
lördagar. Ett bra upplägg eftersom det finns många
ungdomar som kan hjälpa till då, och som funktions­
nedsatt får man vara med när ”alla andra” också är i
stallet. Även SHRK ordnar lördagsaktiviteter, utöver
den ordinarie ridningen, några gånger per termin.
I den gamla jubileumsupplagan kan man också läsa
att ”klubbstugan blev klar 1981” – ni som minns den
skruttiga, numera rivna klubbstugan, vet också hur
mycket som har hänt på Ågesta de senaste 10 åren.
2008 (till 2013) tog Åsa Wijkström över som ordföran­
de för klubben. I samma veva skulle Stockholms stad
lägga 200 miljoner på att rusta stadens ridskolor. Men
Ågesta ridskola skulle inte få någon upprustning, trots
stort behov. Klubben och ridskolan, som är en av
Stockholms största, hade mycket emot sig, ridskolan
drivs i privat regi, marken ägs av Stockholms kom­
mun, men man ligger i Huddinge kommun var bara
några av utmaningarna.
Det hindrade inte klubben som drog till Stadshuset
och demonstrerade för att få pengar till ett nytt stall.
Över 100 medlemmar deltog i demonstrationen,
och man fick ut Sten Nordin på trappan (som då var
finansborgarråd).
Ågestas värdegrund
Vår värdegrund beskriver vad vi står för.
- Allas rätt att vara med
- Utifrån sina förutsättningar
- Vi är hjälpsamma och visar respekt
- För människan, djuren och tingen
- Säkerhet och trygghet
- Ingen ska behöva vara rädd
Ågesta ridklubbs vision
”Möjligheternas ridklubb”
Vår vision är en klubb där det finns något som
passar alla medlemmar och där alla känner sig
inkluderade och välkomna att delta.
6
Ryttarbladet
- Det var mitt första år som ordförande och jag har ett starkt
minne av demonstrationen, det var första gången jag riktigt
pratade med Jan von Krusenstierna om stallet och framtiden,
när vi gick där tillsammans, säger Åsa Wijkström.
D
et lönade sig att demonstrera. 2010 drog
byggandet av den nya anläggningen igång. I
samband med det fick cafeterian en ny lokal,
och den gamla cafeterian byggdes om till klubbstu­
ga. Idag är Ågesta ridskola ett föredöme och många
kommer på studiebesök för att se hur man kan skapa
en tryggare och säkrare miljö, för både hästar, per­
sonal och kunder. Andra viktiga händelser i klubbens
historia är framtagandet av en värdegrund. Man var
rädd för att förlora ”Ågestaandan” när man nu skulle
få ett nytt fint stall och ridhus. Med hjälp och bidrag
från Sisu, togs en värdegrund fram, där man ville få
fram att Ågesta är en ridklubb för ALLA.
”
Sist men inte minst, alla ridskolor i Stockholm hade
fritidsledare. Men inte Ågesta. Eftersom man ligger
i Huddinge kommun. Men 70 % av ryttarna kommer
från Stockholm. Både Åsa Wijkström och Anette
Lidman (nuvarande ordförande) har varit drivande för
att få en fritidsledartjänst på Ågesta. Och sedan 2013
finns den. Om än inte i den utsträckning som klubben
skulle behöva. Men det måste ju finnas några utma­
ningar kvar…
Nedtecknat av Annika Prine på uppdrag av Ågesta
ridklubbs styrelse
Klubbens ordföranden från 1975
75-76
76-79
79-81
81-83
83-91
94-95
95-95
95-96
Ester Ullhammar
Erkki Heinonen
Bengt Hellne
Erik Wirén
Georg Klemming
Katarina Jonsson
Charlotte Krafft
Eva Hjelm
97-98 Agneta Hagström
99-00 Eva Bejrum
01-02 Torun Eriksson
03-04 Sirpa Wahlberg
05-07 Björn Ljungström
08-13 Åsa Wijkström
13- Anette Lidman
Innan ombyggnationen

Efter ombyggnationen

Ryttarbladet
7
Verksamheten
För den som inte är helt insatt, kan det nog vara svårt att
veta vem som ansvarar för vad här i stallet på Ågesta. Här
är därför en beskrivning av ridklubbens verksamhet.
Å
gesta Ridklubb bildades 1975. Det betyder att
vi i år fyller 40 år!
Vi är en ideell förening och allt arbete i klubben sker
på ideell basis. Det betyder att du som är medlem
kan vara med och engagera dig i klubben! Men det
kanske inte alltid är så lätt att veta i vad, och på vilket
sätt man kan engagera sig. Här får du en kort intro­
duktion till klubben, och om du vill bidra på något sätt
så hör av dig.
Syftet med klubben är att skapa aktiviteter som
kompletterar ridskolans utbud. En del av aktiviteterna
som klubben ansvarar för köper vi av ridskolan, t ex
ridlektioner, pröva på verksamhet, teorilektioner för
ponnyryttare och hästar till lördagsaktiviteter. Klub­
ben initierar och bekostar även en del utbildningar,
exempelvis utbildning av ungdomsledare, märkesoch stildomare och av styrelsemedlemmar. Ågesta
ridklubb är medlemmar i Svenska ridsportförbundet,
som bland annat ger oss en bra olycksfallsförsäkring
som gäller för samtliga medlemmar under vistelse på
ridskoleanläggningen.
Medlemsavgifter 2015
Senior 400 kr
Junior (upp till 25 år) 250 kr
Vad som ingår i medlemskapet?
• Olycksfallförsäkring via Ridsportförbundet
• Delta i lördagsaktiviter och tävlingar
• Svenska Ridsportförbundets tidning: Häst & Ryttare
• Använda Klubbstugan som har kök, dusch och om­
klädningsrum.
Klubbstuga, platån och inköp av material
Vi hyr klubbstuga, värmerum och några mötesrum av
ridskolan. Klubben ansvarar också för underhåll och
investeringar i ”Platån”, (utomhusridbanan som ligger
bortom ponnyhagen) och terrängbanan, som hålls
öppen och fin av Ågestas kor. Klubben ansvarar
också för inköp av hindermaterial, dressyrstaket och
andra nödvändigheter för användning vid lektions­
ridning och vid tävlingar.
Tävlingar och lördagsaktiviteter
Ridklubben arrangerar lördagsaktiviteter i princip var­
je lördag och tävlingssektionen arrangerar lokala och
regionala tävlingar regelbundet. Vid dessa aktiviteter
hyr klubben ridhus och hästar av ridskolan och en av
ridskolan godkänd instruktör finns alltid på plats och
övervakar aktiviteten.
Ungdomssektionen, US
US är organiserad på samma sätt som klubben med
en styrelse och egen ekonomi. US styrelseväljs på ett
år vid årsmötet som äger rum före klubbens årsmöte.
US anordnar aktiviteter för och med stallets ung­
domar, till exempel den populära luciashowen.
Plusgironummer
Ågesta Ridklubb (OBS! Ej ridavgift) 83 66 05-6
TS • Tävlingssektionen 20 27 35-7
US • Ungdomssektionen 29 67 28-9
Bra telefonnummer och adresser
Stallkontoret 08-94 15 61
Ridklubben [email protected]
Ridskolan [email protected]
Har du något roligt från Ågesta som du vill att det ska
skrivas om eller ett bra foto/bild på någon av våra häs­
tar, så är du välkommen att höra av dig till oss. Du når
oss på: [email protected]
Dialog med styrelsen
Vi i styrelsen tar väldigt gärna del av frågor och idéer
från alla medlemmar. Det går bra att prata direkt med
någon av oss i stallet, e-posta eller skriv brev till sty­
relsens brevlåda, som sitter utanför dörren
till klubbis. Styrelsen har minst 10 protokollförda mö­
ten per år.
[email protected]
8
Ryttarbladet
Fritidsledare
Vår fritidsledare hjälper barn och ungdomarna tillrätta
i stallet. Tillsammans med ungdomarna arbetar fri­
tidsledaren för ett bra klimat i stallet. Hon arrangerar
aktiviteter och försöker finnas till hands på tider när
det är som mest ungdomar i stallet. Fritidsledaren är
anställd av Stockholms stad och ingår i ett nätverk av
fritidsledare som träffas regelbundet för kompetens­
utveckling.
Föräldragruppen
Vi som har barn på Ågesta tenderar att spende­
ra mycket tid i stallet. Då är det kul att lära känna
andra föräldrar och att hjälpa till. Oavsett om man
är hästvan eller inte, så ger ett engagemang i för­
äldragruppen kunskap och insikter i fritidsintresset.
Föräldragruppen ordnar t ex blåbärsdressyr, tom­
tehoppning, julgransplundring och klädbytardagar.
Hör av dig till oss - vi vill ha med många engagerade
föräldrar!
Hemsida, FB och tidning - hitta information
Ryttarbladet kommer ut två gånger om året och ger
en överblick av vad som sker på ridskolan och i rid­
klubben. Vill du ha aktuell information om klubben,
nyheter, tävlingsresultat, lördagsaktiviteter och annat
som händer läs på hemsidan:
www.agestaridklubb.se.
Du kan också gå med i facebookgruppen - Ågesta
ridklubb - där kan du till exempel byta ridlektioner och
få aktuell information från klubben.
Föräldrar i stallet
F
öräldrasektionen jobbar med och för barnoch ungdomarna i stallet. Alla föräldrar vars
barn är i stallet, även när de inte rider kan
engagera sig på något litet eller stort sätt genom
att delta i Föräldrasektionens arbete.
Föräldrasektionen gör andra saker också.
Anordnar klädbytardag, lotterier vid Lucia,
julgransplundring för våra minsta och en del
lördagsaktiviteter t ex tomtehoppning.
Ridning för funktionsnedsatta
Stockholms Handikappridklubb har också sin verk­
samhet på Ågesta. På lördagar rider två häst- och
två ponnygrupper. Genom att lektionerna är förlagda
på lördagar blir det en naturlig integrering med övrig
verksamhet. Stallungdomar hjälper till som stöd och
ledare till de som vill och behöver hjälp. Och får sam­
tidigt själva lära sig mer om funktionsnedsättningar.
Det här är en populär klubb som tyvärr har lång
väntelista.
Här kan du läsa mer:
http://www.stockholmshandikappridklubb.n.nu/
Engagera dig - vill du veta mera?
Som du hör finns det mycket att engagera sig i på
Ågesta. Vad kan och vill du göra? Styrelsearbete,
röja terrängbana, fixa finansiering, sponsoring, måla,
bygga hinder... du behöver inte vara hästvan för att
engagera dig. Hör av dig till [email protected]
Bli medlem
i Ågesta Ridklubb!
V
i vet att många vistas här på Ågesta. Nya
och gamla ryttare. Före detta ryttare, ryttare
med egen häst eller medryttare, föräldrar eller
syskon. Kanske vill du vara med att påverka, hjälpa
till, kanske vill du bara stödja det vi gör, kanske gör
du det redan.
Oavsett anledning vill vi gärna att du blir medlem i
klubben för att vi ska ha möjlighet att göra så bra
verksamhet som möjligt!
Vi jobbar helt ideellt och i nära samarbete med
ridskolans fritidsledare, Martina Lindell.
Du som har ridabonnemang här får faktura på med­
lemsavgiften från klubben en gång/år.
Vill du engagera dig ännu mer så kontakta någon
ur föräldragruppen, se sid 15.
Övriga kan sätta in 250 kr (junior), 400 kr (senior) på
konto 836605-6 och bli medlem i klubben. Märk med
namn och personnr. Vill du göra mer, kontakta oss
gärna på: [email protected]
Ryttarbladet
9
Välkommen till Ågestas
lördagsaktiviteter!
Dag
14/2
Aktivitet
Banhoppning
Häst
H3 - H5
Ponny
P3+ - P5
21/2
SHRK
28/2
Parkadrilj
H3 - H5
P3+ - P5
7/3
Us cup dressyr
H3 - H5
P3+ - P5
14/3
Seniorcup dressyr
H3 - H5
P3+ - P5
21/3
US+ Senior cup hoppning
H3 - H5
P3+ - P5
28/3
Programridning
H4 - H5
P4 - P5
3-4/4
Regional tävling ponny + häst
11/4
1975
H3 - H5
P3+ - P5
18/4
KM hoppning
H3 - H5
P4 - P5
25/4
SHRK
2/5
Intern dressyrtävling
H3 - H5
P3+ - P5
9/5
SHRK
16/5
Terrängtränings kurs
H3 - H5
P4 - P5
16/5
Blåbärsdressyr
H3
P2 - P3
23/5
Terrängtränings kurs
H3 - H5
P4 - P5
30/5
Terrängtränings kurs
H3 - H5
P4 - P5
30/5
Blåbärsdressyr
H3
P2 - P3
6/6
KM Terräng
H4 - H5
P4 - P5
Litet kom ihåg om dessa:
Ågestas lördagsaktiviteterna är ett komplement till lek­
tionsridningen. En stor skillnad är att lördagsaktivite­
terna ordnas och bestäms av oss medlemmar genom
lördagsaktivitetsgruppen. Vi försöker hela tiden lyssna
på synpunkter och anpassa programmet så att det
ska bli en bra bredd i utbudet. Vi har också justerat
priserna på lördagsaktiviteterna för att inte gå back.
Se priser nedan.
Klubben försöker flytta så mycket som möjligt av sin
information till webbplatsen. I kalendariet kommer
aktiviteterna ut, och vi uppmanar dig att läsa utför­
ligare information om lördagsaktiviteterna på www.
agestaridklubb.se Men även webben drivs av ideella
krafter, ibland hinner vi helt enkelt inte komma ut så
snabbt som vi skulle vilja med information.
Bra att veta inför anmälan till lördagsaktivitet
Anslag kommer upp 1 – 2 veckor innan, på anslaget
hittar du t ex typ av aktivitetet, ansvarig, sista anmäl­
ningsdag, vilken kategori som får delta och så vidare.
Tillsammans med anslaget kommer också en hästoch ponnylista upp så du kan se vilka du kan välja
mellan. Med viss reservation för att du kan få byta
med kort varsel ifall hästen t ex blir sjuk.
Anmälan är bindande och du är betalningsskyldig
om du inte deltar. Meddela ansvarig snarast, som
eventuellt har väntelista och kan hitta ersättare. Då
slipper du förstås betalningsskyldigheten.
Lottning. När det är fler anmälda än platser, lottas
platserna. Ibland blir man väldigt ledsen när man blir
bortlottad. Du som är förälder får gärna prata med ditt
barn om detta.
Fyll i anmälningsblanketten noga.





Priser
Vuxen (från 26 år): 400 kr.
Barn/ungdomar häst (tom 25 år): 250 kr.
Barn/ungdomarponny: 100 kr.
Privatryttare: 150 kr.
Kurs och terräng: dubbelgrundavgift enligt ovan.
10
Ryttarbladet
Info från tävlingssektionen
Påsktävling
Under påskhelgen kommer Ågesta anordna tävling.
3/4 Hästklasser med start från kl 8.00
LB:3
LA:4
MSV C:2
4/4 Ponnyklasser med start från kl. 8.00
LB:1 2015
Ponnyallsvenskan Div 1
med aktuella startider kommer att publiceras på www.equipe.se
 Startlistor
kommer även lägga in mer information på klubbens hemsida.
 ViParkeringen
ridskolan kommer vara reserverad till hästtransporter så publik kan parkera vid golfbanan,
(som ligger straxvidinnan
ni kommer till ridskolan).
Om
du
vill
vara
funktionär
så kommer mer info upp i stallet närmare tävlingen.

Kom gärna och titta och hejja på våra duktiga Ågesta ekipage.
Ponnyallsvenskan
F
örra året var ponnytjejerna i dressyr
allsvenska laget Div II väldigt duktiga, de
var individuellt placerade och även i laget
placerade nästan varje tävling. Det resulterade i
att de vann! Stort grattis än en gång från klubben!
Laget bestod av (och på bild):
Filippa Andersson-Bagheera 111
Matilda Kindwall-Waphine
Nora Einerth-Dorian
Lagledare: Maria Einerth & Ågi
I laget var även Alice Ruthström-Wildflower och
Johanna Burholm/Pagali ingått
Detta året kommer vi ha lag med i båda Div I
och Div II, stort lycka till för 2015!
Ågi - Ågestas nya maskot
Å
gi bor till vardags i styrelserummet där han bland annat
hjälper till vid styrelsemöten. På helgerna har han
sitt riktiga och enormt viktiga jobb - att följa med som
turmaskot vid tävlingar. Självklart både på hemmaplan och på
bortaplan.
Hans tur började när dressyrponny Allsvenska div II vann
honom vid en tävling 5 oktober 2014 och sedan dess har han
inbringat massa tur. Allsvenska tjejerna knep ju första plats!
Ågi följer gärna med bara man säger till någon från styrelsen att
han är iväg och ger en massa tur.
Ryttarbladet
11
Världens roligaste jobb
J
ag har haft turen att ha fått jobba på Ågesta i
över 12 år och jag har ridit på ridskolan sen jag
var liten så stallet är som mitt andra hem.
Sen några år tillbaka jobbar jag inte bara som instruk­
tör utan även som fritidsledare där min huvudsakliga
uppgift är att finna tillhands och ge stöd till våra barn
och ungdomar och skapa en meningsfull fritid för dem
som är i stallet.
Att ha många varierande aktiviteter under är året är
en utmaning men det är precis det som är så roligt
med det jag gör, att hitta någonting för alla.
Tillsammans med vår ungdomssektion så anordnar vi
aktiviteter och kurser för alla barn och ungdomar som
vill vara med, allt för att öka gemenskapen och skapa
en fin stämning.
Luciashow
Under hösten så är Luciashowen vår största
aktivitet där jag och US jobbar tillsammans under
många månader innan allt är klart. Det är mycket
som ska planeras och fixas. I vårt fina Luciatåg så är
det skötarna som är de viktigaste och under själva
showen så försöker vi få med så många olika ryttare
som möjligt.
Vi har redan nu börjat planera inför nästa års Lu­
ciashow då vi har stora planer för att fira Klubbens
jubileum!
Det vill ni inte missa!
Lördagsaktivitet/Parkadrilj
Det har blivit lite av en tradition att jag är med och är
domare på Parkadriljen. Både hästar och alla ryttare
brukar vara så glada när denna lördag är. Alla enga­
gerar sig och har så fina utklädningar, både på sig
själva och på hästarna. (Dock är det inga saker som
kan skrämma hästarna för det är ej tillåtet).
Hösten 2014 så var det många som hade tagit inspi­
ration av filmen Frost, några av ryttarna fick även visa
upp sina utklädslar på Luciashowen.
”Timon & Pumba”
”Elsa & Sven”
12
”Olof & Sven”
”Minionerna”
Ryttarbladet
Fokus på nytta och nöje
Vårterminen ger oss mer tid och större förutsättning­
ar att kunna anordna aktiviteter med större bredd då
vi förhoppningsvis kan vara mer utomhus.
För mig är det viktigt att aktiviteterna har en bra
balans och det jobbar vi ständigt med då jag tycker
att vi måste blanda nytta med nöje. En kurs där vi
lär oss något hästrelaterat är viktig men en filmkväll
där vi bara äter gott och myser framför en bra film är
minst lika viktig.
Under den första halvan av vårterminen så ligger
fokusen mycket på att lära sig mer om hästar så det
blir en del kurser samt en skötarkurs för helt nya
skötare.
För mig är det viktigt att erbjuda skötarkurser efter
behov då vi aldrig kan vara för många skötare.
Lediga dagar under våren
Eftersom våren består av en hel del lediga dagar så
kommer jag tillsammans med US anordna en del
aktiviteter och kurser för de som är hemma och vill
spendera mer tid i stallet.
Under påsken så brukar vi bland annat ha påskäggs­
jakt, filmmys med utklädnad och någon spännande
kurs. I år hoppas vi också på att kunna fortsätta med
Minifritids, för de allra minsta barnen som går på
Hästis , vilket var en riktig succé i höstas.
Jag kommer också lägga tid på ett projekt som än så
länge är i planeringsstadiet men det kommer handla
om att förbättra gemenskapen och se till så att alla
trivs i stallet.
Lite längre fram i vår så anordnar vi våra populära
skötardagar tillsammans med Föräldragruppen, vi
har fotodagar tillsammans med skötarna och US
anordnar sin årliga övernattning!
Det finns mycket att se fram emot under våren och
jag hoppas så många som möjligt vill vara med oss
så att vi får ännu roligare!
Information om mig/US samt våra aktiviteter kan ni
hitta på vår anslagstavla i stallet samt på hemsidan.
Vi ses i stallet!
Text: Martina Lindell
Övernattning i ridhuset 2014
Ryttarbladet
13
Dags att fira!
Du är väl med och firar Ågesta
ridklubbs 40-års jubileum?
Vi ser fram emot roliga och sköna möten med alla som tillbringar tid på
Ågesta, oavsett om du ”bara” rider en gång i veckan, är föräldrer, engagerad,
privatryttare, medarbetare, skötare, ung, gammal, funktionsnedsatt, kille eller
tjej så hoppas vi att så många medlemmar och andra tar chansen att ses på
våra jubileumsaktiviteter!
Efter sommaren är det dags att damma av festskorna, hålla ögonen öppna
efter lärorika aktiviteter och kolla in fina dressyrhästar.
Mer information kommer i nästa Ryttarblad!
1975-2015
Mer än bara styrelsearbete
Ågesta ridklubb drivs av en styrelse och medlemmar som på frivillig basis lägger
sin tid på att ordna olika aktiviteter. Idag har vi organiserat upp arbetet i olika
arbetsgrupper. Vi vill gärna bli fler som bidrar till våra aktiviteter. Det är roligt och
berikande och man får mycket tillbaks när man engagerar sig. I arbetsgrupperna är
alla som vill välkomna att engagera sig. Man behöver alltså inte sitta i styrelsen.
14
Ekonomigruppen
Arbetar med klubbens ekonomi, lokstöd,
idrottslyftet m m.
Samverkansgruppen
Arbetar med sammarbetet mellan klubben,
US, fritidsledare och ridskolan.
Informationsgruppen
Arbetar med att sprida information om vad
som händer i klubben, kan vara på klubbens
hemsida, på Facebook, på TV­skärmarna i
stallet m m.
Lördagsaktivitetsgruppen
Arbetar med att se till att det finns lördags­
aktiviteter som passar alla medlemmar.
Ryttarbladet
Kontaktpersoner
STYRELSEN:
Anette Lidman,
ordförande Ekonomigruppen
Mobil: 076­-785 06 70
[email protected]
Thomas Thörnkvist,
vice ordförande Ekonomigruppen/US
­kontaktperson
Mobil: 070-8­62 83 83
[email protected]
Titti Bergdahl,
kassör Ekonomigruppen
Mobil: 073­9-85 32 26
[email protected]
Cecilia Björnestedt,
sekreterare Samverkansgruppen
Mobil: 070-­414 19 69
[email protected]
Monica Hermansson
Lördagsaktivitetsgruppen/infogruppen
Mobil: 070-­851 52 33
[email protected]
Cilla Kelly­Maurin
Ekonomigruppen
Hem: 08-746 71 00
[email protected]
Madeleine Fernandez Sigg
Lördagsaktivitetsgruppen/infogruppen
Mobil: 070-­775 42 68
[email protected]
Mikael Larsson
Samverkansgruppen/inköp
Mobil: 070-8­99 53 52
[email protected]
RYTTARBLADET
Madeleine Fernandez Sigg
Mobil: 070-775 44 68
[email protected]
ADJUNGERADE LEDAMÖTER
Margaretha von Krusenstierna,
Ridskolan Stallkontoret: 94 15 61
Hem: 94 13 24
[email protected]
Carina Nygren
Lördagsaktivitetsgruppen/tävlingssektion
Mobil: 073­9-37 56 16
[email protected]
FÖRÄLDRAGRUPPEN
Nina Haegermarck
Mobil: 070­-402 91 61
[email protected]
Berith Callmer
Lördagsaktivitetsgruppen
Mobil: 070-9­72 91 31
[email protected]
Marielle Andresen
Mobil: 0705­95 90 02
[email protected]
US-REPRESENTANTER
us­[email protected]
Tilda Ohlin
Mobil: 0760-42 66 52
[email protected]
Matilda Messén, ordförande
Mobil: 070­323 46 84
[email protected]
Anna Eklund
Mobil: 076­765 46 30
[email protected]
Celina Henriksson
Mobil: 0725-23 73 37
[email protected]
Erika Meurling
Mobil: 0730-82 09 28
[email protected]
Emma Lidman
Mobil: 076­170 65 22
[email protected]
Rebecka Björnestedt
Mobil: 0735-719711
[email protected]
Ryttarbladet
Myrna Grauers
Mobil: 0700-27 98 95
[email protected]
VALBEREDNINGEN
Annika Prine
Mobil: 0709-526781
[email protected]
Stina Vildir,
Mobil: 0739-219921
Johanna Rudin
Mobil: 0736-653018
Jenny Fält
Mobil: 0708-677844
Lisbet Meurling
Mobil: 070­-7362885
[email protected]
Helene de Wrang
Mobil: 0735-31 004 1
[email protected]
Hanna Appelfeldt
Mobil: 0736-69 55 51
[email protected]
Laila Macklin
Mobil: 0709-29 42 85
[email protected]
Helene Blomberg
Mobil: 070-7388080
FRITIDSLEDARE
Martina Lindell
Mobil: 0722­53 03 93
[email protected]
Plusgironummer
Ågesta Ridklubb 83 66 05-6
(OBS! Ej ridavgift)
TS • Tävlingssektionen 20 27 35-7
US • Ungdomssektionen 29 67 28-9
Bra telefonnummer och adresser
Stallkontoret 08-94 15 61
Ridklubben [email protected]
Ridskolan [email protected]
STOCKHOLMS HANDIKAPPRIDKLUBB
Monica Göbl
Hem: 08-570 357 42
[email protected]
Clas Wachsner
Hem: 08-648 28 68
[email protected]
Anita Klaar
Mobil: 070-8­73 19 48
[email protected]
TÄVLINGSSEKTIONEN
Anna Steneby
Mobil: 070-­680 90 02
[email protected]
Carina Nygren
Mobil: 073­9-37 56 16
[email protected]
Elizabeth Maurin
Mobil: 073­-508 93 39
15
www.comb.se
c
Din frisör i Vasastan
?
@
Vill ditt företag
synas här?
Kontaka
[email protected]
Tack för att jag fick
hjälpa till med nya
tidningen!
SBS
Snättringe Byggservice
Thomas 0708-628383
Hej, jag heter Lotta. Jag frilansar
som grafisk formgivare, fotograf,
AD, gör hemsidor med mera.
Varmt välkommen att höra av dig
om ni behöver hjälp med något!
Kontakta
[email protected]
www.makebelievestudios.se
www.agestaridklubb.se
ÅGESTA RIDKLUBB • ÅGESTA GÅRD • 123 52 FARSTA
16
Ryttarbladet