Så här gör du om ditt barn behöver specialkost

2015-05-13
Information till vårdnadshavare Så här gör du om ditt barn behöver specialkost
Specialkost för barn och elev tillagas av medicinska, religiösa eller etiska skäl.
Anmälan av specialkost
Anmälan av specialkost lämnas till skoladministratör senast två dagar före varje
läsårs start eller om behov uppstår under läsåret.
Anmälan görs på blankett Anmälan om specialkost i förskola och skola
Blanketten bifogas detta brev. Den finns också på respektive skolas hemsida
Läkarintyg
Finns läkarintyg som styrker behovet av specialkost ska det lämnas tillsammans med
anmälan.
Inför varje läsår
En ny anmälan ska lämnas inför varje läsår.
Om ditt barn får symtom som kan bero på skolmaten
Anmäl skriftligt till skolan:
 Vilka symtomen är
 Från när de har börjat
Elevhälsan
Du bör informera skolsköterskan om eleven har någon allergi eller intolerans.
Om behovet av specialkost upphör
Anmäl skriftligt till skoladministratör så snart som möjligt när behov av specialkost
har upphört.
Om du vill ha mer information om skolmaten eller vill informera
kökspersonalen särskilt
Kontakta måltidsverksamheten på respektive skola.
Så här hanterar vi din anmälan
Behov av specialkost, liksom när behovet upphör, dokumenteras i elevhälsans
gemensamma elevakt.
Kopia av din anmälan förvaras hos
 Skolans expedition
 Tillagningskök
 Skolrestaurang
 Fritidshem/fritidsklubb (vid behov)
När anmälan inte längre är aktuell gallras den ut och sparas inte.
2015-05-13
Anmälan av specialkost i förskola och skola
Avdelning/klass:
Förskola/skola:
Barnets/elevens namn:
Födelsenummer:
Vårdnadshavare:
Vårdnadshavare:
Telefon hem/mobil:
Telefon hem/mobil:
E-post:
Kryssa i nedan vad barnet/ eleven inte tål
 Gluten
Äter ren havre?  Ja  Nej
 Laktos
 Mjölkprotein (alla mjölkprodukter utesluts)
 Ägg
 Fisk
 Skaldjur
 Tomat
 Morot
 Paprika
 Äppelfrukter (äpplen, päron, rönnbär)
 Stenfrukter (körsbär, plommon, avokado, persika, mango, kokosnöt)
 Citrusfrukter
 Sojaböna
 Baljväxter, vilken/vilka:
 Nötter
 Jordnötter  Mandel
Tål råvaran om den är tillagad
 Ja
 Nej
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Nej
 Annan födoämnesöverkänslighet, vilken?
Önskar annan kost
 Vegetarisk kost (behöver ej anmälas i skola) Äter även:  Mjölk  Ägg  Fisk 
 Fläskfri kost
 Diabeteskost
 Övrig information
Har läkare utrett sjukdomen/ allergin/ överkänsligheten?
Finns läkarintyg? Lämna det tillsammans med intyget!
Finns risk för svåra akuta reaktioner?
Har barnet/ eleven akutmediciner om hon/han får i sig fel mat?
I så fall vilka?
 ja
 ja
 ja
 ja
 nej
 nej
 nej
 nej
Om barnet/ eleven pga sjukdom eller annan frånvaro inte ska ha sin specialkost, ring på morgonen senast kl 8:00 till
köket och meddela detta.
Datum
Vårdnadshavares underskrift