Behöver du/ni konsultation kring barn/elev i behov av särskilt stöd?

Behöver du/ni konsultation kring
barn/elev i behov av särskilt stöd?
Då har du/ ni möjlighet att träffa representanter från Konsultativt stöd för att lyfta en fråga/ärende med
oss under en timme.
I det Konsultativa stödet finns pedagoger, specialpedagoger, psykologer, barnpsykiater, logopeder,
beteendevetare och arbetsterapeut. Vi har kunskap inom:
 neuropsykiatri
 psykisk hälsa
 generella inlärningssvårigheter
 språk, tal och kommunikation
 medicinska funktionsnedsättningar (syn, hörsel och rörelse)
 särskola
 förebyggande förhållningssätt/ metoder
Tiden är till för enskild pedagog, elevhälsoteam, rektor eller arbetslag inom förskola/ skola.
Konsultation rörande barn/ elever i behov av särskilt stöd:
 Varje fredag kl. 08.30 och 9.30
 Första torsdagen i varje månad kl. 15, 16.15 och 17.30
 Westmansgatan 43
 Kontakta Nenne Häggberg och Åsa Elebring och berätta kort om din fråga
[email protected];[email protected]
Konsultation rörande neuropsykiatri:
 Varje tisdag kl. 8.30, 9.45 och 11.00
 Westmansgatan 43
 Kontakta Ariana Pizzignacco
[email protected]
Konsultation rörande språk, tal och kommunikation:
 Varje fredag kl. 8.30 och 9.30
 Westmansgatan 43
 Kontakta Lotta Andersson
[email protected]
Konsultation rörande elever med skolfrånvaro:
 Måndag 2:e feb, tis 3:e mars alt. ons 15:e april kl. 15-17
 Westmansgatan 43
 Kontakta Catrine Edlund
[email protected]
Sektionen för resurs- och stödverksamhet:
Kerstin Rydberg Jeppsson, Bitr. Sektionschef, 013-26 35 12
Anita Sevekvist, Sektionschef, 013-26 35 50